อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง รูปีเซเชลส์ และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูปีเซเชลส์ และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 รูปีเซเชลส์ แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น รูปีเซเชลส์
ต่ำสุด = 1.4055 (18/12/2563) เฉลี่ย = 1.8701 สูงสุด = 2.5520 (13/3/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูปีเซเชลส์ และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
2.1696
SCR THB
0.4609
THB SCR
พฤหัสบดี
2.2007
SCR THB
0.4544
THB SCR
ศุกร์
2.2016
SCR THB
0.4542
THB SCR
จันทร์
2.1997
SCR THB
0.4546
THB SCR
อังคาร
2.2029
SCR THB
0.4539
THB SCR
พุธ
2.2151
SCR THB
0.4514
THB SCR
พฤหัสบดี
2.2111
SCR THB
0.4523
THB SCR
ศุกร์
2.2069
SCR THB
0.4531
THB SCR
จันทร์
2.2073
SCR THB
0.4530
THB SCR
อังคาร
2.2100
SCR THB
0.4525
THB SCR
พุธ
2.2091
SCR THB
0.4527
THB SCR
พฤหัสบดี
2.2172
SCR THB
0.4510
THB SCR
ศุกร์
2.2182
SCR THB
0.4508
THB SCR
จันทร์
2.2154
SCR THB
0.4514
THB SCR
อังคาร
2.2183
SCR THB
0.4508
THB SCR
พุธ
2.2172
SCR THB
0.4510
THB SCR
พฤหัสบดี
2.2267
SCR THB
0.4491
THB SCR
ศุกร์
2.2318
SCR THB
0.4481
THB SCR
จันทร์
2.2418
SCR THB
0.4461
THB SCR
อังคาร
2.2547
SCR THB
0.4435
THB SCR
พุธ
2.2620
SCR THB
0.4421
THB SCR
พฤหัสบดี
2.2737
SCR THB
0.4398
THB SCR
ศุกร์
2.2738
SCR THB
0.4398
THB SCR
จันทร์
2.2657
SCR THB
0.4414
THB SCR
อังคาร
2.2612
SCR THB
0.4422
THB SCR
พุธ
2.2608
SCR THB
0.4423
THB SCR
พฤหัสบดี
2.2672
SCR THB
0.4411
THB SCR
ศุกร์
2.2819
SCR THB
0.4382
THB SCR
จันทร์
2.2807
SCR THB
0.4385
THB SCR
อังคาร
2.2979
SCR THB
0.4352
THB SCR
พุธ
2.2747
SCR THB
0.4396
THB SCR
พฤหัสบดี
2.3083
SCR THB
0.4332
THB SCR
ศุกร์
2.2730
SCR THB
0.4399
THB SCR
จันทร์
2.2747
SCR THB
0.4396
THB SCR
อังคาร
2.2781
SCR THB
0.4390
THB SCR
พุธ
2.2747
SCR THB
0.4396
THB SCR
พฤหัสบดี
2.2978
SCR THB
0.4352
THB SCR
ศุกร์
2.3086
SCR THB
0.4332
THB SCR
จันทร์
2.3125
SCR THB
0.4324
THB SCR
อังคาร
2.3150
SCR THB
0.4320
THB SCR
พุธ
2.3225
SCR THB
0.4306
THB SCR
พฤหัสบดี
2.3099
SCR THB
0.4329
THB SCR
ศุกร์
2.4618
SCR THB
0.4062
THB SCR
จันทร์
2.2950
SCR THB
0.4357
THB SCR
อังคาร
2.3014
SCR THB
0.4345
THB SCR
พุธ
2.2839
SCR THB
0.4379
THB SCR
พฤหัสบดี
2.3023
SCR THB
0.4343
THB SCR
ศุกร์
2.2929
SCR THB
0.4361
THB SCR
จันทร์
2.2965
SCR THB
0.4355
THB SCR
อังคาร
2.2982
SCR THB
0.4351
THB SCR
พุธ
2.2900
SCR THB
0.4367
THB SCR
พฤหัสบดี
2.3073
SCR THB
0.4334
THB SCR
ศุกร์
2.5520
SCR THB
0.3918
THB SCR
จันทร์
2.4711
SCR THB
0.4047
THB SCR
อังคาร
2.3599
SCR THB
0.4238
THB SCR
พุธ
2.3651
SCR THB
0.4228
THB SCR
พฤหัสบดี
