อัตราแลกเปลี่ยนปี 2559 ระหว่าง ดีนาร์มาซิโดเนีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์มาซิโดเนีย และ บาทไทย ในปี 2559 กราฟแสดงค่าของ 1 ดีนาร์มาซิโดเนีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดีนาร์มาซิโดเนีย
ต่ำสุด = 0.6055 (15/12/2559) เฉลี่ย = 0.6337 สูงสุด = 0.6554 (4/5/2559)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์มาซิโดเนีย และ บาทไทย ในปี 2559
ศุกร์
0.6391
MKD THB
1.5646
THB MKD
อาทิตย์
0.6397
MKD THB
1.5633
THB MKD
จันทร์
0.6360
MKD THB
1.5724
THB MKD
อังคาร
0.6315
MKD THB
1.5836
THB MKD
พุธ
0.6344
MKD THB
1.5764
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6431
MKD THB
1.5549
THB MKD
ศุกร์
0.6445
MKD THB
1.5517
THB MKD
อาทิตย์
0.6447
MKD THB
1.5512
THB MKD
จันทร์
0.6396
MKD THB
1.5634
THB MKD
อังคาร
0.6403
MKD THB
1.5618
THB MKD
พุธ
0.6409
MKD THB
1.5603
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6413
MKD THB
1.5593
THB MKD
ศุกร์
0.6437
MKD THB
1.5536
THB MKD
อาทิตย์
0.6442
MKD THB
1.5524
THB MKD
จันทร์
0.6422
MKD THB
1.5572
THB MKD
อังคาร
0.6432
MKD THB
1.5547
THB MKD
พุธ
0.6414
MKD THB
1.5590
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6377
MKD THB
1.5681
THB MKD
ศุกร์
0.6306
MKD THB
1.5858
THB MKD
อาทิตย์
0.6307
MKD THB
1.5855
THB MKD
จันทร์
0.6319
MKD THB
1.5824
THB MKD
อังคาร
0.6327
MKD THB
1.5806
THB MKD
พุธ
0.6341
MKD THB
1.5769
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6361
MKD THB
1.5721
THB MKD
ศุกร์
0.6278
MKD THB
1.5930
THB MKD
อาทิตย์
0.6278
MKD THB
1.5930
THB MKD
จันทร์
0.6291
MKD THB
1.5895
THB MKD
อังคาร
0.6351
MKD THB
1.5744
THB MKD
พุธ
0.6352
MKD THB
1.5743
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6478
MKD THB
1.5437
THB MKD
ศุกร์
0.6448
MKD THB
1.5509
THB MKD
อาทิตย์
0.6450
MKD THB
1.5504
THB MKD
จันทร์
0.6459
MKD THB
1.5482
THB MKD
อังคาร
0.6491
MKD THB
1.5406
THB MKD
พุธ
0.6464
MKD THB
1.5469
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6473
MKD THB
1.5448
THB MKD
ศุกร์
0.6510
MKD THB
1.5360
THB MKD
อาทิตย์
0.6509
MKD THB
1.5363
THB MKD
จันทร์
0.6457
MKD THB
1.5487
THB MKD
อังคาร
0.6448
MKD THB
1.5508
THB MKD
พุธ
0.6436
MKD THB
1.5538
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6415
MKD THB
1.5588
THB MKD
ศุกร์
0.6465
MKD THB
1.5468
THB MKD
อาทิตย์
0.6459
MKD THB
1.5482
THB MKD
จันทร์
0.6422
MKD THB
1.5572
THB MKD
อังคาร
0.6389
MKD THB
1.5653
THB MKD
พุธ
0.6381
MKD THB
1.5672
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6387
MKD THB
1.5657
THB MKD
ศุกร์
0.6336
MKD THB
1.5782
THB MKD
อาทิตย์
0.6374
MKD THB
1.5690
THB MKD
จันทร์
0.6304
MKD THB
1.5864
THB MKD
อังคาร
0.6285
MKD THB
1.5910
THB MKD
พุธ
0.6270
MKD THB
1.5950
