เครื่องแปลงสกุลเงิน สลับสกุลเงิน

โครนาไอซ์แลนด์
 
=
บาทไทย
29/9/2565 16:45 (UTC)

อัตราแลกเปลี่ยนล่าสุด

ISK/THB
0.2643
THB/ISK 3.7832
อัปเดตล่าสุด:
29/9/2565 16:45 (UTC)
เปลี่ยนแปลง:
+0.0004 (+0.17%)
ปิดล่าสุด:
0.2639
ต่ำสุด/สูงสุด 52 สัปดาห์
฿ 0.2452
฿ 0.2705

โครนาไอซ์แลนด์ เป็น บาทไทย สลับสกุลเงิน

ต่ำสุด = 0.2452 (7/3/2565) เฉลี่ย = 0.2601 สูงสุด = 0.2705 (19/7/2565)
กราฟด้านบนแสดงอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อแปลง 1 โครนาไอซ์แลนด์ เป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อแปลงจาก บาทไทย เป็น โครนาไอซ์แลนด์

สรุปอัตราแลกเปลี่ยน (ISK/THB)

ต่ำสุดสูงสุดเปลี่ยนแปลง
1 เดือน ฿ 0.2541 ฿ 0.2668 +2.75%
1 ไตรมาส ฿ 0.2541 ฿ 0.2705 -0.11%
1 ปี ฿ 0.2452 ฿ 0.2705 +1.54%
3 ปี ฿ 0.2190 ฿ 0.2705 +6.73%
5 ปี ฿ 0.2190 ฿ 0.3196 -16.00%

อัตราแลกเปลี่ยนอื่นๆ สำหรับ โครนาไอซ์แลนด์

สกุลเงิน
%
-0.64%
143.27
USD ISK
0.006980
ISK USD
-0.31%
99.967
SGD ISK
0.01000
ISK SGD
-0.23%
93.068
AUD ISK
0.01074
ISK AUD
+1.63%
158.73
GBP ISK
0.006300
ISK GBP
+0.15%
140.29
EUR ISK
0.007128
ISK EUR
-0.47%
0.9921
JPY ISK
1.0080
ISK JPY
-0.38%
30.907
MYR ISK
0.03235
ISK MYR
-0.32%
1.7575
INR ISK
0.5690
ISK INR
-0.47%
0.009440
IDR ISK
105.93
ISK IDR
-0.47%
0.1004
KRW ISK
9.9649
ISK KRW
-0.47%
20.108
CNY ISK
0.04973
ISK CNY

อัตราแลกเปลี่ยนตามปี

กรุณาคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง เพื่อแสดงอัตราแลกเปลี่ยนตามปีที่ต้องการ ระหว่าง โครนาไอซ์แลนด์ และ บาทไทย