เครื่องแปลงสกุลเงิน สลับสกุลเงิน

ซวอตีโปแลนด์
 
=
บาทไทย
30/11/2566 7:05 (UTC)

อัตราแลกเปลี่ยนล่าสุด

PLN/THB
8.8289
THB/PLN 0.1133
อัปเดตล่าสุด:
30/11/2566 7:05 (UTC)
เปลี่ยนแปลง:
+0.009 (+0.11%)
ปิดล่าสุด:
8.8194
ต่ำสุด/สูงสุด 52 สัปดาห์
฿ 7.5420
฿ 8.8465

ซวอตีโปแลนด์ เป็น บาทไทย สลับสกุลเงิน

ต่ำสุด = 7.5420 (20/1/2566) เฉลี่ย = 8.2137 สูงสุด = 8.8465 (24/11/2566)
กราฟด้านบนแสดงอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อแปลง 1 ซวอตีโปแลนด์ เป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อแปลงจาก บาทไทย เป็น ซวอตีโปแลนด์

สรุปอัตราแลกเปลี่ยน (PLN/THB)

ต่ำสุดสูงสุดเปลี่ยนแปลง
1 เดือน ฿ 8.5009 ฿ 8.8465 +3.37%
1 ไตรมาส ฿ 8.1763 ฿ 8.8465 +3.15%
1 ปี ฿ 7.5420 ฿ 8.8465 +12.72%
3 ปี ฿ 7.1511 ฿ 8.8465 +8.88%
5 ปี ฿ 7.1511 ฿ 8.8465 +0.94%

อัตราแลกเปลี่ยนอื่นๆ สำหรับ ซวอตีโปแลนด์

สกุลเงิน
%
+0.60%
0.02692
JPY PLN
37.153
PLN JPY
+0.03%
3.9550
USD PLN
0.2528
PLN USD
+0.04%
2.9688
SGD PLN
0.3368
PLN SGD
+0.43%
2.6292
AUD PLN
0.3803
PLN AUD
+0.19%
5.0246
GBP PLN
0.1990
PLN GBP
+0.03%
4.3413
EUR PLN
0.2303
PLN EUR
-0.03%
0.8496
MYR PLN
1.1770
PLN MYR
-0.19%
0.0002553
IDR PLN
3,916.35
PLN IDR
+0.01%
0.04745
INR PLN
21.075
PLN INR
+0.12%
0.003062
KRW PLN
326.55
PLN KRW
+0.04%
0.5587
CNY PLN
1.7900
PLN CNY

อัตราแลกเปลี่ยนตามปี

กรุณาคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง เพื่อแสดงอัตราแลกเปลี่ยนตามปีที่ต้องการ ระหว่าง ซวอตีโปแลนด์ และ บาทไทย