อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง
ต่ำสุด = 0.05493 (5/2/2564) เฉลี่ย = 0.05743 สูงสุด = 0.06004 (16/8/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
0.05586
XAF THB
17.902
THB XAF
จันทร์
0.05601
XAF THB
17.853
THB XAF
อังคาร
0.05605
XAF THB
17.840
THB XAF
พุธ
0.05619
XAF THB
17.796
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05611
XAF THB
17.822
THB XAF
ศุกร์
0.05609
XAF THB
17.829
THB XAF
จันทร์
0.05587
XAF THB
17.900
THB XAF
อังคาร
0.05583
XAF THB
17.912
THB XAF
พุธ
0.05578
XAF THB
17.928
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05561
XAF THB
17.981
THB XAF
ศุกร์
0.05555
XAF THB
18.002
THB XAF
จันทร์
0.05536
XAF THB
18.064
THB XAF
อังคาร
0.05551
XAF THB
18.014
THB XAF
พุธ
0.05537
XAF THB
18.061
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05539
XAF THB
18.053
THB XAF
ศุกร์
0.05564
XAF THB
17.974
THB XAF
จันทร์
0.05552
XAF THB
18.013
THB XAF
อังคาร
0.05543
XAF THB
18.040
THB XAF
พุธ
0.05545
XAF THB
18.033
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05542
XAF THB
18.046
THB XAF
ศุกร์
0.05531
XAF THB
18.081
THB XAF
จันทร์
0.05519
XAF THB
18.118
THB XAF
อังคาร
0.05503
XAF THB
18.173
THB XAF
พุธ
0.05504
XAF THB
18.167
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05495
XAF THB
18.199
THB XAF
ศุกร์
0.05493
XAF THB
18.206
THB XAF
จันทร์
0.05507
XAF THB
18.158
THB XAF
อังคาร
0.05528
XAF THB
18.091
THB XAF
พุธ
0.05530
XAF THB
18.084
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05522
XAF THB
18.110
THB XAF
ศุกร์
0.05513
XAF THB
18.138
THB XAF
จันทร์
0.05524
XAF THB
18.102
THB XAF
อังคาร
0.05540
XAF THB
18.052
THB XAF
พุธ
0.05515
XAF THB
18.134
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05521
XAF THB
18.112
THB XAF
ศุกร์
0.05549
XAF THB
18.023
THB XAF
จันทร์
0.05553
XAF THB
18.009
THB XAF
อังคาร
0.05562
XAF THB
17.979
THB XAF
พุธ
0.05566
XAF THB
17.967
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05615
XAF THB
17.808
THB XAF
ศุกร์
0.05610
XAF THB
17.827
THB XAF
จันทร์
0.05543
XAF THB
18.040
THB XAF
อังคาร
0.05551
XAF THB
18.015
THB XAF
พุธ
0.05583
XAF THB
17.911
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05574
XAF THB
17.939
THB XAF
ศุกร์
0.05549
XAF THB
18.022
THB XAF
จันทร์
0.05573
XAF THB
17.943
THB XAF
อังคาร
0.05578
XAF THB
17.929
THB XAF
พุธ
0.05571
XAF THB
17.951
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05571
XAF THB
17.950
THB XAF
ศุกร์
0.05592
XAF THB
17.881
THB XAF
จันทร์
0.05589
XAF THB
17.892
THB XAF
อังคาร
0.05600
XAF THB
17.858
THB XAF
พุธ
0.05590
XAF THB
17.888
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05609
XAF THB
17.830
THB XAF
ศุกร์
0.05592
XAF THB
17.881
THB XAF
อังคาร
0.05613
XAF THB
17.815
THB XAF
พุธ
0.05592
XAF THB
17.882
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05598
XAF THB
17.863
THB XAF
ศุกร์
0.05585
XAF THB
17.904
THB XAF
