อัตราแลกเปลี่ยนปี 2560 ระหว่าง ดีนาร์มาซิโดเนีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์มาซิโดเนีย และ บาทไทย ในปี 2560 กราฟแสดงค่าของ 1 ดีนาร์มาซิโดเนีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดีนาร์มาซิโดเนีย
ต่ำสุด = 0.5911 (17/4/2560) เฉลี่ย = 0.6216 สูงสุด = 0.6470 (8/9/2560)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์มาซิโดเนีย และ บาทไทย ในปี 2560
อาทิตย์
0.6131
MKD THB
1.6310
THB MKD
จันทร์
0.6118
MKD THB
1.6345
THB MKD
อังคาร
0.6068
MKD THB
1.6481
THB MKD
พุธ
0.6102
MKD THB
1.6387
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6144
MKD THB
1.6276
THB MKD
ศุกร์
0.6112
MKD THB
1.6360
THB MKD
อาทิตย์
0.6145
MKD THB
1.6273
THB MKD
จันทร์
0.6120
MKD THB
1.6340
THB MKD
อังคาร
0.6093
MKD THB
1.6412
THB MKD
พุธ
0.6098
MKD THB
1.6399
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6094
MKD THB
1.6409
THB MKD
ศุกร์
0.6117
MKD THB
1.6349
THB MKD
อาทิตย์
0.6121
MKD THB
1.6338
THB MKD
จันทร์
0.6100
MKD THB
1.6393
THB MKD
อังคาร
0.6137
MKD THB
1.6294
THB MKD
พุธ
0.6117
MKD THB
1.6348
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6141
MKD THB
1.6285
THB MKD
ศุกร์
0.6150
MKD THB
1.6261
THB MKD
อาทิตย์
0.6150
MKD THB
1.6261
THB MKD
จันทร์
0.6160
MKD THB
1.6233
THB MKD
อังคาร
0.6142
MKD THB
1.6281
THB MKD
พุธ
0.6151
MKD THB
1.6257
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6127
MKD THB
1.6322
THB MKD
ศุกร์
0.6129
MKD THB
1.6315
THB MKD
อาทิตย์
0.6126
MKD THB
1.6323
THB MKD
จันทร์
0.6114
MKD THB
1.6357
THB MKD
อังคาร
0.6157
MKD THB
1.6242
THB MKD
พุธ
0.6140
MKD THB
1.6287
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6124
MKD THB
1.6328
THB MKD
ศุกร์
0.6131
MKD THB
1.6311
THB MKD
อาทิตย์
0.6134
MKD THB
1.6301
THB MKD
จันทร์
0.6116
MKD THB
1.6350
THB MKD
อังคาร
0.6077
MKD THB
1.6456
THB MKD
พุธ
0.6084
MKD THB
1.6436
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6066
MKD THB
1.6485
THB MKD
ศุกร์
0.6046
MKD THB
1.6541
THB MKD
อาทิตย์
0.6048
MKD THB
1.6536
THB MKD
จันทร์
0.6035
MKD THB
1.6570
THB MKD
อังคาร
0.6018
MKD THB
1.6617
THB MKD
พุธ
0.6032
MKD THB
1.6577
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6066
MKD THB
1.6486
THB MKD
ศุกร์
0.6029
MKD THB
1.6586
THB MKD
อาทิตย์
0.6020
MKD THB
1.6610
THB MKD
จันทร์
0.6038
MKD THB
1.6563
THB MKD
อังคาร
0.5995
MKD THB
1.6680
THB MKD
พุธ
0.6004
MKD THB
1.6656
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6011
MKD THB
1.6637
THB MKD
ศุกร์
0.5982
MKD THB
1.6718
THB MKD
อาทิตย์
0.5983
MKD THB
1.6714
THB MKD
จันทร์
0.5993
MKD THB
1.6687
THB MKD
อังคาร
0.5999
MKD THB
1.6671
THB MKD
พุธ
0.5994
MKD THB
1.6683
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5980
MKD THB
1.6722
THB MKD
ศุกร์
0.6031
MKD THB
