อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง ควาชามาลาวี และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ควาชามาลาวี และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 ควาชามาลาวี แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ควาชามาลาวี
ต่ำสุด = 0.03835 (17/2/2564) เฉลี่ย = 0.03988 สูงสุด = 0.04157 (4/10/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ควาชามาลาวี และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
0.03873
MWK THB
25.823
THB MWK
จันทร์
0.03883
MWK THB
25.752
THB MWK
อังคาร
0.03866
MWK THB
25.864
THB MWK
พุธ
0.03891
MWK THB
25.700
THB MWK
พฤหัสบดี
0.03868
MWK THB
25.851
THB MWK
ศุกร์
0.03880
MWK THB
25.771
THB MWK
จันทร์
0.03879
MWK THB
25.781
THB MWK
อังคาร
0.03903
MWK THB
25.621
THB MWK
พุธ
0.03899
MWK THB
25.650
THB MWK
พฤหัสบดี
0.03889
MWK THB
25.712
THB MWK
ศุกร์
0.03888
MWK THB
25.719
THB MWK
จันทร์
0.03872
MWK THB
25.827
THB MWK
อังคาร
0.03914
MWK THB
25.552
THB MWK
พุธ
0.03877
MWK THB
25.791
THB MWK
พฤหัสบดี
0.03890
MWK THB
25.708
THB MWK
ศุกร์
0.03893
MWK THB
25.690
THB MWK
จันทร์
0.03878
MWK THB
25.789
THB MWK
อังคาร
0.03867
MWK THB
25.863
THB MWK
พุธ
0.03880
MWK THB
25.772
THB MWK
พฤหัสบดี
0.03890
MWK THB
25.707
THB MWK
ศุกร์
0.03887
MWK THB
25.727
THB MWK
จันทร์
0.03871
MWK THB
25.832
THB MWK
อังคาร
0.03868
MWK THB
25.852
THB MWK
พุธ
0.03887
MWK THB
25.728
THB MWK
พฤหัสบดี
0.03884
MWK THB
25.749
THB MWK
ศุกร์
0.03897
MWK THB
25.659
THB MWK
จันทร์
0.03898
MWK THB
25.653
THB MWK
อังคาร
0.03893
MWK THB
25.685
THB MWK
พุธ
0.03871
MWK THB
25.836
THB MWK
พฤหัสบดี
0.03859
MWK THB
25.914
THB MWK
ศุกร์
0.03846
MWK THB
25.999
THB MWK
จันทร์
0.03861
MWK THB
25.903
THB MWK
อังคาร
0.03863
MWK THB
25.887
THB MWK
พุธ
0.03835
MWK THB
26.075
THB MWK
พฤหัสบดี
0.03865
MWK THB
25.872
THB MWK
ศุกร์
0.03879
MWK THB
25.779
THB MWK
จันทร์
0.03854
MWK THB
25.949
THB MWK
อังคาร
0.03861
MWK THB
25.902
THB MWK
พุธ
0.03858
MWK THB
25.922
THB MWK
พฤหัสบดี
0.03877
MWK THB
25.793
THB MWK
ศุกร์
0.03851
MWK THB
25.968
THB MWK
จันทร์
0.03844
MWK THB
26.015
THB MWK
อังคาร
0.03870
MWK THB
25.843
THB MWK
พุธ
0.03902
MWK THB
25.628
THB MWK
พฤหัสบดี
0.03874
MWK THB
25.810
THB MWK
ศุกร์
0.03871
MWK THB
25.834
THB MWK
จันทร์
0.03922
MWK THB
25.500
THB MWK
อังคาร
0.03944
MWK THB
25.354
THB MWK
พุธ
0.03933
MWK THB
25.423
THB MWK
พฤหัสบดี
0.03929
MWK THB
25.450
THB MWK
ศุกร์
0.03920
MWK THB
25.508
THB MWK
จันทร์
0.03934
MWK THB
25.422
THB MWK
อังคาร
0.03959
MWK THB
25.256
THB MWK
พุธ
0.03925
MWK THB
25.481
THB MWK
พฤหัสบดี
0.03955
MWK THB
25.285
THB MWK
ศุกร์
0.03928
