อัตราแลกเปลี่ยนปี 2566 ระหว่าง กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส และ บาทไทย ในปี 2566 กราฟแสดงค่าของ 1 กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส
ต่ำสุด = 18.116 (30/1/2566) เฉลี่ย = 19.319 สูงสุด = 20.628 (9/10/2566)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส และ บาทไทย ในปี 2566
จันทร์
19.227
ANG THB
0.05201
THB ANG
อังคาร
19.059
ANG THB
0.05247
THB ANG
พุธ
18.875
ANG THB
0.05298
THB ANG
พฤหัสบดี
18.819
ANG THB
0.05314
THB ANG
ศุกร์
18.883
ANG THB
0.05296
THB ANG
จันทร์
18.915
ANG THB
0.05287
THB ANG
อังคาร
18.688
ANG THB
0.05351
THB ANG
พุธ
18.494
ANG THB
0.05407
THB ANG
พฤหัสบดี
18.564
ANG THB
0.05387
THB ANG
ศุกร์
18.451
ANG THB
0.05420
THB ANG
จันทร์
18.418
ANG THB
0.05429
THB ANG
อังคาร
18.373
ANG THB
0.05443
THB ANG
พุธ
18.184
ANG THB
0.05499
THB ANG
พฤหัสบดี
18.291
ANG THB
0.05467
THB ANG
ศุกร์
18.217
ANG THB
0.05489
THB ANG
จันทร์
18.302
ANG THB
0.05464
THB ANG
อังคาร
18.207
ANG THB
0.05492
THB ANG
พุธ
18.274
ANG THB
0.05472
THB ANG
พฤหัสบดี
18.253
ANG THB
0.05479
THB ANG
ศุกร์
18.202
ANG THB
0.05494
THB ANG
จันทร์
18.116
ANG THB
0.05520
THB ANG
อังคาร
18.360
ANG THB
0.05447
THB ANG
พุธ
18.285
ANG THB
0.05469
THB ANG
พฤหัสบดี
18.226
ANG THB
0.05487
THB ANG
ศุกร์
18.296
ANG THB
0.05466
THB ANG
จันทร์
18.450
ANG THB
0.05420
THB ANG
อังคาร
18.611
ANG THB
0.05373
THB ANG
พุธ
18.631
ANG THB
0.05368
THB ANG
พฤหัสบดี
18.543
ANG THB
0.05393
THB ANG
ศุกร์
18.699
ANG THB
0.05348
THB ANG
จันทร์
18.741
ANG THB
0.05336
THB ANG
อังคาร
18.869
ANG THB
0.05300
THB ANG
พุธ
19.030
ANG THB
0.05255
THB ANG
พฤหัสบดี
19.036
ANG THB
0.05253
THB ANG
ศุกร์
19.207
ANG THB
0.05206
THB ANG
จันทร์
19.182
ANG THB
0.05213
THB ANG
อังคาร
19.185
ANG THB
0.05212
THB ANG
พุธ
19.205
ANG THB
0.05207
THB ANG
พฤหัสบดี
19.236
ANG THB
0.05199
THB ANG
ศุกร์
19.327
ANG THB
0.05174
THB ANG
จันทร์
19.431
ANG THB
0.05146
THB ANG
อังคาร
19.653
ANG THB
0.05088
THB ANG
พุธ
19.202
ANG THB
0.05208
THB ANG
พฤหัสบดี
19.272
ANG THB
0.05189
THB ANG
ศุกร์
19.222
ANG THB
0.05202
THB ANG
จันทร์
19.200
ANG THB
0.05208
THB ANG
อังคาร
19.265
ANG THB
0.05191
THB ANG
พุธ
19.480
ANG THB
0.05133
THB ANG
พฤหัสบดี
19.461
ANG THB
0.05138
THB ANG
ศุกร์
19.469
ANG THB
0.05136
THB ANG
จันทร์
19.337
ANG THB
0.05171
THB ANG
อังคาร
19.251
ANG THB
0.05195
THB ANG
พุธ
19.261
ANG THB
0.05192
THB ANG
พฤหัสบดี
19.109
ANG THB
0.05233
THB ANG
ศุกร์
19.010
ANG THB
0.05260
THB ANG
จันทร์
18.996
ANG THB
0.05264
THB ANG
อังคาร
19.038
ANG THB
0.05253
THB ANG
พุธ
19.090
ANG THB
0.05238
THB ANG
พฤหัสบดี
18.924