1.6582
THB MKD
อาทิตย์
0.6010
MKD THB
1.6638
THB MKD
จันทร์
0.6016
MKD THB
1.6622
THB MKD
อังคาร
0.6028
MKD THB
1.6590
THB MKD
พุธ
0.6044
MKD THB
1.6547
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6075
MKD THB
1.6462
THB MKD
ศุกร์
0.6138
MKD THB
1.6292
THB MKD
อาทิตย์
0.6077
MKD THB
1.6456
THB MKD
จันทร์
0.6109
MKD THB
1.6369
THB MKD
อังคาร
0.6080
MKD THB
1.6448
THB MKD
พุธ
0.6113
MKD THB
1.6358
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6112
MKD THB
1.6362
THB MKD
ศุกร์
0.6077
MKD THB
1.6455
THB MKD
อาทิตย์
0.6078
MKD THB
1.6453
THB MKD
จันทร์
0.6046
MKD THB
1.6541
THB MKD
อังคาร
0.6095
MKD THB
1.6406
THB MKD
พุธ
0.6061
MKD THB
1.6499
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6064
MKD THB
1.6490
THB MKD
ศุกร์
0.6060
MKD THB
1.6501
THB MKD
อาทิตย์
0.6056
MKD THB
1.6513
THB MKD
จันทร์
0.6076
MKD THB
1.6457
THB MKD
อังคาร
0.6043
MKD THB
1.6547
THB MKD
พุธ
0.6019
MKD THB
1.6614
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5975
MKD THB
1.6737
THB MKD
ศุกร์
0.5952
MKD THB
1.6802
THB MKD
อาทิตย์
0.5947
MKD THB
1.6816
THB MKD
จันทร์
0.5955
MKD THB
1.6794
THB MKD
อังคาร
0.5962
MKD THB
1.6774
THB MKD
พุธ
0.5982
MKD THB
1.6716
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5977
MKD THB
1.6731
THB MKD
ศุกร์
0.5955
MKD THB
1.6791
THB MKD
อาทิตย์
0.5953
MKD THB
1.6799
THB MKD
จันทร์
0.5957
MKD THB
1.6788
THB MKD
อังคาร
0.5948
MKD THB
1.6813
THB MKD
พุธ
0.5959
MKD THB
1.6782
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5927
MKD THB
1.6873
THB MKD
ศุกร์
0.5921
MKD THB
1.6889
THB MKD
อาทิตย์
0.5926
MKD THB
1.6876
THB MKD
จันทร์
0.5911
MKD THB
1.6918
THB MKD
อังคาร
0.5987
MKD THB
1.6703
THB MKD
พุธ
0.5984
MKD THB
1.6712
THB MKD
พฤหัสบดี
0.5987
MKD THB
1.6702
THB MKD
ศุกร์
0.5973
MKD THB
1.6743
THB MKD
อาทิตย์
0.5984
MKD THB
1.6711
THB MKD
จันทร์
0.6060
MKD THB
1.6501
THB MKD
อังคาร
0.6119
MKD THB
1.6342
THB MKD
พุธ
0.6106
MKD THB
1.6378
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6108
MKD THB
1.6372
THB MKD
ศุกร์
0.6118
MKD THB
1.6346
THB MKD
อาทิตย์
0.6123
MKD THB
1.6331
THB MKD
จันทร์
0.6123
MKD THB
1.6332
THB MKD
อังคาร
0.6123
MKD THB
1.6332
THB MKD
พุธ
0.6107
MKD THB
1.6375
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6147
MKD THB
1.6269
THB MKD
ศุกร์
0.6186
MKD THB
1.6167
THB MKD
อาทิตย์
0.6176
MKD THB
1.6190
THB MKD
จันทร์
0.6174
MKD THB
1.6198
THB MKD
อังคาร
0.6142
MKD THB
1.6281
THB MKD
พุธ
0.6138
MKD THB
1.6291
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6122
MKD THB
1.6334
THB MKD
ศุกร์
0.6152
MKD THB
1.6255
THB MKD
อาทิตย์
0.6154
MKD THB
1.6251
THB MKD
จันทร์
0.6158
MKD THB
1.6239
THB MKD
อังคาร
0.6201
MKD THB
1.6127
THB MKD
พุธ
0.6243
MKD THB
1.6019
