อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง ดอลลาร์บรูไน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์บรูไน และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์บรูไน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์บรูไน
ต่ำสุด = 22.435 (2/2/2564) เฉลี่ย = 23.797 สูงสุด = 24.988 (11/10/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์บรูไน และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
22.589
BND THB
0.04427
THB BND
จันทร์
22.652
BND THB
0.04415
THB BND
อังคาร
22.708
BND THB
0.04404
THB BND
พุธ
22.758
BND THB
0.04394
THB BND
พฤหัสบดี
22.664
BND THB
0.04412
THB BND
ศุกร์
22.652
BND THB
0.04415
THB BND
จันทร์
22.588
BND THB
0.04427
THB BND
อังคาร
22.639
BND THB
0.04417
THB BND
พุธ
22.663
BND THB
0.04413
THB BND
พฤหัสบดี
22.614
BND THB
0.04422
THB BND
ศุกร์
22.620
BND THB
0.04421
THB BND
จันทร์
22.548
BND THB
0.04435
THB BND
อังคาร
22.643
BND THB
0.04416
THB BND
พุธ
22.541
BND THB
0.04436
THB BND
พฤหัสบดี
22.620
BND THB
0.04421
THB BND
ศุกร์
22.597
BND THB
0.04425
THB BND
จันทร์
22.532
BND THB
0.04438
THB BND
อังคาร
22.547
BND THB
0.04435
THB BND
พุธ
22.597
BND THB
0.04425
THB BND
พฤหัสบดี
22.607
BND THB
0.04423
THB BND
ศุกร์
22.498
BND THB
0.04445
THB BND
จันทร์
22.465
BND THB
0.04451
THB BND
อังคาร
22.435
BND THB
0.04457
THB BND
พุธ
22.526
BND THB
0.04439
THB BND
พฤหัสบดี
22.489
BND THB
0.04447
THB BND
ศุกร์
22.481
BND THB
0.04448
THB BND
จันทร์
22.534
BND THB
0.04438
THB BND
อังคาร
22.565
BND THB
0.04432
THB BND
พุธ
22.570
BND THB
0.04431
THB BND
พฤหัสบดี
22.525
BND THB
0.04439
THB BND
ศุกร์
22.514
BND THB
0.04442
THB BND
จันทร์
22.561
BND THB
0.04432
THB BND
อังคาร
22.711
BND THB
0.04403
THB BND
พุธ
22.473
BND THB
0.04450
THB BND
พฤหัสบดี
22.593
BND THB
0.04426
THB BND
ศุกร์
22.719
BND THB
0.04402
THB BND
จันทร์
22.664
BND THB
0.04412
THB BND
อังคาร
22.724
BND THB
0.04401
THB BND
พุธ
22.818
BND THB
0.04382
THB BND
พฤหัสบดี
22.869
BND THB
0.04373
THB BND
ศุกร์
22.843
BND THB
0.04378
THB BND
จันทร์
22.583
BND THB
0.04428
THB BND
อังคาร
22.699
BND THB
0.04405
THB BND
พุธ
22.873
BND THB
0.04372
THB BND
พฤหัสบดี
22.779
BND THB
0.04390
THB BND
ศุกร์
22.710
BND THB
0.04403
THB BND
จันทร์
22.844
BND THB
0.04377
THB BND
อังคาร
22.864
BND THB
0.04374
THB BND
พุธ
22.812
BND THB
0.04384
THB BND
พฤหัสบดี
22.811
BND THB
0.04384
THB BND
ศุกร์
22.883
BND THB
0.04370
THB BND
จันทร์
22.852
BND THB
0.04376
THB BND
อังคาร
22.895
BND THB
0.04368
THB BND
พุธ
22.817
BND THB
0.04383
THB BND
พฤหัสบดี
22.952
BND THB
0.04357
THB BND
ศุกร์
22.883
BND THB
0.04370
THB BND
