อัตราแลกเปลี่ยนปี 2560 ระหว่าง ปอนด์ซีเรีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ปอนด์ซีเรีย และ บาทไทย ในปี 2560 กราฟแสดงค่าของ 1 ปอนด์ซีเรีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ปอนด์ซีเรีย
ต่ำสุด = 0.06317 (29/11/2560) เฉลี่ย = 0.1193 สูงสุด = 0.1683 (3/1/2560)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ปอนด์ซีเรีย และ บาทไทย ในปี 2560
จันทร์
0.1680
SYP THB
5.9540
THB SYP
อังคาร
0.1683
SYP THB
5.9406
THB SYP
พุธ
0.1679
SYP THB
5.9545
THB SYP
พฤหัสบดี
0.1672
SYP THB
5.9792
THB SYP
ศุกร์
0.1675
SYP THB
5.9700
THB SYP
จันทร์
0.1667
SYP THB
5.9983
THB SYP
อังคาร
0.1662
SYP THB
6.0183
THB SYP
พุธ
0.1658
SYP THB
6.0310
THB SYP
พฤหัสบดี
0.1652
SYP THB
6.0520
THB SYP
ศุกร์
0.1655
SYP THB
6.0435
THB SYP
จันทร์
0.1654
SYP THB
6.0466
THB SYP
อังคาร
0.1646
SYP THB
6.0740
THB SYP
พุธ
0.1653
SYP THB
6.0483
THB SYP
พฤหัสบดี
0.1652
SYP THB
6.0539
THB SYP
ศุกร์
0.1652
SYP THB
6.0551
THB SYP
อาทิตย์
0.1652
SYP THB
6.0551
THB SYP
จันทร์
0.1644
SYP THB
6.0834
THB SYP
อังคาร
0.1644
SYP THB
6.0820
THB SYP
พุธ
0.1644
SYP THB
6.0837
THB SYP
พฤหัสบดี
0.1648
SYP THB
6.0685
THB SYP
ศุกร์
0.1646
SYP THB
6.0737
THB SYP
อาทิตย์
0.1646
SYP THB
6.0737
THB SYP
จันทร์
0.1642
SYP THB
6.0892
THB SYP
อังคาร
0.1638
SYP THB
6.1048
THB SYP
พุธ
0.1638
SYP THB
6.1054
THB SYP
พฤหัสบดี
0.1635
SYP THB
6.1147
THB SYP
ศุกร์
0.1634
SYP THB
6.1205
THB SYP
จันทร์
0.1634
SYP THB
6.1182
THB SYP
อังคาร
0.1634
SYP THB
6.1188
THB SYP
พุธ
0.1634
SYP THB
6.1205
THB SYP
พฤหัสบดี
0.1635
SYP THB
6.1153
THB SYP
ศุกร์
0.1636
SYP THB
6.1118
THB SYP
จันทร์
0.1635
SYP THB
6.1149
THB SYP
อังคาร
0.1634
SYP THB
6.1202
THB SYP
พุธ
0.1634
SYP THB
6.1185
THB SYP
พฤหัสบดี
0.1632
SYP THB
6.1263
THB SYP
ศุกร์
0.1633
SYP THB
6.1251
THB SYP
จันทร์
0.1634
SYP THB
6.1191
THB SYP
อังคาร
0.1635
SYP THB
6.1173
THB SYP
พุธ
0.1634
SYP THB
6.1211
THB SYP
พฤหัสบดี
0.1632
SYP THB
6.1281
THB SYP
ศุกร์
0.1627
SYP THB
6.1463
THB SYP
จันทร์
0.1626
SYP THB
6.1498
THB SYP
อังคาร
0.1629
SYP THB
6.1372
THB SYP
พุธ
0.1628
SYP THB
6.1409
THB SYP
พฤหัสบดี
0.1634
SYP THB
6.1213
THB SYP
ศุกร์
0.1631
SYP THB
6.1295
THB SYP
จันทร์
0.1636
SYP THB
6.1121
THB SYP
อังคาร
0.1639
SYP THB
6.1016
THB SYP
พุธ
0.1647
SYP THB
6.0717
THB SYP
พฤหัสบดี
0.1650
SYP THB
6.0614
THB SYP
ศุกร์
0.1650
SYP THB
6.0619
THB SYP
จันทร์
0.1647
SYP THB
6.0702
THB SYP
อังคาร
0.1647
SYP THB
6.0720
THB SYP
พุธ
0.1636
SYP THB
6.1109
THB SYP
พฤหัสบดี
0.1631
SYP THB
6.1313
THB SYP
ศุกร์
0.1625
SYP THB
6.1530
THB SYP
จันทร์
0.1617
SYP THB
6.1832
THB SYP
อังคาร
0.1620
SYP THB
6.1734
THB SYP
พุธ
0.1613
SYP THB
6.2008
THB SYP
พฤหัสบดี
0.1614
SYP THB
6.1969
THB SYP
ศุกร์
0.1613
SYP THB
6.2005
THB SYP
จันทร์
0.1605
SYP THB
6.2318
THB SYP
อังคาร
0.1606
SYP THB
6.2272
THB SYP
พุธ
