อัตราแลกเปลี่ยนปี 2560 ระหว่าง ควาชามาลาวี และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ควาชามาลาวี และ บาทไทย ในปี 2560 กราฟแสดงค่าของ 1 ควาชามาลาวี แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ควาชามาลาวี
ต่ำสุด = 0.04480 (29/11/2560) เฉลี่ย = 0.04679 สูงสุด = 0.04976 (1/1/2560)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ควาชามาลาวี และ บาทไทย ในปี 2560
อาทิตย์
0.04976
MWK THB
20.096
THB MWK
จันทร์
0.04925
MWK THB
20.306
THB MWK
อังคาร
0.04936
MWK THB
20.261
THB MWK
พุธ
0.04924
MWK THB
20.308
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04919
MWK THB
20.330
THB MWK
ศุกร์
0.04928
MWK THB
20.291
THB MWK
จันทร์
0.04918
MWK THB
20.335
THB MWK
อังคาร
0.04904
MWK THB
20.391
THB MWK
พุธ
0.04889
MWK THB
20.453
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04870
MWK THB
20.534
THB MWK
ศุกร์
0.04884
MWK THB
20.476
THB MWK
จันทร์
0.04886
MWK THB
20.465
THB MWK
อังคาร
0.04866
MWK THB
20.550
THB MWK
พุธ
0.04887
MWK THB
20.461
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04883
MWK THB
20.478
THB MWK
ศุกร์
0.04888
MWK THB
20.459
THB MWK
อาทิตย์
0.04888
MWK THB
20.459
THB MWK
จันทร์
0.04860
MWK THB
20.577
THB MWK
อังคาร
0.04858
MWK THB
20.586
THB MWK
พุธ
0.04865
MWK THB
20.555
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04868
MWK THB
20.544
THB MWK
ศุกร์
0.04875
MWK THB
20.512
THB MWK
อาทิตย์
0.04873
MWK THB
20.522
THB MWK
จันทร์
0.04862
MWK THB
20.566
THB MWK
อังคาร
0.04850
MWK THB
20.618
THB MWK
พุธ
0.04850
MWK THB
20.620
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04841
MWK THB
20.656
THB MWK
ศุกร์
0.04835
MWK THB
20.682
THB MWK
จันทร์
0.04839
MWK THB
20.665
THB MWK
อังคาร
0.04837
MWK THB
20.676
THB MWK
พุธ
0.04836
MWK THB
20.676
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04839
MWK THB
20.663
THB MWK
ศุกร์
0.04843
MWK THB
20.648
THB MWK
จันทร์
0.04842
MWK THB
20.653
THB MWK
อังคาร
0.04837
MWK THB
20.675
THB MWK
พุธ
0.04837
MWK THB
20.675
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04831
MWK THB
20.699
THB MWK
ศุกร์
0.04832
MWK THB
20.696
THB MWK
จันทร์
0.04837
MWK THB
20.676
THB MWK
อังคาร
0.04836
MWK THB
20.678
THB MWK
พุธ
0.04835
MWK THB
20.683
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04830
MWK THB
20.705
THB MWK
ศุกร์
0.04810
MWK THB
20.790
THB MWK
จันทร์
0.04802
MWK THB
20.823
THB MWK
อังคาร
0.04821
MWK THB
20.743
THB MWK
พุธ
0.04831
MWK THB
20.701
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04839
MWK THB
20.665
THB MWK
ศุกร์
0.04829
MWK THB
20.707
THB MWK
จันทร์
0.04831
MWK THB
20.700
THB MWK
อังคาร
0.04845
MWK THB
20.638
THB MWK
พุธ
0.04863
MWK THB
20.565
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04865
MWK THB
20.556
THB MWK
ศุกร์
0.04874
MWK THB
20.518
THB MWK
จันทร์
0.04849
MWK THB
20.623
THB MWK
อังคาร
0.04862
MWK THB
20.567
THB MWK
พุธ
0.04835
MWK THB
20.683
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04815
MWK THB
20.767
THB MWK
ศุกร์
0.04805
MWK THB
20.811
THB MWK
จันทร์
0.04775
MWK THB
20.944
THB MWK
อังคาร
0.04789
MWK THB
20.883
THB MWK
