อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง ริยัลซาอุดีอาระเบีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ริยัลซาอุดีอาระเบีย และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 ริยัลซาอุดีอาระเบีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ริยัลซาอุดีอาระเบีย
ต่ำสุด = 7.9341 (31/12/2562) เฉลี่ย = 8.2795 สูงสุด = 8.6132 (2/1/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ริยัลซาอุดีอาระเบีย และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
8.6053
SAR THB
0.1162
THB SAR
พุธ
8.6132
SAR THB
0.1161
THB SAR
พฤหัสบดี
8.5493
SAR THB
0.1170
THB SAR
ศุกร์
8.5547
SAR THB
0.1169
THB SAR
จันทร์
8.5396
SAR THB
0.1171
THB SAR
อังคาร
8.5565
SAR THB
0.1169
THB SAR
พุธ
8.5421
SAR THB
0.1171
THB SAR
พฤหัสบดี
8.5154
SAR THB
0.1174
THB SAR
ศุกร์
8.5034
SAR THB
0.1176
THB SAR
จันทร์
8.5158
SAR THB
0.1174
THB SAR
อังคาร
8.5063
SAR THB
0.1176
THB SAR
พุธ
8.4537
SAR THB
0.1183
THB SAR
พฤหัสบดี
8.4602
SAR THB
0.1182
THB SAR
ศุกร์
8.4618
SAR THB
0.1182
THB SAR
จันทร์
8.4723
SAR THB
0.1180
THB SAR
อังคาร
8.4865
SAR THB
0.1178
THB SAR
พุธ
8.4658
SAR THB
0.1181
THB SAR
พฤหัสบดี
8.4650
SAR THB
0.1181
THB SAR
ศุกร์
8.4400
SAR THB
0.1185
THB SAR
จันทร์
8.4152
SAR THB
0.1188
THB SAR
อังคาร
8.4051
SAR THB
0.1190
THB SAR
พุธ
8.3652
SAR THB
0.1195
THB SAR
พฤหัสบดี
8.3333
SAR THB
0.1200
THB SAR
ศุกร์
8.3422
SAR THB
0.1199
THB SAR
จันทร์
8.3541
SAR THB
0.1197
THB SAR
อังคาร
8.3438
SAR THB
0.1198
THB SAR
พุธ
8.3294
SAR THB
0.1201
THB SAR
พฤหัสบดี
8.3360
SAR THB
0.1200
THB SAR
ศุกร์
8.3909
SAR THB
0.1192
THB SAR
จันทร์
8.3733
SAR THB
0.1194
THB SAR
อังคาร
8.3563
SAR THB
0.1197
THB SAR
พุธ
8.3559
SAR THB
0.1197
THB SAR
พฤหัสบดี
8.3571
SAR THB
0.1197
THB SAR
ศุกร์
8.3387
SAR THB
0.1199
THB SAR
จันทร์
8.3280
SAR THB
0.1201
THB SAR
อังคาร
8.3230
SAR THB
0.1201
THB SAR
พุธ
8.2908
SAR THB
0.1206
THB SAR
พฤหัสบดี
8.3142
SAR THB
0.1203
THB SAR
ศุกร์
8.3565
SAR THB
0.1197
THB SAR
จันทร์
8.3383
SAR THB
0.1199
THB SAR
อังคาร
8.3475
SAR THB
0.1198
THB SAR
พุธ
8.3685
SAR THB
0.1195
THB SAR
พฤหัสบดี
8.3973
SAR THB
0.1191
THB SAR
ศุกร์
8.4554
SAR THB
0.1183
THB SAR
จันทร์
8.4964
SAR THB
0.1177
THB SAR
อังคาร
8.4838
SAR THB
0.1179
THB SAR
พุธ
8.4972
SAR THB
0.1177
THB SAR
พฤหัสบดี
8.4806
SAR THB
0.1179
THB SAR
ศุกร์
8.4734
SAR THB
0.1180
THB SAR
จันทร์
8.4627
SAR THB
0.1182
THB SAR
อังคาร
8.4364
SAR THB
0.1185
THB SAR
พุธ
8.4266
SAR THB
0.1187
THB SAR
พฤหัสบดี
8.4767
SAR THB
0.1180
THB SAR
ศุกร์
8.4538
SAR THB
0.1183
THB SAR
จันทร์
8.4517
SAR THB
0.1183
THB SAR
อังคาร
8.4450
