อัตราแลกเปลี่ยนปี 2567 ระหว่าง รูปีเซเชลส์ และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูปีเซเชลส์ และ บาทไทย ในปี 2567 กราฟแสดงค่าของ 1 รูปีเซเชลส์ แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น รูปีเซเชลส์
ต่ำสุด = 2.4352 (15/1/2567) เฉลี่ย = 2.6665 สูงสุด = 2.7478 (4/4/2567)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูปีเซเชลส์ และ บาทไทย ในปี 2567
จันทร์
2.5315
SCR THB
0.3950
THB SCR
อังคาร
2.5292
SCR THB
0.3954
THB SCR
พุธ
2.5084
SCR THB
0.3987
THB SCR
พฤหัสบดี
2.5926
SCR THB
0.3857
THB SCR
ศุกร์
2.6063
SCR THB
0.3837
THB SCR
จันทร์
2.5681
SCR THB
0.3894
THB SCR
อังคาร
2.6132
SCR THB
0.3827
THB SCR
พุธ
2.6475
SCR THB
0.3777
THB SCR
พฤหัสบดี
2.6465
SCR THB
0.3779
THB SCR
ศุกร์
2.6241
SCR THB
0.3811
THB SCR
จันทร์
2.4352
SCR THB
0.4107
THB SCR
อังคาร
2.6442
SCR THB
0.3782
THB SCR
พุธ
2.6467
SCR THB
0.3778
THB SCR
พฤหัสบดี
2.6975
SCR THB
0.3707
THB SCR
ศุกร์
2.6466
SCR THB
0.3778
THB SCR
จันทร์
2.6135
SCR THB
0.3826
THB SCR
อังคาร
2.7064
SCR THB
0.3695
THB SCR
พุธ
2.6948
SCR THB
0.3711
THB SCR
พฤหัสบดี
2.6620
SCR THB
0.3757
THB SCR
ศุกร์
2.6847
SCR THB
0.3725
THB SCR
จันทร์
2.6301
SCR THB
0.3802
THB SCR
อังคาร
2.6900
SCR THB
0.3717
THB SCR
พุธ
2.6828
SCR THB
0.3727
THB SCR
พฤหัสบดี
2.7052
SCR THB
0.3697
THB SCR
ศุกร์
2.6249
SCR THB
0.3810
THB SCR
จันทร์
2.6326
SCR THB
0.3799
THB SCR
อังคาร
2.6989
SCR THB
0.3705
THB SCR
พุธ
2.6834
SCR THB
0.3727
THB SCR
พฤหัสบดี
2.6893
SCR THB
0.3718
THB SCR
ศุกร์
2.7233
SCR THB
0.3672
THB SCR
จันทร์
2.6484
SCR THB
0.3776
THB SCR
อังคาร
2.6678
SCR THB
0.3748
THB SCR
พุธ
2.6933
SCR THB
0.3713
THB SCR
พฤหัสบดี
2.6887
SCR THB
0.3719
THB SCR
ศุกร์
2.6183
SCR THB
0.3819
THB SCR
จันทร์
2.5975
SCR THB
0.3850
THB SCR
อังคาร
2.6751
SCR THB
0.3738
THB SCR
พุธ
2.6571
SCR THB
0.3764
THB SCR
พฤหัสบดี
2.6524
SCR THB
0.3770
THB SCR
ศุกร์
2.6887
SCR THB
0.3719
THB SCR
จันทร์
2.6354
SCR THB
0.3794
THB SCR
อังคาร
2.6238
SCR THB
0.3811
THB SCR
พุธ
2.6967
SCR THB
0.3708
THB SCR
พฤหัสบดี
2.6560
SCR THB
0.3765
THB SCR
ศุกร์
2.6435
SCR THB
0.3783
THB SCR
จันทร์
2.6172
SCR THB
0.3821
THB SCR
อังคาร
2.6803
SCR THB
0.3731
THB SCR
พุธ
2.6234
SCR THB
0.3812
THB SCR
พฤหัสบดี
2.6383
SCR THB
0.3790
THB SCR
ศุกร์
2.5968
SCR THB
0.3851
THB SCR
จันทร์
2.5687
SCR THB
0.3893
THB SCR
อังคาร
2.6376
SCR THB
0.3791
THB SCR
พุธ
2.6312
SCR THB
0.3800
THB SCR
พฤหัสบดี
2.6535
SCR THB
0.3769
THB SCR
ศุกร์
2.6666
SCR THB
0.3750
THB SCR
จันทร์
