อัตราแลกเปลี่ยนปี 2566 ระหว่าง ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง และ บาทไทย ในปี 2566 กราฟแสดงค่าของ 1 ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง
ต่ำสุด = 0.05418 (20/1/2566) เฉลี่ย = 0.05739 สูงสุด = 0.05957 (9/10/2566)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง และ บาทไทย ในปี 2566
จันทร์
0.05631
XAF THB
17.760
THB XAF
อังคาร
0.05527
XAF THB
18.092
THB XAF
พุธ
0.05508
XAF THB
18.154
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05483
XAF THB
18.239
THB XAF
ศุกร์
0.05454
XAF THB
18.334
THB XAF
จันทร์
0.05455
XAF THB
18.332
THB XAF
อังคาร
0.05486
XAF THB
18.227
THB XAF
พุธ
0.05464
XAF THB
18.302
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05480
XAF THB
18.248
THB XAF
ศุกร์
0.05451
XAF THB
18.347
THB XAF
จันทร์
0.05452
XAF THB
18.342
THB XAF
อังคาร
0.05467
XAF THB
18.291
THB XAF
พุธ
0.05440
XAF THB
18.383
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05456
XAF THB
18.329
THB XAF
ศุกร์
0.05418
XAF THB
18.456
THB XAF
จันทร์
0.05445
XAF THB
18.364
THB XAF
อังคาร
0.05434
XAF THB
18.402
THB XAF
พุธ
0.05442
XAF THB
18.376
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05442
XAF THB
18.375
THB XAF
ศุกร์
0.05453
XAF THB
18.339
THB XAF
จันทร์
0.05434
XAF THB
18.402
THB XAF
อังคาร
0.05458
XAF THB
18.321
THB XAF
พุธ
0.05461
XAF THB
18.310
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05500
XAF THB
18.183
THB XAF
ศุกร์
0.05496
XAF THB
18.193
THB XAF
จันทร์
0.05530
XAF THB
18.083
THB XAF
อังคาร
0.05491
XAF THB
18.211
THB XAF
พุธ
0.05490
XAF THB
18.215
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05497
XAF THB
18.193
THB XAF
ศุกร์
0.05517
XAF THB
18.126
THB XAF
จันทร์
0.05516
XAF THB
18.130
THB XAF
อังคาร
0.05549
XAF THB
18.023
THB XAF
พุธ
0.05611
XAF THB
17.821
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05603
XAF THB
17.847
THB XAF
ศุกร์
0.05616
XAF THB
17.807
THB XAF
จันทร์
0.05606
XAF THB
17.837
THB XAF
อังคาร
0.05619
XAF THB
17.798
THB XAF
พุธ
0.05606
XAF THB
17.837
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05606
XAF THB
17.837
THB XAF
ศุกร์
0.05621
XAF THB
17.792
THB XAF
จันทร์
0.05653
XAF THB
17.691
THB XAF
อังคาร
0.05720
XAF THB
17.484
THB XAF
พุธ
0.05641
XAF THB
17.728
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05637
XAF THB
17.738
THB XAF
ศุกร์
0.05616
XAF THB
17.808
THB XAF
จันทร์
0.05595
XAF THB
17.873
THB XAF
อังคาร
0.05618
XAF THB
17.800
THB XAF
พุธ
0.05640
XAF THB
17.731
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05649
XAF THB
17.704
THB XAF
ศุกร์
0.05651
XAF THB
17.696
THB XAF
จันทร์
0.05635
XAF THB
17.748
THB XAF
อังคาร
0.05646
XAF THB
17.711
THB XAF
พุธ
0.05615
XAF THB
17.808
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05570
XAF THB
17.952
THB XAF
ศุกร์
0.05547
XAF THB
18.028
THB XAF
จันทร์
0.05558
XAF THB
17.992
THB XAF
อังคาร
0.05625
XAF THB
17.778
THB XAF
พุธ
0.05660
XAF THB
17.667
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05656
XAF THB
17.681
THB XAF
ศุกร์
0.05582