0.1606
SYP THB
6.2257
THB SYP
พฤหัสบดี
0.1608
SYP THB
6.2189
THB SYP
ศุกร์
0.1603
SYP THB
6.2399
THB SYP
จันทร์
0.1603
SYP THB
6.2374
THB SYP
อังคาร
0.1608
SYP THB
6.2176
THB SYP
พุธ
0.1611
SYP THB
6.2079
THB SYP
พฤหัสบดี
0.1613
SYP THB
6.1993
THB SYP
ศุกร์
0.1615
SYP THB
6.1927
THB SYP
จันทร์
0.1615
SYP THB
6.1921
THB SYP
อังคาร
0.1611
SYP THB
6.2068
THB SYP
พุธ
0.1605
SYP THB
6.2305
THB SYP
พฤหัสบดี
0.1604
SYP THB
6.2341
THB SYP
ศุกร์
0.1603
SYP THB
6.2402
THB SYP
จันทร์
0.1599
SYP THB
6.2532
THB SYP
อังคาร
0.1603
SYP THB
6.2384
THB SYP
พุธ
0.1605
SYP THB
6.2311
THB SYP
พฤหัสบดี
0.1605
SYP THB
6.2310
THB SYP
ศุกร์
0.1603
SYP THB
6.2381
THB SYP
จันทร์
0.1602
SYP THB
6.2420
THB SYP
อังคาร
0.1606
SYP THB
6.2272
THB SYP
พุธ
0.1609
SYP THB
6.2164
THB SYP
พฤหัสบดี
0.1614
SYP THB
6.1963
THB SYP
ศุกร์
0.1614
SYP THB
6.1972
THB SYP
จันทร์
0.1614
SYP THB
6.1942
THB SYP
อังคาร
0.1609
SYP THB
6.2146
THB SYP
พุธ
0.1612
SYP THB
6.2052
THB SYP
พฤหัสบดี
0.1616
SYP THB
6.1892
THB SYP
ศุกร์
0.1616
SYP THB
6.1875
THB SYP
อาทิตย์
0.1615
SYP THB
6.1911
THB SYP
จันทร์
0.1616
SYP THB
6.1888
THB SYP
อังคาร
0.1623
SYP THB
6.1630
THB SYP
พุธ
0.1622
SYP THB
6.1636
THB SYP
พฤหัสบดี
0.1619
SYP THB
6.1757
THB SYP
ศุกร์
0.1617
SYP THB
6.1841
THB SYP
จันทร์
0.1612
SYP THB
6.2043
THB SYP
อังคาร
0.1607
SYP THB
6.2217
THB SYP
พุธ
0.1607
SYP THB
6.2218
THB SYP
พฤหัสบดี
0.1609
SYP THB
6.2139
THB SYP
ศุกร์
0.1597
SYP THB
6.2615
THB SYP
จันทร์
0.1600
SYP THB
6.2498
THB SYP
อังคาร
0.1606
SYP THB
6.2248
THB SYP
พุธ
0.1601
SYP THB
6.2447
THB SYP
พฤหัสบดี
0.1592
SYP THB
6.2805
THB SYP
ศุกร์
0.1588
SYP THB
6.2960
THB SYP
จันทร์
0.1591
SYP THB
6.2836
THB SYP
อังคาร
0.1591
SYP THB
6.2849
THB SYP
พุธ
0.1588
SYP THB
6.2965
THB SYP
พฤหัสบดี
0.1593
SYP THB
6.2777
THB SYP
ศุกร์
0.1589
SYP THB
6.2946
THB SYP
จันทร์
0.1587
SYP THB
6.3031
THB SYP
อังคาร
0.1583
SYP THB
6.3164
THB SYP
พุธ
0.1587
SYP THB
6.2997
THB SYP
พฤหัสบดี
0.1590
SYP THB
6.2885
THB SYP
ศุกร์
0.1589
SYP THB
6.2936
THB SYP
จันทร์
0.1589
SYP THB
6.2947
THB SYP
อังคาร
0.1583
SYP THB
6.3171
THB SYP
พุธ
0.1581
SYP THB
6.3243
THB SYP
พฤหัสบดี
0.1584
SYP THB
6.3121
THB SYP
ศุกร์
0.1582
SYP THB
6.3208
THB SYP
จันทร์
0.1585
SYP THB
6.3097
THB SYP
อังคาร
0.1587
SYP THB
6.2998
THB SYP
พุธ
0.1585
SYP THB
6.3087
THB SYP
พฤหัสบดี
0.1585
SYP THB
6.3087
THB SYP
ศุกร์
0.1579
SYP THB
6.3348
THB SYP
จันทร์
0.1586
SYP THB
6.3067
THB SYP
อังคาร
0.1585
SYP THB
6.3097
THB SYP
พุธ
0.1584
SYP THB
6.3138
THB SYP
พฤหัสบดี
0.1586
SYP THB
6.3071
THB SYP
ศุกร์
0.1578
SYP THB
6.3382
THB SYP
จันทร์
0.1586
SYP THB
6.3039
THB SYP
อังคาร
0.1587
SYP THB
6.3031
THB SYP
พุธ
0.1587
SYP THB
6.3028
THB SYP
พฤหัสบดี
0.1589
SYP THB
6.2930
THB SYP
ศุกร์
0.1591
SYP THB
6.2838
THB SYP
จันทร์
0.1592
SYP THB