ANG THB
0.05284
THB ANG
ศุกร์
18.959
ANG THB
0.05275
THB ANG
จันทร์
19.106
ANG THB
0.05234
THB ANG
อังคาร
19.028
ANG THB
0.05255
THB ANG
พุธ
18.977
ANG THB
0.05270
THB ANG
พฤหัสบดี
18.996
ANG THB
0.05264
THB ANG
ศุกร์
18.966
ANG THB
0.05272
THB ANG
จันทร์
19.120
ANG THB
0.05230
THB ANG
อังคาร
18.979
ANG THB
0.05269
THB ANG
พุธ
18.777
ANG THB
0.05326
THB ANG
พฤหัสบดี
18.908
ANG THB
0.05289
THB ANG
ศุกร์
18.929
ANG THB
0.05283
THB ANG
จันทร์
19.021
ANG THB
0.05257
THB ANG
อังคาร
18.971
ANG THB
0.05271
THB ANG
พุธ
18.993
ANG THB
0.05265
THB ANG
พฤหัสบดี
18.932
ANG THB
0.05282
THB ANG
ศุกร์
18.907
ANG THB
0.05289
THB ANG
จันทร์
18.933
ANG THB
0.05282
THB ANG
อังคาร
18.929
ANG THB
0.05283
THB ANG
พุธ
19.147
ANG THB
0.05223
THB ANG
พฤหัสบดี
19.096
ANG THB
0.05237
THB ANG
ศุกร์
19.071
ANG THB
0.05244
THB ANG
จันทร์
19.122
ANG THB
0.05230
THB ANG
อังคาร
19.177
ANG THB
0.05214
THB ANG
พุธ
18.970
ANG THB
0.05271
THB ANG
พฤหัสบดี
18.917
ANG THB
0.05286
THB ANG
ศุกร์
18.920
ANG THB
0.05285
THB ANG
จันทร์
19.013
ANG THB
0.05260
THB ANG
อังคาร
19.020
ANG THB
0.05258
THB ANG
พุธ
18.990
ANG THB
0.05266
THB ANG
พฤหัสบดี
18.833
ANG THB
0.05310
THB ANG
ศุกร์
18.654
ANG THB
0.05361
THB ANG
จันทร์
18.777
ANG THB
0.05326
THB ANG
อังคาร
18.677
ANG THB
0.05354
THB ANG
พุธ
18.654
ANG THB
0.05361
THB ANG
พฤหัสบดี
18.702
ANG THB
0.05347
THB ANG
ศุกร์
18.858
ANG THB
0.05303
THB ANG
จันทร์
18.654
ANG THB
0.05361
THB ANG
อังคาร
18.847
ANG THB
0.05306
THB ANG
พุธ
18.967
ANG THB
0.05272
THB ANG
พฤหัสบดี
19.072
ANG THB
0.05243
THB ANG
ศุกร์
19.003
ANG THB
0.05262
THB ANG
จันทร์
19.163
ANG THB
0.05218
THB ANG
อังคาร
19.249
ANG THB
0.05195
THB ANG
พุธ
19.179
ANG THB
0.05214
THB ANG
พฤหัสบดี
19.221
ANG THB
0.05203
THB ANG
ศุกร์
19.236
ANG THB
0.05199
THB ANG
จันทร์
19.254
ANG THB
0.05194
THB ANG
อังคาร
19.282
ANG THB
0.05186
THB ANG
พุธ
19.316
ANG THB
0.05177
THB ANG
พฤหัสบดี
19.301
ANG THB
0.05181
THB ANG
ศุกร์
19.194
ANG THB
0.05210
THB ANG
จันทร์
19.229
ANG THB
0.05200
THB ANG
อังคาร
19.336
ANG THB
0.05172
THB ANG
พุธ
19.266
ANG THB
0.05190
THB ANG
พฤหัสบดี
19.333
ANG THB
0.05172
THB ANG
ศุกร์
19.300
ANG THB
0.05181
THB ANG
จันทร์
19.161
ANG THB
0.05219
THB ANG
อังคาร
19.151
ANG THB
0.05222
THB ANG
พุธ
19.234
ANG THB
0.05199
THB ANG
พฤหัสบดี
19.314
ANG THB
0.05178
THB ANG
ศุกร์
19.227
ANG THB
0.05201
THB ANG
จันทร์
19.277
ANG THB
0.05187
THB ANG
อังคาร
19.287
ANG THB
0.05185
THB ANG
พุธ
19.309
ANG THB
0.05179
THB ANG
พฤหัสบดี
19.436
ANG THB
0.05145
THB ANG
ศุกร์
19.530
ANG THB
0.05120
THB ANG
จันทร์
19.584
ANG THB
