อัตราแลกเปลี่ยนปี 2561 ระหว่าง ริยัลซาอุดีอาระเบีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ริยัลซาอุดีอาระเบีย และ บาทไทย ในปี 2561 กราฟแสดงค่าของ 1 ริยัลซาอุดีอาระเบีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ริยัลซาอุดีอาระเบีย
ต่ำสุด = 8.3007 (27/3/2561) เฉลี่ย = 8.6200 สูงสุด = 8.9238 (24/7/2561)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ริยัลซาอุดีอาระเบีย และ บาทไทย ในปี 2561
จันทร์
8.6746
SAR THB
0.1153
THB SAR
อังคาร
8.6590
SAR THB
0.1155
THB SAR
พุธ
8.6369
SAR THB
0.1158
THB SAR
พฤหัสบดี
8.5968
SAR THB
0.1163
THB SAR
ศุกร์
8.5910
SAR THB
0.1164
THB SAR
จันทร์
8.5837
SAR THB
0.1165
THB SAR
อังคาร
8.5950
SAR THB
0.1163
THB SAR
พุธ
8.5893
SAR THB
0.1164
THB SAR
พฤหัสบดี
8.5449
SAR THB
0.1170
THB SAR
ศุกร์
8.5194
SAR THB
0.1174
THB SAR
จันทร์
8.5202
SAR THB
0.1174
THB SAR
อังคาร
8.5191
SAR THB
0.1174
THB SAR
พุธ
8.5305
SAR THB
0.1172
THB SAR
พฤหัสบดี
8.5111
SAR THB
0.1175
THB SAR
ศุกร์
8.4907
SAR THB
0.1178
THB SAR
จันทร์
8.5031
SAR THB
0.1176
THB SAR
อังคาร
8.4892
SAR THB
0.1178
THB SAR
พุธ
8.4520
SAR THB
0.1183
THB SAR
พฤหัสบดี
8.3726
SAR THB
0.1194
THB SAR
ศุกร์
8.3518
SAR THB
0.1197
THB SAR
จันทร์
8.3526
SAR THB
0.1197
THB SAR
อังคาร
8.3882
SAR THB
0.1192
THB SAR
พุธ
8.3546
SAR THB
0.1197
THB SAR
พฤหัสบดี
8.3627
SAR THB
0.1196
THB SAR
ศุกร์
8.3689
SAR THB
0.1195
THB SAR
จันทร์
8.4001
SAR THB
0.1190
THB SAR
อังคาร
8.4172
SAR THB
0.1188
THB SAR
พุธ
8.4010
SAR THB
0.1190
THB SAR
พฤหัสบดี
8.4865
SAR THB
0.1178
THB SAR
ศุกร์
8.4881
SAR THB
0.1178
THB SAR
จันทร์
8.4347
SAR THB
0.1186
THB SAR
อังคาร
8.4082
SAR THB
0.1189
THB SAR
พุธ
8.3680
SAR THB
0.1195
THB SAR
พฤหัสบดี
8.3439
SAR THB
0.1198
THB SAR
ศุกร์
8.3293
SAR THB
0.1201
THB SAR
จันทร์
8.3599
SAR THB
0.1196
THB SAR
อังคาร
8.3961
SAR THB
0.1191
THB SAR
พุธ
8.4026
SAR THB
0.1190
THB SAR
พฤหัสบดี
8.4333
SAR THB
0.1186
THB SAR
ศุกร์
8.4021
SAR THB
0.1190
THB SAR
จันทร์
8.3547
SAR THB
0.1197
THB SAR
อังคาร
8.3467
SAR THB
0.1198
THB SAR
พุธ
8.3876
SAR THB
0.1192
THB SAR
พฤหัสบดี
8.4036
