อัตราแลกเปลี่ยนปี 2560 ระหว่าง ริยัลซาอุดีอาระเบีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ริยัลซาอุดีอาระเบีย และ บาทไทย ในปี 2560 กราฟแสดงค่าของ 1 ริยัลซาอุดีอาระเบีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ริยัลซาอุดีอาระเบีย
ต่ำสุด = 8.6763 (29/11/2560) เฉลี่ย = 9.0555 สูงสุด = 9.5723 (3/1/2560)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ริยัลซาอุดีอาระเบีย และ บาทไทย ในปี 2560
อาทิตย์
9.5658
SAR THB
0.1045
THB SAR
จันทร์
9.5559
SAR THB
0.1046
THB SAR
อังคาร
9.5723
SAR THB
0.1045
THB SAR
พุธ
9.5544
SAR THB
0.1047
THB SAR
พฤหัสบดี
9.5127
SAR THB
0.1051
THB SAR
ศุกร์
9.5269
SAR THB
0.1050
THB SAR
อาทิตย์
9.5237
SAR THB
0.1050
THB SAR
จันทร์
9.5038
SAR THB
0.1052
THB SAR
อังคาร
9.4815
SAR THB
0.1055
THB SAR
พุธ
9.4609
SAR THB
0.1057
THB SAR
พฤหัสบดี
9.4296
SAR THB
0.1060
THB SAR
ศุกร์
9.4437
SAR THB
0.1059
THB SAR
อาทิตย์
9.4466
SAR THB
0.1059
THB SAR
จันทร์
9.4472
SAR THB
0.1059
THB SAR
อังคาร
9.4085
SAR THB
0.1063
THB SAR
พุธ
9.4479
SAR THB
0.1058
THB SAR
พฤหัสบดี
9.4434
SAR THB
0.1059
THB SAR
ศุกร์
9.4490
SAR THB
0.1058
THB SAR
อาทิตย์
9.4400
SAR THB
0.1059
THB SAR
จันทร์
9.3983
SAR THB
0.1064
THB SAR
อังคาร
9.3984
SAR THB
0.1064
THB SAR
พุธ
9.3978
SAR THB
0.1064
THB SAR
พฤหัสบดี
9.4194
SAR THB
0.1062
THB SAR
ศุกร์
9.4114
SAR THB
0.1063
THB SAR
อาทิตย์
9.4107
SAR THB
0.1063
THB SAR
จันทร์
9.3867
SAR THB
0.1065
THB SAR
อังคาร
9.3609
SAR THB
0.1068
THB SAR
พุธ
9.3630
SAR THB
0.1068
THB SAR
พฤหัสบดี
9.3493
SAR THB
0.1070
THB SAR
ศุกร์
9.3396
SAR THB
0.1071
THB SAR
อาทิตย์
9.3467
SAR THB
0.1070
THB SAR
จันทร์
9.3431
SAR THB
0.1070
THB SAR
อังคาร
9.3426
SAR THB
0.1070
THB SAR
พุธ
9.3395
SAR THB
0.1071
THB SAR
พฤหัสบดี
9.3474
SAR THB
0.1070
THB SAR
ศุกร์
9.3521
SAR THB
0.1069
THB SAR
อาทิตย์
9.3506
SAR THB
0.1069
THB SAR
จันทร์
9.3533
SAR THB
0.1069
THB SAR
อังคาร
9.3419
SAR THB
0.1070
THB SAR
พุธ
9.3413
SAR THB
0.1071
THB SAR
พฤหัสบดี
9.3305
SAR THB
0.1072
THB SAR
ศุกร์
9.3315
SAR THB
0.1072
THB SAR
อาทิตย์
9.3345
SAR THB
0.1071
THB SAR
จันทร์
9.3399
SAR THB
0.1071
THB SAR
อังคาร
9.3431
SAR THB
0.1070
THB SAR
พุธ
9.3394
SAR THB
0.1071
THB SAR
พฤหัสบดี
9.3280
SAR THB
0.1072
THB SAR
ศุกร์
9.3001
SAR THB
0.1075
THB SAR
อาทิตย์
9.3021
SAR THB
0.1075
THB SAR
จันทร์
9.2938
SAR THB
0.1076
THB SAR
อังคาร
9.3155
SAR THB
0.1073
THB SAR
พุธ
9.3316
SAR THB
0.1072
THB SAR
พฤหัสบดี
