เครื่องแปลงสกุลเงิน สลับสกุลเงิน

ซวอตีโปแลนด์
 
=
บาทไทย
27/1/2566 0:55 (UTC)

อัตราแลกเปลี่ยนล่าสุด

PLN/THB
7.5814
THB/PLN 0.1319
อัปเดตล่าสุด:
27/1/2566 0:55 (UTC)
เปลี่ยนแปลง:
+0.02 (+0.25%)
ปิดล่าสุด:
7.5625
ต่ำสุด/สูงสุด 52 สัปดาห์
฿ 7.1511
฿ 8.3200

ซวอตีโปแลนด์ เป็น บาทไทย สลับสกุลเงิน

ต่ำสุด = 7.1511 (7/3/2565) เฉลี่ย = 7.8220 สูงสุด = 8.3200 (10/2/2565)
กราฟด้านบนแสดงอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อแปลง 1 ซวอตีโปแลนด์ เป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อแปลงจาก บาทไทย เป็น ซวอตีโปแลนด์

สรุปอัตราแลกเปลี่ยน (PLN/THB)

ต่ำสุดสูงสุดเปลี่ยนแปลง
1 เดือน ฿ 7.5420 ฿ 7.9213 -4.53%
1 ไตรมาส ฿ 7.5420 ฿ 8.0328 -5.35%
1 ปี ฿ 7.1511 ฿ 8.3200 -6.93%
3 ปี ฿ 7.1511 ฿ 8.6495 -4.68%
5 ปี ฿ 7.1511 ฿ 9.4347 -19.56%

อัตราแลกเปลี่ยนอื่นๆ สำหรับ ซวอตีโปแลนด์

สกุลเงิน
%
+0.01%
0.03338
JPY PLN
29.959
PLN JPY
-0.09%
4.3241
USD PLN
0.2313
PLN USD
-0.05%
3.2981
SGD PLN
0.3032
PLN SGD
-0.004%
3.0801
AUD PLN
0.3247
PLN AUD
+0.03%
5.3664
GBP PLN
0.1863
PLN GBP
-0.20%
4.7111
EUR PLN
0.2123
PLN EUR
+0.25%
1.0220
MYR PLN
0.9785
PLN MYR
+0.02%
0.0002892
IDR PLN
3,457.72
PLN IDR
+0.02%
0.05308
INR PLN
18.838
PLN INR
+0.30%
0.003520
KRW PLN
284.08
PLN KRW
-0.09%
0.6374
CNY PLN
1.5688
PLN CNY

อัตราแลกเปลี่ยนตามปี

กรุณาคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง เพื่อแสดงอัตราแลกเปลี่ยนตามปีที่ต้องการ ระหว่าง ซวอตีโปแลนด์ และ บาทไทย