จันทร์
0.05595
XAF THB
17.874
THB XAF
อังคาร
0.05590
XAF THB
17.888
THB XAF
พุธ
0.05592
XAF THB
17.881
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05605
XAF THB
17.842
THB XAF
ศุกร์
0.05603
XAF THB
17.847
THB XAF
จันทร์
0.05622
XAF THB
17.787
THB XAF
อังคาร
0.05649
XAF THB
17.701
THB XAF
พุธ
0.05681
XAF THB
17.603
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05691
XAF THB
17.570
THB XAF
ศุกร์
0.05696
XAF THB
17.555
THB XAF
จันทร์
0.05722
XAF THB
17.478
THB XAF
อังคาร
0.05725
XAF THB
17.467
THB XAF
พุธ
0.05719
XAF THB
17.487
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05705
XAF THB
17.529
THB XAF
ศุกร์
0.05705
XAF THB
17.527
THB XAF
จันทร์
0.05726
XAF THB
17.463
THB XAF
อังคาร
0.05744
XAF THB
17.410
THB XAF
พุธ
0.05740
XAF THB
17.423
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05755
XAF THB
17.377
THB XAF
ศุกร์
0.05768
XAF THB
17.337
THB XAF
จันทร์
0.05792
XAF THB
17.264
THB XAF
อังคาร
0.05781
XAF THB
17.298
THB XAF
พุธ
0.05770
XAF THB
17.332
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05767
XAF THB
17.339
THB XAF
ศุกร์
0.05740
XAF THB
17.422
THB XAF
จันทร์
0.05733
XAF THB
17.443
THB XAF
อังคาร
0.05706
XAF THB
17.524
THB XAF
พุธ
0.05699
XAF THB
17.546
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05736
XAF THB
17.435
THB XAF
ศุกร์
0.05735
XAF THB
17.437
THB XAF
จันทร์
0.05765
XAF THB
17.346
THB XAF
อังคาร
0.05762
XAF THB
17.357
THB XAF
พุธ
0.05773
XAF THB
17.322
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05770
XAF THB
17.332
THB XAF
ศุกร์
0.05789
XAF THB
17.275
THB XAF
จันทร์
0.05827
XAF THB
17.161
THB XAF
อังคาร
0.05856
XAF THB
17.077
THB XAF
พุธ
0.05851
XAF THB
17.091
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05835
XAF THB
17.138
THB XAF
ศุกร์
0.05848
XAF THB
17.100
THB XAF
จันทร์
0.05840
XAF THB
17.124
THB XAF
อังคาร
0.05860
XAF THB
17.065
THB XAF
พุธ
0.05831
XAF THB
17.151
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05824
XAF THB
17.172
THB XAF
ศุกร์
0.05804
XAF THB
17.231
THB XAF
จันทร์
0.05796
XAF THB
17.255
THB XAF
อังคาร
0.05809
XAF THB
17.215
THB XAF
พุธ
0.05784
XAF THB
17.288
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05785
XAF THB
17.286
THB XAF
ศุกร์
0.05773
XAF THB
17.323
THB XAF
จันทร์
0.05780
XAF THB
17.302
THB XAF
อังคาร
0.05791
XAF THB
17.268
THB XAF
พุธ
0.05792
XAF THB
17.264
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05783
XAF THB
17.293
THB XAF
ศุกร์
0.05753
XAF THB
17.381
THB XAF
จันทร์
0.05750
XAF THB
17.391
THB XAF
อังคาร
0.05749
XAF THB
17.393
THB XAF
พุธ
0.05757
XAF THB
17.370
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05714
XAF THB
17.502
THB XAF
ศุกร์
0.05711
XAF THB
17.510
THB XAF
จันทร์
0.05731
XAF THB
17.448
THB XAF
อังคาร
0.05755
XAF THB
17.375
THB XAF
พุธ
0.05799
XAF THB
17.245
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05798
XAF THB