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6237
MKD THB
1.6033
THB MKD
ศุกร์
0.6229
MKD THB
1.6053
THB MKD
อาทิตย์
0.6249
MKD THB
1.6004
THB MKD
จันทร์
0.6249
MKD THB
1.6001
THB MKD
อังคาร
0.6253
MKD THB
1.5992
THB MKD
พุธ
0.6254
MKD THB
1.5989
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6213
MKD THB
1.6095
THB MKD
ศุกร์
0.6176
MKD THB
1.6192
THB MKD
อาทิตย์
0.6180
MKD THB
1.6181
THB MKD
จันทร์
0.6190
MKD THB
1.6156
THB MKD
อังคาร
0.6196
MKD THB
1.6140
THB MKD
พุธ
0.6216
MKD THB
1.6088
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6217
MKD THB
1.6084
THB MKD
ศุกร์
0.6239
MKD THB
1.6028
THB MKD
อาทิตย์
0.6239
MKD THB
1.6029
THB MKD
จันทร์
0.6216
MKD THB
1.6088
THB MKD
อังคาร
0.6215
MKD THB
1.6090
THB MKD
พุธ
0.6221
MKD THB
1.6075
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6208
MKD THB
1.6109
THB MKD
ศุกร์
0.6192
MKD THB
1.6149
THB MKD
อาทิตย์
0.6195
MKD THB
1.6142
THB MKD
จันทร์
0.6197
MKD THB
1.6138
THB MKD
อังคาร
0.6177
MKD THB
1.6189
THB MKD
พุธ
0.6175
MKD THB
1.6194
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6147
MKD THB
1.6269
THB MKD
ศุกร์
0.6168
MKD THB
1.6214
THB MKD
อาทิตย์
0.6175
MKD THB
1.6196
THB MKD
จันทร์
0.6151
MKD THB
1.6258
THB MKD
อังคาร
0.6152
MKD THB
1.6255
THB MKD
พุธ
0.6162
MKD THB
1.6229
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6154
MKD THB
1.6251
THB MKD
ศุกร์
0.6153
MKD THB
1.6253
THB MKD
อาทิตย์
0.6170
MKD THB
1.6208
THB MKD
จันทร์
0.6179
MKD THB
1.6185
THB MKD
อังคาร
0.6255
MKD THB
1.5986
THB MKD
พุธ
0.6272
MKD THB
1.5945
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6304
MKD THB
1.5863
THB MKD
ศุกร์
0.6270
MKD THB
1.5949
THB MKD
อาทิตย์
0.6289
MKD THB
1.5902
THB MKD
จันทร์
0.6277
MKD THB
1.5932
THB MKD
อังคาร
0.6268
MKD THB
1.5954
THB MKD
พุธ
0.6258
MKD THB
1.5979
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6306
MKD THB
1.5857
THB MKD
ศุกร์
0.6315
MKD THB
1.5834
THB MKD
อาทิตย์
0.6315
MKD THB
1.5834
THB MKD
จันทร์
0.6314
MKD THB
1.5838
THB MKD
อังคาร
0.6318
MKD THB
1.5827
THB MKD
พุธ
0.6288
MKD THB
1.5902
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6285
MKD THB
1.5912
THB MKD
ศุกร์
0.6280
MKD THB
1.5924
THB MKD
อาทิตย์
0.6279
MKD THB
1.5925
THB MKD
จันทร์
0.6263
MKD THB
1.5966
THB MKD
อังคาร
0.6310
MKD THB
1.5847
THB MKD
พุธ
0.6283
MKD THB
1.5917
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6337
MKD THB
1.5780
THB MKD
ศุกร์
0.6340
MKD THB
1.5774
THB MKD
อาทิตย์
0.6340
MKD THB
1.5773
THB MKD
จันทร์
0.6314
MKD THB
1.5838
THB MKD
อังคาร
0.6331
MKD THB
1.5795
THB MKD
พุธ
0.6362
MKD THB
1.5718
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6320
MKD THB
1.5822
THB MKD
ศุกร์
0.6375
MKD THB
1.5686
THB MKD
อาทิตย์
