เครื่องแปลงสกุลเงิน สลับสกุลเงิน

ซวอตีโปแลนด์
 
=
บาทไทย
23/5/2565 4:49 (UTC)

อัตราแลกเปลี่ยนล่าสุด

PLN/THB
7.8487
THB/PLN 0.1274
อัปเดตล่าสุด:
23/5/2565 4:49 (UTC)
เปลี่ยนแปลง:
+0.03 (+0.35%)
ปิดล่าสุด:
7.8213
ต่ำสุด/สูงสุด 52 สัปดาห์
฿ 7.1511
฿ 8.6495

ซวอตีโปแลนด์ เป็น บาทไทย สลับสกุลเงิน

ต่ำสุด = 7.1511 (7/3/2565) เฉลี่ย = 8.2243 สูงสุด = 8.6495 (5/8/2564)
กราฟด้านบนแสดงอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อแปลง 1 ซวอตีโปแลนด์ เป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อแปลงจาก บาทไทย เป็น ซวอตีโปแลนด์

สรุปอัตราแลกเปลี่ยน (PLN/THB)

ต่ำสุดสูงสุดเปลี่ยนแปลง
1 เดือน ฿ 7.7052 ฿ 7.9504 -1.62%
1 ไตรมาส ฿ 7.1511 ฿ 8.0974 -3.27%
1 ปี ฿ 7.1511 ฿ 8.6495 -8.43%
3 ปี ฿ 7.1511 ฿ 8.6495 -5.37%
5 ปี ฿ 7.1511 ฿ 9.4347 -14.74%

อัตราแลกเปลี่ยนอื่นๆ สำหรับ ซวอตีโปแลนด์

สกุลเงิน
%
-0.28%
4.3684
USD PLN
0.2289
PLN USD
-0.10%
3.1758
SGD PLN
0.3149
PLN SGD
+0.07%
3.0970
AUD PLN
0.3229
PLN AUD
+0.19%
5.4799
GBP PLN
0.1825
PLN GBP
-0.26%
4.6265
EUR PLN
0.2161
PLN EUR
+0.24%
0.03430
JPY PLN
29.158
PLN JPY
-0.46%
0.9955
MYR PLN
1.0045
PLN MYR
-0.16%
0.05634
INR PLN
17.750
PLN INR
-0.31%
0.0002979
IDR PLN
3,357.16
PLN IDR
-0.56%
0.003438
KRW PLN
290.89
PLN KRW
-0.31%
0.6545
CNY PLN
1.5280
PLN CNY

อัตราแลกเปลี่ยนตามปี

กรุณาคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง เพื่อแสดงอัตราแลกเปลี่ยนตามปีที่ต้องการ ระหว่าง ซวอตีโปแลนด์ และ บาทไทย