9.3458
SAR THB
0.1070
THB SAR
ศุกร์
9.3275
SAR THB
0.1072
THB SAR
อาทิตย์
9.3510
SAR THB
0.1069
THB SAR
จันทร์
9.3531
SAR THB
0.1069
THB SAR
อังคาร
9.3653
SAR THB
0.1068
THB SAR
พุธ
9.4133
SAR THB
0.1062
THB SAR
พฤหัสบดี
9.4311
SAR THB
0.1060
THB SAR
ศุกร์
9.4281
SAR THB
0.1061
THB SAR
อาทิตย์
9.4231
SAR THB
0.1061
THB SAR
จันทร์
9.4169
SAR THB
0.1062
THB SAR
อังคาร
9.4161
SAR THB
0.1062
THB SAR
พุธ
9.3541
SAR THB
0.1069
THB SAR
พฤหัสบดี
9.3238
SAR THB
0.1073
THB SAR
ศุกร์
9.2908
SAR THB
0.1076
THB SAR
อาทิตย์
9.2933
SAR THB
0.1076
THB SAR
จันทร์
9.2436
SAR THB
0.1082
THB SAR
อังคาร
9.2581
SAR THB
0.1080
THB SAR
พุธ
9.2188
SAR THB
0.1085
THB SAR
พฤหัสบดี
9.2253
SAR THB
0.1084
THB SAR
ศุกร์
9.2205
SAR THB
0.1085
THB SAR
อาทิตย์
9.2057
SAR THB
0.1086
THB SAR
จันทร์
9.1678
SAR THB
0.1091
THB SAR
อังคาร
9.1787
SAR THB
0.1089
THB SAR
พุธ
9.1795
SAR THB
0.1089
THB SAR
พฤหัสบดี
9.1893
SAR THB
0.1088
THB SAR
ศุกร์
9.1603
SAR THB
0.1092
THB SAR
อาทิตย์
9.1644
SAR THB
0.1091
THB SAR
จันทร์
9.1645
SAR THB
0.1091
THB SAR
อังคาร
9.1892
SAR THB
0.1088
THB SAR
พุธ
9.2082
SAR THB
0.1086
THB SAR
พฤหัสบดี
9.2199
SAR THB
0.1085
THB SAR
ศุกร์
9.2302
SAR THB
0.1083
THB SAR
อาทิตย์
9.2366
SAR THB
0.1083
THB SAR
จันทร์
9.2343
SAR THB
0.1083
THB SAR
อังคาร
9.2094
SAR THB
0.1086
THB SAR
พุธ
9.1766
SAR THB
0.1090
THB SAR
พฤหัสบดี
9.1700
SAR THB
0.1091
THB SAR
ศุกร์
9.1611
SAR THB
0.1092
THB SAR
อาทิตย์
9.1710
SAR THB
0.1090
THB SAR
จันทร์
9.1425
SAR THB
0.1094
THB SAR
อังคาร
9.1611
SAR THB
0.1092
THB SAR
พุธ
9.1738
SAR THB
0.1090
THB SAR
พฤหัสบดี
9.1764
SAR THB
0.1090
THB SAR
ศุกร์
9.1633
SAR THB
0.1091
THB SAR
อาทิตย์
9.0274
SAR THB
0.1108
THB SAR
จันทร์
9.1569
SAR THB
0.1092
THB SAR
อังคาร
9.1778
SAR THB
0.1090
THB SAR
พุธ
9.1948
SAR THB
0.1088
THB SAR
พฤหัสบดี
9.2248
SAR THB
0.1084
THB SAR
ศุกร์
9.2226
SAR THB
0.1084
THB SAR
อาทิตย์
9.2256
SAR THB
0.1084
THB SAR
จันทร์
9.2267
SAR THB
0.1084
THB SAR
อังคาร
9.1973
SAR THB
0.1087
THB SAR
พุธ
9.2130
SAR THB
0.1085
THB SAR
พฤหัสบดี
9.2332
SAR THB
0.1083
THB SAR
ศุกร์
9.2445
SAR THB
0.1082
THB SAR
อาทิตย์
9.2335
SAR THB
0.1083
THB SAR
จันทร์
9.2375
SAR THB
0.1083
THB SAR
อังคาร
9.2748
SAR THB
0.1078
THB SAR
พุธ
9.2747
SAR THB
0.1078
THB SAR
พฤหัสบดี
9.2566
SAR THB
0.1080
THB SAR
ศุกร์
9.2426
SAR THB
0.1082
THB SAR
อาทิตย์
9.2430
SAR THB
0.1082
THB SAR
จันทร์
9.2142
SAR THB