0.6371
MKD THB
1.5697
THB MKD
จันทร์
0.6404
MKD THB
1.5614
THB MKD
อังคาร
0.6376
MKD THB
1.5684
THB MKD
พุธ
0.6373
MKD THB
1.5691
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6412
MKD THB
1.5597
THB MKD
ศุกร์
0.6352
MKD THB
1.5742
THB MKD
อาทิตย์
0.6366
MKD THB
1.5707
THB MKD
จันทร์
0.6377
MKD THB
1.5681
THB MKD
อังคาร
0.6352
MKD THB
1.5743
THB MKD
พุธ
0.6350
MKD THB
1.5749
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6356
MKD THB
1.5734
THB MKD
ศุกร์
0.6378
MKD THB
1.5679
THB MKD
อาทิตย์
0.6352
MKD THB
1.5743
THB MKD
จันทร์
0.6362
MKD THB
1.5719
THB MKD
อังคาร
0.6345
MKD THB
1.5760
THB MKD
พุธ
0.6355
MKD THB
1.5735
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6336
MKD THB
1.5783
THB MKD
ศุกร์
0.6344
MKD THB
1.5762
THB MKD
อาทิตย์
0.6346
MKD THB
1.5759
THB MKD
จันทร์
0.6378
MKD THB
1.5678
THB MKD
อังคาร
0.6348
MKD THB
1.5752
THB MKD
พุธ
0.6392
MKD THB
1.5643
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6389
MKD THB
1.5652
THB MKD
ศุกร์
0.6433
MKD THB
1.5546
THB MKD
อาทิตย์
0.6408
MKD THB
1.5604
THB MKD
จันทร์
0.6428
MKD THB
1.5558
THB MKD
อังคาร
0.6457
MKD THB
1.5487
THB MKD
พุธ
0.6408
MKD THB
1.5604
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6419
MKD THB
1.5578
THB MKD
ศุกร์
0.6390
MKD THB
1.5650
THB MKD
อาทิตย์
0.6392
MKD THB
1.5643
THB MKD
จันทร์
0.6406
MKD THB
1.5609
THB MKD
อังคาร
0.6405
MKD THB
1.5613
THB MKD
พุธ
0.6415
MKD THB
1.5588
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6460
MKD THB
1.5480
THB MKD
ศุกร์
0.6470
MKD THB
1.5456
THB MKD
อาทิตย์
0.6469
MKD THB
1.5459
THB MKD
จันทร์
0.6430
MKD THB
1.5551
THB MKD
อังคาร
0.6438
MKD THB
1.5534
THB MKD
พุธ
0.6398
MKD THB
1.5631
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6403
MKD THB
1.5617
THB MKD
ศุกร์
0.6423
MKD THB
1.5569
THB MKD
อาทิตย์
0.6420
MKD THB
1.5576
THB MKD
จันทร์
0.6426
MKD THB
1.5561
THB MKD
อังคาร
0.6441
MKD THB
1.5524
THB MKD
พุธ
0.6396
MKD THB
1.5635
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6420
MKD THB
1.5577
THB MKD
ศุกร์
0.6415
MKD THB
1.5589
THB MKD
อาทิตย์
0.6418
MKD THB
1.5582
THB MKD
จันทร์
0.6370
MKD THB
1.5698
THB MKD
อังคาร
0.6361
MKD THB
1.5721
THB MKD
พุธ
0.6359
MKD THB
1.5726
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6394
MKD THB
1.5641
THB MKD
ศุกร์
0.6398
MKD THB
1.5629
THB MKD
อาทิตย์
0.6396
MKD THB
1.5635
THB MKD
จันทร์
0.6367
MKD THB
1.5707
THB MKD
อังคาร
0.6364
MKD THB
1.5714
THB MKD
พุธ
0.6365
MKD THB
1.5711
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6349
MKD THB
1.5750
THB MKD
ศุกร์
0.6369
MKD THB
1.5702
THB MKD
อาทิตย์
0.6374
MKD THB
1.5689
THB MKD
จันทร์
0.6361
MKD THB
1.5720
THB MKD
อังคาร
0.6372
MKD THB
1.5694
THB MKD
พุธ
0.6390