XAF THB
17.915
THB XAF
จันทร์
0.05657
XAF THB
17.676
THB XAF
อังคาร
0.05656
XAF THB
17.681
THB XAF
พุธ
0.05653
XAF THB
17.691
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05676
XAF THB
17.617
THB XAF
ศุกร์
0.05665
XAF THB
17.652
THB XAF
จันทร์
0.05698
XAF THB
17.550
THB XAF
อังคาร
0.05697
XAF THB
17.552
THB XAF
พุธ
0.05655
XAF THB
17.683
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05666
XAF THB
17.648
THB XAF
ศุกร์
0.05675
XAF THB
17.621
THB XAF
จันทร์
0.05706
XAF THB
17.525
THB XAF
อังคาร
0.05700
XAF THB
17.544
THB XAF
พุธ
0.05704
XAF THB
17.532
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05729
XAF THB
17.454
THB XAF
ศุกร์
0.05744
XAF THB
17.410
THB XAF
จันทร์
0.05756
XAF THB
17.374
THB XAF
อังคาร
0.05739
XAF THB
17.425
THB XAF
พุธ
0.05750
XAF THB
17.392
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05745
XAF THB
17.407
THB XAF
ศุกร์
0.05746
XAF THB
17.403
THB XAF
จันทร์
0.05773
XAF THB
17.321
THB XAF
อังคาร
0.05784
XAF THB
17.288
THB XAF
พุธ
0.05756
XAF THB
17.373
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05740
XAF THB
17.421
THB XAF
ศุกร์
0.05715
XAF THB
17.498
THB XAF
จันทร์
0.05739
XAF THB
17.424
THB XAF
อังคาร
0.05714
XAF THB
17.500
THB XAF
พุธ
0.05725
XAF THB
17.467
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05701
XAF THB
17.541
THB XAF
ศุกร์
0.05668
XAF THB
17.642
THB XAF
จันทร์
0.05699
XAF THB
17.546
THB XAF
อังคาร
0.05634
XAF THB
17.748
THB XAF
พุธ
0.05620
XAF THB
17.794
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05617
XAF THB
17.804
THB XAF
ศุกร์
0.05651
XAF THB
17.696
THB XAF
จันทร์
0.05602
XAF THB
17.851
THB XAF
อังคาร
0.05639
XAF THB
17.733
THB XAF
พุธ
0.05657
XAF THB
17.678
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05661
XAF THB
17.663
THB XAF
ศุกร์
0.05657
XAF THB
17.676
THB XAF
จันทร์
0.05682
XAF THB
17.599
THB XAF
อังคาร
0.05706
XAF THB
17.527
THB XAF
พุธ
0.05668
XAF THB
17.643
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05663
XAF THB
17.657
THB XAF
ศุกร์
0.05677
XAF THB
17.614
THB XAF
จันทร์
0.05676
XAF THB
17.619
THB XAF
อังคาร
0.05686
XAF THB
17.588
THB XAF
พุธ
0.05664
XAF THB
17.655
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05674
XAF THB
17.625
THB XAF
ศุกร์
0.05676
XAF THB
17.617
THB XAF
จันทร์
0.05688
XAF THB
17.580
THB XAF
อังคาร
0.05670
XAF THB
17.638
THB XAF
พุธ
0.05670
XAF THB
17.636
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05697
XAF THB
17.553
THB XAF
ศุกร์
0.05679
XAF THB
17.610
THB XAF
จันทร์
0.05680
XAF THB
17.606
THB XAF
อังคาร
0.05689
XAF THB
17.579
THB XAF
พุธ
0.05715
XAF THB
17.497
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05754
XAF THB
17.378
THB XAF
ศุกร์
0.05786
XAF THB
17.284
THB XAF
จันทร์
0.05788
XAF THB
17.276
THB XAF
อังคาร
0.05791
XAF THB
17.268
THB XAF
พุธ
0.05799
XAF THB
17.245
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05876
XAF THB
17.018
THB XAF
ศุกร์
0.05833
XAF THB
17.145
THB XAF
จันทร์
0.05849
XAF THB
17.097
THB XAF
อังคาร
0.05888
