อัตราแลกเปลี่ยนปี 2561 ระหว่าง ควาชามาลาวี และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ควาชามาลาวี และ บาทไทย ในปี 2561 กราฟแสดงค่าของ 1 ควาชามาลาวี แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ควาชามาลาวี
ต่ำสุด = 0.03557 (19/6/2561) เฉลี่ย = 0.04418 สูงสุด = 0.04607 (24/7/2561)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ควาชามาลาวี และ บาทไทย ในปี 2561
จันทร์
0.04480
MWK THB
22.324
THB MWK
อังคาร
0.04473
MWK THB
22.359
THB MWK
พุธ
0.04460
MWK THB
22.421
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04449
MWK THB
22.476
THB MWK
ศุกร์
0.04440
MWK THB
22.521
THB MWK
จันทร์
0.04433
MWK THB
22.559
THB MWK
อังคาร
0.04444
MWK THB
22.504
THB MWK
พุธ
0.04435
MWK THB
22.549
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04420
MWK THB
22.623
THB MWK
ศุกร์
0.04408
MWK THB
22.685
THB MWK
จันทร์
0.04400
MWK THB
22.726
THB MWK
อังคาร
0.04398
MWK THB
22.735
THB MWK
พุธ
0.04417
MWK THB
22.640
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04395
MWK THB
22.752
THB MWK
ศุกร์
0.04389
MWK THB
22.784
THB MWK
จันทร์
0.04392
MWK THB
22.771
THB MWK
อังคาร
0.04387
MWK THB
22.793
THB MWK
พุธ
0.04365
MWK THB
22.908
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04325
MWK THB
23.122
THB MWK
ศุกร์
0.04319
MWK THB
23.154
THB MWK
จันทร์
0.04317
MWK THB
23.165
THB MWK
อังคาร
0.04338
MWK THB
23.052
THB MWK
พุธ
0.04316
MWK THB
23.169
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04322
MWK THB
23.140
THB MWK
ศุกร์
0.04327
MWK THB
23.108
THB MWK
จันทร์
0.04341
MWK THB
23.034
THB MWK
อังคาร
0.04347
MWK THB
23.005
THB MWK
พุธ
0.04346
MWK THB
23.011
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04386
MWK THB
22.800
THB MWK
ศุกร์
0.04386
MWK THB
22.802
THB MWK
จันทร์
0.04361
MWK THB
22.930
THB MWK
อังคาร
0.04373
MWK THB
22.865
THB MWK
พุธ
0.04326
MWK THB
23.114
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04320
MWK THB
23.148
THB MWK
ศุกร์
0.04304
MWK THB
23.233
THB MWK
จันทร์
0.04321
MWK THB
23.142
THB MWK
อังคาร
0.04339
MWK THB
23.046
THB MWK
พุธ
0.04344
MWK THB
23.021
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04355
MWK THB
22.962
THB MWK
ศุกร์
0.04343
MWK THB
23.024
THB MWK
จันทร์
0.04317
MWK THB
23.165
THB MWK
อังคาร
0.04322
MWK THB
23.139
THB MWK
พุธ
0.04338
MWK THB
23.054
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04342
MWK THB
23.029
THB MWK
ศุกร์
0.04337
MWK THB
23.060
THB MWK
จันทร์
0.04334
MWK THB
23.075
THB MWK
อังคาร
0.04326
MWK THB
23.116
THB MWK
พุธ
0.04319
MWK THB
23.151
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04317
MWK THB
23.165
THB MWK
ศุกร์
0.04319
MWK THB
23.154
THB MWK
จันทร์
0.04310
MWK THB
23.200
THB MWK
อังคาร
0.04335
MWK THB
23.070
THB MWK
พุธ
0.04286
MWK THB
23.331
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04300
MWK THB
23.257
THB MWK
ศุกร์
0.04302
MWK THB
23.246
THB MWK
จันทร์
0.04301
MWK THB
23.252
THB MWK
อังคาร
0.04294
MWK THB
23.286
THB MWK
พุธ
0.04304
MWK THB
23.235
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04301
