เครื่องแปลงสกุลเงิน สลับสกุลเงิน

เลฟบัลแกเรีย
 
=
บาทไทย
17/6/2567 23:45 (UTC)

อัตราแลกเปลี่ยนล่าสุด

BGN/THB
20.218
THB/BGN 0.04946
อัปเดตล่าสุด:
17/6/2567 23:45 (UTC)
เปลี่ยนแปลง:
+0.07 (+0.36%)
ปิดล่าสุด:
20.145
ต่ำสุด/สูงสุด 52 สัปดาห์
฿ 19.194
฿ 20.406

เลฟบัลแกเรีย เป็น บาทไทย สลับสกุลเงิน

ต่ำสุด = 19.194 (3/1/2567) เฉลี่ย = 19.773 สูงสุด = 20.406 (5/6/2567)
กราฟด้านบนแสดงอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อแปลง 1 เลฟบัลแกเรีย เป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อแปลงจาก บาทไทย เป็น เลฟบัลแกเรีย

สรุปอัตราแลกเปลี่ยน (BGN/THB)

ต่ำสุดสูงสุดเปลี่ยนแปลง
1 เดือน ฿ 20.035 ฿ 20.406 +0.55%
1 ไตรมาส ฿ 19.876 ฿ 20.406 +0.53%
1 ปี ฿ 19.194 ฿ 20.406 +3.77%
3 ปี ฿ 18.172 ฿ 20.406 +5.17%
5 ปี ฿ 16.984 ฿ 20.406 +12.73%

อัตราแลกเปลี่ยนอื่นๆ สำหรับ เลฟบัลแกเรีย

สกุลเงิน
%
-0.31%
0.01155
JPY BGN
86.588
BGN JPY
-0.27%
1.8211
USD BGN
0.5491
BGN USD
-0.18%
1.3474
SGD BGN
0.7422
BGN SGD
-0.15%
1.2047
AUD BGN
0.8301
BGN AUD
+0.06%
2.3149
GBP BGN
0.4320
BGN GBP
0.00%
1.9558
EUR BGN
0.5113
BGN EUR
-0.28%
0.3858
MYR BGN
2.5917
BGN MYR
-0.37%
0.0001106
IDR BGN
9,042.68
BGN IDR
-0.23%
0.02181
INR BGN
45.854
BGN INR
-0.17%
0.001320
KRW BGN
757.81
BGN KRW
-0.28%
0.2510
CNY BGN
3.9847
BGN CNY

อัตราแลกเปลี่ยนตามปี

กรุณาคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง เพื่อแสดงอัตราแลกเปลี่ยนตามปีที่ต้องการ ระหว่าง เลฟบัลแกเรีย และ บาทไทย