XAF THB
16.985
THB XAF
พุธ
0.05945
XAF THB
16.820
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05926
XAF THB
16.876
THB XAF
ศุกร์
0.05860
XAF THB
17.063
THB XAF
จันทร์
0.05847
XAF THB
17.104
THB XAF
อังคาร
0.05798
XAF THB
17.247
THB XAF
พุธ
0.05788
XAF THB
17.276
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05815
XAF THB
17.196
THB XAF
ศุกร์
0.05852
XAF THB
17.089
THB XAF
จันทร์
0.05869
XAF THB
17.038
THB XAF
อังคาร
0.05833
XAF THB
17.143
THB XAF
พุธ
0.05867
XAF THB
17.043
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05884
XAF THB
16.995
THB XAF
ศุกร์
0.05929
XAF THB
16.866
THB XAF
จันทร์
0.05924
XAF THB
16.880
THB XAF
อังคาร
0.05866
XAF THB
17.047
THB XAF
พุธ
0.05836
XAF THB
17.136
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05808
XAF THB
17.217
THB XAF
ศุกร์
0.05841
XAF THB
17.120
THB XAF
จันทร์
0.05824
XAF THB
17.170
THB XAF
อังคาร
0.05814
XAF THB
17.200
THB XAF
พุธ
0.05791
XAF THB
17.269
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05788
XAF THB
17.278
THB XAF
ศุกร์
0.05770
XAF THB
17.330
THB XAF
จันทร์
0.05759
XAF THB
17.364
THB XAF
อังคาร
0.05729
XAF THB
17.455
THB XAF
พุธ
0.05736
XAF THB
17.432
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05782
XAF THB
17.294
THB XAF
ศุกร์
0.05807
XAF THB
17.221
THB XAF
จันทร์
0.05827
XAF THB
17.163
THB XAF
อังคาร
0.05847
XAF THB
17.103
THB XAF
พุธ
0.05846
XAF THB
17.107
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05898
XAF THB
16.955
THB XAF
ศุกร์
0.05878
XAF THB
17.013
THB XAF
จันทร์
0.05871
XAF THB
17.034
THB XAF
อังคาร
0.05900
XAF THB
16.950
THB XAF
พุธ
0.05887
XAF THB
16.987
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05877
XAF THB
17.017
THB XAF
ศุกร์
0.05859
XAF THB
17.068
THB XAF
จันทร์
0.05847
XAF THB
17.102
THB XAF
อังคาร
0.05809
XAF THB
17.216
THB XAF
พุธ
0.05786
XAF THB
17.282
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05787
XAF THB
17.281
THB XAF
ศุกร์
0.05778
XAF THB
17.308
THB XAF
จันทร์
0.05814
XAF THB
17.201
THB XAF
อังคาร
0.05795
XAF THB
17.256
THB XAF
พุธ
0.05826
XAF THB
17.164
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05799
XAF THB
17.244
THB XAF
ศุกร์
0.05786
XAF THB
17.284
THB XAF
จันทร์
0.05798
XAF THB
17.247
THB XAF
อังคาร
0.05810
XAF THB
17.212
THB XAF
พุธ
0.05811
XAF THB
17.207
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05813
XAF THB
17.202
THB XAF
ศุกร์
0.05795
XAF THB
17.257
THB XAF
จันทร์
0.05808
XAF THB
17.218
THB XAF
อังคาร
0.05827
XAF THB
17.162
THB XAF
พุธ
0.05853
XAF THB
17.087
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05856
XAF THB
17.075
THB XAF
ศุกร์
0.05820
XAF THB
17.183
THB XAF
จันทร์
0.05810
XAF THB
17.211
THB XAF
อังคาร
0.05867
XAF THB
17.045
THB XAF
พุธ
0.05881
XAF THB
17.005
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05868
XAF THB
17.042
THB XAF
ศุกร์
0.05837
XAF THB
17.132
THB XAF
จันทร์
0.05855
XAF THB
17.080
THB XAF
อังคาร
0.05877
XAF THB
17.016
THB XAF
พุธ
0.05879
XAF THB
17.011
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05897