MWK THB
23.250
THB MWK
ศุกร์
0.04307
MWK THB
23.218
THB MWK
จันทร์
0.04294
MWK THB
23.289
THB MWK
อังคาร
0.04290
MWK THB
23.311
THB MWK
พุธ
0.04311
MWK THB
23.197
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04304
MWK THB
23.232
THB MWK
ศุกร์
0.04301
MWK THB
23.252
THB MWK
จันทร์
0.04299
MWK THB
23.263
THB MWK
อังคาร
0.04304
MWK THB
23.232
THB MWK
พุธ
0.04312
MWK THB
23.189
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04301
MWK THB
23.249
THB MWK
ศุกร์
0.04311
MWK THB
23.194
THB MWK
จันทร์
0.04307
MWK THB
23.220
THB MWK
อังคาร
0.04303
MWK THB
23.240
THB MWK
พุธ
0.04301
MWK THB
23.252
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04318
MWK THB
23.159
THB MWK
ศุกร์
0.04296
MWK THB
23.276
THB MWK
จันทร์
0.04307
MWK THB
23.220
THB MWK
อังคาร
0.04293
MWK THB
23.294
THB MWK
พุธ
0.04317
MWK THB
23.163
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04302
MWK THB
23.246
THB MWK
ศุกร์
0.04307
MWK THB
23.218
THB MWK
จันทร์
0.04333
MWK THB
23.079
THB MWK
อังคาร
0.04339
MWK THB
23.045
THB MWK
พุธ
0.04358
MWK THB
22.949
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04353
MWK THB
22.973
THB MWK
ศุกร์
0.04369
MWK THB
22.886
THB MWK
จันทร์
0.04358
MWK THB
22.947
THB MWK
อังคาร
0.04271
MWK THB
23.412
THB MWK
พุธ
0.04332
MWK THB
23.083
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04406
MWK THB
22.695
THB MWK
ศุกร์
0.04397
MWK THB
22.743
THB MWK
จันทร์
0.04426
MWK THB
22.595
THB MWK
อังคาร
0.04424
MWK THB
22.604
THB MWK
พุธ
0.04460
MWK THB
22.420
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04454
MWK THB
22.453
THB MWK
ศุกร์
0.04438
MWK THB
22.532
THB MWK
จันทร์
0.04415
MWK THB
22.650
THB MWK
อังคาร
0.04435
MWK THB
22.549
THB MWK
พุธ
0.04452
MWK THB
22.461
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04455
MWK THB
22.447
THB MWK
ศุกร์
0.04462
MWK THB
22.414
THB MWK
จันทร์
0.04481
MWK THB
22.315
THB MWK
อังคาร
0.04457
MWK THB
22.437
THB MWK
พุธ
0.04462
MWK THB
22.414
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04462
MWK THB
22.411
THB MWK
ศุกร์
0.04438
MWK THB
22.535
THB MWK
จันทร์
0.04435
MWK THB
22.547
THB MWK
อังคาร
0.04457
MWK THB
22.437
THB MWK
พุธ
0.04461
MWK THB
22.415
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04443
MWK THB
22.508
THB MWK
ศุกร์
0.04447
MWK THB
22.486
THB MWK
อาทิตย์
0.04398
MWK THB
22.738
THB MWK
จันทร์
0.04395
MWK THB
22.753
THB MWK
อังคาร
0.04359
MWK THB
22.941
THB MWK
พุธ
0.04295
MWK THB
23.285
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04243
MWK THB
23.569
THB MWK
ศุกร์
0.04184
MWK THB
23.901
THB MWK
อาทิตย์
0.04092
MWK THB
24.435
THB MWK
จันทร์
0.04103
MWK THB
24.373
THB MWK
อังคาร
0.04029
MWK THB
24.818
THB MWK
พุธ
0.03914
MWK THB
25.550
THB MWK
พฤหัสบดี
0.03790
MWK THB
26.387
THB MWK
ศุกร์
0.03682
MWK THB
27.159
THB MWK
อาทิตย์
0.03621
MWK THB
27.620
THB MWK
จันทร์
0.03624
MWK THB
27.592
THB MWK
อังคาร
0.03557
MWK THB
28.116
THB MWK
พุธ
0.04519
MWK THB
22.129
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04502
