อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง ดอลลาร์บรูไน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์บรูไน และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์บรูไน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์บรูไน
ต่ำสุด = 19.830 (31/1/2562) เฉลี่ย = 22.630 สูงสุด = 23.771 (25/4/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์บรูไน และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
20.476
BND THB
0.04884
THB BND
พุธ
20.496
BND THB
0.04879
THB BND
พฤหัสบดี
20.344
BND THB
0.04915
THB BND
ศุกร์
20.357
BND THB
0.04912
THB BND
จันทร์
20.322
BND THB
0.04921
THB BND
อังคาร
20.357
BND THB
0.04912
THB BND
พุธ
20.327
BND THB
0.04920
THB BND
พฤหัสบดี
20.264
BND THB
0.04935
THB BND
ศุกร์
20.236
BND THB
0.04942
THB BND
จันทร์
20.261
BND THB
0.04935
THB BND
อังคาร
20.242
BND THB
0.04940
THB BND
พุธ
20.116
BND THB
0.04971
THB BND
พฤหัสบดี
20.130
BND THB
0.04968
THB BND
ศุกร์
20.133
BND THB
0.04967
THB BND
จันทร์
20.160
BND THB
0.04960
THB BND
อังคาร
20.198
BND THB
0.04951
THB BND
พุธ
20.148
BND THB
0.04963
THB BND
พฤหัสบดี
20.140
BND THB
0.04965
THB BND
ศุกร์
20.085
BND THB
0.04979
THB BND
จันทร์
20.023
BND THB
0.04994
THB BND
อังคาร
19.999
BND THB
0.05000
THB BND
พุธ
19.900
BND THB
0.05025
THB BND
พฤหัสบดี
19.830
BND THB
0.05043
THB BND
ศุกร์
19.850
BND THB
0.05038
THB BND
จันทร์
23.193
BND THB
0.04312
THB BND
อังคาร
23.168
BND THB
0.04316
THB BND
พุธ
23.124
BND THB
0.04325
THB BND
พฤหัสบดี
23.146
BND THB
0.04320
THB BND
ศุกร์
23.300
BND THB
0.04292
THB BND
จันทร์
23.250
BND THB
0.04301
THB BND
อังคาร
23.198
BND THB
0.04311
THB BND
พุธ
23.203
BND THB
0.04310
THB BND
พฤหัสบดี
23.205
BND THB
0.04309
THB BND
ศุกร์
23.154
BND THB
0.04319
THB BND
จันทร์
23.124
BND THB
0.04325
THB BND
อังคาร
23.109
BND THB
0.04327
THB BND
พุธ
23.019
BND THB
0.04344
THB BND
พฤหัสบดี
23.086
BND THB
0.04332
THB BND
ศุกร์
23.202
BND THB
0.04310
THB BND
จันทร์
23.149
BND THB
0.04320
THB BND
อังคาร
23.172
BND THB
0.04315
THB BND
พุธ
23.237
BND THB
0.04303
THB BND
พฤหัสบดี
23.316
BND THB
0.04289
THB BND
ศุกร์
23.479
BND THB
0.04259
THB BND
จันทร์
23.590
BND THB
0.04239
THB BND
อังคาร
23.553
BND THB
0.04246
THB BND
พุธ
23.590
BND THB
0.04239
THB BND
พฤหัสบดี
23.547
BND THB
0.04247
THB BND
ศุกร์
23.525
BND THB
0.04251
THB BND
จันทร์
23.494
BND THB
0.04256
THB BND
อังคาร
23.426
BND THB
0.04269
THB BND
พุธ
23.398
BND THB
0.04274
THB BND
พฤหัสบดี
23.535
BND THB
0.04249
THB BND
ศุกร์
23.470
BND THB
0.04261
THB BND
จันทร์
23.465
BND THB
0.04262
THB BND
อังคาร
23.443
BND THB
0.04266
THB BND
พุธ
23.509