17.248
THB XAF
ศุกร์
0.05788
XAF THB
17.276
THB XAF
จันทร์
0.05812
XAF THB
17.206
THB XAF
อังคาร
0.05819
XAF THB
17.186
THB XAF
พุธ
0.05808
XAF THB
17.217
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05799
XAF THB
17.243
THB XAF
ศุกร์
0.05804
XAF THB
17.229
THB XAF
จันทร์
0.05815
XAF THB
17.197
THB XAF
อังคาร
0.05808
XAF THB
17.216
THB XAF
พุธ
0.05812
XAF THB
17.205
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05863
XAF THB
17.056
THB XAF
ศุกร์
0.05878
XAF THB
17.014
THB XAF
จันทร์
0.05901
XAF THB
16.945
THB XAF
อังคาร
0.05889
XAF THB
16.981
THB XAF
พุธ
0.05877
XAF THB
17.017
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05885
XAF THB
16.992
THB XAF
ศุกร์
0.05892
XAF THB
16.973
THB XAF
จันทร์
0.05897
XAF THB
16.956
THB XAF
อังคาร
0.05897
XAF THB
16.957
THB XAF
พุธ
0.05894
XAF THB
16.967
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05907
XAF THB
16.929
THB XAF
ศุกร์
0.05906
XAF THB
16.931
THB XAF
จันทร์
0.05925
XAF THB
16.877
THB XAF
อังคาร
0.05921
XAF THB
16.889
THB XAF
พุธ
0.05913
XAF THB
16.913
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05951
XAF THB
16.803
THB XAF
ศุกร์
0.05961
XAF THB
16.775
THB XAF
จันทร์
0.05971
XAF THB
16.748
THB XAF
อังคาร
0.05986
XAF THB
16.705
THB XAF
พุธ
0.05987
XAF THB
16.704
THB XAF
พฤหัสบดี
0.06000
XAF THB
16.666
THB XAF
ศุกร์
0.06003
XAF THB
16.658
THB XAF
จันทร์
0.05991
XAF THB
16.691
THB XAF
อังคาร
0.05977
XAF THB
16.731
THB XAF
พุธ
0.05954
XAF THB
16.796
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05912
XAF THB
16.914
THB XAF
ศุกร์
0.05972
XAF THB
16.743
THB XAF
จันทร์
0.06004
XAF THB
16.655
THB XAF
อังคาร
0.05967
XAF THB
16.758
THB XAF
พุธ
0.05950
XAF THB
16.806
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05943
XAF THB
16.826
THB XAF
ศุกร์
0.05943
XAF THB
16.827
THB XAF
อังคาร
0.05889
XAF THB
16.980
THB XAF
พุธ
0.05859
XAF THB
17.068
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05875
XAF THB
17.021
THB XAF
ศุกร์
0.05851
XAF THB
17.091
THB XAF
จันทร์
0.05835
XAF THB
17.138
THB XAF
อังคาร
0.05818
XAF THB
17.189
THB XAF
พุธ
0.05829
XAF THB
17.156
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05864
XAF THB
17.052
THB XAF
ศุกร์
0.05899
XAF THB
16.952
THB XAF
จันทร์
0.05869
XAF THB
17.039
THB XAF
อังคาร
0.05899
XAF THB
16.951
THB XAF
พุธ
0.05903
XAF THB
16.941
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05900
XAF THB
16.949
THB XAF
ศุกร์
0.05892
XAF THB
16.972
THB XAF
จันทร์
0.05909
XAF THB
16.922
THB XAF
อังคาร
0.05929
XAF THB
16.867
THB XAF
พุธ
0.05925
XAF THB
16.877
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05928
XAF THB
16.870
THB XAF
ศุกร์
0.05971
XAF THB
16.748
THB XAF
จันทร์
0.05953
XAF THB
16.798
THB XAF
อังคาร
0.05969
XAF THB
16.754
THB XAF
พุธ
0.05982
XAF THB
16.716
THB XAF
พฤหัสบดี
0.05935
XAF THB
16.849
THB XAF
ศุกร์
0.05974
XAF THB
16.739
THB XAF