MKD THB
1.5650
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6361
MKD THB
1.5720
THB MKD
ศุกร์
0.6344
MKD THB
1.5762
THB MKD
อาทิตย์
0.6347
MKD THB
1.5755
THB MKD
จันทร์
0.6332
MKD THB
1.5794
THB MKD
อังคาร
0.6327
MKD THB
1.5806
THB MKD
พุธ
0.6345
MKD THB
1.5759
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6373
MKD THB
1.5692
THB MKD
ศุกร์
0.6346
MKD THB
1.5758
THB MKD
อาทิตย์
0.6349
MKD THB
1.5750
THB MKD
จันทร์
0.6347
MKD THB
1.5757
THB MKD
อังคาร
0.6343
MKD THB
1.5766
THB MKD
พุธ
0.6365
MKD THB
1.5710
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6291
MKD THB
1.5896
THB MKD
ศุกร์
0.6259
MKD THB
1.5977
THB MKD
อาทิตย์
0.6270
MKD THB
1.5949
THB MKD
จันทร์
0.6285
MKD THB
1.5910
THB MKD
อังคาร
0.6282
MKD THB
1.5918
THB MKD
พุธ
0.6257
MKD THB
1.5983
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6265
MKD THB
1.5961
THB MKD
ศุกร์
0.6249
MKD THB
1.6002
THB MKD
อาทิตย์
0.6250
MKD THB
1.6001
THB MKD
จันทร์
0.6241
MKD THB
1.6023
THB MKD
อังคาร
0.6243
MKD THB
1.6018
THB MKD
พุธ
0.6236
MKD THB
1.6036
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6259
MKD THB
1.5977
THB MKD
ศุกร์
0.6271
MKD THB
1.5947
THB MKD
อาทิตย์
0.6275
MKD THB
1.5938
THB MKD
จันทร์
0.6265
MKD THB
1.5963
THB MKD
อังคาร
0.6316
MKD THB
1.5832
THB MKD
พุธ
0.6324
MKD THB
1.5813
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6291
MKD THB
1.5895
THB MKD
ศุกร์
0.6287
MKD THB
1.5906
THB MKD
จันทร์
0.6276
MKD THB
1.5935
THB MKD
อังคาร
0.6260
MKD THB
1.5973
THB MKD
พุธ
0.6244
MKD THB
1.6014
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6290
MKD THB
1.5898
THB MKD
ศุกร์
0.6288
MKD THB
1.5904
THB MKD
จันทร์
0.6332
MKD THB
1.5794
THB MKD
อังคาร
0.6301
MKD THB
1.5870
THB MKD
พุธ
0.6265
MKD THB
1.5962
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6290
MKD THB
1.5899
THB MKD
ศุกร์
0.6319
MKD THB
1.5826
THB MKD
จันทร์
0.6304
MKD THB
1.5862
THB MKD
อังคาร
0.6280
MKD THB
1.5924
THB MKD
พุธ
0.6266
MKD THB
1.5958
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6248
MKD THB
1.6004
THB MKD
ศุกร์
0.6233
MKD THB
1.6044
THB MKD
จันทร์
0.6230
MKD THB
1.6050
THB MKD
อังคาร
0.6238
MKD THB
1.6032
THB MKD
พุธ
0.6223
MKD THB
1.6068
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6219
MKD THB
1.6080
THB MKD
ศุกร์
0.6232
MKD THB
1.6047
THB MKD
จันทร์
0.6218
MKD THB
1.6082
THB MKD
อังคาร
0.6272
MKD THB
1.5943
THB MKD
พุธ
0.6296
MKD THB
1.5884
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6305
MKD THB
1.5861
THB MKD
ศุกร์
0.6305
MKD THB
1.5861
THB MKD
จันทร์
0.6305
MKD THB
1.5861
THB MKD
อังคาร
0.6315
MKD THB
1.5834
THB MKD
พุธ
0.6319
MKD THB
1.5825
THB MKD
พฤหัสบดี
0.6302
MKD THB
1.5868
THB MKD
ศุกร์
0.6334
MKD THB
1.5789
THB MKD