อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง ควาชามาลาวี และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ควาชามาลาวี และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 ควาชามาลาวี แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ควาชามาลาวี
ต่ำสุด = 0.03934 (9/7/2562) เฉลี่ย = 0.04228 สูงสุด = 0.04450 (22/5/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ควาชามาลาวี และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
0.04155
MWK THB
24.067
THB MWK
พุธ
0.04157
MWK THB
24.058
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04338
MWK THB
23.050
THB MWK
ศุกร์
0.04449
MWK THB
22.475
THB MWK
จันทร์
0.04436
MWK THB
22.541
THB MWK
อังคาร
0.04437
MWK THB
22.535
THB MWK
พุธ
0.04408
MWK THB
22.687
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04394
MWK THB
22.758
THB MWK
ศุกร์
0.04381
MWK THB
22.827
THB MWK
จันทร์
0.04386
MWK THB
22.801
THB MWK
อังคาร
0.04379
MWK THB
22.837
THB MWK
พุธ
0.04349
MWK THB
22.992
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04354
MWK THB
22.965
THB MWK
ศุกร์
0.04355
MWK THB
22.962
THB MWK
จันทร์
0.04364
MWK THB
22.915
THB MWK
อังคาร
0.04372
MWK THB
22.872
THB MWK
พุธ
0.04363
MWK THB
22.920
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04358
MWK THB
22.947
THB MWK
ศุกร์
0.04345
MWK THB
23.014
THB MWK
จันทร์
0.04337
MWK THB
23.056
THB MWK
อังคาร
0.04329
MWK THB
23.099
THB MWK
พุธ
0.04306
MWK THB
23.224
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04291
MWK THB
23.306
THB MWK
ศุกร์
0.04294
MWK THB
23.289
THB MWK
จันทร์
0.04306
MWK THB
23.225
THB MWK
อังคาร
0.04298
MWK THB
23.266
THB MWK
พุธ
0.04288
MWK THB
23.319
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04291
MWK THB
23.305
THB MWK
ศุกร์
0.04320
MWK THB
23.150
THB MWK
จันทร์
0.04313
MWK THB
23.185
THB MWK
อังคาร
0.04303
MWK THB
23.237
THB MWK
พุธ
0.04304
MWK THB
23.232
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04302
MWK THB
23.244
THB MWK
ศุกร์
0.04291
MWK THB
23.302
THB MWK
จันทร์
0.04287
MWK THB
23.327
THB MWK
อังคาร
0.04284
MWK THB
23.342
THB MWK
พุธ
0.04267
MWK THB
23.433
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04280
MWK THB
23.366
THB MWK
ศุกร์
0.04301
MWK THB
23.248
THB MWK
จันทร์
0.04292
MWK THB
23.302
THB MWK
อังคาร
0.04296
MWK THB
23.278
THB MWK
พุธ
0.04308
MWK THB
23.214
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04322
MWK THB
23.138
THB MWK
ศุกร์
0.04353
MWK THB
22.974
THB MWK
จันทร์
0.04376
MWK THB
22.850
THB MWK
อังคาร
0.04367
MWK THB
22.900
THB MWK
พุธ
0.04373
MWK THB
22.865
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04365
MWK THB
22.912
THB MWK
ศุกร์
0.04361
MWK THB
22.930
THB MWK
จันทร์
0.04355
MWK THB
22.960
THB MWK
อังคาร
0.04343
MWK THB
23.026
THB MWK
พุธ
0.04338
MWK THB
23.054
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04361
MWK THB
22.931
THB MWK
ศุกร์
0.04380
MWK THB
22.829
THB MWK
จันทร์
0.04380
MWK THB
22.830
THB MWK
อังคาร
0.04369
MWK THB
22.889
THB MWK
พุธ
0.04380
MWK THB
22.833