6.2796
THB SYP
อังคาร
0.1591
SYP THB
6.2869
THB SYP
พุธ
0.1584
SYP THB
6.3121
THB SYP
พฤหัสบดี
0.1583
SYP THB
6.3153
THB SYP
ศุกร์
0.1575
SYP THB
6.3489
THB SYP
จันทร์
0.1568
SYP THB
6.3756
THB SYP
อังคาร
0.1567
SYP THB
6.3835
THB SYP
พุธ
0.1568
SYP THB
6.3786
THB SYP
พฤหัสบดี
0.1565
SYP THB
6.3879
THB SYP
ศุกร์
0.1561
SYP THB
6.4062
THB SYP
จันทร์
0.1558
SYP THB
6.4188
THB SYP
อังคาร
0.06474
SYP THB
15.447
THB SYP
พุธ
0.06457
SYP THB
15.487
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06472
SYP THB
15.452
THB SYP
ศุกร์
0.06482
SYP THB
15.427
THB SYP
จันทร์
0.06466
SYP THB
15.465
THB SYP
อังคาร
0.06464
SYP THB
15.469
THB SYP
พุธ
0.06457
SYP THB
15.487
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06458
SYP THB
15.484
THB SYP
ศุกร์
0.06447
SYP THB
15.512
THB SYP
จันทร์
0.06465
SYP THB
15.469
THB SYP
อังคาร
0.06462
SYP THB
15.475
THB SYP
พุธ
0.06456
SYP THB
15.489
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06455
SYP THB
15.492
THB SYP
ศุกร์
0.06449
SYP THB
15.507
THB SYP
จันทร์
0.06456
SYP THB
15.489
THB SYP
อังคาร
0.06465
SYP THB
15.469
THB SYP
พุธ
0.06458
SYP THB
15.484
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06462
SYP THB
15.475
THB SYP
ศุกร์
0.06449
SYP THB
15.507
THB SYP
จันทร์
0.06454
SYP THB
15.493
THB SYP
อังคาร
0.06453
SYP THB
15.497
THB SYP
พุธ
0.06474
SYP THB
15.447
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06473
SYP THB
15.448
THB SYP
ศุกร์
0.06451
SYP THB
15.501
THB SYP
จันทร์
0.06445
SYP THB
15.515
THB SYP
อังคาร
0.06448
SYP THB
15.508
THB SYP
พุธ
0.06448
SYP THB
15.509
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06445
SYP THB
15.516
THB SYP
ศุกร์
0.06439
SYP THB
15.529
THB SYP
จันทร์
0.06439
SYP THB
15.531
THB SYP
อังคาร
0.06438
SYP THB
15.533
THB SYP
พุธ
0.06436
SYP THB
15.537
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06424
SYP THB
15.566
THB SYP
ศุกร์
0.06431
SYP THB
15.551
THB SYP
จันทร์
0.06432
SYP THB
15.548
THB SYP
อังคาร
0.06433
SYP THB
15.546
THB SYP
พุธ
0.06436
SYP THB
15.538
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06423
SYP THB
15.568
THB SYP
ศุกร์
0.06429
SYP THB
15.554
THB SYP
จันทร์
0.06428
SYP THB
15.558
THB SYP
อังคาร
0.06421
SYP THB
15.574
THB SYP
พุธ
0.06429
SYP THB
15.554
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06428
SYP THB
15.558
THB SYP
ศุกร์
0.06421
SYP THB
15.574
THB SYP
จันทร์
0.06428
SYP THB
15.556
THB SYP
อังคาร
0.06449
SYP THB
15.505
THB SYP
พุธ
0.06474
SYP THB
15.447
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06485
SYP THB
15.419
THB SYP
ศุกร์
0.06472
SYP THB
15.450
THB SYP
จันทร์
0.06488
SYP THB
15.412
THB SYP
อังคาร
0.06478
SYP THB
15.436
THB SYP
พุธ
0.06471
SYP THB
15.454
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06482
