อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง รูปีเซเชลส์ และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูปีเซเชลส์ และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 รูปีเซเชลส์ แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น รูปีเซเชลส์
ต่ำสุด = 1.4086 (11/2/2564) เฉลี่ย = 1.9416 สูงสุด = 2.6026 (23/8/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูปีเซเชลส์ และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
1.4147
SCR THB
0.7068
THB SCR
จันทร์
1.4097
SCR THB
0.7094
THB SCR
อังคาร
1.4123
SCR THB
0.7081
THB SCR
พุธ
1.4090
SCR THB
0.7097
THB SCR
พฤหัสบดี
1.4167
SCR THB
0.7059
THB SCR
ศุกร์
1.4175
SCR THB
0.7054
THB SCR
จันทร์
1.4202
SCR THB
0.7041
THB SCR
อังคาร
1.4215
SCR THB
0.7035
THB SCR
พุธ
1.4170
SCR THB
0.7057
THB SCR
พฤหัสบดี
1.4140
SCR THB
0.7072
THB SCR
ศุกร์
1.4169
SCR THB
0.7057
THB SCR
จันทร์
1.4195
SCR THB
0.7045
THB SCR
อังคาร
1.4157
SCR THB
0.7064
THB SCR
พุธ
1.4129
SCR THB
0.7078
THB SCR
พฤหัสบดี
1.4115
SCR THB
0.7085
THB SCR
ศุกร์
1.4145
SCR THB
0.7069
THB SCR
จันทร์
1.4125
SCR THB
0.7080
THB SCR
อังคาร
1.4143
SCR THB
0.7071
THB SCR
พุธ
1.4143
SCR THB
0.7071
THB SCR
พฤหัสบดี
1.4152
SCR THB
0.7066
THB SCR
ศุกร์
1.4101
SCR THB
0.7092
THB SCR
จันทร์
1.4413
SCR THB
0.6938
THB SCR
อังคาร
1.4144
SCR THB
0.7070
THB SCR
พุธ
1.4169
SCR THB
0.7058
THB SCR
พฤหัสบดี
1.4180
SCR THB
0.7052
THB SCR
ศุกร์
1.4190
SCR THB
0.7047
THB SCR
จันทร์
1.4159
SCR THB
0.7063
THB SCR
อังคาร
1.4123
SCR THB
0.7081
THB SCR
พุธ
1.4108
SCR THB
0.7088
THB SCR
พฤหัสบดี
1.4086
SCR THB
0.7099
THB SCR
ศุกร์
1.4088
SCR THB
0.7098
THB SCR
จันทร์
1.4086
SCR THB
0.7099
THB SCR
อังคาร
1.4087
SCR THB
0.7099
THB SCR
พุธ
1.4135
SCR THB
0.7075
THB SCR
พฤหัสบดี
1.4154
SCR THB
0.7065
THB SCR
ศุกร์
1.4136
SCR THB
0.7074
THB SCR
จันทร์
1.4163
SCR THB
0.7061
THB SCR
อังคาร
1.4165
SCR THB
0.7060
THB SCR
พุธ
1.4163
SCR THB
0.7060
THB SCR
พฤหัสบดี
1.4205
SCR THB
0.7040
THB SCR
ศุกร์
1.4320
SCR THB
0.6983
THB SCR
จันทร์
1.4237
SCR THB
0.7024
THB SCR
อังคาร
1.4282
SCR THB
0.7002
THB SCR
พุธ
1.4289
SCR THB
0.6998
THB SCR
พฤหัสบดี
1.4312
SCR THB
0.6987
THB SCR
ศุกร์
1.4383
SCR THB
0.6952
THB SCR
จันทร์
1.4513
SCR THB
0.6890
THB SCR
อังคาร
1.4501
SCR THB
0.6896
THB SCR
พุธ
1.4487
SCR THB
0.6903
THB SCR
พฤหัสบดี
1.4406
SCR THB
0.6942
THB SCR
ศุกร์
1.4511
SCR THB
0.6892
THB SCR
จันทร์
1.4495
SCR THB
0.6899
THB SCR
อังคาร
1.4503
SCR THB
0.6895
THB SCR
พุธ
1.4516
SCR THB
0.6889
THB SCR
พฤหัสบดี
1.4529
SCR THB
0.6883
THB SCR
ศุกร์
1.4541
SCR THB
0.6877
