เครื่องแปลงสกุลเงิน สลับสกุลเงิน

โครนาไอซ์แลนด์
 
=
บาทไทย
17/6/2567 22:15 (UTC)

อัตราแลกเปลี่ยนล่าสุด

ISK/THB
0.2644
THB/ISK 3.7825
อัปเดตล่าสุด:
17/6/2567 22:15 (UTC)
เปลี่ยนแปลง:
+0.0008 (+0.32%)
ปิดล่าสุด:
0.2635
ต่ำสุด/สูงสุด 52 สัปดาห์
฿ 0.2483
฿ 0.2695

โครนาไอซ์แลนด์ เป็น บาทไทย สลับสกุลเงิน

ต่ำสุด = 0.2483 (17/11/2566) เฉลี่ย = 0.2607 สูงสุด = 0.2695 (6/10/2566)
กราฟด้านบนแสดงอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อแปลง 1 โครนาไอซ์แลนด์ เป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อแปลงจาก บาทไทย เป็น โครนาไอซ์แลนด์

สรุปอัตราแลกเปลี่ยน (ISK/THB)

ต่ำสุดสูงสุดเปลี่ยนแปลง
1 เดือน ฿ 0.2607 ฿ 0.2678 +1.08%
1 ไตรมาส ฿ 0.2586 ฿ 0.2678 +0.13%
1 ปี ฿ 0.2483 ฿ 0.2695 +3.49%
3 ปี ฿ 0.2272 ฿ 0.2705 +2.96%
5 ปี ฿ 0.2190 ฿ 0.2705 +6.69%

อัตราแลกเปลี่ยนอื่นๆ สำหรับ โครนาไอซ์แลนด์

สกุลเงิน
%
-0.28%
0.8831
JPY ISK
1.1324
ISK JPY
-0.23%
139.27
USD ISK
0.007180
ISK USD
-0.17%
103.00
SGD ISK
0.009708
ISK SGD
-0.12%
92.116
AUD ISK
0.01086
ISK AUD
+0.05%
176.94
GBP ISK
0.005651
ISK GBP
-0.002%
149.50
EUR ISK
0.006689
ISK EUR
-0.23%
29.509
MYR ISK
0.03389
ISK MYR
-0.31%
0.008458
IDR ISK
118.23
ISK IDR
-0.17%
1.6679
INR ISK
0.5995
ISK INR
-0.08%
0.1010
KRW ISK
9.9050
ISK KRW
-0.23%
19.194
CNY ISK
0.05210
ISK CNY

อัตราแลกเปลี่ยนตามปี

กรุณาคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง เพื่อแสดงอัตราแลกเปลี่ยนตามปีที่ต้องการ ระหว่าง โครนาไอซ์แลนด์ และ บาทไทย