BND THB
0.04254
THB BND
พฤหัสบดี
23.471
BND THB
0.04261
THB BND
ศุกร์
23.465
BND THB
0.04262
THB BND
จันทร์
23.397
BND THB
0.04274
THB BND
อังคาร
23.424
BND THB
0.04269
THB BND
พุธ
23.562
BND THB
0.04244
THB BND
พฤหัสบดี
23.534
BND THB
0.04249
THB BND
ศุกร์
23.495
BND THB
0.04256
THB BND
จันทร์
23.486
BND THB
0.04258
THB BND
อังคาร
23.509
BND THB
0.04254
THB BND
พุธ
23.502
BND THB
0.04255
THB BND
พฤหัสบดี
23.519
BND THB
0.04252
THB BND
ศุกร์
23.613
BND THB
0.04235
THB BND
จันทร์
23.655
BND THB
0.04227
THB BND
อังคาร
23.531
BND THB
0.04250
THB BND
พุธ
23.529
BND THB
0.04250
THB BND
พฤหัสบดี
23.534
BND THB
0.04249
THB BND
ศุกร์
23.521
BND THB
0.04251
THB BND
จันทร์
23.516
BND THB
0.04252
THB BND
อังคาร
23.557
BND THB
0.04245
THB BND
พุธ
23.524
BND THB
0.04251
THB BND
พฤหัสบดี
23.561
BND THB
0.04244
THB BND
ศุกร์
23.561
BND THB
0.04244
THB BND
จันทร์
23.576
BND THB
0.04242
THB BND
อังคาร
23.655
BND THB
0.04227
THB BND
พุธ
23.703
BND THB
0.04219
THB BND
พฤหัสบดี
23.771
BND THB
0.04207
THB BND
ศุกร์
23.679
BND THB
0.04223
THB BND
จันทร์
23.642
BND THB
0.04230
THB BND
อังคาร
23.645
BND THB
0.04229
THB BND
พุธ
23.627
BND THB
0.04232
THB BND
พฤหัสบดี
23.716
BND THB
0.04217
THB BND
ศุกร์
23.709
BND THB
0.04218
THB BND
จันทร์
23.613
BND THB
0.04235
THB BND
อังคาร
23.620
BND THB
0.04234
THB BND
พุธ
23.539
BND THB
0.04248
THB BND
พฤหัสบดี
23.531
BND THB
0.04250
THB BND
ศุกร์
23.376
BND THB
0.04278
THB BND
จันทร์
23.460
BND THB
0.04263
THB BND
อังคาร
23.326
BND THB
0.04287
THB BND
พุธ
23.398
BND THB
0.04274
THB BND
พฤหัสบดี
23.383
BND THB
0.04277
THB BND
ศุกร์
23.510
BND THB
0.04254
THB BND
จันทร์
23.583
BND THB
0.04240
THB BND
อังคาร
23.650
BND THB
0.04228
THB BND
พุธ
23.642
BND THB
0.04230
THB BND
พฤหัสบดี
23.679
BND THB
0.04223
THB BND
ศุกร์
23.576
BND THB
0.04242
THB BND
จันทร์
23.576
BND THB
0.04242
THB BND
อังคาร
23.561
BND THB
0.04244
THB BND
พุธ
23.553
BND THB
0.04246
THB BND
พฤหัสบดี
23.546
BND THB
0.04247
THB BND
ศุกร์
23.465
BND THB
0.04262
THB BND
จันทร์
23.274
BND THB
0.04297
THB BND
อังคาร
23.176
BND THB
0.04315
THB BND
พุธ
23.205
BND THB
0.04309
THB BND
พฤหัสบดี
23.205
BND THB
0.04309
THB BND
ศุกร์
23.205
BND THB
0.04309
THB BND
จันทร์
23.194
BND THB
0.04311
THB BND
อังคาร
23.183
BND THB
0.04313
THB BND
พุธ
23.131
BND THB
0.04323
THB BND
พฤหัสบดี
23.131
BND THB
0.04323
THB BND
ศุกร์
23.079
BND THB
0.04333
THB BND
จันทร์
23.205
BND THB
0.04309
THB BND
อังคาร
23.117
BND THB
0.04326
THB BND
พุธ
23.140
BND THB
0.04321
THB BND
พฤหัสบดี
22.851
BND THB
0.04376
THB BND
ศุกร์
22.798
BND THB
0.04386