พุธ
0.04768
MWK THB
20.974
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04751
MWK THB
21.050
THB MWK
ศุกร์
0.04765
MWK THB
20.986
THB MWK
จันทร์
0.04736
MWK THB
21.117
THB MWK
อังคาร
0.04741
MWK THB
21.094
THB MWK
พุธ
0.04745
MWK THB
21.074
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04753
MWK THB
21.042
THB MWK
ศุกร์
0.04736
MWK THB
21.113
THB MWK
จันทร์
0.04737
MWK THB
21.113
THB MWK
อังคาร
0.04731
MWK THB
21.137
THB MWK
พุธ
0.04762
MWK THB
20.998
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04763
MWK THB
20.997
THB MWK
ศุกร์
0.04774
MWK THB
20.946
THB MWK
จันทร์
0.04768
MWK THB
20.973
THB MWK
อังคาร
0.04763
MWK THB
20.994
THB MWK
พุธ
0.04737
MWK THB
21.111
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04735
MWK THB
21.121
THB MWK
ศุกร์
0.04730
MWK THB
21.142
THB MWK
จันทร์
0.04722
MWK THB
21.175
THB MWK
อังคาร
0.04733
MWK THB
21.129
THB MWK
พุธ
0.04739
MWK THB
21.101
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04739
MWK THB
21.102
THB MWK
ศุกร์
0.04731
MWK THB
21.135
THB MWK
จันทร์
0.04730
MWK THB
21.141
THB MWK
อังคาร
0.04740
MWK THB
21.099
THB MWK
พุธ
0.04740
MWK THB
21.099
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04763
MWK THB
20.995
THB MWK
ศุกร์
0.04761
MWK THB
21.002
THB MWK
จันทร์
0.04764
MWK THB
20.990
THB MWK
อังคาร
0.04750
MWK THB
21.055
THB MWK
พุธ
0.04758
MWK THB
21.016
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04773
MWK THB
20.950
THB MWK
ศุกร์
0.04776
MWK THB
20.937
THB MWK
อาทิตย์
0.04773
MWK THB
20.950
THB MWK
จันทร์
0.04772
MWK THB
20.956
THB MWK
อังคาร
0.04795
MWK THB
20.856
THB MWK
พุธ
0.04796
MWK THB
20.852
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04783
MWK THB
20.908
THB MWK
ศุกร์
0.04780
MWK THB
20.922
THB MWK
จันทร์
0.04764
MWK THB
20.989
THB MWK
อังคาร
0.04746
MWK THB
21.069
THB MWK
พุธ
0.04749
MWK THB
21.056
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04743
MWK THB
21.082
THB MWK
ศุกร์
0.04712
MWK THB
21.224
THB MWK
จันทร์
0.04725
MWK THB
21.162
THB MWK
อังคาร
0.04744
MWK THB
21.077
THB MWK
พุธ
0.04730
MWK THB
21.143
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04703
MWK THB
21.265
THB MWK
ศุกร์
0.04692
MWK THB
21.311
THB MWK
จันทร์
0.04688
MWK THB
21.329
THB MWK
อังคาร
0.04699
MWK THB
21.282
THB MWK
พุธ
0.04689
MWK THB
21.325
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04706
MWK THB
21.250
THB MWK
ศุกร์
0.04694
MWK THB
21.305
THB MWK
จันทร์
0.04689
MWK THB
21.326
THB MWK
อังคาร
0.04675
MWK THB
21.389
THB MWK
พุธ
0.04687
MWK THB
21.336
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04685
MWK THB
21.345
THB MWK
ศุกร์
0.04682
MWK THB
21.358
THB MWK
จันทร์
0.04692
MWK THB
21.312
THB MWK
อังคาร
0.04677
MWK THB
21.380
THB MWK
พุธ
0.04661
MWK THB
21.456
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04680
MWK THB
21.369
THB MWK
ศุกร์
0.04673
MWK THB
21.399
THB MWK
จันทร์
0.04681
MWK THB
21.361
THB MWK
อังคาร
0.04690
MWK THB
21.321
THB MWK
พุธ
0.04683
MWK THB
21.353
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04686
MWK THB