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6297
MKD THB
1.5881
THB MKD
ศุกร์
0.6324
MKD THB
1.5814
THB MKD
อาทิตย์
0.6319
MKD THB
1.5826
THB MKD
จันทร์
0.6334
MKD THB
1.5788
THB MKD
อังคาร
0.6324
MKD THB
1.5812
THB MKD
พุธ
0.6301
MKD THB
1.5870
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6397
MKD THB
1.5633
THB MKD
ศุกร์
0.6341
MKD THB
1.5770
THB MKD
อาทิตย์
0.6317
MKD THB
1.5829
THB MKD
จันทร์
0.6324
MKD THB
1.5814
THB MKD
อังคาร
0.6332
MKD THB
1.5792
THB MKD
พุธ
0.6285
MKD THB
1.5910
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6386
MKD THB
1.5658
THB MKD
ศุกร์
0.6388
MKD THB
1.5655
THB MKD
จันทร์
0.6374
MKD THB
1.5689
THB MKD
อังคาร
0.6369
MKD THB
1.5701
THB MKD
พุธ
0.6397
MKD THB
1.5631
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6411
MKD THB
1.5598
THB MKD
ศุกร์
0.6403
MKD THB
1.5618
THB MKD
อาทิตย์
0.6411
MKD THB
1.5599
THB MKD
จันทร์
0.6411
MKD THB
1.5599
THB MKD
อังคาร
0.6472
MKD THB
1.5452
THB MKD
พุธ
0.6481
MKD THB
1.5430
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6481
MKD THB
1.5429
THB MKD
ศุกร์
0.6439
MKD THB
1.5531
THB MKD
อาทิตย์
0.6479
MKD THB
1.5433
THB MKD
จันทร์
0.6505
MKD THB
1.5374
THB MKD
อังคาร
0.6523
MKD THB
1.5331
THB MKD
พุธ
0.6523
MKD THB
1.5331
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6500
MKD THB
1.5385
THB MKD
ศุกร์
0.6497
MKD THB
1.5392
THB MKD
อาทิตย์
0.6496
MKD THB
1.5395
THB MKD
จันทร์
0.6485
MKD THB
1.5420
THB MKD
อังคาร
0.6472
MKD THB
1.5452
THB MKD
พุธ
0.6418
MKD THB
1.5580
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6420
MKD THB
1.5577
THB MKD
ศุกร์
0.6416
MKD THB
1.5586
THB MKD
อาทิตย์
0.6401
MKD THB
1.5622
THB MKD
จันทร์
0.6423
MKD THB
1.5568
THB MKD
อังคาร
0.6430
MKD THB
1.5553
THB MKD
พุธ
0.6396
MKD THB
1.5634
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6433
MKD THB
1.5545
THB MKD
ศุกร์
0.6401
MKD THB
1.5623
THB MKD
อาทิตย์
0.6418
MKD THB
1.5580
THB MKD
จันทร์
0.6427
MKD THB
1.5559
THB MKD
อังคาร
0.6448
MKD THB
1.5508
THB MKD
พุธ
0.6460
MKD THB
1.5481
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6382
MKD THB
1.5668
THB MKD
ศุกร์
0.6363
MKD THB
1.5717
THB MKD
อาทิตย์
0.6364
MKD THB
1.5713
THB MKD
จันทร์
0.6358
MKD THB
1.5729
THB MKD
อังคาร
0.6538
MKD THB
1.5296
THB MKD
พุธ
0.6554
MKD THB
1.5258
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6502
MKD THB
1.5379
THB MKD
ศุกร์
0.6502
MKD THB
1.5381
THB MKD
จันทร์
0.6514
MKD THB
1.5352
THB MKD
อังคาร
0.6504
MKD THB
1.5376
THB MKD
พุธ
0.6541
MKD THB
1.5287
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6526
MKD THB
1.5322
THB MKD
ศุกร์
0.6517
MKD THB
1.5345
THB MKD
จันทร์
0.6506
MKD THB
1.5371
THB MKD
อังคาร
0.6520
MKD THB
1.5336
