เครื่องแปลงสกุลเงิน สลับสกุลเงิน

โครนาไอซ์แลนด์
 
=
บาทไทย
30/11/2566 6:40 (UTC)

อัตราแลกเปลี่ยนล่าสุด

ISK/THB
0.2549
THB/ISK 3.9223
อัปเดตล่าสุด:
30/11/2566 6:40 (UTC)
เปลี่ยนแปลง:
+0.001 (+0.39%)
ปิดล่าสุด:
0.2540
ต่ำสุด/สูงสุด 52 สัปดาห์
฿ 0.2272
฿ 0.2695

โครนาไอซ์แลนด์ เป็น บาทไทย สลับสกุลเงิน

ต่ำสุด = 0.2272 (25/1/2566) เฉลี่ย = 0.2517 สูงสุด = 0.2695 (6/10/2566)
กราฟด้านบนแสดงอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อแปลง 1 โครนาไอซ์แลนด์ เป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อแปลงจาก บาทไทย เป็น โครนาไอซ์แลนด์

สรุปอัตราแลกเปลี่ยน (ISK/THB)

ต่ำสุดสูงสุดเปลี่ยนแปลง
1 เดือน ฿ 0.2483 ฿ 0.2600 -1.79%
1 ไตรมาส ฿ 0.2483 ฿ 0.2695 -5.17%
1 ปี ฿ 0.2272 ฿ 0.2695 +2.28%
3 ปี ฿ 0.2272 ฿ 0.2705 +11.53%
5 ปี ฿ 0.2190 ฿ 0.2791 -3.50%

อัตราแลกเปลี่ยนอื่นๆ สำหรับ โครนาไอซ์แลนด์

สกุลเงิน
%
+0.44%
0.9332
JPY ISK
1.0716
ISK JPY
-0.15%
137.09
USD ISK
0.007294
ISK USD
-0.13%
102.92
SGD ISK
0.009716
ISK SGD
+0.26%
91.148
AUD ISK
0.01097
ISK AUD
+0.02%
174.20
GBP ISK
0.005741
ISK GBP
-0.15%
150.50
EUR ISK
0.006645
ISK EUR
-0.21%
29.450
MYR ISK
0.03396
ISK MYR
-0.35%
0.008853
IDR ISK
112.95
ISK IDR
-0.17%
1.6447
INR ISK
0.6080
ISK INR
-0.04%
0.1062
KRW ISK
9.4184
ISK KRW
-0.13%
19.366
CNY ISK
0.05164
ISK CNY

อัตราแลกเปลี่ยนตามปี

กรุณาคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง เพื่อแสดงอัตราแลกเปลี่ยนตามปีที่ต้องการ ระหว่าง โครนาไอซ์แลนด์ และ บาทไทย