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04381
MWK THB
22.825
THB MWK
ศุกร์
0.04377
MWK THB
22.845
THB MWK
จันทร์
0.04368
MWK THB
22.896
THB MWK
อังคาร
0.04369
MWK THB
22.886
THB MWK
พุธ
0.04395
MWK THB
22.752
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04388
MWK THB
22.789
THB MWK
ศุกร์
0.04381
MWK THB
22.827
THB MWK
จันทร์
0.04390
MWK THB
22.778
THB MWK
อังคาร
0.04386
MWK THB
22.799
THB MWK
พุธ
0.04385
MWK THB
22.805
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04381
MWK THB
22.825
THB MWK
ศุกร์
0.04371
MWK THB
22.876
THB MWK
จันทร์
0.04407
MWK THB
22.694
THB MWK
อังคาร
0.04374
MWK THB
22.860
THB MWK
พุธ
0.04365
MWK THB
22.910
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04363
MWK THB
22.920
THB MWK
ศุกร์
0.04363
MWK THB
22.922
THB MWK
จันทร์
0.04359
MWK THB
22.941
THB MWK
อังคาร
0.04369
MWK THB
22.886
THB MWK
พุธ
0.04361
MWK THB
22.930
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04370
MWK THB
22.883
THB MWK
ศุกร์
0.04368
MWK THB
22.895
THB MWK
จันทร์
0.04362
MWK THB
22.927
THB MWK
อังคาร
0.04385
MWK THB
22.803
THB MWK
พุธ
0.04394
MWK THB
22.757
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04416
MWK THB
22.645
THB MWK
ศุกร์
0.04411
MWK THB
22.671
THB MWK
จันทร์
0.04356
MWK THB
22.956
THB MWK
อังคาร
0.04357
MWK THB
22.950
THB MWK
พุธ
0.04344
MWK THB
23.018
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04364
MWK THB
22.916
THB MWK
ศุกร์
0.04362
MWK THB
22.927
THB MWK
จันทร์
0.04342
MWK THB
23.032
THB MWK
อังคาร
0.04357
MWK THB
22.952
THB MWK
พุธ
0.04342
MWK THB
23.032
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04414
MWK THB
22.656
THB MWK
ศุกร์
0.04370
MWK THB
22.886
THB MWK
จันทร์
0.04385
MWK THB
22.803
THB MWK
อังคาร
0.04345
MWK THB
23.013
THB MWK
พุธ
0.04367
MWK THB
22.901
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04356
MWK THB
22.957
THB MWK
ศุกร์
0.04410
MWK THB
22.676
THB MWK
จันทร์
0.04427
MWK THB
22.590
THB MWK
อังคาร
0.04444
MWK THB
22.504
THB MWK
พุธ
0.04450
MWK THB
22.471
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04449
MWK THB
22.478
THB MWK
ศุกร์
0.04422
MWK THB
22.613
THB MWK
จันทร์
0.04407
MWK THB
22.692
THB MWK
อังคาร
0.04404
MWK THB
22.706
THB MWK
พุธ
0.04411
MWK THB
22.670
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04402
MWK THB
22.719
THB MWK
ศุกร์
0.04401
MWK THB
22.720
THB MWK
จันทร์
0.04188
MWK THB
23.878
THB MWK
อังคาร
0.04117
MWK THB
24.289
THB MWK
พุธ
0.04070
MWK THB
24.568
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04013
MWK THB
24.922
THB MWK
ศุกร์
0.04204
MWK THB
23.785
THB MWK
จันทร์
0.04202
MWK THB
23.796
THB MWK
อังคาร
0.04200
MWK THB
23.807
THB MWK
พุธ
0.04191
MWK THB
23.861
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04191
MWK THB
23.861
THB MWK
ศุกร์
0.04182
MWK THB
23.914
THB MWK
จันทร์
0.04114
MWK THB
24.309
THB MWK
อังคาร
0.04135
MWK THB
24.182
THB MWK
พุธ
0.04145
MWK THB
24.126
THB MWK
พฤหัสบดี
0.03995
MWK THB
25.029
THB MWK
ศุกร์
0.04051
MWK THB
24.683