21.342
THB MWK
ศุกร์
0.04665
MWK THB
21.438
THB MWK
จันทร์
0.04687
MWK THB
21.336
THB MWK
อังคาร
0.04684
MWK THB
21.348
THB MWK
พุธ
0.04682
MWK THB
21.356
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04685
MWK THB
21.347
THB MWK
ศุกร์
0.04663
MWK THB
21.445
THB MWK
จันทร์
0.04690
MWK THB
21.322
THB MWK
อังคาร
0.04691
MWK THB
21.319
THB MWK
พุธ
0.04674
MWK THB
21.394
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04696
MWK THB
21.295
THB MWK
ศุกร์
0.04703
MWK THB
21.264
THB MWK
จันทร์
0.04705
MWK THB
21.252
THB MWK
อังคาร
0.04701
MWK THB
21.272
THB MWK
พุธ
0.04689
MWK THB
21.327
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04681
MWK THB
21.362
THB MWK
ศุกร์
0.04656
MWK THB
21.475
THB MWK
จันทร์
0.04639
MWK THB
21.558
THB MWK
อังคาร
0.04629
MWK THB
21.603
THB MWK
พุธ
0.04636
MWK THB
21.571
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04629
MWK THB
21.602
THB MWK
ศุกร์
0.04614
MWK THB
21.672
THB MWK
จันทร์
0.04607
MWK THB
21.705
THB MWK
อังคาร
0.04612
MWK THB
21.683
THB MWK
พุธ
0.04604
MWK THB
21.722
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04597
MWK THB
21.751
THB MWK
ศุกร์
0.04597
MWK THB
21.753
THB MWK
จันทร์
0.04586
MWK THB
21.807
THB MWK
อังคาร
0.04591
MWK THB
21.783
THB MWK
พุธ
0.04586
MWK THB
21.807
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04584
MWK THB
21.815
THB MWK
ศุกร์
0.04576
MWK THB
21.854
THB MWK
จันทร์
0.04585
MWK THB
21.809
THB MWK
อังคาร
0.04586
MWK THB
21.806
THB MWK
พุธ
0.04584
MWK THB
21.815
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04583
MWK THB
21.820
THB MWK
ศุกร์
0.04579
MWK THB
21.839
THB MWK
จันทร์
0.04586
MWK THB
21.804
THB MWK
อังคาร
0.04588
MWK THB
21.796
THB MWK
พุธ
0.04581
MWK THB
21.828
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04583
MWK THB
21.822
THB MWK
ศุกร์
0.04578
MWK THB
21.846
THB MWK
จันทร์
0.04585
MWK THB
21.810
THB MWK
อังคาร
0.04579
MWK THB
21.839
THB MWK
พุธ
0.04593
MWK THB
21.771
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04596
MWK THB
21.756
THB MWK
ศุกร์
0.04580
MWK THB
21.834
THB MWK
จันทร์
0.04575
MWK THB
21.857
THB MWK
อังคาร
0.04579
MWK THB
21.837
THB MWK
พุธ
0.04578
MWK THB
21.842
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04572
MWK THB
21.872
THB MWK
ศุกร์
0.04571
MWK THB
21.877
THB MWK
จันทร์
0.04571
MWK THB
21.877
THB MWK
อังคาร
0.04570
MWK THB
21.881
THB MWK
พุธ
0.04570
MWK THB
21.880
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04558
MWK THB
21.940
THB MWK
ศุกร์
0.04567
MWK THB
21.898
THB MWK
จันทร์
0.04567
MWK THB
21.894
THB MWK
อังคาร
0.04563
MWK THB
21.916
THB MWK
พุธ
0.04573
MWK THB
21.870
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04560
MWK THB
21.932
THB MWK
ศุกร์
0.04566
MWK THB
21.903
THB MWK
จันทร์
0.04571
MWK THB
21.877
THB MWK
อังคาร
0.04557
MWK THB
21.945
THB MWK
พุธ
0.04564
MWK THB
21.911
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04563
MWK THB
21.918
THB MWK
ศุกร์
0.04551
MWK THB
21.971
THB MWK
จันทร์
0.04563
MWK THB
21.915
THB MWK
อังคาร
0.04578
MWK THB
21.843
THB MWK
พุธ
0.04594