THB BND
อาทิตย์
22.803
BND THB
0.04385
THB BND
จันทร์
22.710
BND THB
0.04403
THB BND
อังคาร
22.765
BND THB
0.04393
THB BND
พุธ
22.764
BND THB
0.04393
THB BND
พฤหัสบดี
22.796
BND THB
0.04387
THB BND
ศุกร์
22.743
BND THB
0.04397
THB BND
จันทร์
22.679
BND THB
0.04409
THB BND
พุธ
22.630
BND THB
0.04419
THB BND
พฤหัสบดี
22.695
BND THB
0.04406
THB BND
ศุกร์
22.707
BND THB
0.04404
THB BND
จันทร์
22.600
BND THB
0.04425
THB BND
อังคาร
22.645
BND THB
0.04416
THB BND
พุธ
22.674
BND THB
0.04410
THB BND
พฤหัสบดี
22.603
BND THB
0.04424
THB BND
ศุกร์
22.772
BND THB
0.04391
THB BND
จันทร์
22.765
BND THB
0.04393
THB BND
อังคาร
22.877
BND THB
0.04371
THB BND
พุธ
22.906
BND THB
0.04366
THB BND
พฤหัสบดี
22.876
BND THB
0.04371
THB BND
ศุกร์
22.783
BND THB
0.04389
THB BND
จันทร์
22.840
BND THB
0.04378
THB BND
อังคาร
22.887
BND THB
0.04369
THB BND
พุธ
22.868
BND THB
0.04373
THB BND
พฤหัสบดี
22.873
BND THB
0.04372
THB BND
ศุกร์
22.880
BND THB
0.04371
THB BND
จันทร์
22.844
BND THB
0.04378
THB BND
อังคาร
22.821
BND THB
0.04382
THB BND
พุธ
22.770
BND THB
0.04392
THB BND
พฤหัสบดี
22.866
BND THB
0.04373
THB BND
ศุกร์
22.785
BND THB
0.04389
THB BND
จันทร์
22.802
BND THB
0.04386
THB BND
อังคาร
22.782
BND THB
0.04389
THB BND
พุธ
22.808
BND THB
0.04385
THB BND
พฤหัสบดี
22.771
BND THB
0.04392
THB BND
ศุกร์
22.748
BND THB
0.04396
THB BND
จันทร์
22.831
BND THB
0.04380
THB BND
อังคาร
22.840
BND THB
0.04378
THB BND
พุธ
22.831
BND THB
0.04380
THB BND
พฤหัสบดี
22.862
BND THB
0.04374
THB BND
ศุกร์
22.878
BND THB
0.04371
THB BND
จันทร์
22.825
BND THB
0.04381
THB BND
อังคาร
22.797
BND THB
0.04387
THB BND
พุธ
22.789
BND THB
0.04388
THB BND
พฤหัสบดี
22.814
BND THB
0.04383
THB BND
ศุกร์
22.751
BND THB
0.04396
THB BND
จันทร์
22.661
BND THB
0.04413
THB BND
อังคาร
22.632
BND THB
0.04419
THB BND
พุธ
22.669
BND THB
0.04411
THB BND
พฤหัสบดี
22.665
BND THB
0.04412
THB BND
ศุกร์
22.647
BND THB
0.04416
THB BND
จันทร์
22.685
BND THB
0.04408
THB BND
อังคาร
22.710
BND THB
0.04403
THB BND
พุธ
22.659
BND THB
0.04413
THB BND
พฤหัสบดี
22.624
BND THB
0.04420
THB BND
ศุกร์
22.708
BND THB
0.04404
THB BND
จันทร์
22.688
BND THB
0.04408
THB BND
อังคาร
22.675
BND THB
0.04410
THB BND
พุธ
22.651
BND THB
0.04415
THB BND
พฤหัสบดี
22.552
BND THB
0.04434
THB BND
ศุกร์
22.528
BND THB
0.04439
THB BND
จันทร์
22.598
BND THB
0.04425
THB BND
อังคาร
22.635
BND THB
0.04418
THB BND
พุธ
22.608
BND THB
0.04423
THB BND
พฤหัสบดี
22.614
BND THB
0.04422
THB BND
ศุกร์
22.559
BND THB
0.04433
THB BND
จันทร์
22.594
BND THB
0.04426
THB BND
อังคาร
22.630
BND THB
0.04419
THB BND
พุธ
22.621
