อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง ดีนาร์มาซิโดเนีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์มาซิโดเนีย และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 ดีนาร์มาซิโดเนีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดีนาร์มาซิโดเนีย
ต่ำสุด = 0.5421 (1/1/2563) เฉลี่ย = 0.5793 สูงสุด = 0.6049 (19/8/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์มาซิโดเนีย และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
0.5421
MKD THB
1.8448
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5479
MKD THB
1.8251
THB MKD
ศุกร์
0.5461
MKD THB
1.8313
THB MKD
จันทร์
0.5488
MKD THB
1.8222
THB MKD
อังคาร
0.5484
MKD THB
1.8235
THB MKD
พุธ
0.5481
MKD THB
1.8243
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5461
MKD THB
1.8311
THB MKD
ศุกร์
0.5443
MKD THB
1.8372
THB MKD
จันทร์
0.5467
MKD THB
1.8292
THB MKD
อังคาร
0.5481
MKD THB
1.8244
THB MKD
พุธ
0.5479
MKD THB
1.8253
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5511
MKD THB
1.8145
THB MKD
ศุกร์
0.5495
MKD THB
1.8198
THB MKD
จันทร์
0.5461
MKD THB
1.8311
THB MKD
อังคาร
0.5487
MKD THB
1.8224
THB MKD
พุธ
0.5468
MKD THB
1.8288
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5502
MKD THB
1.8176
THB MKD
ศุกร์
0.5478
MKD THB
1.8255
THB MKD
จันทร์
0.5497
MKD THB
1.8192
THB MKD
อังคาร
0.5535
MKD THB
1.8068
THB MKD
พุธ
0.5533
MKD THB
1.8074
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5568
MKD THB
1.7960
THB MKD
ศุกร์
0.5578
MKD THB
1.7928
THB MKD
จันทร์
0.5575
MKD THB
1.7936
THB MKD
อังคาร
0.5557
MKD THB
1.7994
THB MKD
พุธ
0.5536
MKD THB
1.8064
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5543
MKD THB
1.8041
THB MKD
ศุกร์
0.5553
MKD THB
1.8008
THB MKD
จันทร์
0.5551
MKD THB
1.8014
THB MKD
อังคาร
0.5545
MKD THB
1.8035
THB MKD
พุธ
0.5521
MKD THB
1.8112
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5499
MKD THB
1.8186
THB MKD
ศุกร์
0.5481
MKD THB
1.8244
THB MKD
จันทร์
0.5488
MKD THB
1.8223
THB MKD
อังคาร
0.5489
MKD THB
1.8217
THB MKD
พุธ
0.5465
MKD THB
1.8300
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5525
MKD THB
1.8100
THB MKD
ศุกร์
0.5546
MKD THB
1.8030
THB MKD
จันทร์
0.5567
MKD THB
1.7963
THB MKD
อังคาร
0.5581
MKD THB
1.7917
THB MKD
พุธ
0.5623
MKD THB
1.7783
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5616
MKD THB
1.7806
THB MKD
ศุกร์
0.5647
MKD THB
1.7708
THB MKD
จันทร์
0.5655
MKD THB
1.7682
THB MKD
อังคาร
0.5683
MKD THB
1.7596
THB MKD
พุธ
0.5658
MKD THB
1.7673
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5719
MKD THB
1.7485
THB MKD
ศุกร์
0.5770
MKD THB
1.7330
THB MKD
จันทร์
0.5828
MKD THB
1.7160
THB MKD
อังคาร
0.5795
MKD THB
1.7257
THB MKD
พุธ
0.5763
MKD THB
1.7353
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5763
MKD THB
1.7351
THB MKD
ศุกร์
0.5768
MKD THB
1.7338
THB MKD
จันทร์
0.5819
MKD THB
1.7185
THB MKD
อังคาร
0.5788
MKD THB
1.7278
THB MKD
พุธ
0.5789
MKD THB
1.7275
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5713
MKD THB
1.7503
THB MKD
ศุกร์
