อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง
ต่ำสุด = 0.05081 (1/1/2563) เฉลี่ย = 0.05441 สูงสุด = 0.05682 (19/8/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
0.05081
XAF THB
19.680
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05145
XAF THB
19.437
THB XAF
ศุกร์
0.05119
XAF THB
19.536
THB XAF
จันทร์
0.05144
XAF THB
19.439
THB XAF
อังคาร
0.05141
XAF THB
19.453
THB XAF
พุธ
0.05149
XAF THB
19.422
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05130
XAF THB
19.494
THB XAF
ศุกร์
0.05113
XAF THB
19.559
THB XAF
จันทร์
0.05126
XAF THB
19.510
THB XAF
อังคาร
0.05139
XAF THB
19.459
THB XAF
พุธ
0.05136
XAF THB
19.469
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05167
XAF THB
19.353
THB XAF
ศุกร์
0.05152
XAF THB
19.410
THB XAF
จันทร์
0.05130
XAF THB
19.494
THB XAF
อังคาร
0.05145
XAF THB
19.437
THB XAF
พุธ
0.05136
XAF THB
19.469
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05158
XAF THB
19.387
THB XAF
ศุกร์
0.05145
XAF THB
19.435
THB XAF
จันทร์
0.05163
XAF THB
19.367
THB XAF
อังคาร
0.05189
XAF THB
19.271
THB XAF
พุธ
0.05197
XAF THB
19.241
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05230
XAF THB
19.121
THB XAF
ศุกร์
0.05239
XAF THB
19.086
THB XAF
จันทร์
0.05237
XAF THB
19.095
THB XAF
อังคาร
0.05220
XAF THB
19.157
THB XAF
พุธ
0.05203
XAF THB
19.219
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05210
XAF THB
19.195
THB XAF
ศุกร์
0.05220
XAF THB
19.159
THB XAF
จันทร์
0.05214
XAF THB
19.178
THB XAF
อังคาร
0.05208
XAF THB
19.200
THB XAF
พุธ
0.05186
XAF THB
19.283
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05165
XAF THB
19.361
THB XAF
ศุกร์
0.05149
XAF THB
19.421
THB XAF
จันทร์
0.05155
XAF THB
19.399
THB XAF
อังคาร
0.05156
XAF THB
19.394
THB XAF
พุธ
0.05133
XAF THB
19.482
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05181
XAF THB
19.302
THB XAF
ศุกร์
0.05210
XAF THB
19.195
THB XAF
จันทร์
0.05226
XAF THB
19.136
THB XAF
อังคาร
0.05243
XAF THB
19.074
THB XAF
พุธ
0.05282
XAF THB
18.931
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05280
XAF THB
18.940
THB XAF
ศุกร์
0.05310
XAF THB
18.834
THB XAF
อังคาร
0.05343
XAF THB
18.715
THB XAF
พุธ
0.05315
XAF THB
18.815
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05372
XAF THB
18.615
THB XAF
ศุกร์
0.05420
XAF THB
18.450
THB XAF
จันทร์
0.05479
XAF THB
18.250
THB XAF
อังคาร
0.05449
XAF THB
18.354
THB XAF
พุธ
0.05418
XAF THB
18.456
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05419
XAF THB
18.454
THB XAF
ศุกร์
0.05418
XAF THB
18.458
THB XAF
จันทร์
0.05471
XAF THB
18.278
THB XAF
อังคาร
0.05436
XAF THB
18.395
THB XAF
พุธ
0.05438
XAF THB
18.391
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05367
XAF THB
18.634
THB XAF
ศุกร์
0.05331
XAF THB
18.758
THB XAF
จันทร์
0.05367
XAF THB
18.631
THB XAF
อังคาร
0.05435
XAF THB
18.400
THB XAF
พุธ
0.05408
XAF THB
18.490
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05458
XAF THB
18.323
THB XAF
ศุกร์