อังคาร
23.036
BND THB
0.04341
THB BND
พุธ
22.996
BND THB
0.04349
THB BND
พฤหัสบดี
23.063
BND THB
0.04336
THB BND
ศุกร์
23.036
BND THB
0.04341
THB BND
จันทร์
23.138
BND THB
0.04322
THB BND
อังคาร
23.144
BND THB
0.04321
THB BND
พุธ
23.216
BND THB
0.04307
THB BND
พฤหัสบดี
23.302
BND THB
0.04291
THB BND
ศุกร์
23.256
BND THB
0.04300
THB BND
จันทร์
23.335
BND THB
0.04285
THB BND
อังคาร
23.448
BND THB
0.04265
THB BND
พุธ
23.523
BND THB
0.04251
THB BND
พฤหัสบดี
23.446
BND THB
0.04265
THB BND
ศุกร์
23.484
BND THB
0.04258
THB BND
จันทร์
23.544
BND THB
0.04247
THB BND
อังคาร
23.516
BND THB
0.04252
THB BND
พุธ
23.502
BND THB
0.04255
THB BND
พฤหัสบดี
23.406
BND THB
0.04272
THB BND
ศุกร์
23.433
BND THB
0.04267
THB BND
จันทร์
23.501
BND THB
0.04255
THB BND
อังคาร
23.515
BND THB
0.04253
THB BND
พุธ
23.525
BND THB
0.04251
THB BND
พฤหัสบดี
23.629
BND THB
0.04232
THB BND
ศุกร์
23.645
BND THB
0.04229
THB BND
จันทร์
23.742
BND THB
0.04212
THB BND
อังคาร
23.658
BND THB
0.04227
THB BND
พุธ
23.629
BND THB
0.04232
THB BND
พฤหัสบดี
23.639
BND THB
0.04230
THB BND
ศุกร์
23.427
BND THB
0.04269
THB BND
จันทร์
23.438
BND THB
0.04267
THB BND
อังคาร
23.321
BND THB
0.04288
THB BND
พุธ
23.307
BND THB
0.04291
THB BND
พฤหัสบดี
23.453
BND THB
0.04264
THB BND
ศุกร์
23.402
BND THB
0.04273
THB BND
จันทร์
23.529
BND THB
0.04250
THB BND
อังคาร
23.464
BND THB
0.04262
THB BND
พุธ
23.488
BND THB
0.04257
THB BND
พฤหัสบดี
23.492
BND THB
0.04257
THB BND
ศุกร์
23.562
BND THB
0.04244
THB BND
จันทร์
23.655
BND THB
0.04227
THB BND
อังคาร
23.645
BND THB
0.04229
THB BND
พุธ
23.627
BND THB
0.04232
THB BND
พฤหัสบดี
23.536
BND THB
0.04249
THB BND
ศุกร์
23.601
BND THB
0.04237
THB BND
จันทร์
23.569
BND THB
0.04243
THB BND
อังคาร
23.660
BND THB
0.04227
THB BND
พุธ
23.555
BND THB
0.04245
THB BND
พฤหัสบดี
23.596
BND THB
0.04238
THB BND
ศุกร์
23.577
BND THB
0.04242
THB BND
จันทร์
23.589
BND THB
0.04239
THB BND
อังคาร
23.638
BND THB
0.04231
THB BND
พุธ
23.467
BND THB
0.04261
THB BND
พฤหัสบดี
23.542
BND THB
0.04248
THB BND
ศุกร์
23.460
BND THB
0.04263
THB BND
จันทร์
23.560
BND THB
0.04245
THB BND
อังคาร
23.603
BND THB
0.04237
THB BND
พุธ
23.574
BND THB
0.04242
THB BND
พฤหัสบดี
23.511
BND THB
0.04253
THB BND
ศุกร์
23.411
BND THB
0.04271
THB BND
จันทร์
23.454
BND THB
0.04264
THB BND
อังคาร
23.454
BND THB
0.04264
THB BND
พุธ
23.493
BND THB
0.04257
THB BND
พฤหัสบดี
23.324
BND THB
0.04287
THB BND
ศุกร์
23.418
BND THB
0.04270
THB BND
จันทร์
23.521
BND THB
0.04252
THB BND
อังคาร
23.606
BND THB
0.04236
THB BND
พุธ
23.751
BND THB
0.04210
THB BND
พฤหัสบดี
23.684