0.5676
MKD THB
1.7619
THB MKD
จันทร์
0.5714
MKD THB
1.7501
THB MKD
อังคาร
0.5778
MKD THB
1.7306
THB MKD
พุธ
0.5750
MKD THB
1.7390
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5803
MKD THB
1.7233
THB MKD
ศุกร์
0.5801
MKD THB
1.7240
THB MKD
จันทร์
0.5870
MKD THB
1.7037
THB MKD
อังคาร
0.5816
MKD THB
1.7194
THB MKD
พุธ
0.5841
MKD THB
1.7122
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5828
MKD THB
1.7158
THB MKD
ศุกร์
0.5780
MKD THB
1.7302
THB MKD
จันทร์
0.5770
MKD THB
1.7332
THB MKD
อังคาร
0.5779
MKD THB
1.7303
THB MKD
พุธ
0.5771
MKD THB
1.7327
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5778
MKD THB
1.7306
THB MKD
ศุกร์
0.5790
MKD THB
1.7272
THB MKD
จันทร์
0.5780
MKD THB
1.7302
THB MKD
อังคาร
0.5807
MKD THB
1.7219
THB MKD
พุธ
0.5770
MKD THB
1.7330
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5760
MKD THB
1.7361
THB MKD
ศุกร์
0.5716
MKD THB
1.7495
THB MKD
จันทร์
0.5731
MKD THB
1.7449
THB MKD
อังคาร
0.5711
MKD THB
1.7511
THB MKD
พุธ
0.5705
MKD THB
1.7529
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5656
MKD THB
1.7681
THB MKD
ศุกร์
0.5667
MKD THB
1.7647
THB MKD
จันทร์
0.5713
MKD THB
1.7505
THB MKD
อังคาร
0.5727
MKD THB
1.7463
THB MKD
พุธ
0.5701
MKD THB
1.7539
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5711
MKD THB
1.7510
THB MKD
ศุกร์
0.5769
MKD THB
1.7335
THB MKD
จันทร์
0.5739
MKD THB
1.7425
THB MKD
อังคาร
0.5692
MKD THB
1.7568
THB MKD
พุธ
0.5684
MKD THB
1.7594
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5668
MKD THB
1.7642
THB MKD
ศุกร์
0.5670
MKD THB
1.7637
THB MKD
จันทร์
0.5649
MKD THB
1.7704
THB MKD
อังคาร
0.5643
MKD THB
1.7722
THB MKD
พุธ
0.5646
MKD THB
1.7710
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5620
MKD THB
1.7795
THB MKD
ศุกร์
0.5623
MKD THB
1.7783
THB MKD
จันทร์
0.5611
MKD THB
1.7824
THB MKD
อังคาร
0.5673
MKD THB
1.7628
THB MKD
พุธ
0.5653
MKD THB
1.7690
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5673
MKD THB
1.7627
THB MKD
ศุกร์
0.5645
MKD THB
1.7715
THB MKD
จันทร์
0.5656
MKD THB
1.7680
THB MKD
อังคาร
0.5661
MKD THB
1.7663
THB MKD
พุธ
0.5701
MKD THB
1.7542
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5691
MKD THB
1.7570
THB MKD
ศุกร์
0.5743
MKD THB
1.7411
THB MKD
จันทร์
0.5712
MKD THB
1.7507
THB MKD
อังคาร
0.5717
MKD THB
1.7492
THB MKD
พุธ
0.5731
MKD THB
1.7447
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5743
MKD THB
1.7412
THB MKD
ศุกร์
0.5778
MKD THB
1.7306
THB MKD
จันทร์
0.5745
MKD THB
1.7405
THB MKD
อังคาร
0.5734
MKD THB
1.7441
THB MKD
พุธ
0.5745
MKD THB
1.7405
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5703
MKD THB
1.7534
THB MKD
ศุกร์
0.5675
MKD THB
1.7622
THB MKD
จันทร์
0.5681
MKD THB
1.7603
THB MKD
อังคาร
0.5711
MKD THB
1.7510
THB MKD
พุธ
0.5700
MKD THB
1.7544
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5672
MKD THB
1.7632
THB MKD
ศุกร์
0.5634
MKD THB
1.7749
THB MKD
จันทร์
0.5650
MKD THB
1.7699
THB MKD
อังคาร
0.5671
MKD THB
1.7635
THB MKD
พุธ
0.5655
MKD THB
1.7683