SAR THB
0.1190
THB SAR
ศุกร์
8.3930
SAR THB
0.1191
THB SAR
จันทร์
8.3846
SAR THB
0.1193
THB SAR
อังคาร
8.3680
SAR THB
0.1195
THB SAR
พุธ
8.3606
SAR THB
0.1196
THB SAR
พฤหัสบดี
8.3500
SAR THB
0.1198
THB SAR
ศุกร์
8.3593
SAR THB
0.1196
THB SAR
จันทร์
8.3476
SAR THB
0.1198
THB SAR
อังคาร
8.3320
SAR THB
0.1200
THB SAR
พุธ
8.3019
SAR THB
0.1205
THB SAR
พฤหัสบดี
8.3177
SAR THB
0.1202
THB SAR
ศุกร์
8.3236
SAR THB
0.1201
THB SAR
จันทร์
8.3232
SAR THB
0.1201
THB SAR
อังคาร
8.3179
SAR THB
0.1202
THB SAR
พุธ
8.3280
SAR THB
0.1201
THB SAR
พฤหัสบดี
8.3233
SAR THB
0.1201
THB SAR
ศุกร์
8.3315
SAR THB
0.1200
THB SAR
จันทร์
8.3113
SAR THB
0.1203
THB SAR
อังคาร
8.3007
SAR THB
0.1205
THB SAR
พุธ
8.3255
SAR THB
0.1201
THB SAR
พฤหัสบดี
8.3300
SAR THB
0.1200
THB SAR
ศุกร์
8.3216
SAR THB
0.1202
THB SAR
จันทร์
8.3167
SAR THB
0.1202
THB SAR
อังคาร
8.3202
SAR THB
0.1202
THB SAR
พุธ
8.3287
SAR THB
0.1201
THB SAR
พฤหัสบดี
8.3258
SAR THB
0.1201
THB SAR
ศุกร์
8.3480
SAR THB
0.1198
THB SAR
จันทร์
8.3366
SAR THB
0.1200
THB SAR
อังคาร
8.3298
SAR THB
0.1201
THB SAR
พุธ
8.3144
SAR THB
0.1203
THB SAR
พฤหัสบดี
8.3161
SAR THB
0.1202
THB SAR
ศุกร์
8.3134
SAR THB
0.1203
THB SAR
จันทร์
8.3335
SAR THB
0.1200
THB SAR
อังคาร
8.3172
SAR THB
0.1202
THB SAR
พุธ
8.3366
SAR THB
0.1200
THB SAR
พฤหัสบดี
8.3237
SAR THB
0.1201
THB SAR
ศุกร์
8.3334
SAR THB
0.1200
THB SAR
จันทร์
8.3861
SAR THB
0.1192
THB SAR
อังคาร
8.3960
SAR THB
0.1191
THB SAR
พุธ
8.4156
SAR THB
0.1188
THB SAR
พฤหัสบดี
8.4229
SAR THB
0.1187
THB SAR
ศุกร์
8.4298
SAR THB
0.1186
THB SAR
จันทร์
8.4089
SAR THB
0.1189
THB SAR
อังคาร
8.4276
SAR THB
0.1187
THB SAR
พุธ
8.4550
SAR THB
0.1183
THB SAR
พฤหัสบดี
8.4533
SAR THB
0.1183
THB SAR
ศุกร์
8.4494
SAR THB
0.1184
THB SAR
จันทร์
8.4973
SAR THB
0.1177
THB SAR
อังคาร
8.4996
SAR THB
0.1177
THB SAR
พุธ
8.5625
SAR THB
0.1168
THB SAR
พฤหัสบดี
8.5601
SAR THB
0.1168
THB SAR
ศุกร์
8.5282
SAR THB
0.1173
THB SAR
จันทร์
8.4894
SAR THB
0.1178
THB SAR
อังคาร
8.5130
SAR THB
0.1175
THB SAR
พุธ
8.5484
SAR THB
0.1170
THB SAR