0.1085
THB SAR
อังคาร
9.1891
SAR THB
0.1088
THB SAR
พุธ
9.1866
SAR THB
0.1089
THB SAR
พฤหัสบดี
9.1983
SAR THB
0.1087
THB SAR
ศุกร์
9.1289
SAR THB
0.1095
THB SAR
อาทิตย์
9.1576
SAR THB
0.1092
THB SAR
จันทร์
9.1453
SAR THB
0.1093
THB SAR
อังคาร
9.1810
SAR THB
0.1089
THB SAR
พุธ
9.1539
SAR THB
0.1092
THB SAR
พฤหัสบดี
9.0979
SAR THB
0.1099
THB SAR
ศุกร์
9.0799
SAR THB
0.1101
THB SAR
อาทิตย์
9.0824
SAR THB
0.1101
THB SAR
จันทร์
9.0983
SAR THB
0.1099
THB SAR
อังคาร
9.0964
SAR THB
0.1099
THB SAR
พุธ
9.0800
SAR THB
0.1101
THB SAR
พฤหัสบดี
9.1053
SAR THB
0.1098
THB SAR
ศุกร์
9.0818
SAR THB
0.1101
THB SAR
อาทิตย์
9.0828
SAR THB
0.1101
THB SAR
จันทร์
9.0693
SAR THB
0.1103
THB SAR
อังคาร
9.0509
SAR THB
0.1105
THB SAR
พุธ
9.0748
SAR THB
0.1102
THB SAR
พฤหัสบดี
9.0890
SAR THB
0.1100
THB SAR
ศุกร์
9.0822
SAR THB
0.1101
THB SAR
อาทิตย์
9.0773
SAR THB
0.1102
THB SAR
จันทร์
9.0829
SAR THB
0.1101
THB SAR
อังคาร
9.0488
SAR THB
0.1105
THB SAR
พุธ
9.0386
SAR THB
0.1106
THB SAR
พฤหัสบดี
9.0564
SAR THB
0.1104
THB SAR
ศุกร์
9.0440
SAR THB
0.1106
THB SAR
อาทิตย์
9.0551
SAR THB
0.1104
THB SAR
จันทร์
9.0605
SAR THB
0.1104
THB SAR
อังคาร
9.0712
SAR THB
0.1102
THB SAR
พุธ
9.0610
SAR THB
0.1104
THB SAR
พฤหัสบดี
9.0612
SAR THB
0.1104
THB SAR
ศุกร์
9.0230
SAR THB
0.1108
THB SAR
อาทิตย์
9.0497
SAR THB
0.1105
THB SAR
จันทร์
9.0621
SAR THB
0.1103
THB SAR
อังคาร
9.0583
SAR THB
0.1104
THB SAR
พุธ
9.0560
SAR THB
0.1104
THB SAR
พฤหัสบดี
9.0646
SAR THB
0.1103
THB SAR
ศุกร์
9.0194
SAR THB
0.1109
THB SAR
อาทิตย์
9.0499
SAR THB
0.1105
THB SAR
จันทร์
9.0684
SAR THB
0.1103
THB SAR
อังคาร
9.0693
SAR THB
0.1103
THB SAR
พุธ
9.0701
SAR THB
0.1103
THB SAR
พฤหัสบดี
9.0825
SAR THB
0.1101
THB SAR
ศุกร์
9.0968
SAR THB
0.1099
THB SAR
อาทิตย์
9.0975
SAR THB
0.1099
THB SAR
จันทร์
9.1005
SAR THB
0.1099
THB SAR
อังคาร
9.0921
SAR THB
0.1100
THB SAR
พุธ
9.0552
SAR THB
0.1104
THB SAR
พฤหัสบดี
9.0519
SAR THB
0.1105
THB SAR
ศุกร์
9.0025
SAR THB
0.1111
THB SAR
อาทิตย์
9.0022
SAR THB
0.1111
THB SAR
จันทร์
8.9626
SAR THB
0.1116
THB SAR
อังคาร
8.9552
SAR THB
0.1117
THB SAR
พุธ
8.9608
SAR THB
0.1116
THB SAR
พฤหัสบดี
8.9489
SAR THB
0.1117
THB SAR
ศุกร์
8.9247
SAR THB
0.1120
THB SAR
อาทิตย์
8.9183
SAR THB
0.1121
THB SAR
จันทร์
8.9076
SAR THB
0.1123
THB SAR
อังคาร
8.9261
SAR THB
0.1120
THB SAR
พุธ
8.9013
SAR THB
0.1123
THB SAR
พฤหัสบดี
8.8878
SAR THB
0.1125
THB SAR