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5627
MKD THB
1.7772
THB MKD
ศุกร์
0.5632
MKD THB
1.7755
THB MKD
จันทร์
0.5652
MKD THB
1.7692
THB MKD
อังคาร
0.5627
MKD THB
1.7772
THB MKD
พุธ
0.5632
MKD THB
1.7756
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5688
MKD THB
1.7580
THB MKD
ศุกร์
0.5674
MKD THB
1.7624
THB MKD
จันทร์
0.5697
MKD THB
1.7552
THB MKD
อังคาร
0.5722
MKD THB
1.7477
THB MKD
พุธ
0.5717
MKD THB
1.7490
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5730
MKD THB
1.7451
THB MKD
ศุกร์
0.5731
MKD THB
1.7450
THB MKD
จันทร์
0.5772
MKD THB
1.7324
THB MKD
อังคาร
0.5824
MKD THB
1.7170
THB MKD
พุธ
0.5846
MKD THB
1.7105
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5861
MKD THB
1.7062
THB MKD
ศุกร์
0.5875
MKD THB
1.7022
THB MKD
จันทร์
0.5910
MKD THB
1.6919
THB MKD
อังคาร
0.5878
MKD THB
1.7013
THB MKD
พุธ
0.5930
MKD THB
1.6864
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5959
MKD THB
1.6782
THB MKD
ศุกร์
0.5956
MKD THB
1.6789
THB MKD
จันทร์
0.6000
MKD THB
1.6667
THB MKD
อังคาร
0.6005
MKD THB
1.6654
THB MKD
พุธ
0.5992
MKD THB
1.6690
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5995
MKD THB
1.6681
THB MKD
ศุกร์
0.5998
MKD THB
1.6671
THB MKD
จันทร์
0.5943
MKD THB
1.6827
THB MKD
อังคาร
0.5945
MKD THB
1.6821
THB MKD
พุธ
0.5956
MKD THB
1.6789
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5982
MKD THB
1.6717
THB MKD
ศุกร์
0.5974
MKD THB
1.6740
THB MKD
จันทร์
0.5934
MKD THB
1.6851
THB MKD
อังคาร
0.5946
MKD THB
1.6818
THB MKD
พุธ
0.5938
MKD THB
1.6840
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5969
MKD THB
1.6753
THB MKD
ศุกร์
0.5965
MKD THB
1.6765
THB MKD
จันทร์
0.6006
MKD THB
1.6650
THB MKD
อังคาร
0.6013
MKD THB
1.6632
THB MKD
พุธ
0.6049
MKD THB
1.6532
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6042
MKD THB
1.6551
THB MKD
ศุกร์
0.6040
MKD THB
1.6556
THB MKD
จันทร์
0.6035
MKD THB
1.6571
THB MKD
อังคาร
0.6047
MKD THB
1.6536
THB MKD
พุธ
0.6006
MKD THB
1.6649
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5993
MKD THB
1.6686
THB MKD
ศุกร์
0.6014
MKD THB
1.6627
THB MKD
จันทร์
0.6012
MKD THB
1.6634
THB MKD
อังคาร
0.6043
MKD THB
1.6547
THB MKD
พุธ
0.6013
MKD THB
1.6631
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6032
MKD THB
1.6578
THB MKD
ศุกร์
0.6027
MKD THB
1.6593
THB MKD
จันทร์
0.6018
MKD THB
1.6617
THB MKD
อังคาร
0.6017
MKD THB
1.6620
THB MKD
พุธ
0.5990
MKD THB
1.6695
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6018
MKD THB
1.6618
THB MKD
ศุกร์
0.6034
MKD THB
1.6574
THB MKD
จันทร์
0.6039
MKD THB
1.6559
THB MKD
อังคาร
0.6016
MKD THB
1.6623
THB MKD
พุธ
0.5996
MKD THB
1.6679
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5979
MKD THB
1.6725
THB MKD
ศุกร์
0.5981
MKD THB
1.6718
THB MKD
จันทร์
0.5975
MKD THB
1.6737
THB MKD
อังคาร
0.5986
MKD THB
1.6706
THB MKD
พุธ
0.5981
MKD THB
1.6721
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5967
MKD THB
1.6758
THB MKD
ศุกร์
0.5972
MKD THB
1.6744
THB MKD
จันทร์
0.5999
MKD THB
1.6669
THB MKD