2.3792
SCR THB
0.4203
THB SCR
ศุกร์
2.3775
SCR THB
0.4206
THB SCR
จันทร์
2.4016
SCR THB
0.4164
THB SCR
อังคาร
2.3898
SCR THB
0.4184
THB SCR
พุธ
2.3929
SCR THB
0.4179
THB SCR
พฤหัสบดี
2.3814
SCR THB
0.4199
THB SCR
ศุกร์
2.3686
SCR THB
0.4222
THB SCR
จันทร์
2.3788
SCR THB
0.4204
THB SCR
อังคาร
2.3871
SCR THB
0.4189
THB SCR
พุธ
2.3923
SCR THB
0.4180
THB SCR
พฤหัสบดี
2.4736
SCR THB
0.4043
THB SCR
ศุกร์
2.3784
SCR THB
0.4205
THB SCR
จันทร์
2.4794
SCR THB
0.4033
THB SCR
อังคาร
2.2271
SCR THB
0.4490
THB SCR
พุธ
2.2286
SCR THB
0.4487
THB SCR
พฤหัสบดี
2.3133
SCR THB
0.4323
THB SCR
ศุกร์
1.9934
SCR THB
0.5017
THB SCR
จันทร์
1.9899
SCR THB
0.5025
THB SCR
อังคาร
1.9810
SCR THB
0.5048
THB SCR
พุธ
1.8867
SCR THB
0.5300
THB SCR
พฤหัสบดี
1.8881
SCR THB
0.5296
THB SCR
ศุกร์
1.8651
SCR THB
0.5362
THB SCR
จันทร์
1.8624
SCR THB
0.5369
THB SCR
อังคาร
1.8641
SCR THB
0.5365
THB SCR
พุธ
1.8477
SCR THB
0.5412
THB SCR
พฤหัสบดี
1.9421
SCR THB
0.5149
THB SCR
ศุกร์
1.8539
SCR THB
0.5394
THB SCR
จันทร์
1.8570
SCR THB
0.5385
THB SCR
อังคาร
1.8535
SCR THB
0.5395
THB SCR
พุธ
1.8486
SCR THB
0.5410
THB SCR
พฤหัสบดี
1.9872
SCR THB
0.5032
THB SCR
ศุกร์
2.1388
SCR THB
0.4676
THB SCR
จันทร์
1.8817
SCR THB
0.5314
THB SCR
อังคาร
1.8480
SCR THB
0.5411
THB SCR
พุธ
1.7943
SCR THB
0.5573
THB SCR
พฤหัสบดี
1.8188
SCR THB
0.5498
THB SCR
ศุกร์
1.9165
SCR THB
0.5218
THB SCR
จันทร์
1.8352
SCR THB
0.5449
THB SCR
อังคาร
1.8285
SCR THB
0.5469
THB SCR
พุธ
1.9262
SCR THB
0.5192
THB SCR
พฤหัสบดี
2.1949
SCR THB
0.4556
THB SCR
ศุกร์
1.8873
SCR THB
0.5299
THB SCR
จันทร์
1.8979
SCR THB
0.5269
THB SCR
อังคาร
1.8183
SCR THB
0.5500
THB SCR
พุธ
1.9216
SCR THB
0.5204
THB SCR
พฤหัสบดี
1.8135
SCR THB
0.5514
THB SCR
ศุกร์
1.8669
SCR THB
0.5357
THB SCR
จันทร์
1.8172
SCR THB
0.5503
THB SCR
อังคาร
1.8113
SCR THB
0.5521
THB SCR
พุธ
1.8125
SCR THB
0.5517
THB SCR
พฤหัสบดี
1.8114
SCR THB
0.5521
THB SCR
ศุกร์
1.8092
SCR THB
0.5527
THB SCR
จันทร์
1.8015
SCR THB
0.5551
THB SCR
อังคาร
1.7931
SCR THB
0.5577
THB SCR
พุธ
1.7938
SCR THB
0.5575
THB SCR
พฤหัสบดี
1.7980
SCR THB
0.5562
THB SCR
ศุกร์
1.7881
SCR THB
0.5593
THB SCR
จันทร์
1.7871
SCR THB
0.5596
THB SCR
อังคาร
1.7822
SCR THB
0.5611
THB SCR
พุธ
1.7710
SCR THB
0.5647
THB SCR
พฤหัสบดี
1.7589
SCR THB
0.5685
THB SCR
ศุกร์
1.7598
SCR THB
0.5682
THB SCR
จันทร์
1.7701
SCR THB
0.5650
THB SCR
อังคาร
1.7674
SCR THB
0.5658
THB SCR
พุธ
1.7750
SCR THB
0.5634
THB SCR
พฤหัสบดี
1.7667
SCR THB
0.5660
THB SCR
ศุกร์
1.7632
SCR THB
0.5671
THB SCR
จันทร์
1.7069
SCR THB
0.5859
THB SCR
อังคาร
1.7592
SCR THB
0.5684