BND THB
0.04222
THB BND
ศุกร์
23.671
BND THB
0.04225
THB BND
จันทร์
23.783
BND THB
0.04205
THB BND
อังคาร
23.810
BND THB
0.04200
THB BND
พุธ
23.810
BND THB
0.04200
THB BND
พฤหัสบดี
23.795
BND THB
0.04203
THB BND
ศุกร์
23.828
BND THB
0.04197
THB BND
จันทร์
23.873
BND THB
0.04189
THB BND
อังคาร
23.859
BND THB
0.04191
THB BND
พุธ
23.940
BND THB
0.04177
THB BND
พฤหัสบดี
24.156
BND THB
0.04140
THB BND
ศุกร์
24.077
BND THB
0.04153
THB BND
จันทร์
24.141
BND THB
0.04142
THB BND
อังคาร
24.105
BND THB
0.04148
THB BND
พุธ
24.068
BND THB
0.04155
THB BND
พฤหัสบดี
24.137
BND THB
0.04143
THB BND
ศุกร์
24.156
BND THB
0.04140
THB BND
จันทร์
24.195
BND THB
0.04133
THB BND
อังคาร
24.120
BND THB
0.04146
THB BND
พุธ
23.988
BND THB
0.04169
THB BND
พฤหัสบดี
24.063
BND THB
0.04156
THB BND
ศุกร์
24.153
BND THB
0.04140
THB BND
จันทร์
24.296
BND THB
0.04116
THB BND
อังคาร
24.215
BND THB
0.04130
THB BND
พุธ
24.176
BND THB
0.04136
THB BND
พฤหัสบดี
24.321
BND THB
0.04112
THB BND
ศุกร์
24.316
BND THB
0.04112
THB BND
จันทร์
24.322
BND THB
0.04111
THB BND
อังคาร
24.427
BND THB
0.04094
THB BND
พุธ
24.460
BND THB
0.04088
THB BND
พฤหัสบดี
24.602
BND THB
0.04065
THB BND
ศุกร์
24.618
BND THB
0.04062
THB BND
จันทร์
24.636
BND THB
0.04059
THB BND
อังคาร
24.594
BND THB
0.04066
THB BND
พุธ
24.524
BND THB
0.04078
THB BND
พฤหัสบดี
24.349
BND THB
0.04107
THB BND
ศุกร์
24.593
BND THB
0.04066
THB BND
จันทร์
24.681
BND THB
0.04052
THB BND
อังคาร
24.505
BND THB
0.04081
THB BND
พุธ
24.415
BND THB
0.04096
THB BND
พฤหัสบดี
24.466
BND THB
0.04087
THB BND
ศุกร์
24.457
BND THB
0.04089
THB BND
อังคาร
24.235
BND THB
0.04126
THB BND
พุธ
24.150
BND THB
0.04141
THB BND
พฤหัสบดี
24.239
BND THB
0.04126
THB BND
ศุกร์
24.100
BND THB
0.04149
THB BND
จันทร์
24.093
BND THB
0.04151
THB BND
อังคาร
24.039
BND THB
0.04160
THB BND
พุธ
24.047
BND THB
0.04158
THB BND
พฤหัสบดี
24.165
BND THB
0.04138
THB BND
ศุกร์
24.290
BND THB
0.04117
THB BND
จันทร์
24.150
BND THB
0.04141
THB BND
อังคาร
24.293
BND THB
0.04116
THB BND
พุธ
24.251
BND THB
0.04124
THB BND
พฤหัสบดี
24.332
BND THB
0.04110
THB BND
ศุกร์
24.308
BND THB
0.04114
THB BND
จันทร์
24.467
BND THB
0.04087
THB BND
อังคาร
24.584
BND THB
0.04068
THB BND
พุธ
24.512
BND THB
0.04080
THB BND
พฤหัสบดี
24.518
BND THB
0.04079
THB BND
ศุกร์
24.779
BND THB
0.04036
THB BND
จันทร์
24.623
BND THB
0.04061
THB BND
อังคาร
24.723
BND THB
0.04045
THB BND
พุธ
24.749
BND THB
0.04041
THB BND
พฤหัสบดี
24.545
BND THB
0.04074
THB BND
ศุกร์
24.809
BND THB
0.04031
THB BND
อังคาร
24.884
BND THB
0.04019
THB BND
พุธ
24.901
BND THB
0.04016