อังคาร
0.5992
MKD THB
1.6688
THB MKD
พุธ
0.6010
MKD THB
1.6638
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6018
MKD THB
1.6617
THB MKD
ศุกร์
0.6000
MKD THB
1.6667
THB MKD
จันทร์
0.5994
MKD THB
1.6683
THB MKD
อังคาร
0.5968
MKD THB
1.6755
THB MKD
พุธ
0.5959
MKD THB
1.6780
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5954
MKD THB
1.6797
THB MKD
ศุกร์
0.5950
MKD THB
1.6808
THB MKD
จันทร์
0.5967
MKD THB
1.6760
THB MKD
อังคาร
0.5954
MKD THB
1.6796
THB MKD
พุธ
0.5941
MKD THB
1.6833
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5934
MKD THB
1.6852
THB MKD
ศุกร์
0.5930
MKD THB
1.6863
THB MKD
จันทร์
0.5952
MKD THB
1.6801
THB MKD
อังคาร
0.5998
MKD THB
1.6671
THB MKD
พุธ
0.6013
MKD THB
1.6632
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6008
MKD THB
1.6646
THB MKD
ศุกร์
0.6008
MKD THB
1.6645
THB MKD
จันทร์
0.5986
MKD THB
1.6705
THB MKD
อังคาร
0.5980
MKD THB
1.6721
THB MKD
พุธ
0.5944
MKD THB
1.6825
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5945
MKD THB
1.6821
THB MKD
ศุกร์
0.5905
MKD THB
1.6936
THB MKD
จันทร์
0.5883
MKD THB
1.6998
THB MKD
อังคาร
0.5895
MKD THB
1.6964
THB MKD
พุธ
0.5905
MKD THB
1.6936
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5900
MKD THB
1.6948
THB MKD
ศุกร์
0.5882
MKD THB
1.7001
THB MKD
จันทร์
0.5882
MKD THB
1.7002
THB MKD
อังคาร
0.5822
MKD THB
1.7176
THB MKD
พุธ
0.5791
MKD THB
1.7268
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5797
MKD THB
1.7249
THB MKD
ศุกร์
0.5788
MKD THB
1.7278
THB MKD
จันทร์
0.5816
MKD THB
1.7193
THB MKD
อังคาร
0.5811
MKD THB
1.7208
THB MKD
พุธ
0.5835
MKD THB
1.7138
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5841
MKD THB
1.7121
THB MKD
ศุกร์
0.5831
MKD THB
1.7150
THB MKD
จันทร์
0.5848
MKD THB
1.7100
THB MKD
อังคาร
0.5858
MKD THB
1.7071
THB MKD
พุธ
0.5858
MKD THB
1.7070
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5853
MKD THB
1.7086
THB MKD
ศุกร์
0.5867
MKD THB
1.7045
THB MKD
จันทร์
0.5884
MKD THB
1.6996
THB MKD
อังคาร
0.5870
MKD THB
1.7036
THB MKD
พุธ
0.5913
MKD THB
1.6913
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5936
MKD THB
1.6848
THB MKD
ศุกร์
0.5956
MKD THB
1.6789
THB MKD
จันทร์
0.5936
MKD THB
1.6847
THB MKD
อังคาร
0.5905
MKD THB
1.6933
THB MKD
พุธ
0.5913
MKD THB
1.6911
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5901
MKD THB
1.6946
THB MKD
ศุกร์
0.5917
MKD THB
1.6901
THB MKD
จันทร์
0.5932
MKD THB
1.6858
THB MKD
อังคาร
0.5924
MKD THB
1.6881
THB MKD
พุธ
0.5933
MKD THB
1.6855
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5921
MKD THB
1.6888
THB MKD
ศุกร์
0.5923
MKD THB
1.6884
THB MKD
จันทร์
0.5931
MKD THB
1.6862
THB MKD
อังคาร
0.5993
MKD THB
1.6687
THB MKD
พุธ
0.5973
MKD THB
1.6742
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5956
MKD THB
1.6789
THB MKD
ศุกร์
0.5933
MKD THB
1.6855
THB MKD
จันทร์
0.5975
MKD THB
1.6736
THB MKD
อังคาร
0.5971
MKD THB
1.6748
THB MKD
พุธ
0.5965
MKD THB
1.6765
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5966
MKD THB
1.6761
THB MKD