XAF THB
16.958
THB XAF
ศุกร์
0.05890
XAF THB
16.977
THB XAF
จันทร์
0.05939
XAF THB
16.839
THB XAF
อังคาร
0.05924
XAF THB
16.881
THB XAF
พุธ
0.05929
XAF THB
16.865
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05924
XAF THB
16.880
THB XAF
ศุกร์
0.05954
XAF THB
16.796
THB XAF
จันทร์
0.05957
XAF THB
16.787
THB XAF
อังคาร
0.05929
XAF THB
16.865
THB XAF
พุธ
0.05881
XAF THB
17.003
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05855
XAF THB
17.078
THB XAF
ศุกร์
0.05841
XAF THB
17.121
THB XAF
จันทร์
0.05822
XAF THB
17.176
THB XAF
อังคาร
0.05853
XAF THB
17.085
THB XAF
พุธ
0.05844
XAF THB
17.111
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05858
XAF THB
17.070
THB XAF
ศุกร์
0.05895
XAF THB
16.965
THB XAF
จันทร์
0.05903
XAF THB
16.941
THB XAF
อังคาร
0.05866
XAF THB
17.048
THB XAF
พุธ
0.05835
XAF THB
17.138
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05827
XAF THB
17.161
THB XAF
ศุกร์
0.05832
XAF THB
17.147
THB XAF
จันทร์
0.05799
XAF THB
17.245
THB XAF
อังคาร
0.05847
XAF THB
17.104
THB XAF
พุธ
0.05824
XAF THB
17.170
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05821
XAF THB
17.179
THB XAF
ศุกร์
0.05795
XAF THB
17.257
THB XAF
จันทร์
0.05824
XAF THB
17.172
THB XAF
อังคาร
0.05791
XAF THB
17.270
THB XAF
พุธ
0.05788
XAF THB
17.278
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05800
XAF THB
17.242
THB XAF
ศุกร์
0.05846
XAF THB
17.107
THB XAF
จันทร์
0.05866
XAF THB
17.047
THB XAF
อังคาร
0.05897
XAF THB
16.958
THB XAF
พุธ
0.05875
XAF THB
17.021
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05864
XAF THB
17.053
THB XAF
ศุกร์
0.05804
XAF THB
17.230
THB XAF
จันทร์
0.05857
XAF THB
17.075
THB XAF
อังคาร
0.05873
XAF THB
17.028
THB XAF
พุธ
0.05853
XAF THB
17.085
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05871
XAF THB
17.033
THB XAF
ศุกร์
0.05898
XAF THB
16.955
THB XAF
จันทร์
0.05862
XAF THB
17.060
THB XAF
อังคาร
0.05834
XAF THB
17.142
THB XAF
พุธ
0.05835
XAF THB
17.137
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05867
XAF THB
17.045
THB XAF
ศุกร์
0.05823
XAF THB
17.172
THB XAF
จันทร์
0.05789
XAF THB
17.275
THB XAF
อังคาร
0.05834
XAF THB
17.141
THB XAF
พุธ
0.05785
XAF THB
17.287
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05780
XAF THB
17.301
THB XAF
ศุกร์
0.05810
XAF THB
17.211
THB XAF
จันทร์
0.05861
XAF THB
17.063
THB XAF
อังคาร
0.05872
XAF THB
17.030
THB XAF
พุธ
0.05877
XAF THB
17.014
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05827
XAF THB
17.162
THB XAF
ศุกร์
0.05824
XAF THB
17.171
THB XAF
จันทร์
0.05826
XAF THB
17.163
THB XAF
อังคาร
0.05833
XAF THB
17.144
THB XAF
พุธ
0.05835
XAF THB
17.138
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05828
XAF THB
17.160
THB XAF
ศุกร์
0.05811
XAF THB
17.209
THB XAF
จันทร์
0.05818
XAF THB
17.187
THB XAF
อังคาร
0.05806
XAF THB
17.224
THB XAF
พุธ
0.05801
XAF THB
17.238
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05791
XAF THB
17.269
THB XAF
ศุกร์
0.05796
XAF THB
17.252
THB XAF