SAR THB
0.1184
THB SAR
พุธ
8.4667
SAR THB
0.1181
THB SAR
พฤหัสบดี
8.4541
SAR THB
0.1183
THB SAR
ศุกร์
8.4511
SAR THB
0.1183
THB SAR
จันทร์
8.4265
SAR THB
0.1187
THB SAR
อังคาร
8.4352
SAR THB
0.1186
THB SAR
พุธ
8.4859
SAR THB
0.1178
THB SAR
พฤหัสบดี
8.4755
SAR THB
0.1180
THB SAR
ศุกร์
8.4628
SAR THB
0.1182
THB SAR
จันทร์
8.4598
SAR THB
0.1182
THB SAR
อังคาร
8.4665
SAR THB
0.1181
THB SAR
พุธ
8.4637
SAR THB
0.1182
THB SAR
พฤหัสบดี
8.4718
SAR THB
0.1180
THB SAR
ศุกร์
8.5051
SAR THB
0.1176
THB SAR
จันทร์
8.5199
SAR THB
0.1174
THB SAR
อังคาร
8.4746
SAR THB
0.1180
THB SAR
พุธ
8.4737
SAR THB
0.1180
THB SAR
พฤหัสบดี
8.4774
SAR THB
0.1180
THB SAR
ศุกร์
8.4718
SAR THB
0.1180
THB SAR
จันทร์
8.4709
SAR THB
0.1181
THB SAR
อังคาร
8.4844
SAR THB
0.1179
THB SAR
พุธ
8.4730
SAR THB
0.1180
THB SAR
พฤหัสบดี
8.4848
SAR THB
0.1179
THB SAR
ศุกร์
8.4853
SAR THB
0.1179
THB SAR
จันทร์
8.4899
SAR THB
0.1178
THB SAR
อังคาร
8.5194
SAR THB
0.1174
THB SAR
พุธ
8.5372
SAR THB
0.1171
THB SAR
พฤหัสบดี
8.5602
SAR THB
0.1168
THB SAR
ศุกร์
8.5290
SAR THB
0.1172
THB SAR
จันทร์
8.5150
SAR THB
0.1174
THB SAR
อังคาร
8.5152
SAR THB
0.1174
THB SAR
พุธ
8.5100
SAR THB
0.1175
THB SAR
พฤหัสบดี
8.5408
SAR THB
0.1171
THB SAR
ศุกร์
8.5405
SAR THB
0.1171
THB SAR
จันทร์
8.5037
SAR THB
0.1176
THB SAR
อังคาร
8.5070
SAR THB
0.1176
THB SAR
พุธ
8.4790
SAR THB
0.1179
THB SAR
พฤหัสบดี
8.4749
SAR THB
0.1180
THB SAR
ศุกร์
8.4189
SAR THB
0.1188
THB SAR
จันทร์
8.4488
SAR THB
0.1184
THB SAR
อังคาร
8.4004
SAR THB
0.1190
THB SAR
พุธ
8.4269
SAR THB
0.1187
THB SAR
พฤหัสบดี
8.4206
SAR THB
0.1188
THB SAR
ศุกร์
8.4668
SAR THB
0.1181
THB SAR
จันทร์
8.4930
SAR THB
0.1177
THB SAR
อังคาร
8.5171
SAR THB
0.1174
THB SAR
พุธ
8.5151
SAR THB
0.1174
THB SAR
พฤหัสบดี
8.5267
SAR THB
0.1173
THB SAR
ศุกร์
8.4899
SAR THB
0.1178
THB SAR
จันทร์
8.4902
SAR THB
0.1178
THB SAR
อังคาร
8.4854
SAR THB
0.1178
THB SAR
พุธ
8.4827
SAR THB
0.1179
THB SAR
พฤหัสบดี
8.4800
SAR THB
0.1179
THB SAR
ศุกร์
8.4520
SAR THB
0.1183
THB SAR
จันทร์
8.3829
SAR THB
0.1193
THB SAR
อังคาร
8.3483
SAR THB
0.1198
THB SAR
พุธ
8.3582
SAR THB
0.1196
THB SAR
พฤหัสบดี
8.3592
SAR THB
0.1196
THB SAR
ศุกร์
8.3572
SAR THB
0.1197
THB SAR
จันทร์
8.3541
SAR THB
0.1197
THB SAR
อังคาร
8.3480
SAR THB
0.1198
THB SAR
พุธ
8.3297
SAR THB
0.1201
THB SAR
พฤหัสบดี
8.3317
SAR THB
0.1200
THB SAR
ศุกร์
8.3119
SAR THB
0.1203
THB SAR
จันทร์
8.3574
SAR THB
0.1197
THB SAR
อังคาร
8.3253
SAR THB
0.1201
THB SAR
พุธ
8.3331
SAR THB
0.1200
THB SAR
พฤหัสบดี
8.2281
SAR THB
0.1215
THB SAR
ศุกร์
8.1919
SAR THB
0.1221
THB SAR