MWK THB
22.215
THB MWK
ศุกร์
0.04425
MWK THB
22.598
THB MWK
จันทร์
0.04372
MWK THB
22.873
THB MWK
อังคาร
0.04321
MWK THB
23.144
THB MWK
พุธ
0.04216
MWK THB
23.722
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04117
MWK THB
24.287
THB MWK
ศุกร์
0.04561
MWK THB
21.925
THB MWK
จันทร์
0.04560
MWK THB
21.929
THB MWK
อังคาร
0.04571
MWK THB
21.879
THB MWK
พุธ
0.04557
MWK THB
21.944
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04578
MWK THB
21.841
THB MWK
ศุกร์
0.04570
MWK THB
21.880
THB MWK
จันทร์
0.04560
MWK THB
21.930
THB MWK
อังคาร
0.04553
MWK THB
21.965
THB MWK
พุธ
0.04580
MWK THB
21.835
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04574
MWK THB
21.861
THB MWK
ศุกร์
0.04581
MWK THB
21.828
THB MWK
จันทร์
0.04582
MWK THB
21.826
THB MWK
อังคาร
0.04576
MWK THB
21.851
THB MWK
พุธ
0.04593
MWK THB
21.774
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04596
MWK THB
21.757
THB MWK
ศุกร์
0.04596
MWK THB
21.756
THB MWK
จันทร์
0.04594
MWK THB
21.767
THB MWK
อังคาร
0.04607
MWK THB
21.706
THB MWK
พุธ
0.04589
MWK THB
21.793
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04584
MWK THB
21.816
THB MWK
ศุกร์
0.04598
MWK THB
21.747
THB MWK
จันทร์
0.04598
MWK THB
21.750
THB MWK
อังคาร
0.04576
MWK THB
21.851
THB MWK
พุธ
0.04569
MWK THB
21.885
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04573
MWK THB
21.867
THB MWK
ศุกร์
0.04593
MWK THB
21.772
THB MWK
จันทร์
0.04583
MWK THB
21.820
THB MWK
อังคาร
0.04582
MWK THB
21.826
THB MWK
พุธ
0.04570
MWK THB
21.883
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04567
MWK THB
21.897
THB MWK
ศุกร์
0.04575
MWK THB
21.858
THB MWK
จันทร์
0.04588
MWK THB
21.795
THB MWK
อังคาร
0.04575
MWK THB
21.856
THB MWK
พุธ
0.04583
MWK THB
21.818
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04571
MWK THB
21.875
THB MWK
ศุกร์
0.04567
MWK THB
21.896
THB MWK
จันทร์
0.04561
MWK THB
21.924
THB MWK
อังคาร
0.04508
MWK THB
22.184
THB MWK
พุธ
0.04500
MWK THB
22.220
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04513
MWK THB
22.160
THB MWK
ศุกร์
0.04504
MWK THB
22.203
THB MWK
จันทร์
0.04485
MWK THB
22.299
THB MWK
อังคาร
0.04478
MWK THB
22.332
THB MWK
พุธ
0.04502
MWK THB
22.215
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04496
MWK THB
22.242
THB MWK
ศุกร์
0.04502
MWK THB
22.213
THB MWK
จันทร์
0.04498
MWK THB
22.232
THB MWK
อังคาร
0.04506
MWK THB
22.190
THB MWK
พุธ
0.04516
MWK THB
22.144
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04515
MWK THB
22.147
THB MWK
ศุกร์
0.04509
MWK THB
22.176
THB MWK
จันทร์
0.04523
MWK THB
22.110
THB MWK
อังคาร
0.04508
MWK THB
22.181
THB MWK
พุธ
0.04512
MWK THB
22.161
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04490
MWK THB
22.271
THB MWK
ศุกร์
0.04477
MWK THB
22.336
THB MWK
จันทร์
0.04494
MWK THB
22.250
THB MWK
อังคาร
0.04484
MWK THB
22.303
THB MWK
พุธ
0.04477
MWK THB
22.336
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04455
MWK THB
22.446
THB MWK
ศุกร์
0.04454
MWK THB
22.453
THB MWK
จันทร์
0.04463
MWK THB