THB MWK
อาทิตย์
0.04052
MWK THB
24.678
THB MWK
จันทร์
0.04036
MWK THB
24.779
THB MWK
อังคาร
0.04045
MWK THB
24.719
THB MWK
พุธ
0.04039
MWK THB
24.758
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04064
MWK THB
24.604
THB MWK
ศุกร์
0.04034
MWK THB
24.792
THB MWK
จันทร์
0.04028
MWK THB
24.826
THB MWK
พุธ
0.04016
MWK THB
24.903
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04060
MWK THB
24.632
THB MWK
ศุกร์
0.04062
MWK THB
24.620
THB MWK
อังคาร
0.03934
MWK THB
25.422
THB MWK
พุธ
0.03948
MWK THB
25.329
THB MWK
พฤหัสบดี
0.03968
MWK THB
25.202
THB MWK
ศุกร์
0.03982
MWK THB
25.114
THB MWK
จันทร์
0.04008
MWK THB
24.950
THB MWK
อังคาร
0.04036
MWK THB
24.774
THB MWK
พุธ
0.04041
MWK THB
24.745
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04045
MWK THB
24.722
THB MWK
ศุกร์
0.04049
MWK THB
24.699
THB MWK
จันทร์
0.04054
MWK THB
24.666
THB MWK
อังคาร
0.04067
MWK THB
24.587
THB MWK
พุธ
0.04096
MWK THB
24.414
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04116
MWK THB
24.295
THB MWK
ศุกร์
0.04090
MWK THB
24.450
THB MWK
จันทร์
0.04103
MWK THB
24.374
THB MWK
อังคาร
0.04096
MWK THB
24.416
THB MWK
พุธ
0.04147
MWK THB
24.112
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04164
MWK THB
24.014
THB MWK
ศุกร์
0.04136
MWK THB
24.179
THB MWK
จันทร์
0.04199
MWK THB
23.818
THB MWK
อังคาร
0.04186
MWK THB
23.888
THB MWK
พุธ
0.04220
MWK THB
23.699
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04213
MWK THB
23.736
THB MWK
ศุกร์
0.04207
MWK THB
23.772
THB MWK
จันทร์
0.04230
MWK THB
23.642
THB MWK
อังคาร
0.04231
MWK THB
23.634
THB MWK
พุธ
0.04230
MWK THB
23.642
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04235
MWK THB
23.611
THB MWK
ศุกร์
0.04238
MWK THB
23.594
THB MWK
จันทร์
0.04228
MWK THB
23.650
THB MWK
อังคาร
0.04223
MWK THB
23.679
THB MWK
พุธ
0.04222
MWK THB
23.687
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04226
MWK THB
23.660
THB MWK
ศุกร์
0.04215
MWK THB
23.726
THB MWK
จันทร์
0.04198
MWK THB
23.820
THB MWK
อังคาร
0.04181
MWK THB
23.920
THB MWK
พุธ
0.04194
MWK THB
23.843
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04222
MWK THB
23.684
THB MWK
ศุกร์
0.04219
MWK THB
23.703
THB MWK
จันทร์
0.04226
MWK THB
23.665
THB MWK
อังคาร
0.04230
MWK THB
23.638
THB MWK
พุธ
0.04221
MWK THB
23.691
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04215
MWK THB
23.727
THB MWK
ศุกร์
0.04227
MWK THB
23.656
THB MWK
จันทร์
0.04224
MWK THB
23.672
THB MWK
อังคาร
0.04222
MWK THB
23.684
THB MWK
พุธ
0.04218
MWK THB
23.710
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04143
MWK THB
24.138
THB MWK
ศุกร์
0.04140
MWK THB
24.157
THB MWK
จันทร์
0.04159
MWK THB
24.045
THB MWK
อังคาร
0.04188
MWK THB
23.880
THB MWK
พุธ
0.04183
MWK THB
23.908
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04218
MWK THB
23.705
THB MWK
ศุกร์
0.04208
MWK THB
23.764
THB MWK
จันทร์
0.04238
MWK THB
23.595
THB MWK
อังคาร
0.04251
MWK THB
23.521
THB MWK
พุธ
0.04235
MWK THB
23.611
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04210