อาทิตย์
8.2097
SAR THB
0.1218
THB SAR
จันทร์
8.1767
SAR THB
0.1223
THB SAR
อังคาร
8.1885
SAR THB
0.1221
THB SAR
พุธ
8.2056
SAR THB
0.1219
THB SAR
พฤหัสบดี
8.2101
SAR THB
0.1218
THB SAR
ศุกร์
8.1822
SAR THB
0.1222
THB SAR
จันทร์
8.1728
SAR THB
0.1224
THB SAR
พุธ
8.1506
SAR THB
0.1227
THB SAR
พฤหัสบดี
8.1731
SAR THB
0.1224
THB SAR
ศุกร์
8.1779
SAR THB
0.1223
THB SAR
จันทร์
8.2124
SAR THB
0.1218
THB SAR
อังคาร
8.2229
SAR THB
0.1216
THB SAR
พุธ
8.2197
SAR THB
0.1217
THB SAR
พฤหัสบดี
8.1647
SAR THB
0.1225
THB SAR
ศุกร์
8.2427
SAR THB
0.1213
THB SAR
จันทร์
8.2427
SAR THB
0.1213
THB SAR
อังคาร
8.2393
SAR THB
0.1214
THB SAR
พุธ
8.2498
SAR THB
0.1212
THB SAR
พฤหัสบดี
8.2379
SAR THB
0.1214
THB SAR
ศุกร์
8.2063
SAR THB
0.1219
THB SAR
จันทร์
8.2276
SAR THB
0.1215
THB SAR
อังคาร
8.2423
SAR THB
0.1213
THB SAR
พุธ
8.2341
SAR THB
0.1214
THB SAR
พฤหัสบดี
8.2392
SAR THB
0.1214
THB SAR
ศุกร์
8.2405
SAR THB
0.1214
THB SAR
จันทร์
8.2286
SAR THB
0.1215
THB SAR
อังคาร
8.2177
SAR THB
0.1217
THB SAR
พุธ
8.2008
SAR THB
0.1219
THB SAR
พฤหัสบดี
8.2354
SAR THB
0.1214
THB SAR
ศุกร์
8.2057
SAR THB
0.1219
THB SAR
จันทร์
8.2119
SAR THB
0.1218
THB SAR
อังคาร
8.2046
SAR THB
0.1219
THB SAR
พุธ
8.2132
SAR THB
0.1218
THB SAR
พฤหัสบดี
8.2025
SAR THB
0.1219
THB SAR
ศุกร์
8.1930
SAR THB
0.1221
THB SAR
จันทร์
8.2227
SAR THB
0.1216
THB SAR
อังคาร
8.2255
SAR THB
0.1216
THB SAR
พุธ
8.2218
SAR THB
0.1216
THB SAR
พฤหัสบดี
8.2347
SAR THB
0.1214
THB SAR
ศุกร์
8.2403
SAR THB
0.1214
THB SAR
จันทร์
8.2238
SAR THB
0.1216
THB SAR
อังคาร
8.2104
SAR THB
0.1218
THB SAR
พุธ
8.2076
SAR THB
0.1218
THB SAR
พฤหัสบดี
8.2185
SAR THB
0.1217
THB SAR
ศุกร์
8.1935
SAR THB
0.1220
THB SAR
จันทร์
8.1610
SAR THB
0.1225
THB SAR
อังคาร
8.1517
SAR THB
0.1227
THB SAR
พุธ
8.1654
SAR THB
0.1225
THB SAR
พฤหัสบดี
8.1627
SAR THB
0.1225
THB SAR
ศุกร์
8.1560
SAR THB
0.1226
THB SAR
จันทร์
8.1704
SAR THB
0.1224
THB SAR
อังคาร
8.1787
SAR THB
0.1223
THB SAR
พุธ
8.1611
SAR THB
0.1225
THB SAR
พฤหัสบดี
8.1493
SAR THB
0.1227
THB SAR
ศุกร์
8.1789
SAR THB
0.1223
THB SAR
จันทร์
8.1704
SAR THB
0.1224
THB SAR
อังคาร
8.1653
SAR THB
0.1225
THB SAR
พุธ
8.1565
SAR THB
0.1226
THB SAR
พฤหัสบดี
8.1215
SAR THB
0.1231
THB SAR
ศุกร์
8.1127
SAR THB
0.1233
THB SAR
จันทร์
8.1407
SAR THB
0.1228
THB SAR
อังคาร
8.1518
SAR THB
0.1227
THB SAR
พุธ
8.1426
SAR THB
0.1228
THB SAR
พฤหัสบดี
8.1454
SAR THB
0.1228
THB SAR
ศุกร์
8.1259
SAR THB
0.1231
THB SAR
จันทร์
8.1371
SAR THB
0.1229
THB SAR
อังคาร
8.1503
SAR THB
0.1227
THB SAR
พุธ
8.1484
SAR THB
0.1227
THB SAR
พฤหัสบดี
8.1682