22.405
THB MWK
อังคาร
0.04463
MWK THB
22.408
THB MWK
ศุกร์
0.04451
MWK THB
22.465
THB MWK
จันทร์
0.04437
MWK THB
22.538
THB MWK
อังคาร
0.04451
MWK THB
22.468
THB MWK
พุธ
0.04446
MWK THB
22.493
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04487
MWK THB
22.286
THB MWK
ศุกร์
0.04512
MWK THB
22.163
THB MWK
จันทร์
0.04535
MWK THB
22.050
THB MWK
อังคาร
0.04530
MWK THB
22.075
THB MWK
พุธ
0.04521
MWK THB
22.117
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04520
MWK THB
22.123
THB MWK
ศุกร์
0.04501
MWK THB
22.219
THB MWK
จันทร์
0.04501
MWK THB
22.215
THB MWK
อังคาร
0.04494
MWK THB
22.252
THB MWK
พุธ
0.04473
MWK THB
22.358
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04489
MWK THB
22.277
THB MWK
ศุกร์
0.04483
MWK THB
22.307
THB MWK
จันทร์
0.04486
MWK THB
22.290
THB MWK
อังคาร
0.04520
MWK THB
22.123
THB MWK
พุธ
0.04512
MWK THB
22.164
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04531
MWK THB
22.072
THB MWK
ศุกร์
0.04547
MWK THB
21.991
THB MWK
จันทร์
0.04566
MWK THB
21.899
THB MWK
อังคาร
0.04570
MWK THB
21.884
THB MWK
พุธ
0.04576
MWK THB
21.851
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04539
MWK THB
22.033
THB MWK
ศุกร์
0.04520
MWK THB
22.125
THB MWK
จันทร์
0.04536
MWK THB
22.047
THB MWK
อังคาร
0.04531
MWK THB
22.070
THB MWK
พุธ
0.04522
MWK THB
22.113
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04510
MWK THB
22.171
THB MWK
ศุกร์
0.04542
MWK THB
22.016
THB MWK
จันทร์
0.04558
MWK THB
21.939
THB MWK
อังคาร
0.04533
MWK THB
22.062
THB MWK
พุธ
0.04521
MWK THB
22.121
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04525
MWK THB
22.100
THB MWK
ศุกร์
0.04534
MWK THB
22.053
THB MWK
จันทร์
0.04534
MWK THB
22.054
THB MWK
อังคาร
0.04531
MWK THB
22.072
THB MWK
พุธ
0.04534
MWK THB
22.056
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04536
MWK THB
22.047
THB MWK
ศุกร์
0.04539
MWK THB
22.031
THB MWK
จันทร์
0.04543
MWK THB
22.010
THB MWK
อังคาร
0.04542
MWK THB
22.016
THB MWK
พุธ
0.04543
MWK THB
22.014
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04528
MWK THB
22.085
THB MWK
ศุกร์
0.04521
MWK THB
22.117
THB MWK
จันทร์
0.04487
MWK THB
22.284
THB MWK
อังคาร
0.04410
MWK THB
22.677
THB MWK
พุธ
0.04331
MWK THB
23.089
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04273
MWK THB
23.401
THB MWK
ศุกร์
0.04493
MWK THB
22.257
THB MWK
จันทร์
0.04498
MWK THB
22.233
THB MWK
อังคาร
0.04467
MWK THB
22.386
THB MWK
พุธ
0.04448
MWK THB
22.482
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04482
MWK THB
22.310
THB MWK
ศุกร์
0.04481
MWK THB
22.318
THB MWK
จันทร์
0.04530
MWK THB
22.077
THB MWK
อังคาร
0.04474
MWK THB
22.349
THB MWK
พุธ
0.04400
MWK THB
22.725
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04480
MWK THB
22.320
THB MWK
ศุกร์
0.04402
MWK THB
22.717
THB MWK
จันทร์
0.04451
MWK THB
22.466
THB MWK
อังคาร
0.04397
MWK THB
22.743
THB MWK
พุธ
0.04390
MWK THB
22.778
THB MWK
พฤหัสบดี
0.04338
MWK THB
23.051
THB MWK
ศุกร์
0.04268
MWK THB
23.430
THB MWK
จันทร์
0.04232
MWK THB
23.627
THB MWK