BND THB
0.04421
THB BND
พฤหัสบดี
22.677
BND THB
0.04410
THB BND
ศุกร์
22.687
BND THB
0.04408
THB BND
จันทร์
22.647
BND THB
0.04416
THB BND
อังคาร
22.713
BND THB
0.04403
THB BND
พุธ
22.155
BND THB
0.04514
THB BND
พฤหัสบดี
22.124
BND THB
0.04520
THB BND
ศุกร์
22.088
BND THB
0.04527
THB BND
จันทร์
22.058
BND THB
0.04533
THB BND
อังคาร
22.052
BND THB
0.04535
THB BND
พุธ
21.943
BND THB
0.04557
THB BND
พฤหัสบดี
22.117
BND THB
0.04521
THB BND
ศุกร์
22.108
BND THB
0.04523
THB BND
อังคาร
22.153
BND THB
0.04514
THB BND
พุธ
22.206
BND THB
0.04503
THB BND
พฤหัสบดี
22.210
BND THB
0.04502
THB BND
ศุกร์
22.233
BND THB
0.04498
THB BND
อังคาร
22.221
BND THB
0.04500
THB BND
พุธ
22.244
BND THB
0.04496
THB BND
พฤหัสบดี
22.246
BND THB
0.04495
THB BND
ศุกร์
22.129
BND THB
0.04519
THB BND
จันทร์
22.108
BND THB
0.04523
THB BND
อังคาร
22.153
BND THB
0.04514
THB BND
พุธ
22.251
BND THB
0.04494
THB BND
พฤหัสบดี
22.236
BND THB
0.04497
THB BND
ศุกร์
22.157
BND THB
0.04513
THB BND
จันทร์
22.251
BND THB
0.04494
THB BND
อังคาร
22.158
BND THB
0.04513
THB BND
พุธ
22.282
BND THB
0.04488
THB BND
พฤหัสบดี
22.345
BND THB
0.04475
THB BND
ศุกร์
22.271
BND THB
0.04490
THB BND
จันทร์
22.322
BND THB
0.04480
THB BND
อังคาร
22.282
BND THB
0.04488
THB BND
พุธ
22.211
BND THB
0.04502
THB BND
พฤหัสบดี
22.139
BND THB
0.04517
THB BND
ศุกร์
22.268
BND THB
0.04491
THB BND
จันทร์
22.271
BND THB
0.04490
THB BND
อังคาร
22.227
BND THB
0.04499
THB BND
พุธ
22.165
BND THB
0.04512
THB BND
พฤหัสบดี
22.232
BND THB
0.04498
THB BND
ศุกร์
22.123
BND THB
0.04520
THB BND
จันทร์
22.072
BND THB
0.04531
THB BND
อังคาร
22.133
BND THB
0.04518
THB BND
พุธ
22.103
BND THB
0.04524
THB BND
พฤหัสบดี
22.147
BND THB
0.04515
THB BND
ศุกร์
22.128
BND THB
0.04519
THB BND
จันทร์
22.188
BND THB
0.04507
THB BND
อังคาร
22.251
BND THB
0.04494
THB BND
พุธ
22.197
BND THB
0.04505
THB BND
พฤหัสบดี
22.294
BND THB
0.04485
THB BND
ศุกร์
22.284
BND THB
0.04488
THB BND
จันทร์
22.243
BND THB
0.04496
THB BND
อังคาร
22.295
BND THB
0.04485
THB BND
พุธ
22.251
BND THB
0.04494
THB BND
พฤหัสบดี
22.282
BND THB
0.04488
THB BND
ศุกร์
22.354
BND THB
0.04474
THB BND
จันทร์
22.283
BND THB
0.04488
THB BND
อังคาร
22.329
BND THB
0.04478
THB BND
พุธ
22.245
BND THB
0.04495
THB BND
พฤหัสบดี
22.295
BND THB
0.04485
THB BND
ศุกร์
22.243
BND THB
0.04496
THB BND
จันทร์
22.238
BND THB
0.04497
THB BND
อังคาร
22.231
BND THB
0.04498
THB BND
พุธ
22.279
BND THB
0.04489
THB BND
พฤหัสบดี
22.252
BND THB
0.04494
THB BND
ศุกร์
22.381
BND THB
0.04468
THB BND
จันทร์
22.218
BND THB
0.04501
THB BND
อังคาร
22.113
BND THB
0.04522
THB BND