SYP THB
15.426
THB SYP
ศุกร์
0.06489
SYP THB
15.410
THB SYP
จันทร์
0.06478
SYP THB
15.436
THB SYP
อังคาร
0.06452
SYP THB
15.499
THB SYP
พุธ
0.06442
SYP THB
15.523
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06430
SYP THB
15.552
THB SYP
ศุกร์
0.06417
SYP THB
15.582
THB SYP
จันทร์
0.06418
SYP THB
15.580
THB SYP
อังคาร
0.06429
SYP THB
15.554
THB SYP
พุธ
0.06436
SYP THB
15.537
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06429
SYP THB
15.554
THB SYP
ศุกร์
0.06445
SYP THB
15.515
THB SYP
จันทร์
0.06443
SYP THB
15.521
THB SYP
อังคาร
0.06448
SYP THB
15.509
THB SYP
พุธ
0.06443
SYP THB
15.521
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06456
SYP THB
15.490
THB SYP
ศุกร์
0.06452
SYP THB
15.498
THB SYP
จันทร์
0.06450
SYP THB
15.504
THB SYP
อังคาร
0.06450
SYP THB
15.504
THB SYP
พุธ
0.06439
SYP THB
15.531
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06426
SYP THB
15.562
THB SYP
ศุกร์
0.06441
SYP THB
15.526
THB SYP
จันทร์
0.06427
SYP THB
15.558
THB SYP
อังคาร
0.06441
SYP THB
15.525
THB SYP
พุธ
0.06430
SYP THB
15.553
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06427
SYP THB
15.559
THB SYP
ศุกร์
0.06427
SYP THB
15.559
THB SYP
จันทร์
0.06420
SYP THB
15.576
THB SYP
อังคาร
0.06416
SYP THB
15.585
THB SYP
พุธ
0.06415
SYP THB
15.589
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06390
SYP THB
15.649
THB SYP
ศุกร์
0.06375
SYP THB
15.687
THB SYP
จันทร์
0.06367
SYP THB
15.706
THB SYP
อังคาร
0.06375
SYP THB
15.686
THB SYP
พุธ
0.06352
SYP THB
15.742
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06357
SYP THB
15.730
THB SYP
ศุกร์
0.06346
SYP THB
15.759
THB SYP
จันทร์
0.06345
SYP THB
15.760
THB SYP
อังคาร
0.06328
SYP THB
15.802
THB SYP
พุธ
0.06317
SYP THB
15.832
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06338
SYP THB
15.778
THB SYP
ศุกร์
0.06338
SYP THB
15.778
THB SYP
จันทร์
0.06340
SYP THB
15.773
THB SYP
อังคาร
0.06328
SYP THB
15.802
THB SYP
พุธ
0.06330
SYP THB
15.798
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06335
SYP THB
15.785
THB SYP
ศุกร์
0.06340
SYP THB
15.773
THB SYP
จันทร์
0.06332
SYP THB
15.793
THB SYP
อังคาร
0.06332
SYP THB
15.793
THB SYP
พุธ
0.06326
SYP THB
15.807
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06319
SYP THB
15.824
THB SYP
ศุกร์
0.06322
SYP THB
15.817
THB SYP
จันทร์
0.06324
SYP THB
15.812
THB SYP
อังคาร
0.06358
SYP THB
15.727
THB SYP
พุธ
0.06360
SYP THB
15.724
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06351
SYP THB
15.744
THB SYP
ศุกร์
0.06359
SYP THB
15.727
THB SYP
จันทร์
0.06357
SYP THB
15.730
THB SYP
อังคาร
0.06368
SYP THB
15.703
THB SYP
พุธ
0.06377
SYP THB
15.682
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06335
SYP THB
15.787
THB SYP
ศุกร์
0.06333
SYP THB
15.790
THB SYP