THB SCR
จันทร์
1.4575
SCR THB
0.6861
THB SCR
อังคาร
1.4609
SCR THB
0.6845
THB SCR
พุธ
1.4628
SCR THB
0.6836
THB SCR
พฤหัสบดี
1.5165
SCR THB
0.6594
THB SCR
ศุกร์
1.4688
SCR THB
0.6809
THB SCR
จันทร์
1.4765
SCR THB
0.6773
THB SCR
อังคาร
1.4830
SCR THB
0.6743
THB SCR
พุธ
1.5044
SCR THB
0.6647
THB SCR
พฤหัสบดี
1.5411
SCR THB
0.6489
THB SCR
ศุกร์
1.5355
SCR THB
0.6512
THB SCR
จันทร์
1.5848
SCR THB
0.6310
THB SCR
อังคาร
1.7370
SCR THB
0.5757
THB SCR
พุธ
1.6381
SCR THB
0.6105
THB SCR
พฤหัสบดี
1.6428
SCR THB
0.6087
THB SCR
ศุกร์
1.6435
SCR THB
0.6085
THB SCR
จันทร์
1.6477
SCR THB
0.6069
THB SCR
อังคาร
1.7031
SCR THB
0.5872
THB SCR
พุธ
1.8181
SCR THB
0.5500
THB SCR
พฤหัสบดี
2.2374
SCR THB
0.4469
THB SCR
ศุกร์
2.0891
SCR THB
0.4787
THB SCR
จันทร์
2.2333
SCR THB
0.4478
THB SCR
อังคาร
2.2340
SCR THB
0.4476
THB SCR
พุธ
2.2444
SCR THB
0.4456
THB SCR
พฤหัสบดี
2.2500
SCR THB
0.4444
THB SCR
ศุกร์
2.2540
SCR THB
0.4437
THB SCR
จันทร์
2.2209
SCR THB
0.4503
THB SCR
อังคาร
2.2185
SCR THB
0.4508
THB SCR
พุธ
2.2157
SCR THB
0.4513
THB SCR
พฤหัสบดี
2.0880
SCR THB
0.4789
THB SCR
ศุกร์
2.0806
SCR THB
0.4806
THB SCR
จันทร์
2.0772
SCR THB
0.4814
THB SCR
อังคาร
2.0745
SCR THB
0.4820
THB SCR
พุธ
2.0785
SCR THB
0.4811
THB SCR
พฤหัสบดี
2.0676
SCR THB
0.4837
THB SCR
ศุกร์
2.0593
SCR THB
0.4856
THB SCR
จันทร์
2.0256
SCR THB
0.4937
THB SCR
อังคาร
2.0258
SCR THB
0.4936
THB SCR
พุธ
2.0249
SCR THB
0.4938
THB SCR
พฤหัสบดี
2.0329
SCR THB
0.4919
THB SCR
ศุกร์
1.9938
SCR THB
0.5016
THB SCR
จันทร์
1.9123
SCR THB
0.5229
THB SCR
อังคาร
1.9154
SCR THB
0.5221
THB SCR
พุธ
1.9147
SCR THB
0.5223
THB SCR
พฤหัสบดี
1.9050
SCR THB
0.5249
THB SCR
ศุกร์
1.9050
SCR THB
0.5249
THB SCR
จันทร์
1.9035
SCR THB
0.5253
THB SCR
อังคาร
1.9041
SCR THB
0.5252
THB SCR
พุธ
1.8941
SCR THB
0.5280
THB SCR
พฤหัสบดี
1.8968
SCR THB
0.5272
THB SCR
ศุกร์
1.8948
SCR THB
0.5278
THB SCR
จันทร์
2.0064
SCR THB
0.4984
THB SCR
อังคาร
1.8890
SCR THB
0.5294
THB SCR
พุธ
1.8881
SCR THB
0.5296
THB SCR
พฤหัสบดี
1.8870
SCR THB
0.5299
THB SCR
ศุกร์
2.0140
SCR THB
0.4965
THB SCR
จันทร์
2.1174
SCR THB
0.4723
THB SCR
อังคาร
1.8900
SCR THB
0.5291
THB SCR
พุธ
2.0355
SCR THB
0.4913
THB SCR
พฤหัสบดี
1.8893
SCR THB
0.5293
THB SCR
ศุกร์
2.0255
SCR THB
0.4937
THB SCR
จันทร์
2.0525
SCR THB
0.4872
THB SCR
อังคาร
2.1127
SCR THB
0.4733
THB SCR
พุธ
2.1402
SCR THB
0.4673
THB SCR
พฤหัสบดี
2.0885
SCR THB
0.4788
THB SCR
ศุกร์
2.0848
SCR THB
0.4797
THB SCR
จันทร์
2.0588
SCR THB
0.4857
THB SCR
อังคาร
1.9269
SCR THB
0.5190
THB SCR
พุธ
2.1277
SCR THB
0.4700
THB SCR