พฤหัสบดี
8.5546
SAR THB
0.1169
THB SAR
ศุกร์
8.5673
SAR THB
0.1167
THB SAR
จันทร์
8.6052
SAR THB
0.1162
THB SAR
อังคาร
8.5629
SAR THB
0.1168
THB SAR
พุธ
8.5671
SAR THB
0.1167
THB SAR
พฤหัสบดี
8.5671
SAR THB
0.1167
THB SAR
ศุกร์
8.5210
SAR THB
0.1174
THB SAR
จันทร์
8.5139
SAR THB
0.1175
THB SAR
อังคาร
8.5555
SAR THB
0.1169
THB SAR
พุธ
8.5629
SAR THB
0.1168
THB SAR
พฤหัสบดี
8.5287
SAR THB
0.1173
THB SAR
ศุกร์
8.5387
SAR THB
0.1171
THB SAR
อาทิตย์
8.5450
SAR THB
0.1170
THB SAR
จันทร์
8.5402
SAR THB
0.1171
THB SAR
อังคาร
8.5164
SAR THB
0.1174
THB SAR
พุธ
8.5018
SAR THB
0.1176
THB SAR
พฤหัสบดี
8.5188
SAR THB
0.1174
THB SAR
ศุกร์
8.5544
SAR THB
0.1169
THB SAR
อาทิตย์
8.5236
SAR THB
0.1173
THB SAR
จันทร์
8.5445
SAR THB
0.1170
THB SAR
อังคาร
8.5589
SAR THB
0.1168
THB SAR
พุธ
8.5684
SAR THB
0.1167
THB SAR
พฤหัสบดี
8.5760
SAR THB
0.1166
THB SAR
ศุกร์
8.6481
SAR THB
0.1156
THB SAR
อาทิตย์
8.7188
SAR THB
0.1147
THB SAR
จันทร์
8.7300
SAR THB
0.1145
THB SAR
อังคาร
8.7435
SAR THB
0.1144
THB SAR
พุธ
8.7295
SAR THB
0.1146
THB SAR
พฤหัสบดี
8.7922
SAR THB
0.1137
THB SAR
ศุกร์
8.7619
SAR THB
0.1141
THB SAR
จันทร์
8.8061
SAR THB
0.1136
THB SAR
อังคาร
8.7954
SAR THB
0.1137
THB SAR
พุธ
8.7916
SAR THB
0.1137
THB SAR
พฤหัสบดี
8.8169
SAR THB
0.1134
THB SAR
ศุกร์
8.8347
SAR THB
0.1132
THB SAR
จันทร์
8.8332
SAR THB
0.1132
THB SAR
อังคาร
8.8543
SAR THB
0.1129
THB SAR
พุธ
8.8271
SAR THB
0.1133
THB SAR
พฤหัสบดี
8.8692
SAR THB
0.1127
THB SAR
ศุกร์
8.8524
SAR THB
0.1130
THB SAR
จันทร์
8.8335
SAR THB
0.1132
THB SAR
อังคาร
8.8187
SAR THB
0.1134
THB SAR
พุธ
8.8728
SAR THB
0.1127
THB SAR
พฤหัสบดี
8.8604
SAR THB
0.1129
THB SAR
ศุกร์
8.8733
SAR THB
0.1127
THB SAR
จันทร์
8.8752
SAR THB
0.1127
THB SAR
อังคาร
8.8643
SAR THB
0.1128
THB SAR
พุธ
8.8982
SAR THB
0.1124
THB SAR
พฤหัสบดี
8.9055
SAR THB
0.1123
THB SAR
ศุกร์
8.9037
SAR THB
0.1123
THB SAR
จันทร์
8.8977
SAR THB
0.1124
THB SAR
อังคาร
8.9238
SAR THB
0.1121
THB SAR
พุธ
8.8885
SAR THB
0.1125
THB SAR
พฤหัสบดี
8.8792
SAR THB
0.1126
THB SAR
ศุกร์
8.9067
SAR THB