THB MKD
พุธ
0.6499
MKD THB
1.5388
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6494
MKD THB
1.5398
THB MKD
ศุกร์
0.6497
MKD THB
1.5391
THB MKD
จันทร์
0.6502
MKD THB
1.5380
THB MKD
อังคาร
0.6464
MKD THB
1.5469
THB MKD
พุธ
0.6450
MKD THB
1.5505
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6473
MKD THB
1.5450
THB MKD
ศุกร์
0.6444
MKD THB
1.5517
THB MKD
จันทร์
0.6465
MKD THB
1.5468
THB MKD
อังคาร
0.6467
MKD THB
1.5462
THB MKD
พุธ
0.6484
MKD THB
1.5422
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6449
MKD THB
1.5506
THB MKD
ศุกร์
0.6514
MKD THB
1.5352
THB MKD
จันทร์
0.6502
MKD THB
1.5379
THB MKD
อังคาร
0.6504
MKD THB
1.5376
THB MKD
พุธ
0.6500
MKD THB
1.5385
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6462
MKD THB
1.5476
THB MKD
ศุกร์
0.6445
MKD THB
1.5515
THB MKD
จันทร์
0.6453
MKD THB
1.5496
THB MKD
อังคาร
0.6425
MKD THB
1.5563
THB MKD
พุธ
0.6442
MKD THB
1.5522
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6436
MKD THB
1.5538
THB MKD
ศุกร์
0.6457
MKD THB
1.5486
THB MKD
จันทร์
0.6471
MKD THB
1.5455
THB MKD
อังคาร
0.6485
MKD THB
1.5421
THB MKD
พุธ
0.6453
MKD THB
1.5497
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6493
MKD THB
1.5402
THB MKD
ศุกร์
0.6367
MKD THB
1.5705
THB MKD
จันทร์
0.6325
MKD THB
1.5811
THB MKD
อังคาร
0.6336
MKD THB
1.5782
THB MKD
พุธ
0.6346
MKD THB
1.5758
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6343
MKD THB
1.5764
THB MKD
ศุกร์
0.6344
MKD THB
1.5762
THB MKD
จันทร์
0.6350
MKD THB
1.5749
THB MKD
อังคาร
0.6323
MKD THB
1.5816
THB MKD
พุธ
0.6347
MKD THB
1.5757
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6329
MKD THB
1.5800
THB MKD
ศุกร์
0.6313
MKD THB
1.5840
THB MKD
จันทร์
0.6312
MKD THB
1.5843
THB MKD
อังคาร
0.6325
MKD THB
1.5809
THB MKD
พุธ
0.6338
MKD THB
1.5779
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6324
MKD THB
1.5814
THB MKD
ศุกร์
0.6284
MKD THB
1.5913
THB MKD
จันทร์
0.6286
MKD THB
1.5909
THB MKD
อังคาร
0.6266
MKD THB
1.5960
THB MKD
พุธ
0.6270
MKD THB
1.5950
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6265
MKD THB
1.5961
THB MKD
ศุกร์
0.6234
MKD THB
1.6042
THB MKD
จันทร์
0.6256
MKD THB
1.5986
THB MKD
อังคาร
0.6242
MKD THB
1.6019
THB MKD
พุธ
0.6286
MKD THB
1.5909
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6272
MKD THB
1.5943
THB MKD
ศุกร์
0.6313
MKD THB
1.5840
THB MKD
จันทร์
0.6305
MKD THB
1.5860
THB MKD
อังคาร
0.6339
MKD THB
1.5775
THB MKD
พุธ
0.6338
MKD THB
1.5778
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6320
MKD THB
1.5824
THB MKD
ศุกร์
0.6289
MKD THB
1.5901
THB MKD
อาทิตย์
0.6352
MKD THB
1.5742
THB MKD
จันทร์
0.6298
MKD THB
1.5879
THB MKD
อังคาร
0.6302