พฤหัสบดี
2.0793
SCR THB
0.4809
THB SCR
ศุกร์
2.1524
SCR THB
0.4646
THB SCR
จันทร์
2.2320
SCR THB
0.4480
THB SCR
อังคาร
2.1899
SCR THB
0.4567
THB SCR
พุธ
2.2005
SCR THB
0.4544
THB SCR
พฤหัสบดี
2.2427
SCR THB
0.4459
THB SCR
ศุกร์
2.2074
SCR THB
0.4530
THB SCR
จันทร์
2.3080
SCR THB
0.4333
THB SCR
อังคาร
2.3008
SCR THB
0.4346
THB SCR
พุธ
2.2613
SCR THB
0.4422
THB SCR
พฤหัสบดี
2.3474
SCR THB
0.4260
THB SCR
ศุกร์
2.3234
SCR THB
0.4304
THB SCR
จันทร์
2.2400
SCR THB
0.4464
THB SCR
อังคาร
2.3242
SCR THB
0.4302
THB SCR
พุธ
2.3375
SCR THB
0.4278
THB SCR
พฤหัสบดี
2.2619
SCR THB
0.4421
THB SCR
ศุกร์
2.2828
SCR THB
0.4381
THB SCR
จันทร์
2.2430
SCR THB
0.4458
THB SCR
อังคาร
2.3364
SCR THB
0.4280
THB SCR
พุธ
2.3259
SCR THB
0.4299
THB SCR
พฤหัสบดี
2.0308
SCR THB
0.4924
THB SCR
ศุกร์
2.1790
SCR THB
0.4589
THB SCR
จันทร์
2.2936
SCR THB
0.4360
THB SCR
อังคาร
2.2337
SCR THB
0.4477
THB SCR
พุธ
2.3159
SCR THB
0.4318
THB SCR
พฤหัสบดี
2.2945
SCR THB
0.4358
THB SCR
ศุกร์
2.0603
SCR THB
0.4854
THB SCR
จันทร์
2.2625
SCR THB
0.4420
THB SCR
อังคาร
2.3005
SCR THB
0.4347
THB SCR
พุธ
2.2273
SCR THB
0.4490
THB SCR
พฤหัสบดี
2.3492
SCR THB
0.4257
THB SCR
ศุกร์
2.3099
SCR THB
0.4329
THB SCR
จันทร์
2.4118
SCR THB
0.4146
THB SCR
อังคาร
2.4034
SCR THB
0.4161
THB SCR
พุธ
2.4518
SCR THB
0.4079
THB SCR
พฤหัสบดี
2.4644
SCR THB
0.4058
THB SCR
ศุกร์
2.4042
SCR THB
0.4159
THB SCR
จันทร์
2.5190
SCR THB
0.3970
THB SCR
อังคาร
2.4792
SCR THB
0.4034
THB SCR
พุธ
2.4710
SCR THB
0.4047
THB SCR
พฤหัสบดี
2.5272
SCR THB
0.3957
THB SCR
ศุกร์
2.5624
SCR THB
0.3903
THB SCR
จันทร์
2.6026
SCR THB
0.3842
THB SCR
อังคาร
2.5573
SCR THB
0.3910
THB SCR
พุธ
2.5455
SCR THB
0.3928
THB SCR
พฤหัสบดี
2.5419
SCR THB
0.3934
THB SCR
ศุกร์
2.4134
SCR THB
0.4143
THB SCR
จันทร์
2.4020
SCR THB
0.4163
THB SCR
อังคาร
2.5141
SCR THB
0.3978
THB SCR
พุธ
2.5120
SCR THB
0.3981
THB SCR
พฤหัสบดี
2.5113
SCR THB
0.3982
THB SCR
ศุกร์
2.5603
SCR THB
0.3906
THB SCR
จันทร์
2.5205
SCR THB
0.3967
THB SCR
อังคาร
2.5322
SCR THB
0.3949
THB SCR
พุธ
2.5444
SCR THB
0.3930
THB SCR
พฤหัสบดี
2.5546
SCR THB
0.3915
THB SCR
ศุกร์
2.5366
SCR THB
0.3942
THB SCR
จันทร์
2.5561
SCR THB
0.3912
THB SCR
อังคาร
2.5604
SCR THB
0.3906
THB SCR
พุธ
2.5320
SCR THB
0.3950
THB SCR
พฤหัสบดี
2.5747
SCR THB
0.3884
THB SCR
ศุกร์
2.5782
SCR THB
0.3879
THB SCR
จันทร์
2.6021
SCR THB
0.3843
THB SCR
อังคาร
2.5410
SCR THB
0.3935
THB SCR
พุธ
2.5396
SCR THB
0.3938
THB SCR
พฤหัสบดี
2.5697
SCR THB
0.3892
THB SCR
ศุกร์
2.5016
SCR THB
0.3997
THB SCR
จันทร์
2.5105
SCR THB
0.3983
THB SCR