SAR THB
0.1224
THB SAR
ศุกร์
8.1704
SAR THB
0.1224
THB SAR
จันทร์
8.1565
SAR THB
0.1226
THB SAR
อังคาร
8.1800
SAR THB
0.1222
THB SAR
พุธ
8.1742
SAR THB
0.1223
THB SAR
พฤหัสบดี
8.1500
SAR THB
0.1227
THB SAR
ศุกร์
8.1103
SAR THB
0.1233
THB SAR
จันทร์
8.1185
SAR THB
0.1232
THB SAR
อังคาร
8.1102
SAR THB
0.1233
THB SAR
พุธ
8.0891
SAR THB
0.1236
THB SAR
พฤหัสบดี
8.1063
SAR THB
0.1234
THB SAR
ศุกร์
8.1090
SAR THB
0.1233
THB SAR
จันทร์
8.1054
SAR THB
0.1234
THB SAR
อังคาร
8.0997
SAR THB
0.1235
THB SAR
พุธ
8.1101
SAR THB
0.1233
THB SAR
พฤหัสบดี
8.0813
SAR THB
0.1237
THB SAR
ศุกร์
8.0791
SAR THB
0.1238
THB SAR
จันทร์
8.0693
SAR THB
0.1239
THB SAR
อังคาร
8.0795
SAR THB
0.1238
THB SAR
พุธ
8.0853
SAR THB
0.1237
THB SAR
พฤหัสบดี
8.0725
SAR THB
0.1239
THB SAR
ศุกร์
8.0451
SAR THB
0.1243
THB SAR
จันทร์
8.0505
SAR THB
0.1242
THB SAR
อังคาร
8.0526
SAR THB
0.1242
THB SAR
พุธ
8.0579
SAR THB
0.1241
THB SAR
พฤหัสบดี
8.0475
SAR THB
0.1243
THB SAR
ศุกร์
8.0432
SAR THB
0.1243
THB SAR
จันทร์
8.0524
SAR THB
0.1242
THB SAR
อังคาร
8.0500
SAR THB
0.1242
THB SAR
พุธ
8.0821
SAR THB
0.1237
THB SAR
พฤหัสบดี
8.0907
SAR THB
0.1236
THB SAR
ศุกร์
8.0939
SAR THB
0.1236
THB SAR
จันทร์
8.0886
SAR THB
0.1236
THB SAR
อังคาร
8.0937
SAR THB
0.1236
THB SAR
พุธ
8.0674
SAR THB
0.1240
THB SAR
พฤหัสบดี
8.0545
SAR THB
0.1242
THB SAR
ศุกร์
8.0673
SAR THB
0.1240
THB SAR
จันทร์
8.0669
SAR THB
0.1240
THB SAR
อังคาร
8.0565
SAR THB
0.1241
THB SAR
พุธ
8.0488
SAR THB
0.1242
THB SAR
พฤหัสบดี
8.0549
SAR THB
0.1241
THB SAR
ศุกร์
8.0521
SAR THB
0.1242
THB SAR
จันทร์
8.0599
SAR THB
0.1241
THB SAR
อังคาร
8.0568
SAR THB
0.1241
THB SAR
พุธ
8.0621
SAR THB
0.1240
THB SAR
พฤหัสบดี
8.0639
SAR THB
0.1240
THB SAR
ศุกร์
8.0572
SAR THB
0.1241
THB SAR
จันทร์
8.0762
SAR THB
0.1238
THB SAR
อังคาร
8.0734
SAR THB
0.1239
THB SAR
พุธ
8.0790
SAR THB
0.1238
THB SAR
พฤหัสบดี
8.0930
SAR THB
0.1236
THB SAR
ศุกร์
8.0884
SAR THB
0.1236
THB SAR
จันทร์
8.0826
SAR THB
0.1237
THB SAR
อังคาร
8.0810
SAR THB
0.1237
THB SAR
พุธ
8.0690
SAR THB
0.1239
THB SAR
พฤหัสบดี
8.0442
SAR THB
0.1243
THB SAR
ศุกร์
8.0533
SAR THB
0.1242
THB SAR
จันทร์
8.0624
SAR THB
0.1240
THB SAR
อังคาร
8.0560
SAR THB
0.1241
THB SAR
พุธ
8.0575
SAR THB
0.1241
THB SAR
พฤหัสบดี
8.0495
SAR THB
0.1242
THB SAR
ศุกร์
8.0512
SAR THB
0.1242
THB SAR
จันทร์
8.0479
SAR THB
0.1243
THB SAR
อังคาร
8.0419
SAR THB
0.1243
THB SAR
พุธ
8.0370
SAR THB
0.1244
THB SAR
พฤหัสบดี
8.0342
SAR THB
0.1245
THB SAR
ศุกร์
8.0341
SAR THB
0.1245
THB SAR
จันทร์
7.9810
SAR THB
0.1253
THB SAR
อังคาร
7.9341
SAR THB
0.1260
THB SAR