THB BND
พฤหัสบดี
24.780
BND THB
0.04035
THB BND
ศุกร์
24.723
BND THB
0.04045
THB BND
จันทร์
24.963
BND THB
0.04006
THB BND
อังคาร
24.837
BND THB
0.04026
THB BND
พุธ
24.862
BND THB
0.04022
THB BND
พฤหัสบดี
24.842
BND THB
0.04026
THB BND
ศุกร์
24.945
BND THB
0.04009
THB BND
จันทร์
24.988
BND THB
0.04002
THB BND
อังคาร
24.586
BND THB
0.04067
THB BND
พุธ
24.580
BND THB
0.04068
THB BND
พฤหัสบดี
24.654
BND THB
0.04056
THB BND
ศุกร์
24.708
BND THB
0.04047
THB BND
จันทร์
24.783
BND THB
0.04035
THB BND
อังคาร
24.831
BND THB
0.04027
THB BND
พุธ
24.775
BND THB
0.04036
THB BND
พฤหัสบดี
24.851
BND THB
0.04024
THB BND
ศุกร์
24.754
BND THB
0.04040
THB BND
จันทร์
24.528
BND THB
0.04077
THB BND
อังคาร
24.574
BND THB
0.04069
THB BND
พุธ
24.726
BND THB
0.04044
THB BND
พฤหัสบดี
24.690
BND THB
0.04050
THB BND
ศุกร์
24.746
BND THB
0.04041
THB BND
จันทร์
24.610
BND THB
0.04063
THB BND
อังคาร
24.712
BND THB
0.04047
THB BND
พุธ
24.694
BND THB
0.04050
THB BND
พฤหัสบดี
24.691
BND THB
0.04050
THB BND
ศุกร์
24.600
BND THB
0.04065
THB BND
จันทร์
24.464
BND THB
0.04088
THB BND
อังคาร
24.343
BND THB
0.04108
THB BND
พุธ
24.313
BND THB
0.04113
THB BND
พฤหัสบดี
24.208
BND THB
0.04131
THB BND
ศุกร์
24.192
BND THB
0.04134
THB BND
จันทร์
24.178
BND THB
0.04136
THB BND
อังคาร
24.011
BND THB
0.04165
THB BND
พุธ
24.050
BND THB
0.04158
THB BND
พฤหัสบดี
24.016
BND THB
0.04164
THB BND
ศุกร์
24.019
BND THB
0.04163
THB BND
จันทร์
24.167
BND THB
0.04138
THB BND
อังคาร
24.251
BND THB
0.04124
THB BND
พุธ
24.316
BND THB
0.04113
THB BND
พฤหัสบดี
24.406
BND THB
0.04097
THB BND
ศุกร์
24.733
BND THB
0.04043
THB BND
จันทร์
24.574
BND THB
0.04069
THB BND
อังคาร
24.720
BND THB
0.04045
THB BND
พุธ
24.585
BND THB
0.04067
THB BND
พฤหัสบดี
24.862
BND THB
0.04022
THB BND
ศุกร์
24.690
BND THB
0.04050
THB BND
จันทร์
24.699
BND THB
0.04049
THB BND
อังคาร
24.524
BND THB
0.04078
THB BND
พุธ
24.559
BND THB
0.04072
THB BND
พฤหัสบดี
24.614
BND THB
0.04063
THB BND
ศุกร์
24.549
BND THB
0.04074
THB BND
จันทร์
24.410
BND THB
0.04097
THB BND
อังคาร
24.514
BND THB
0.04079
THB BND
พุธ
24.333
BND THB
0.04110
THB BND
พฤหัสบดี
24.483
BND THB
0.04085
THB BND
ศุกร์
24.501
BND THB
0.04082
THB BND
จันทร์
24.474
BND THB
0.04086
THB BND
อังคาร
24.685
BND THB
0.04051
THB BND
พุธ
24.758
BND THB
0.04039
THB BND
พฤหัสบดี
24.611
BND THB
0.04063
THB BND
ศุกร์
24.611
BND THB
0.04063
THB BND
จันทร์
24.728
BND THB
0.04044
THB BND
อังคาร
24.710
BND THB
0.04047
THB BND
พุธ
24.653
BND THB
0.04056
THB BND
พฤหัสบดี
24.670
BND THB
0.04054
THB BND
ศุกร์
24.520
BND THB
0.04078
THB BND