0.1123
THB SAR
จันทร์
8.9059
SAR THB
0.1123
THB SAR
อังคาร
8.8667
SAR THB
0.1128
THB SAR
พุธ
8.8504
SAR THB
0.1130
THB SAR
พฤหัสบดี
8.8580
SAR THB
0.1129
THB SAR
ศุกร์
8.8962
SAR THB
0.1124
THB SAR
จันทร์
8.8767
SAR THB
0.1127
THB SAR
อังคาร
8.8749
SAR THB
0.1127
THB SAR
พุธ
8.8506
SAR THB
0.1130
THB SAR
พฤหัสบดี
8.8488
SAR THB
0.1130
THB SAR
ศุกร์
8.8751
SAR THB
0.1127
THB SAR
จันทร์
8.8993
SAR THB
0.1124
THB SAR
อังคาร
8.8726
SAR THB
0.1127
THB SAR
พุธ
8.8858
SAR THB
0.1125
THB SAR
พฤหัสบดี
8.8644
SAR THB
0.1128
THB SAR
ศุกร์
8.8573
SAR THB
0.1129
THB SAR
จันทร์
8.8460
SAR THB
0.1130
THB SAR
อังคาร
8.7419
SAR THB
0.1144
THB SAR
พุธ
8.7263
SAR THB
0.1146
THB SAR
พฤหัสบดี
8.7512
SAR THB
0.1143
THB SAR
ศุกร์
8.7347
SAR THB
0.1145
THB SAR
จันทร์
8.6951
SAR THB
0.1150
THB SAR
อังคาร
8.6831
SAR THB
0.1152
THB SAR
พุธ
8.7289
SAR THB
0.1146
THB SAR
พฤหัสบดี
8.7227
SAR THB
0.1146
THB SAR
ศุกร์
8.7302
SAR THB
0.1145
THB SAR
จันทร์
8.7204
SAR THB
0.1147
THB SAR
อังคาร
8.7397
SAR THB
0.1144
THB SAR
พุธ
8.7578
SAR THB
0.1142
THB SAR
พฤหัสบดี
8.7549
SAR THB
0.1142
THB SAR
ศุกร์
8.7449
SAR THB
0.1144
THB SAR
จันทร์
8.7707
SAR THB
0.1140
THB SAR
อังคาร
8.7440
SAR THB
0.1144
THB SAR
พุธ
8.7517
SAR THB
0.1143
THB SAR
พฤหัสบดี
8.7078
SAR THB
0.1148
THB SAR
ศุกร์
8.6842
SAR THB
0.1152
THB SAR
จันทร์
8.7147
SAR THB
0.1147
THB SAR
อังคาร
8.6971
SAR THB
0.1150
THB SAR
พุธ
8.6824
SAR THB
0.1152
THB SAR
พฤหัสบดี
8.6382
SAR THB
0.1158
THB SAR
ศุกร์
8.6365
SAR THB
0.1158
THB SAR
จันทร์
8.6551
SAR THB
0.1155
THB SAR
อังคาร
8.6554
SAR THB
0.1155
THB SAR
ศุกร์
8.6327
SAR THB
0.1158
THB SAR
จันทร์
8.6025
SAR THB
0.1162
THB SAR
อังคาร
8.6302
SAR THB
0.1159
THB SAR
พุธ
8.6250
SAR THB
0.1159
THB SAR
พฤหัสบดี
8.7009
SAR THB
0.1149
THB SAR
ศุกร์
8.7530
SAR THB
0.1142
THB SAR
จันทร์
8.7957
SAR THB
0.1137
THB SAR
อังคาร
8.7866
SAR THB
0.1138
THB SAR
พุธ
8.7680
SAR THB
0.1141
THB SAR
พฤหัสบดี
8.7660
SAR THB
0.1141
THB SAR
ศุกร์
8.7283
SAR THB
0.1146
THB SAR
จันทร์
8.7290
SAR THB
0.1146
THB SAR
อังคาร