THB SCR
พุธ
1.7522
SCR THB
0.5707
THB SCR
พฤหัสบดี
1.7572
SCR THB
0.5691
THB SCR
ศุกร์
1.7556
SCR THB
0.5696
THB SCR
จันทร์
1.7530
SCR THB
0.5705
THB SCR
อังคาร
1.7578
SCR THB
0.5689
THB SCR
พุธ
1.7597
SCR THB
0.5683
THB SCR
พฤหัสบดี
1.7651
SCR THB
0.5665
THB SCR
ศุกร์
1.8599
SCR THB
0.5377
THB SCR
จันทร์
1.7662
SCR THB
0.5662
THB SCR
อังคาร
1.7761
SCR THB
0.5630
THB SCR
พุธ
1.7732
SCR THB
0.5640
THB SCR
พฤหัสบดี
1.7703
SCR THB
0.5649
THB SCR
ศุกร์
1.7746
SCR THB
0.5635
THB SCR
จันทร์
1.7819
SCR THB
0.5612
THB SCR
อังคาร
1.7914
SCR THB
0.5582
THB SCR
พุธ
1.7845
SCR THB
0.5604
THB SCR
พฤหัสบดี
1.7963
SCR THB
0.5567
THB SCR
ศุกร์
1.7966
SCR THB
0.5566
THB SCR
จันทร์
1.8025
SCR THB
0.5548
THB SCR
อังคาร
1.7940
SCR THB
0.5574
THB SCR
พุธ
1.7898
SCR THB
0.5587
THB SCR
พฤหัสบดี
1.7959
SCR THB
0.5568
THB SCR
ศุกร์
1.7974
SCR THB
0.5564
THB SCR
จันทร์
1.7197
SCR THB
0.5815
THB SCR
อังคาร
1.7848
SCR THB
0.5603
THB SCR
พุธ
1.7679
SCR THB
0.5656
THB SCR
พฤหัสบดี
1.7681
SCR THB
0.5656
THB SCR
ศุกร์
1.7524
SCR THB
0.5706
THB SCR
จันทร์
1.7530
SCR THB
0.5705
THB SCR
อังคาร
1.7454
SCR THB
0.5729
THB SCR
พุธ
1.7391
SCR THB
0.5750
THB SCR
พฤหัสบดี
1.7453
SCR THB
0.5730
THB SCR
ศุกร์
1.7464
SCR THB
0.5726
THB SCR
จันทร์
1.7459
SCR THB
0.5728
THB SCR
อังคาร
1.7428
SCR THB
0.5738
THB SCR
พุธ
1.7425
SCR THB
0.5739
THB SCR
พฤหัสบดี
1.7414
SCR THB
0.5743
THB SCR
ศุกร์
1.7462
SCR THB
0.5727
THB SCR
จันทร์
1.8029
SCR THB
0.5547
THB SCR
อังคาร
1.7454
SCR THB
0.5729
THB SCR
พุธ
1.8114
SCR THB
0.5521
THB SCR
พฤหัสบดี
1.8453
SCR THB
0.5419
THB SCR
ศุกร์
1.7690
SCR THB
0.5653
THB SCR
จันทร์
1.8264
SCR THB
0.5475
THB SCR
อังคาร
1.7616
SCR THB
0.5677
THB SCR
พุธ
1.7522
SCR THB
0.5707
THB SCR
พฤหัสบดี
1.7468
SCR THB
0.5725
THB SCR
ศุกร์
1.7399
SCR THB
0.5747
THB SCR
จันทร์
1.7367
SCR THB
0.5758
THB SCR
อังคาร
1.7361
SCR THB
0.5760
THB SCR
พุธ
1.7462
SCR THB
0.5727
THB SCR
พฤหัสบดี
1.7586
SCR THB
0.5686
THB SCR
ศุกร์
1.7479
SCR THB
0.5721
THB SCR
จันทร์
1.7477
SCR THB
0.5722
THB SCR
อังคาร
1.7505
SCR THB
0.5713
THB SCR
พุธ
1.7489
SCR THB
0.5718
THB SCR
พฤหัสบดี
1.7446
SCR THB
0.5732
THB SCR
ศุกร์
1.7469
SCR THB
0.5724
THB SCR
จันทร์
1.7460
SCR THB
0.5727
THB SCR
อังคาร
1.7356
SCR THB
0.5762
THB SCR
พุธ
1.7338
SCR THB
0.5768
THB SCR
พฤหัสบดี
1.7392
SCR THB
0.5750
THB SCR
ศุกร์
1.7339
SCR THB
0.5767
THB SCR
จันทร์
1.7373
SCR THB
0.5756
THB SCR
อังคาร
1.7449
SCR THB
0.5731
THB SCR
พุธ
1.7513
SCR THB
0.5710
THB SCR
พฤหัสบดี
1.7592
SCR THB
0.5684
THB SCR
ศุกร์
1.7605
SCR THB
0.5680
THB SCR
จันทร์
1.7630