2.6384
SCR THB
0.3790
THB SCR
อังคาร
2.6896
SCR THB
0.3718
THB SCR
พุธ
2.6977
SCR THB
0.3707
THB SCR
พฤหัสบดี
2.6777
SCR THB
0.3735
THB SCR
ศุกร์
2.6351
SCR THB
0.3795
THB SCR
จันทร์
2.6750
SCR THB
0.3738
THB SCR
อังคาร
2.5931
SCR THB
0.3856
THB SCR
พุธ
2.6942
SCR THB
0.3712
THB SCR
พฤหัสบดี
2.6848
SCR THB
0.3725
THB SCR
ศุกร์
2.6874
SCR THB
0.3721
THB SCR
จันทร์
2.6971
SCR THB
0.3708
THB SCR
อังคาร
2.7017
SCR THB
0.3701
THB SCR
พุธ
2.7073
SCR THB
0.3694
THB SCR
พฤหัสบดี
2.7478
SCR THB
0.3639
THB SCR
ศุกร์
2.7389
SCR THB
0.3651
THB SCR
จันทร์
2.7435
SCR THB
0.3645
THB SCR
อังคาร
2.7101
SCR THB
0.3690
THB SCR
พุธ
2.6872
SCR THB
0.3721
THB SCR
พฤหัสบดี
2.7108
SCR THB
0.3689
THB SCR
ศุกร์
2.7170
SCR THB
0.3681
THB SCR
จันทร์
2.6774
SCR THB
0.3735
THB SCR
อังคาร
2.7141
SCR THB
0.3684
THB SCR
พุธ
2.7226
SCR THB
0.3673
THB SCR
พฤหัสบดี
2.7212
SCR THB
0.3675
THB SCR
ศุกร์
2.7050
SCR THB
0.3697
THB SCR
จันทร์
2.7019
SCR THB
0.3701
THB SCR
อังคาร
2.6939
SCR THB
0.3712
THB SCR
พุธ
2.7149
SCR THB
0.3683
THB SCR
พฤหัสบดี
2.7415
SCR THB
0.3648
THB SCR
ศุกร์
2.6976
SCR THB
0.3707
THB SCR
จันทร์
2.7203
SCR THB
0.3676
THB SCR
อังคาร
2.7220
SCR THB
0.3674
THB SCR
พุธ
2.6931
SCR THB
0.3713
THB SCR
พฤหัสบดี
2.6730
SCR THB
0.3741
THB SCR
ศุกร์
2.6653
SCR THB
0.3752
THB SCR
จันทร์
2.6237
SCR THB
0.3811
THB SCR
อังคาร
2.7027
SCR THB
0.3700
THB SCR
พุธ
2.7238
SCR THB
0.3671
THB SCR
พฤหัสบดี
2.7336
SCR THB
0.3658
THB SCR
ศุกร์
2.6755
SCR THB
0.3738
THB SCR
จันทร์
2.6860
SCR THB
0.3723
THB SCR
อังคาร
2.6567
SCR THB
0.3764
THB SCR
พุธ
2.6968
SCR THB
0.3708
THB SCR
พฤหัสบดี
2.6466
SCR THB
0.3778
THB SCR
ศุกร์
2.6750
SCR THB
0.3738
THB SCR
จันทร์
2.6477
SCR THB
0.3777
THB SCR
อังคาร
2.6584
SCR THB
0.3762
THB SCR
พุธ
2.6456
SCR THB
0.3780
THB SCR
พฤหัสบดี
2.7079
SCR THB
0.3693
THB SCR
ศุกร์
2.7173
SCR THB
0.3680
THB SCR
จันทร์
2.5133
SCR THB
0.3979
THB SCR
อังคาร
2.5144
SCR THB
0.3977
THB SCR
พุธ
2.7160
SCR THB
0.3682
THB SCR
พฤหัสบดี
2.7343
SCR THB
0.3657
THB SCR
ศุกร์
2.6957
SCR THB
0.3710
THB SCR
จันทร์
2.7069
SCR THB
0.3694
THB SCR
อังคาร
2.6991
SCR THB
0.3705
THB SCR
พุธ
2.7108
SCR THB
0.3689
THB SCR
พฤหัสบดี
2.7154
SCR THB
0.3683
THB SCR
ศุกร์
2.6873
SCR THB
0.3721
THB SCR
จันทร์
2.7177
SCR THB
0.3680
THB SCR
อังคาร
2.7211
SCR THB
0.3675
THB SCR
พุธ
2.6992
SCR THB
0.3705
THB SCR
พฤหัสบดี
2.6895
SCR THB
0.3718
THB SCR
ศุกร์
2.7076
SCR THB
0.3693
THB SCR
จันทร์
2.6025
SCR THB
0.3843
THB SCR