MKD THB
1.5868
THB MKD
พุธ
0.6305
MKD THB
1.5859
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6275
MKD THB
1.5936
THB MKD
ศุกร์
0.6299
MKD THB
1.5875
THB MKD
อาทิตย์
0.6301
MKD THB
1.5870
THB MKD
จันทร์
0.6291
MKD THB
1.5895
THB MKD
อังคาร
0.6331
MKD THB
1.5795
THB MKD
พุธ
0.6360
MKD THB
1.5724
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6377
MKD THB
1.5682
THB MKD
ศุกร์
0.6359
MKD THB
1.5725
THB MKD
อาทิตย์
0.6357
MKD THB
1.5730
THB MKD
จันทร์
0.6375
MKD THB
1.5687
THB MKD
อังคาร
0.6363
MKD THB
1.5716
THB MKD
พุธ
0.6333
MKD THB
1.5791
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6326
MKD THB
1.5807
THB MKD
ศุกร์
0.6300
MKD THB
1.5874
THB MKD
อาทิตย์
0.6350
MKD THB
1.5747
THB MKD
จันทร์
0.6272
MKD THB
1.5944
THB MKD
อังคาร
0.6265
MKD THB
1.5961
THB MKD
พุธ
0.6278
MKD THB
1.5928
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6296
MKD THB
1.5884
THB MKD
ศุกร์
0.6280
MKD THB
1.5923
THB MKD
อาทิตย์
0.6299
MKD THB
1.5875
THB MKD
จันทร์
0.6287
MKD THB
1.5905
THB MKD
อังคาร
0.6319
MKD THB
1.5826
THB MKD
พุธ
0.6326
MKD THB
1.5808
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6350
MKD THB
1.5748
THB MKD
ศุกร์
0.6365
MKD THB
1.5711
THB MKD
อาทิตย์
0.6324
MKD THB
1.5812
THB MKD
จันทร์
0.6359
MKD THB
1.5727
THB MKD
อังคาร
0.6375
MKD THB
1.5686
THB MKD
พุธ
0.6367
MKD THB
1.5707
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6369
MKD THB
1.5701
THB MKD
ศุกร์
0.6324
MKD THB
1.5813
THB MKD
อาทิตย์
0.6373
MKD THB
1.5692
THB MKD
จันทร์
0.6313
MKD THB
1.5840
THB MKD
อังคาร
0.6294
MKD THB
1.5887
THB MKD
พุธ
0.6301
MKD THB
1.5871
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6300
MKD THB
1.5874
THB MKD
ศุกร์
0.6303
MKD THB
1.5864
THB MKD
อาทิตย์
0.6310
MKD THB
1.5848
THB MKD
จันทร์
0.6324
MKD THB
1.5813
THB MKD
อังคาร
0.6304
MKD THB
1.5864
THB MKD
พุธ
0.6296
MKD THB
1.5883
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6319
MKD THB
1.5826
THB MKD
ศุกร์
0.6313
MKD THB
1.5841
THB MKD
อาทิตย์
0.6318
MKD THB
1.5828
THB MKD
จันทร์
0.6309
MKD THB
1.5851
THB MKD
อังคาร
0.6329
MKD THB
1.5801
THB MKD
พุธ
0.6340
MKD THB
1.5772
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6314
MKD THB
1.5837
THB MKD
ศุกร์
0.6342
MKD THB
1.5769
THB MKD
อาทิตย์
0.6347
MKD THB
1.5755
THB MKD
จันทร์
0.6357
MKD THB
1.5730
THB MKD
อังคาร
0.6368
MKD THB
1.5704
THB MKD
พุธ
0.6378
MKD THB
1.5678
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6355
MKD THB
1.5735
THB MKD
ศุกร์
0.6297
MKD THB
1.5880
THB MKD
อาทิตย์
0.6339
MKD THB
1.5775
THB MKD
จันทร์
0.6298
MKD THB
1.5878
THB MKD
อังคาร
0.6241
MKD THB
1.6023
THB MKD
พุธ
0.6214
MKD THB
1.6091
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6213