MWK THB
25.459
THB MWK
อังคาร
0.03933
MWK THB
25.428
THB MWK
พุธ
0.03942
MWK THB
25.369
THB MWK
พฤหัสบดี
0.03947
MWK THB
25.337
THB MWK
ศุกร์
0.03962
MWK THB
25.238
THB MWK
จันทร์
0.03950
MWK THB
25.314
THB MWK
อังคาร
0.03973
MWK THB
25.169
THB MWK
พุธ
0.03982
MWK THB
25.114
THB MWK
พฤหัสบดี
0.03996
MWK THB
25.026
THB MWK
ศุกร์
0.03988
MWK THB
25.077
THB MWK
จันทร์
0.04001
MWK THB
24.992
THB MWK
อังคาร
0.04021
MWK THB
24.871
THB MWK
พุธ
0.04025
MWK THB
24.847
THB MWK
พฤหัสบดี
0.03998
MWK THB
25.015
THB MWK
ศุกร์
0.04017
MWK THB
24.892
THB MWK
จันทร์
0.04028
MWK THB
24.828
THB MWK
อังคาร
0.04021
MWK THB
24.868
THB MWK
พุธ
0.04023
MWK THB
24.856
THB MWK
พฤหัสบดี
0.03987
MWK THB
25.085
THB MWK
ศุกร์
0.03984
MWK THB
25.099
THB MWK
จันทร์
0.03980
MWK THB
25.126
THB MWK
อังคาร
0.03984
MWK THB
25.103
THB MWK
พุธ
0.03960
MWK THB
25.253
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04002
MWK THB
24.990
THB MWK
ศุกร์
0.03979
MWK THB
25.132
THB MWK
จันทร์
0.03992
MWK THB
25.052
THB MWK
อังคาร
0.03971
MWK THB
25.186
THB MWK
พุธ
0.03954
MWK THB
25.290
THB MWK
พฤหัสบดี
0.03958
MWK THB
25.264
THB MWK
ศุกร์
0.03921
MWK THB
25.503
THB MWK
จันทร์
0.03948
MWK THB
25.327
THB MWK
อังคาร
0.03908
MWK THB
25.587
THB MWK
พุธ
0.03923
MWK THB
25.494
THB MWK
พฤหัสบดี
0.03953
MWK THB
25.297
THB MWK
ศุกร์
0.03962
MWK THB
25.238
THB MWK
จันทร์
0.03948
MWK THB
25.330
THB MWK
อังคาร
0.03903
MWK THB
25.623
THB MWK
พุธ
0.03904
MWK THB
25.612
THB MWK
พฤหัสบดี
0.03914
MWK THB
25.552
THB MWK
ศุกร์
0.03952
MWK THB
25.302
THB MWK
จันทร์
0.03953
MWK THB
25.298
THB MWK
อังคาร
0.03955
MWK THB
25.285
THB MWK
พุธ
0.03967
MWK THB
25.206
THB MWK
พฤหัสบดี
0.03939
MWK THB
25.389
THB MWK
ศุกร์
0.03944
MWK THB
25.352
THB MWK
จันทร์
0.03938
MWK THB
25.393
THB MWK
อังคาร
0.03946
MWK THB
25.342
THB MWK
พุธ
0.03923
MWK THB
25.493
THB MWK
พฤหัสบดี
0.03914
MWK THB
25.550
THB MWK
ศุกร์
0.03911
MWK THB
25.569
THB MWK
จันทร์
0.03914
MWK THB
25.547
THB MWK
อังคาร
0.03919
MWK THB
25.514
THB MWK
พุธ
0.03892
MWK THB
25.692
THB MWK
พฤหัสบดี
0.03916
MWK THB
25.537
THB MWK
ศุกร์
0.03903
MWK THB
25.620
THB MWK
จันทร์
0.03933
MWK THB
25.426
THB MWK
อังคาร
0.03925
MWK THB
25.475
THB MWK
พุธ
0.03919
MWK THB
25.514
THB MWK
พฤหัสบดี
0.03905
MWK THB
25.607
THB MWK
ศุกร์
0.03867
MWK THB
25.862
THB MWK
จันทร์
0.03865
MWK THB
25.873
THB MWK
อังคาร
0.03882
MWK THB
25.763
THB MWK
พุธ
0.03908
MWK THB
25.590
THB MWK
พฤหัสบดี
0.03855
MWK THB
25.942
THB MWK
ศุกร์
0.03917
MWK THB
25.531
THB MWK
จันทร์
0.03936
MWK THB
25.406
THB MWK
อังคาร
0.03936
MWK THB
25.403
THB MWK