0.05456
XAF THB
18.329
THB XAF
จันทร์
0.05513
XAF THB
18.138
THB XAF
อังคาร
0.05470
XAF THB
18.281
THB XAF
พุธ
0.05493
XAF THB
18.204
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05482
XAF THB
18.242
THB XAF
ศุกร์
0.05436
XAF THB
18.396
THB XAF
จันทร์
0.05410
XAF THB
18.483
THB XAF
อังคาร
0.05429
XAF THB
18.421
THB XAF
พุธ
0.05428
XAF THB
18.423
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05435
XAF THB
18.400
THB XAF
ศุกร์
0.05445
XAF THB
18.364
THB XAF
จันทร์
0.05436
XAF THB
18.396
THB XAF
อังคาร
0.05462
XAF THB
18.308
THB XAF
พุธ
0.05427
XAF THB
18.426
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05418
XAF THB
18.458
THB XAF
ศุกร์
0.05376
XAF THB
18.601
THB XAF
จันทร์
0.05383
XAF THB
18.577
THB XAF
อังคาร
0.05371
XAF THB
18.618
THB XAF
พุธ
0.05359
XAF THB
18.661
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05313
XAF THB
18.823
THB XAF
ศุกร์
0.05330
XAF THB
18.763
THB XAF
จันทร์
0.05373
XAF THB
18.611
THB XAF
อังคาร
0.05379
XAF THB
18.591
THB XAF
พุธ
0.05362
XAF THB
18.648
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05364
XAF THB
18.641
THB XAF
ศุกร์
0.05419
XAF THB
18.455
THB XAF
จันทร์
0.05398
XAF THB
18.526
THB XAF
อังคาร
0.05354
XAF THB
18.679
THB XAF
พุธ
0.05339
XAF THB
18.730
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05331
XAF THB
18.758
THB XAF
ศุกร์
0.05326
XAF THB
18.776
THB XAF
จันทร์
0.05313
XAF THB
18.823
THB XAF
อังคาร
0.05300
XAF THB
18.867
THB XAF
พุธ
0.05309
XAF THB
18.836
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05284
XAF THB
18.926
THB XAF
ศุกร์
0.05287
XAF THB
18.913
THB XAF
จันทร์
0.05275
XAF THB
18.957
THB XAF
อังคาร
0.05334
XAF THB
18.749
THB XAF
พุธ
0.05315
XAF THB
18.815
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05329
XAF THB
18.766
THB XAF
ศุกร์
0.05302
XAF THB
18.859
THB XAF
จันทร์
0.05313
XAF THB
18.822
THB XAF
อังคาร
0.05323
XAF THB
18.786
THB XAF
พุธ
0.05355
XAF THB
18.675
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05346
XAF THB
18.705
THB XAF
ศุกร์
0.05400
XAF THB
18.518
THB XAF
จันทร์
0.05365
XAF THB
18.638
THB XAF
อังคาร
0.05370
XAF THB
18.622
THB XAF
พุธ
0.05389
XAF THB
18.557
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05400
XAF THB
18.519
THB XAF
ศุกร์
0.05433
XAF THB
18.407
THB XAF
จันทร์
0.05402
XAF THB
18.512
THB XAF
อังคาร
0.05391
XAF THB
18.550
THB XAF
พุธ
0.05397
XAF THB
18.530
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05362
XAF THB
18.648
THB XAF
ศุกร์
0.05336
XAF THB
18.742
THB XAF
จันทร์
0.05336
XAF THB
18.740
THB XAF
อังคาร
0.05364
XAF THB
18.641
THB XAF
พุธ
0.05354
XAF THB
18.677
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05333
XAF THB
18.753
THB XAF
ศุกร์
0.05297
XAF THB
18.878
THB XAF
จันทร์
0.05307
XAF THB
18.843
THB XAF
อังคาร
0.05327
XAF THB
18.774
THB XAF
พุธ
0.05312
XAF THB
18.826
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05285
XAF THB
18.920
THB XAF
ศุกร์
0.05290
XAF THB
18.903
THB XAF
จันทร์