0.05106
THB ANG
อังคาร
19.566
ANG THB
0.05111
THB ANG
พุธ
19.760
ANG THB
0.05061
THB ANG
พฤหัสบดี
19.726
ANG THB
0.05069
THB ANG
ศุกร์
19.656
ANG THB
0.05087
THB ANG
จันทร์
19.622
ANG THB
0.05096
THB ANG
อังคาร
19.399
ANG THB
0.05155
THB ANG
พุธ
19.351
ANG THB
0.05168
THB ANG
พฤหัสบดี
19.388
ANG THB
0.05158
THB ANG
ศุกร์
19.550
ANG THB
0.05115
THB ANG
จันทร์
19.621
ANG THB
0.05097
THB ANG
อังคาร
19.373
ANG THB
0.05162
THB ANG
พุธ
19.396
ANG THB
0.05156
THB ANG
พฤหัสบดี
19.374
ANG THB
0.05162
THB ANG
ศุกร์
19.320
ANG THB
0.05176
THB ANG
จันทร์
19.206
ANG THB
0.05207
THB ANG
อังคาร
18.973
ANG THB
0.05271
THB ANG
พุธ
18.931
ANG THB
0.05282
THB ANG
พฤหัสบดี
18.873
ANG THB
0.05299
THB ANG
ศุกร์
19.106
ANG THB
0.05234
THB ANG
จันทร์
19.123
ANG THB
0.05229
THB ANG
อังคาร
19.116
ANG THB
0.05231
THB ANG
พุธ
19.018
ANG THB
0.05258
THB ANG
พฤหัสบดี
18.899
ANG THB
0.05291
THB ANG
ศุกร์
19.099
ANG THB
0.05236
THB ANG
จันทร์
19.015
ANG THB
0.05259
THB ANG
อังคาร
18.905
ANG THB
0.05290
THB ANG
พุธ
19.021
ANG THB
0.05257
THB ANG
พฤหัสบดี
19.179
ANG THB
0.05214
THB ANG
ศุกร์
19.347
ANG THB
0.05169
THB ANG
จันทร์
19.441
ANG THB
0.05144
THB ANG
อังคาร
19.460
ANG THB
0.05139
THB ANG
พุธ
19.390
ANG THB
0.05157
THB ANG
พฤหัสบดี
19.455
ANG THB
0.05140
THB ANG
ศุกร์
19.391
ANG THB
0.05157
THB ANG
จันทร์
19.422
ANG THB
0.05149
THB ANG
อังคาร
19.570
ANG THB
0.05110
THB ANG
พุธ
19.568
ANG THB
0.05110
THB ANG
พฤหัสบดี
19.565
ANG THB
0.05111
THB ANG
ศุกร์
19.633
ANG THB
0.05094
THB ANG
จันทร์
19.557
ANG THB
0.05113
THB ANG
อังคาร
19.423
ANG THB
0.05149
THB ANG
พุธ
19.486
ANG THB
0.05132
THB ANG
พฤหัสบดี
19.405
ANG THB
0.05153
THB ANG
ศุกร์
19.466
ANG THB
0.05137
THB ANG
จันทร์
19.570
ANG THB
0.05110
THB ANG
อังคาร
19.515
ANG THB
0.05124
THB ANG
พุธ
19.477
ANG THB
0.05134
THB ANG
พฤหัสบดี
19.487
ANG THB
0.05132
THB ANG
ศุกร์
19.353
ANG THB
0.05167
THB ANG
จันทร์
19.409
ANG THB
0.05152
THB ANG
อังคาร
19.669
ANG THB
0.05084
THB ANG
พุธ
19.661
ANG THB
0.05086
THB ANG
พฤหัสบดี
19.733
ANG THB
0.05068
THB ANG
ศุกร์
19.725
ANG THB
0.05070
THB ANG
จันทร์
19.721
ANG THB
0.05071
THB ANG
อังคาร
19.811
ANG THB
0.05048
THB ANG
พุธ
19.834
ANG THB
0.05042
THB ANG
พฤหัสบดี
19.861
ANG THB
0.05035
THB ANG
ศุกร์
19.878
ANG THB
0.05031
THB ANG
จันทร์
19.852
ANG THB
0.05037
THB ANG
อังคาร
19.994
ANG THB
0.05001
THB ANG
พุธ
19.967
ANG THB
0.05008
THB ANG
พฤหัสบดี
20.043
ANG THB
0.04989
THB ANG
ศุกร์
19.987
ANG THB
0.05003
THB ANG
จันทร์
20.069
ANG THB
0.04983
THB ANG
อังคาร
20.195
ANG THB
0.04952
THB ANG
พุธ
20.204
ANG THB
0.04950