MWK THB
23.753
THB MWK
ศุกร์
0.04218
MWK THB
23.710
THB MWK
จันทร์
0.04175
MWK THB
23.950
THB MWK
อังคาร
0.04191
MWK THB
23.863
THB MWK
พุธ
0.04190
MWK THB
23.868
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04175
MWK THB
23.953
THB MWK
ศุกร์
0.04153
MWK THB
24.080
THB MWK
จันทร์
0.04141
MWK THB
24.147
THB MWK
อังคาร
0.04145
MWK THB
24.125
THB MWK
พุธ
0.04128
MWK THB
24.226
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04156
MWK THB
24.062
THB MWK
ศุกร์
0.04145
MWK THB
24.124
THB MWK
อังคาร
0.04130
MWK THB
24.216
THB MWK
พุธ
0.04158
MWK THB
24.052
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04128
MWK THB
24.226
THB MWK
ศุกร์
0.04132
MWK THB
24.201
THB MWK
อังคาร
0.04118
MWK THB
24.286
THB MWK
พุธ
0.04128
MWK THB
24.222
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04129
MWK THB
24.220
THB MWK
ศุกร์
0.04106
MWK THB
24.353
THB MWK
จันทร์
0.04103
MWK THB
24.375
THB MWK
อังคาร
0.04113
MWK THB
24.315
THB MWK
พุธ
0.04133
MWK THB
24.196
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04128
MWK THB
24.224
THB MWK
ศุกร์
0.04109
MWK THB
24.336
THB MWK
จันทร์
0.04117
MWK THB
24.288
THB MWK
อังคาร
0.04093
MWK THB
24.433
THB MWK
พุธ
0.04114
MWK THB
24.307
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04132
MWK THB
24.203
THB MWK
ศุกร์
0.04114
MWK THB
24.307
THB MWK
จันทร์
0.04130
MWK THB
24.213
THB MWK
อังคาร
0.04123
MWK THB
24.255
THB MWK
พุธ
0.04116
MWK THB
24.298
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04114
MWK THB
24.308
THB MWK
ศุกร์
0.04129
MWK THB
24.221
THB MWK
จันทร์
0.04121
MWK THB
24.265
THB MWK
อังคาร
0.04109
MWK THB
24.335
THB MWK
พุธ
0.04096
MWK THB
24.417
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04112
MWK THB
24.320
THB MWK
ศุกร์
0.04105
MWK THB
24.360
THB MWK
จันทร์
0.04106
MWK THB
24.357
THB MWK
อังคาร
0.04100
MWK THB
24.391
THB MWK
พุธ
0.04101
MWK THB
24.386
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04108
MWK THB
24.344
THB MWK
ศุกร์
0.04104
MWK THB
24.364
THB MWK
จันทร์
0.04139
MWK THB
24.158
THB MWK
อังคาร
0.04136
MWK THB
24.178
THB MWK
พุธ
0.04109
MWK THB
24.336
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04129
MWK THB
24.218
THB MWK
ศุกร์
0.04121
MWK THB
24.269
THB MWK
จันทร์
0.04108
MWK THB
24.344
THB MWK
อังคาร
0.04117
MWK THB
24.290
THB MWK
พุธ
0.04109
MWK THB
24.339
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04115
MWK THB
24.304
THB MWK
ศุกร์
0.04119
MWK THB
24.278
THB MWK
จันทร์
0.04092
MWK THB
24.436
THB MWK
อังคาร
0.04106
MWK THB
24.352
THB MWK
พุธ
0.04092
MWK THB
24.440
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04105
MWK THB
24.360
THB MWK
ศุกร์
0.04095
MWK THB
24.422
THB MWK
จันทร์
0.04093
MWK THB
24.432
THB MWK
อังคาร
0.04092
MWK THB
24.438
THB MWK
พุธ
0.04099
MWK THB
24.397
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04094
MWK THB
24.427
THB MWK
ศุกร์
0.04118
MWK THB
24.286
THB MWK
จันทร์
0.04081
MWK THB
24.504
THB MWK
อังคาร
0.04050
MWK THB
24.694
THB MWK