พุธ
0.03970
MWK THB
25.189
THB MWK
พฤหัสบดี
0.03953
MWK THB
25.299
THB MWK
ศุกร์
0.03966
MWK THB
25.212
THB MWK
จันทร์
0.03962
MWK THB
25.243
THB MWK
อังคาร
0.03968
MWK THB
25.199
THB MWK
พุธ
0.03972
MWK THB
25.175
THB MWK
พฤหัสบดี
0.03972
MWK THB
25.179
THB MWK
ศุกร์
0.03983
MWK THB
25.109
THB MWK
จันทร์
0.04044
MWK THB
24.728
THB MWK
อังคาร
0.03960
MWK THB
25.249
THB MWK
พุธ
0.03982
MWK THB
25.112
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04022
MWK THB
24.866
THB MWK
ศุกร์
0.04022
MWK THB
24.863
THB MWK
จันทร์
0.04033
MWK THB
24.796
THB MWK
อังคาร
0.04026
MWK THB
24.837
THB MWK
พุธ
0.04017
MWK THB
24.892
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04042
MWK THB
24.740
THB MWK
ศุกร์
0.04040
MWK THB
24.754
THB MWK
จันทร์
0.04049
MWK THB
24.698
THB MWK
อังคาร
0.04058
MWK THB
24.644
THB MWK
พุธ
0.04053
MWK THB
24.671
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04066
MWK THB
24.594
THB MWK
ศุกร์
0.04059
MWK THB
24.639
THB MWK
จันทร์
0.04081
MWK THB
24.501
THB MWK
อังคาร
0.04069
MWK THB
24.578
THB MWK
พุธ
0.04061
MWK THB
24.625
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04070
MWK THB
24.569
THB MWK
ศุกร์
0.04051
MWK THB
24.688
THB MWK
จันทร์
0.04050
MWK THB
24.690
THB MWK
อังคาร
0.04064
MWK THB
24.605
THB MWK
พุธ
0.04086
MWK THB
24.474
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04083
MWK THB
24.489
THB MWK
ศุกร์
0.04091
MWK THB
24.444
THB MWK
จันทร์
0.04095
MWK THB
24.419
THB MWK
อังคาร
0.04103
MWK THB
24.371
THB MWK
พุธ
0.04097
MWK THB
24.408
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04072
MWK THB
24.555
THB MWK
ศุกร์
0.04109
MWK THB
24.339
THB MWK
จันทร์
0.04124
MWK THB
24.251
THB MWK
อังคาร
0.04087
MWK THB
24.469
THB MWK
พุธ
0.04083
MWK THB
24.494
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04097
MWK THB
24.411
THB MWK
ศุกร์
0.04102
MWK THB
24.378
THB MWK
อังคาร
0.04053
MWK THB
24.673
THB MWK
พุธ
0.04030
MWK THB
24.811
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04038
MWK THB
24.767
THB MWK
ศุกร์
0.04012
MWK THB
24.927
THB MWK
จันทร์
0.04004
MWK THB
24.975
THB MWK
อังคาร
0.03980
MWK THB
25.129
THB MWK
พุธ
0.03977
MWK THB
25.146
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04005
MWK THB
24.966
THB MWK
ศุกร์
0.04015
MWK THB
24.906
THB MWK
จันทร์
0.03990
MWK THB
25.065
THB MWK
อังคาร
0.04014
MWK THB
24.912
THB MWK
พุธ
0.04013
MWK THB
24.918
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04031
MWK THB
24.810
THB MWK
ศุกร์
0.04020
MWK THB
24.873
THB MWK
จันทร์
0.04030
MWK THB
24.811
THB MWK
อังคาร
0.04065