MWK THB
21.765
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04612
MWK THB
21.685
THB MWK
ศุกร์
0.04594
MWK THB
21.765
THB MWK
จันทร์
0.04600
MWK THB
21.738
THB MWK
อังคาร
0.04594
MWK THB
21.769
THB MWK
พุธ
0.04595
MWK THB
21.762
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04604
MWK THB
21.722
THB MWK
ศุกร์
0.04609
MWK THB
21.699
THB MWK
จันทร์
0.04599
MWK THB
21.745
THB MWK
อังคาร
0.04579
MWK THB
21.839
THB MWK
พุธ
0.04573
MWK THB
21.869
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04560
MWK THB
21.929
THB MWK
ศุกร์
0.04553
MWK THB
21.962
THB MWK
จันทร์
0.04558
MWK THB
21.937
THB MWK
อังคาร
0.04565
MWK THB
21.907
THB MWK
พุธ
0.04570
MWK THB
21.881
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04563
MWK THB
21.916
THB MWK
ศุกร์
0.04577
MWK THB
21.847
THB MWK
จันทร์
0.04577
MWK THB
21.849
THB MWK
อังคาร
0.04573
MWK THB
21.868
THB MWK
พุธ
0.04576
MWK THB
21.855
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04584
MWK THB
21.815
THB MWK
ศุกร์
0.04582
MWK THB
21.822
THB MWK
จันทร์
0.04580
MWK THB
21.834
THB MWK
อังคาร
0.04577
MWK THB
21.848
THB MWK
พุธ
0.04568
MWK THB
21.889
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04564
MWK THB
21.912
THB MWK
ศุกร์
0.04569
MWK THB
21.885
THB MWK
จันทร์
0.04567
MWK THB
21.898
THB MWK
อังคาร
0.04574
MWK THB
21.862
THB MWK
พุธ
0.04565
MWK THB
21.905
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04563
MWK THB
21.915
THB MWK
ศุกร์
0.04562
MWK THB
21.921
THB MWK
จันทร์
0.04559
MWK THB
21.937
THB MWK
อังคาร
0.04557
MWK THB
21.947
THB MWK
พุธ
0.04549
MWK THB
21.983
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04537
MWK THB
22.039
THB MWK
ศุกร์
0.04523
MWK THB
22.107
THB MWK
จันทร์
0.04520
MWK THB
22.126
THB MWK
อังคาร
0.04521
MWK THB
22.117
THB MWK
พุธ
0.04505
MWK THB
22.197
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04509
MWK THB
22.180
THB MWK
ศุกร์
0.04500
MWK THB
22.221
THB MWK
จันทร์
0.04500
MWK THB
22.223
THB MWK
อังคาร
0.04491
MWK THB
22.266
THB MWK
พุธ
0.04480
MWK THB
22.323
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04499
MWK THB
22.227
THB MWK
ศุกร์
0.04495
MWK THB
22.248
THB MWK
จันทร์
0.04500
MWK THB
22.221
THB MWK
อังคาร
0.04492
MWK THB
22.261
THB MWK
พุธ
0.04489
MWK THB
22.276
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04493
MWK THB
22.258
THB MWK
ศุกร์
0.04500
MWK THB
22.221
THB MWK
จันทร์
0.04491
MWK THB
22.268
THB MWK
อังคาร
0.04495
MWK THB
22.248
THB MWK
พุธ
0.04491
MWK THB
22.268
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04482
MWK THB
22.313
THB MWK
ศุกร์
0.04484
MWK THB
22.303
THB MWK
จันทร์
0.04484
MWK THB
22.299
THB MWK
อังคาร
0.04509
MWK THB
22.176
THB MWK
พุธ
0.04514
MWK THB
22.151
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04509
MWK THB
22.180
THB MWK
ศุกร์
0.04514
MWK THB
22.155
THB MWK
จันทร์
0.04515
MWK THB
22.146
THB MWK
อังคาร
0.04523
MWK THB
22.109
THB MWK
พุธ
0.04534
MWK THB
22.054
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04492
MWK THB
22.260
THB MWK
ศุกร์
0.04495
MWK THB
22.246
THB MWK