0.05309
XAF THB
18.835
THB XAF
อังคาร
0.05285
XAF THB
18.920
THB XAF
พุธ
0.05290
XAF THB
18.904
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05343
XAF THB
18.716
THB XAF
ศุกร์
0.05330
XAF THB
18.763
THB XAF
จันทร์
0.05352
XAF THB
18.686
THB XAF
อังคาร
0.05374
XAF THB
18.607
THB XAF
พุธ
0.05370
XAF THB
18.620
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05383
XAF THB
18.579
THB XAF
ศุกร์
0.05383
XAF THB
18.577
THB XAF
อังคาร
0.05471
XAF THB
18.279
THB XAF
พุธ
0.05491
XAF THB
18.210
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05505
XAF THB
18.165
THB XAF
ศุกร์
0.05524
XAF THB
18.104
THB XAF
อังคาร
0.05521
XAF THB
18.112
THB XAF
พุธ
0.05570
XAF THB
17.954
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05597
XAF THB
17.867
THB XAF
ศุกร์
0.05600
XAF THB
17.856
THB XAF
จันทร์
0.05636
XAF THB
17.744
THB XAF
อังคาร
0.05640
XAF THB
17.730
THB XAF
พุธ
0.05628
XAF THB
17.768
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05631
XAF THB
17.759
THB XAF
ศุกร์
0.05634
XAF THB
17.748
THB XAF
จันทร์
0.05582
XAF THB
17.914
THB XAF
อังคาร
0.05584
XAF THB
17.908
THB XAF
พุธ
0.05595
XAF THB
17.874
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05619
XAF THB
17.797
THB XAF
ศุกร์
0.05611
XAF THB
17.822
THB XAF
จันทร์
0.05574
XAF THB
17.939
THB XAF
อังคาร
0.05585
XAF THB
17.904
THB XAF
พุธ
0.05578
XAF THB
17.928
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05607
XAF THB
17.836
THB XAF
ศุกร์
0.05603
XAF THB
17.848
THB XAF
อังคาร
0.05648
XAF THB
17.706
THB XAF
พุธ
0.05682
XAF THB
17.600
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05675
XAF THB
17.620
THB XAF
ศุกร์
0.05674
XAF THB
17.625
THB XAF
จันทร์
0.05668
XAF THB
17.642
THB XAF
อังคาร
0.05680
XAF THB
17.604
THB XAF
พุธ
0.05642
XAF THB
17.724
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05629
XAF THB
17.764
THB XAF
ศุกร์
0.05649
XAF THB
17.701
THB XAF
จันทร์
0.05647
XAF THB
17.709
THB XAF
อังคาร
0.05677
XAF THB
17.616
THB XAF
พุธ
0.05648
XAF THB
17.705
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05666
XAF THB
17.649
THB XAF
ศุกร์
0.05667
XAF THB
17.647
THB XAF
จันทร์
0.05653
XAF THB
17.691
THB XAF
อังคาร
0.05652
XAF THB
17.694
THB XAF
พุธ
0.05626
XAF THB
17.773
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05652
XAF THB
17.692
THB XAF
ศุกร์
0.05667
XAF THB
17.645
THB XAF
จันทร์
0.05673
XAF THB
17.629
THB XAF
อังคาร
0.05651
XAF THB
17.697
THB XAF
พุธ
0.05632
XAF THB
17.756
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05616
XAF THB
17.806
THB XAF
ศุกร์
0.05619
XAF THB
17.798
THB XAF
จันทร์
0.05612
XAF THB
17.818
THB XAF
อังคาร
0.05622
XAF THB
17.786
THB XAF
พุธ
0.05618
XAF THB
17.801
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05611
XAF THB
17.823
THB XAF
ศุกร์
0.05615
XAF THB
17.808
THB XAF
จันทร์
0.05635
XAF THB
17.746
THB XAF
อังคาร
0.05634
XAF THB
17.749
THB XAF
พุธ
0.05651
XAF THB
17.696
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05653