MWK THB
24.602
THB MWK
พุธ
0.04051
MWK THB
24.688
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04046
MWK THB
24.716
THB MWK
ศุกร์
0.04092
MWK THB
24.435
THB MWK
จันทร์
0.04074
MWK THB
24.546
THB MWK
อังคาร
0.04109
MWK THB
24.337
THB MWK
พุธ
0.04100
MWK THB
24.388
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04066
MWK THB
24.592
THB MWK
ศุกร์
0.04101
MWK THB
24.382
THB MWK
อังคาร
0.04128
MWK THB
24.222
THB MWK
พุธ
0.04145
MWK THB
24.126
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04122
MWK THB
24.258
THB MWK
ศุกร์
0.04126
MWK THB
24.239
THB MWK
จันทร์
0.04157
MWK THB
24.055
THB MWK
อังคาร
0.04131
MWK THB
24.210
THB MWK
พุธ
0.04139
MWK THB
24.162
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04149
MWK THB
24.099
THB MWK
ศุกร์
0.04154
MWK THB
24.073
THB MWK
จันทร์
0.04155
MWK THB
24.068
THB MWK
อังคาร
0.04081
MWK THB
24.502
THB MWK
พุธ
0.04084
MWK THB
24.488
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04090
MWK THB
24.450
THB MWK
ศุกร์
0.04085
MWK THB
24.478
THB MWK
จันทร์
0.04098
MWK THB
24.403
THB MWK
อังคาร
0.04110
MWK THB
24.329
THB MWK
พุธ
0.04081
MWK THB
24.501
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04093
MWK THB
24.431
THB MWK
ศุกร์
0.04082
MWK THB
24.496
THB MWK
จันทร์
0.04053
MWK THB
24.671
THB MWK
อังคาร
0.04054
MWK THB
24.664
THB MWK
พุธ
0.04081
MWK THB
24.506
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04084
MWK THB
24.486
THB MWK
ศุกร์
0.04085
MWK THB
24.478
THB MWK
จันทร์
0.04061
MWK THB
24.622
THB MWK
อังคาร
0.04082
MWK THB
24.497
THB MWK
พุธ
0.04081
MWK THB
24.505
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04084
MWK THB
24.488
THB MWK
ศุกร์
0.04078
MWK THB
24.519
THB MWK
จันทร์
0.04046
MWK THB
24.716
THB MWK
อังคาร
0.04024
MWK THB
24.853
THB MWK
พุธ
0.04017
MWK THB
24.897
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04001
MWK THB
24.995
THB MWK
ศุกร์
0.04013
MWK THB
24.922
THB MWK
จันทร์
0.04011
MWK THB
24.929
THB MWK
อังคาร
0.03977
MWK THB
25.145
THB MWK
พุธ
0.03989
MWK THB
25.068
THB MWK
พฤหัสบดี
0.03994
MWK THB
25.041
THB MWK
ศุกร์
0.03996
MWK THB
25.027
THB MWK
จันทร์
0.04033
MWK THB
24.793
THB MWK
อังคาร
0.04045
MWK THB
24.719
THB MWK
พุธ
0.04072
MWK THB
24.561
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04087
MWK THB
24.470
THB MWK
ศุกร์
0.04144
MWK THB
24.130
THB MWK
จันทร์
0.04124
MWK THB
24.248
THB MWK
อังคาร
0.04143
MWK THB
24.135
THB MWK
พุธ
0.04115
MWK THB
24.301
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04148
MWK THB
24.108
THB MWK
ศุกร์
0.04134
MWK THB
24.188
THB MWK