เครื่องแปลงสกุลเงิน สลับสกุลเงิน

ซวอตีโปแลนด์
 
=
บาทไทย
17/6/2567 22:40 (UTC)

อัตราแลกเปลี่ยนล่าสุด

PLN/THB
9.1009
THB/PLN 0.1099
อัปเดตล่าสุด:
17/6/2567 22:40 (UTC)
เปลี่ยนแปลง:
+0.06 (+0.67%)
ปิดล่าสุด:
9.0407
ต่ำสุด/สูงสุด 52 สัปดาห์
฿ 8.1763
฿ 9.3717

ซวอตีโปแลนด์ เป็น บาทไทย สลับสกุลเงิน

ต่ำสุด = 8.1763 (12/9/2566) เฉลี่ย = 8.8075 สูงสุด = 9.3717 (28/5/2567)
กราฟด้านบนแสดงอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อแปลง 1 ซวอตีโปแลนด์ เป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อแปลงจาก บาทไทย เป็น ซวอตีโปแลนด์

สรุปอัตราแลกเปลี่ยน (PLN/THB)

ต่ำสุดสูงสุดเปลี่ยนแปลง
1 เดือน ฿ 8.9824 ฿ 9.3717 -1.81%
1 ไตรมาส ฿ 8.9824 ฿ 9.3717 -0.59%
1 ปี ฿ 8.1763 ฿ 9.3717 +5.92%
3 ปี ฿ 7.1511 ฿ 9.3717 +9.82%
5 ปี ฿ 7.1511 ฿ 9.3717 +10.17%

อัตราแลกเปลี่ยนอื่นๆ สำหรับ ซวอตีโปแลนด์

สกุลเงิน
%
-0.58%
0.02567
JPY PLN
38.962
PLN JPY
-0.52%
4.0480
USD PLN
0.2470
PLN USD
-0.43%
2.9947
SGD PLN
0.3339
PLN SGD
-0.39%
2.6779
AUD PLN
0.3734
PLN AUD
-0.22%
5.1439
GBP PLN
0.1944
PLN GBP
-0.25%
4.3469
EUR PLN
0.2300
PLN EUR
-0.52%
0.8577
MYR PLN
1.1659
PLN MYR
-0.60%
0.0002458
IDR PLN
4,067.85
PLN IDR
-0.46%
0.04848
INR PLN
20.627
PLN INR
-0.37%
0.002934
KRW PLN
340.78
PLN KRW
-0.52%
0.5579
CNY PLN
1.7925
PLN CNY

อัตราแลกเปลี่ยนตามปี

กรุณาคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง เพื่อแสดงอัตราแลกเปลี่ยนตามปีที่ต้องการ ระหว่าง ซวอตีโปแลนด์ และ บาทไทย