ศุกร์
8.9032
SAR THB
0.1123
THB SAR
อาทิตย์
8.9018
SAR THB
0.1123
THB SAR
จันทร์
8.8800
SAR THB
0.1126
THB SAR
อังคาร
8.8780
SAR THB
0.1126
THB SAR
พุธ
8.8696
SAR THB
0.1127
THB SAR
พฤหัสบดี
8.8693
SAR THB
0.1127
THB SAR
ศุกร์
8.8535
SAR THB
0.1129
THB SAR
อาทิตย์
8.8763
SAR THB
0.1127
THB SAR
จันทร์
8.8777
SAR THB
0.1126
THB SAR
อังคาร
8.8731
SAR THB
0.1127
THB SAR
พุธ
8.8680
SAR THB
0.1128
THB SAR
พฤหัสบดี
8.8657
SAR THB
0.1128
THB SAR
ศุกร์
8.8568
SAR THB
0.1129
THB SAR
อาทิตย์
8.8610
SAR THB
0.1129
THB SAR
จันทร์
8.8669
SAR THB
0.1128
THB SAR
อังคาร
8.8779
SAR THB
0.1126
THB SAR
พุธ
8.8691
SAR THB
0.1128
THB SAR
พฤหัสบดี
8.8730
SAR THB
0.1127
THB SAR
ศุกร์
8.8576
SAR THB
0.1129
THB SAR
อาทิตย์
8.8598
SAR THB
0.1129
THB SAR
จันทร์
8.8642
SAR THB
0.1128
THB SAR
อังคาร
8.8615
SAR THB
0.1128
THB SAR
พุธ
8.8906
SAR THB
0.1125
THB SAR
พฤหัสบดี
8.8901
SAR THB
0.1125
THB SAR
ศุกร์
8.8630
SAR THB
0.1128
THB SAR
อาทิตย์
8.8596
SAR THB
0.1129
THB SAR
จันทร์
8.8505
SAR THB
0.1130
THB SAR
อังคาร
8.8536
SAR THB
0.1129
THB SAR
พุธ
8.8553
SAR THB
0.1129
THB SAR
พฤหัสบดี
8.8484
SAR THB
0.1130
THB SAR
ศุกร์
8.8428
SAR THB
0.1131
THB SAR
อาทิตย์
8.8347
SAR THB
0.1132
THB SAR
จันทร์
8.8430
SAR THB
0.1131
THB SAR
อังคาร
8.8407
SAR THB
0.1131
THB SAR
พุธ
8.8393
SAR THB
0.1131
THB SAR
พฤหัสบดี
8.8243
SAR THB
0.1133
THB SAR
ศุกร์
8.8326
SAR THB
0.1132
THB SAR
อาทิตย์
8.8383
SAR THB
0.1131
THB SAR
จันทร์
8.8328
SAR THB
0.1132
THB SAR
อังคาร
8.8335
SAR THB
0.1132
THB SAR
พุธ
8.8359
SAR THB
0.1132
THB SAR
พฤหัสบดี
8.8214
SAR THB
0.1134
THB SAR
ศุกร์
8.8293
SAR THB
0.1133
THB SAR
อาทิตย์
8.8297
SAR THB
0.1133
THB SAR
จันทร์
8.8269
SAR THB
0.1133
THB SAR
อังคาร
8.8186
SAR THB
0.1134
THB SAR
พุธ
8.8270
SAR THB
0.1133
THB SAR
พฤหัสบดี
8.8263
SAR THB
0.1133
THB SAR
ศุกร์
8.8186
SAR THB
0.1134
THB SAR
อาทิตย์
8.8501
SAR THB
0.1130
THB SAR
จันทร์
8.8278
SAR THB
0.1133
THB SAR
อังคาร
8.8594
SAR THB
0.1129
THB SAR
พุธ
8.8909
SAR THB
0.1125
THB SAR
พฤหัสบดี
8.9065
SAR THB
0.1123
THB SAR
ศุกร์
8.9433
SAR THB
0.1118
THB SAR
อาทิตย์
8.8927
SAR THB
0.1125
THB SAR
จันทร์
8.9116
SAR THB
0.1122
THB SAR
อังคาร
8.8962
SAR THB
0.1124
THB SAR
พุธ
8.8877
SAR THB
0.1125
THB SAR
พฤหัสบดี
8.9041
SAR THB
0.1123
THB SAR
ศุกร์
8.9138
SAR THB
0.1122
THB SAR
อาทิตย์
8.9120
SAR THB
0.1122
THB SAR
จันทร์
8.8963
SAR THB
0.1124
THB SAR
อังคาร
8.8613