8.7168
SAR THB
0.1147
THB SAR
พุธ
8.6748
SAR THB
0.1153
THB SAR
พฤหัสบดี
8.7052
SAR THB
0.1149
THB SAR
ศุกร์
8.6932
SAR THB
0.1150
THB SAR
จันทร์
8.6998
SAR THB
0.1149
THB SAR
อังคาร
8.7644
SAR THB
0.1141
THB SAR
พุธ
8.7487
SAR THB
0.1143
THB SAR
พฤหัสบดี
8.7838
SAR THB
0.1138
THB SAR
ศุกร์
8.8168
SAR THB
0.1134
THB SAR
จันทร์
8.8556
SAR THB
0.1129
THB SAR
อังคาร
8.8618
SAR THB
0.1128
THB SAR
พุธ
8.8755
SAR THB
0.1127
THB SAR
พฤหัสบดี
8.8007
SAR THB
0.1136
THB SAR
ศุกร์
8.7664
SAR THB
0.1141
THB SAR
จันทร์
8.7973
SAR THB
0.1137
THB SAR
อังคาร
8.7865
SAR THB
0.1138
THB SAR
พุธ
8.7685
SAR THB
0.1140
THB SAR
พฤหัสบดี
8.7477
SAR THB
0.1143
THB SAR
ศุกร์
8.8091
SAR THB
0.1135
THB SAR
จันทร์
8.8362
SAR THB
0.1132
THB SAR
อังคาร
8.7911
SAR THB
0.1138
THB SAR
พุธ
8.7685
SAR THB
0.1140
THB SAR
พฤหัสบดี
8.7763
SAR THB
0.1139
THB SAR
ศุกร์
8.7943
SAR THB
0.1137
THB SAR
จันทร์
8.7949
SAR THB
0.1137
THB SAR
อังคาร
8.7842
SAR THB
0.1138
THB SAR
พุธ
8.7929
SAR THB
0.1137
THB SAR
พฤหัสบดี
8.7958
SAR THB
0.1137
THB SAR
ศุกร์
8.8029
SAR THB
0.1136
THB SAR
จันทร์
8.8098
SAR THB
0.1135
THB SAR
อังคาร
8.8077
SAR THB
0.1135
THB SAR
พุธ
8.8080
SAR THB
0.1135
THB SAR
พฤหัสบดี
8.7800
SAR THB
0.1139
THB SAR
ศุกร์
8.7698
SAR THB
0.1140
THB SAR
จันทร์
8.7449
SAR THB
0.1144
THB SAR
อังคาร
8.7224
SAR THB
0.1146
THB SAR
พุธ
8.7279
SAR THB
0.1146
THB SAR
พฤหัสบดี
8.7581
SAR THB
0.1142
THB SAR
ศุกร์
8.7560
SAR THB
0.1142
THB SAR
จันทร์
8.7567
SAR THB
0.1142
THB SAR
อังคาร
8.7593
SAR THB
0.1142
THB SAR
พุธ
8.7425
SAR THB
0.1144
THB SAR
พฤหัสบดี
8.7162
SAR THB
0.1147
THB SAR
ศุกร์
8.7434
SAR THB
0.1144
THB SAR
จันทร์
8.7465
SAR THB
0.1143
THB SAR
อังคาร
8.7374
SAR THB
0.1145
THB SAR
พุธ
8.7239
SAR THB
0.1146
THB SAR
พฤหัสบดี
8.7309
SAR THB
0.1145
THB SAR
ศุกร์
8.7146
SAR THB
0.1147
THB SAR
จันทร์
8.6951
SAR THB
0.1150
THB SAR
อังคาร
8.6853
SAR THB
0.1151
THB SAR
พุธ
8.6830
SAR THB
0.1152
THB SAR
พฤหัสบดี
8.6822
SAR THB
0.1152
THB SAR
ศุกร์
8.6388
SAR THB
0.1158
THB SAR
จันทร์
8.6774
SAR THB
0.1152
THB SAR