THB ANG
พฤหัสบดี
20.289
ANG THB
0.04929
THB ANG
ศุกร์
20.256
ANG THB
0.04937
THB ANG
จันทร์
20.419
ANG THB
0.04897
THB ANG
อังคาร
20.449
ANG THB
0.04890
THB ANG
พุธ
20.539
ANG THB
0.04869
THB ANG
พฤหัสบดี
20.541
ANG THB
0.04868
THB ANG
ศุกร์
20.578
ANG THB
0.04860
THB ANG
จันทร์
20.628
ANG THB
0.04848
THB ANG
อังคาร
20.459
ANG THB
0.04888
THB ANG
พุธ
20.226
ANG THB
0.04944
THB ANG
พฤหัสบดี
20.110
ANG THB
0.04973
THB ANG
ศุกร์
20.211
ANG THB
0.04948
THB ANG
จันทร์
20.119
ANG THB
0.04971
THB ANG
อังคาร
20.180
ANG THB
0.04955
THB ANG
พุธ
20.172
ANG THB
0.04957
THB ANG
พฤหัสบดี
20.206
ANG THB
0.04949
THB ANG
ศุกร์
20.315
ANG THB
0.04923
THB ANG
จันทร์
20.263
ANG THB
0.04935
THB ANG
อังคาร
20.233
ANG THB
0.04942
THB ANG
พุธ
20.036
ANG THB
0.04991
THB ANG
พฤหัสบดี
20.101
ANG THB
0.04975
THB ANG
ศุกร์
20.145
ANG THB
0.04964
THB ANG
จันทร์
19.972
ANG THB
0.05007
THB ANG
อังคาร
20.000
ANG THB
0.05000
THB ANG
พุธ
20.101
ANG THB
0.04975
THB ANG
พฤหัสบดี
19.934
ANG THB
0.05017
THB ANG
ศุกร์
19.795
ANG THB
0.05052
THB ANG
จันทร์
19.870
ANG THB
0.05033
THB ANG
อังคาร
19.655
ANG THB
0.05088
THB ANG
พุธ
19.779
ANG THB
0.05056
THB ANG
พฤหัสบดี
19.817
ANG THB
0.05046
THB ANG
ศุกร์
19.878
ANG THB
0.05031
THB ANG
จันทร์
19.977
ANG THB
0.05006
THB ANG
อังคาร
20.039
ANG THB
0.04990
THB ANG
พุธ
19.704
ANG THB
0.05075
THB ANG
พฤหัสบดี
19.640
ANG THB
0.05092
THB ANG
ศุกร์
19.433
ANG THB
0.05146
THB ANG
จันทร์
19.585
ANG THB
0.05106
THB ANG
อังคาร
19.589
ANG THB
0.05105
THB ANG
พุธ
19.552
ANG THB
0.05115
THB ANG
พฤหัสบดี
19.559
ANG THB
0.05113
THB ANG
ศุกร์
19.653
ANG THB
0.05088
THB ANG
จันทร์
19.535
ANG THB
0.05119
THB ANG
อังคาร
19.396
ANG THB
0.05156
THB ANG
พุธ
19.447
ANG THB
0.05142
THB ANG
พฤหัสบดี
19.529
ANG THB
0.05121
THB ANG
ศุกร์
19.446
ANG THB
0.05143
THB ANG
จันทร์
19.343
ANG THB
0.05170
THB ANG
อังคาร
19.548
ANG THB
0.05116
THB ANG
พุธ
19.464
ANG THB
0.05138
THB ANG
พฤหัสบดี
19.511
ANG THB
0.05125
THB ANG
ศุกร์
19.594
ANG THB
0.05104
THB ANG
จันทร์
19.771
ANG THB
0.05058
THB ANG
อังคาร
19.781
ANG THB
0.05055
THB ANG
พุธ
19.842
ANG THB
0.05040
THB ANG
พฤหัสบดี
19.432
ANG THB
0.05146
THB ANG
ศุกร์
19.429
ANG THB
0.05147
THB ANG
จันทร์
19.314
ANG THB
0.05178
THB ANG
อังคาร
19.420
ANG THB
0.05149
THB ANG
พุธ
19.447
ANG THB
0.05142
THB ANG
พฤหัสบดี
19.389
ANG THB
0.05157
THB ANG
ศุกร์
19.224
ANG THB
0.05202
THB ANG
จันทร์
19.158
ANG THB
0.05220
THB ANG
อังคาร
19.148
ANG THB
0.05223
THB ANG
พุธ
19.062
ANG THB
0.05246
THB ANG
พฤหัสบดี
19.033
ANG THB
0.05254
THB ANG
ศุกร์
18.995
ANG THB
0.05265
THB ANG