SAR THB
0.1129
THB SAR
พุธ
8.8467
SAR THB
0.1130
THB SAR
พฤหัสบดี
8.8309
SAR THB
0.1132
THB SAR
ศุกร์
8.8143
SAR THB
0.1135
THB SAR
อาทิตย์
8.8239
SAR THB
0.1133
THB SAR
จันทร์
8.8160
SAR THB
0.1134
THB SAR
อังคาร
8.8286
SAR THB
0.1133
THB SAR
พุธ
8.8379
SAR THB
0.1131
THB SAR
พฤหัสบดี
8.8286
SAR THB
0.1133
THB SAR
ศุกร์
8.8487
SAR THB
0.1130
THB SAR
อาทิตย์
8.8610
SAR THB
0.1129
THB SAR
จันทร์
8.8481
SAR THB
0.1130
THB SAR
อังคาร
8.8566
SAR THB
0.1129
THB SAR
พุธ
8.8472
SAR THB
0.1130
THB SAR
พฤหัสบดี
8.8669
SAR THB
0.1128
THB SAR
ศุกร์
8.8631
SAR THB
0.1128
THB SAR
อาทิตย์
8.8693
SAR THB
0.1127
THB SAR
จันทร์
8.8595
SAR THB
0.1129
THB SAR
อังคาร
8.8597
SAR THB
0.1129
THB SAR
พุธ
8.8434
SAR THB
0.1131
THB SAR
พฤหัสบดี
8.8248
SAR THB
0.1133
THB SAR
ศุกร์
8.8465
SAR THB
0.1130
THB SAR
อาทิตย์
8.8491
SAR THB
0.1130
THB SAR
จันทร์
8.8286
SAR THB
0.1133
THB SAR
อังคาร
8.8411
SAR THB
0.1131
THB SAR
พุธ
8.8299
SAR THB
0.1133
THB SAR
พฤหัสบดี
8.8261
SAR THB
0.1133
THB SAR
ศุกร์
8.8098
SAR THB
0.1135
THB SAR
อาทิตย์
8.8365
SAR THB
0.1132
THB SAR
จันทร์
8.8187
SAR THB
0.1134
THB SAR
อังคาร
8.8149
SAR THB
0.1134
THB SAR
พุธ
8.8103
SAR THB
0.1135
THB SAR
พฤหัสบดี
8.7762
SAR THB
0.1139
THB SAR
ศุกร์
8.7562
SAR THB
0.1142
THB SAR
จันทร์
8.7465
SAR THB
0.1143
THB SAR
อังคาร
8.7543
SAR THB
0.1142
THB SAR
พุธ
8.7258
SAR THB
0.1146
THB SAR
พฤหัสบดี
8.7307
SAR THB
0.1145
THB SAR
ศุกร์
8.7155
SAR THB
0.1147
THB SAR
จันทร์
8.7154
SAR THB
0.1147
THB SAR
อังคาร
8.6907
SAR THB
0.1151
THB SAR
พุธ
8.6763
SAR THB
0.1153
THB SAR
พฤหัสบดี
8.7050
SAR THB
0.1149
THB SAR
ศุกร์
8.7045
SAR THB
0.1149
THB SAR
จันทร์
8.7069
SAR THB
0.1149
THB SAR
อังคาร
8.6913
SAR THB
0.1151
THB SAR
พุธ
8.6922
SAR THB
0.1150
THB SAR
พฤหัสบดี
8.6999
SAR THB
0.1149
THB SAR
ศุกร์
8.7086
SAR THB
0.1148
THB SAR
จันทร์
8.6953
SAR THB
0.1150
THB SAR
อังคาร
8.6970
SAR THB
0.1150
THB SAR
พุธ
8.6880
SAR THB
0.1151
THB SAR
พฤหัสบดี
8.6795
SAR THB
0.1152
THB SAR
ศุกร์
8.6834
SAR THB
0.1152
THB SAR
จันทร์
8.6850
SAR THB
0.1151
THB SAR
อังคาร
8.7329
SAR THB
0.1145
THB SAR
พุธ
8.7348
SAR THB
0.1145
THB SAR
พฤหัสบดี
8.7243
SAR THB
0.1146
THB SAR
ศุกร์
8.7337
SAR THB
0.1145
THB SAR
จันทร์
8.7307
SAR THB
0.1145
THB SAR
อังคาร
8.7447
SAR THB
0.1144
THB SAR
พุธ
8.7573
SAR THB
0.1142
THB SAR
พฤหัสบดี
8.6994
SAR THB
0.1150
THB SAR
ศุกร์
8.6964
SAR THB
0.1150
THB SAR