เครื่องแปลงสกุลเงิน สลับสกุลเงิน

โครนาไอซ์แลนด์
 
=
บาทไทย
27/1/2566 0:30 (UTC)

อัตราแลกเปลี่ยนล่าสุด

ISK/THB
0.2290
THB/ISK 4.3672
อัปเดตล่าสุด:
27/1/2566 0:30 (UTC)
เปลี่ยนแปลง:
+0.001 (+0.51%)
ปิดล่าสุด:
0.2278
ต่ำสุด/สูงสุด 52 สัปดาห์
฿ 0.2272
฿ 0.2705

โครนาไอซ์แลนด์ เป็น บาทไทย สลับสกุลเงิน

ต่ำสุด = 0.2272 (25/1/2566) เฉลี่ย = 0.2575 สูงสุด = 0.2705 (19/7/2565)
กราฟด้านบนแสดงอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อแปลง 1 โครนาไอซ์แลนด์ เป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อแปลงจาก บาทไทย เป็น โครนาไอซ์แลนด์

สรุปอัตราแลกเปลี่ยน (ISK/THB)

ต่ำสุดสูงสุดเปลี่ยนแปลง
1 เดือน ฿ 0.2272 ฿ 0.2438 -6.14%
1 ไตรมาส ฿ 0.2272 ฿ 0.2656 -14.23%
1 ปี ฿ 0.2272 ฿ 0.2705 -10.85%
3 ปี ฿ 0.2190 ฿ 0.2705 -7.58%
5 ปี ฿ 0.2190 ฿ 0.3185 -26.88%

อัตราแลกเปลี่ยนอื่นๆ สำหรับ โครนาไอซ์แลนด์

สกุลเงิน
%
-0.44%
1.1030
JPY ISK
0.9066
ISK JPY
-0.31%
143.23
USD ISK
0.006982
ISK USD
-0.25%
109.26
SGD ISK
0.009153
ISK SGD
-0.18%
102.06
AUD ISK
0.009798
ISK AUD
-0.13%
177.85
GBP ISK
0.005623
ISK GBP
-0.39%
156.09
EUR ISK
0.006406
ISK EUR
-0.13%
33.797
MYR ISK
0.02959
ISK MYR
-0.23%
0.009576
IDR ISK
104.42
ISK IDR
-0.18%
1.7586
INR ISK
0.5686
ISK INR
+0.06%
0.1166
KRW ISK
8.5793
ISK KRW
-0.31%
21.114
CNY ISK
0.04736
ISK CNY

อัตราแลกเปลี่ยนตามปี

กรุณาคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง เพื่อแสดงอัตราแลกเปลี่ยนตามปีที่ต้องการ ระหว่าง โครนาไอซ์แลนด์ และ บาทไทย