XAF THB
17.690
THB XAF
ศุกร์
0.05636
XAF THB
17.744
THB XAF
จันทร์
0.05630
XAF THB
17.761
THB XAF
อังคาร
0.05606
XAF THB
17.838
THB XAF
พุธ
0.05598
XAF THB
17.864
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05592
XAF THB
17.882
THB XAF
ศุกร์
0.05589
XAF THB
17.893
THB XAF
จันทร์
0.05604
XAF THB
17.843
THB XAF
อังคาร
0.05593
XAF THB
17.881
THB XAF
พุธ
0.05580
XAF THB
17.921
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05574
XAF THB
17.940
THB XAF
ศุกร์
0.05570
XAF THB
17.953
THB XAF
จันทร์
0.05591
XAF THB
17.887
THB XAF
อังคาร
0.05634
XAF THB
17.748
THB XAF
พุธ
0.05648
XAF THB
17.706
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05643
XAF THB
17.721
THB XAF
ศุกร์
0.05643
XAF THB
17.720
THB XAF
จันทร์
0.05628
XAF THB
17.767
THB XAF
อังคาร
0.05623
XAF THB
17.784
THB XAF
พุธ
0.05583
XAF THB
17.912
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05584
XAF THB
17.908
THB XAF
ศุกร์
0.05546
XAF THB
18.030
THB XAF
จันทร์
0.05526
XAF THB
18.096
THB XAF
อังคาร
0.05537
XAF THB
18.060
THB XAF
พุธ
0.05546
XAF THB
18.030
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05548
XAF THB
18.025
THB XAF
ศุกร์
0.05525
XAF THB
18.100
THB XAF
จันทร์
0.05525
XAF THB
18.101
THB XAF
อังคาร
0.05469
XAF THB
18.286
THB XAF
พุธ
0.05440
XAF THB
18.383
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05445
XAF THB
18.364
THB XAF
ศุกร์
0.05436
XAF THB
18.395
THB XAF
จันทร์
0.05463
XAF THB
18.304
THB XAF
อังคาร
0.05459
XAF THB
18.320
THB XAF
พุธ
0.05481
XAF THB
18.245
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05486
XAF THB
18.228
THB XAF
ศุกร์
0.05477
XAF THB
18.258
THB XAF
จันทร์
0.05493
XAF THB
18.205
THB XAF
อังคาร
0.05502
XAF THB
18.174
THB XAF
พุธ
0.05503
XAF THB
18.173
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05497
XAF THB
18.190
THB XAF
ศุกร์
0.05511
XAF THB
18.146
THB XAF
จันทร์
0.05527
XAF THB
18.094
THB XAF
อังคาร
0.05519
XAF THB
18.119
THB XAF
พุธ
0.05554
XAF THB
18.005
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05575
XAF THB
17.936
THB XAF
ศุกร์
0.05595
XAF THB
17.874
THB XAF
จันทร์
0.05581
XAF THB
17.918
THB XAF
อังคาร
0.05552
XAF THB
18.010
THB XAF
พุธ
0.05554
XAF THB
18.004
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05543
XAF THB
18.041
THB XAF
ศุกร์
0.05558
XAF THB
17.993
THB XAF
จันทร์
0.05572
XAF THB
17.947
THB XAF
อังคาร
0.05570
XAF THB
17.954
THB XAF
พุธ
0.05573
XAF THB
17.944
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05567
XAF THB
17.962
THB XAF
ศุกร์
0.05569
XAF THB
17.957
THB XAF
จันทร์
0.05576
XAF THB
17.934
THB XAF
อังคาร
0.05629
XAF THB
17.765
THB XAF
พุธ
0.05610
XAF THB
17.824
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05595
XAF THB
17.874
THB XAF
ศุกร์
0.05573
XAF THB
17.944
THB XAF
จันทร์
0.05612
XAF THB
17.818
THB XAF
อังคาร
0.05609
XAF THB
17.830
THB XAF
พุธ
0.05603
XAF THB
17.848
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05604
XAF THB
17.844
THB XAF