MKD THB
1.6096
THB MKD
ศุกร์
0.6208
MKD THB
1.6109
THB MKD
อาทิตย์
0.6215
MKD THB
1.6090
THB MKD
จันทร์
0.6190
MKD THB
1.6156
THB MKD
อังคาร
0.6170
MKD THB
1.6207
THB MKD
พุธ
0.6207
MKD THB
1.6112
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6215
MKD THB
1.6091
THB MKD
ศุกร์
0.6249
MKD THB
1.6004
THB MKD
อาทิตย์
0.6250
MKD THB
1.5999
THB MKD
จันทร์
0.6243
MKD THB
1.6017
THB MKD
อังคาร
0.6291
MKD THB
1.5895
THB MKD
พุธ
0.6299
MKD THB
1.5876
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6305
MKD THB
1.5860
THB MKD
ศุกร์
0.6330
MKD THB
1.5797
THB MKD
อาทิตย์
0.6328
MKD THB
1.5802
THB MKD
จันทร์
0.6272
MKD THB
1.5944
THB MKD
อังคาร
0.6256
MKD THB
1.5985
THB MKD
พุธ
0.6202
MKD THB
1.6123
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6241
MKD THB
1.6023
THB MKD
ศุกร์
0.6236
MKD THB
1.6036
THB MKD
อาทิตย์
0.6234
MKD THB
1.6040
THB MKD
จันทร์
0.6187
MKD THB
1.6164
THB MKD
อังคาร
0.6174
MKD THB
1.6198
THB MKD
พุธ
0.6160
MKD THB
1.6234
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6125
MKD THB
1.6326
THB MKD
ศุกร์
0.6118
MKD THB
1.6345
THB MKD
อาทิตย์
0.6117
MKD THB
1.6347
THB MKD
จันทร์
0.6142
MKD THB
1.6281
THB MKD
อังคาร
0.6124
MKD THB
1.6330
THB MKD
พุธ
0.6117
MKD THB
1.6347
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6112
MKD THB
1.6362
THB MKD
ศุกร์
0.6126
MKD THB
1.6324
THB MKD
อาทิตย์
0.6130
MKD THB
1.6314
THB MKD
จันทร์
0.6128
MKD THB
1.6319
THB MKD
อังคาร
0.6175
MKD THB
1.6193
THB MKD
พุธ
0.6147
MKD THB
1.6268
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6188
MKD THB
1.6161
THB MKD
ศุกร์
0.6172
MKD THB
1.6202
THB MKD
อาทิตย์
0.6179
MKD THB
1.6184
THB MKD
จันทร์
0.6227
MKD THB
1.6059
THB MKD
อังคาร
0.6198
MKD THB
1.6135
THB MKD
พุธ
0.6218
MKD THB
1.6082
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6149
MKD THB
1.6263
THB MKD
ศุกร์
0.6117
MKD THB
1.6348
THB MKD
อาทิตย์
0.6107
MKD THB
1.6374
THB MKD
จันทร์
0.6146
MKD THB
1.6271
THB MKD
อังคาร
0.6132
MKD THB
1.6308
THB MKD
พุธ
0.6098
MKD THB
1.6399
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6055
MKD THB
1.6515
THB MKD
ศุกร์
0.6079
MKD THB
1.6451
THB MKD
อาทิตย์
0.6073
MKD THB
1.6465
THB MKD
จันทร์
0.6068
MKD THB
1.6481
THB MKD
อังคาร
0.6078
MKD THB
1.6452
THB MKD
พุธ
0.6093
MKD THB
1.6411
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6103
MKD THB
1.6386
THB MKD
ศุกร์
0.6103
MKD THB
1.6384
THB MKD
อาทิตย์
0.6104
MKD THB
1.6382
THB MKD
จันทร์
0.6102
MKD THB
1.6389
THB MKD
อังคาร
0.6115
MKD THB
1.6353
THB MKD
พุธ
0.6088
MKD THB
1.6425
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6120
MKD THB
1.6341
THB MKD
ศุกร์
0.6121
MKD THB
1.6338
THB MKD