SCR THB
0.5672
THB SCR
อังคาร
1.7577
SCR THB
0.5689
THB SCR
พุธ
1.7605
SCR THB
0.5680
THB SCR
พฤหัสบดี
1.7560
SCR THB
0.5695
THB SCR
ศุกร์
1.7552
SCR THB
0.5697
THB SCR
จันทร์
1.7466
SCR THB
0.5726
THB SCR
อังคาร
1.7355
SCR THB
0.5762
THB SCR
พุธ
1.7359
SCR THB
0.5761
THB SCR
พฤหัสบดี
1.7227
SCR THB
0.5805
THB SCR
ศุกร์
1.7152
SCR THB
0.5830
THB SCR
จันทร์
1.7211
SCR THB
0.5810
THB SCR
อังคาร
1.7186
SCR THB
0.5819
THB SCR
พุธ
1.7223
SCR THB
0.5806
THB SCR
พฤหัสบดี
1.7189
SCR THB
0.5818
THB SCR
ศุกร์
1.7178
SCR THB
0.5821
THB SCR
จันทร์
1.7027
SCR THB
0.5873
THB SCR
อังคาร
1.7086
SCR THB
0.5853
THB SCR
พุธ
1.6701
SCR THB
0.5988
THB SCR
พฤหัสบดี
1.6678
SCR THB
0.5996
THB SCR
ศุกร์
1.6205
SCR THB
0.6171
THB SCR
จันทร์
1.6195
SCR THB
0.6175
THB SCR
อังคาร
1.6198
SCR THB
0.6174
THB SCR
พุธ
1.6184
SCR THB
0.6179
THB SCR
พฤหัสบดี
1.6171
SCR THB
0.6184
THB SCR
ศุกร์
1.6132
SCR THB
0.6199
THB SCR
จันทร์
1.6099
SCR THB
0.6212
THB SCR
อังคาร
1.6030
SCR THB
0.6238
THB SCR
พุธ
1.6063
SCR THB
0.6225
THB SCR
พฤหัสบดี
1.5554
SCR THB
0.6429
THB SCR
ศุกร์
1.5394
SCR THB
0.6496
THB SCR
จันทร์
1.5374
SCR THB
0.6504
THB SCR
อังคาร
1.4856
SCR THB
0.6731
THB SCR
พุธ
1.4773
SCR THB
0.6769
THB SCR
พฤหัสบดี
1.4717
SCR THB
0.6795
THB SCR
ศุกร์
1.4677
SCR THB
0.6814
THB SCR
จันทร์
1.4719
SCR THB
0.6794
THB SCR
อังคาร
1.4655
SCR THB
0.6823
THB SCR
พุธ
1.4580
SCR THB
0.6859
THB SCR
พฤหัสบดี
1.4656
SCR THB
0.6823
THB SCR
ศุกร์
1.4594
SCR THB
0.6852
THB SCR
จันทร์
1.4570
SCR THB
0.6863
THB SCR
อังคาร
1.4598
SCR THB
0.6850
THB SCR
พุธ
1.4581
SCR THB
0.6858
THB SCR
พฤหัสบดี
1.4555
SCR THB
0.6871
THB SCR
ศุกร์
1.4568
SCR THB
0.6865
THB SCR
จันทร์
1.4538
SCR THB
0.6879
THB SCR
อังคาร
1.4536
SCR THB
0.6879
THB SCR
พุธ
1.4260
SCR THB
0.7013
THB SCR
พฤหัสบดี
1.4231
SCR THB
0.7027
THB SCR
ศุกร์
1.4217
SCR THB
0.7034
THB SCR
จันทร์
1.4259
SCR THB
0.7013
THB SCR
อังคาร
1.4179
SCR THB
0.7053
THB SCR
พุธ
1.4177
SCR THB
0.7054
THB SCR
พฤหัสบดี
1.4171
SCR THB
0.7057
THB SCR
ศุกร์
1.4181
SCR THB
0.7052
THB SCR
จันทร์
1.4185
SCR THB
0.7050
THB SCR
อังคาร
1.4169
SCR THB
0.7058
THB SCR
พุธ
1.4133
SCR THB
0.7075
THB SCR
พฤหัสบดี
1.4083
SCR THB
0.7101
THB SCR
ศุกร์
1.4055
SCR THB
0.7115
THB SCR
จันทร์
1.4198
SCR THB
0.7043
THB SCR
อังคาร
1.4238
SCR THB
0.7023
THB SCR
พุธ
1.4248
SCR THB
0.7019
THB SCR
พฤหัสบดี
1.4191
SCR THB
0.7047
THB SCR
ศุกร์
1.4148
SCR THB
0.7068
THB SCR
จันทร์
1.4214
SCR THB
0.7035
THB SCR
อังคาร
1.4160
SCR THB
0.7062
THB SCR
พุธ
1.4112
SCR THB
0.7086
THB SCR
พฤหัสบดี
1.4119
SCR THB
0.7083
THB SCR