อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง ดีนาร์คูเวต และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์คูเวต และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 ดีนาร์คูเวต แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดีนาร์คูเวต
ต่ำสุด = 97.896 (18/12/2563) เฉลี่ย = 101.98 สูงสุด = 106.60 (26/3/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์คูเวต และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
98.035
KWD THB
0.01020
THB KWD
พฤหัสบดี
99.440
KWD THB
0.01006
THB KWD
ศุกร์
99.496
KWD THB
0.01005
THB KWD
จันทร์
99.443
KWD THB
0.01006
THB KWD
อังคาร
99.560
KWD THB
0.01004
THB KWD
พุธ
100.06
KWD THB
0.009994
THB KWD
พฤหัสบดี
99.828
KWD THB
0.01002
THB KWD
ศุกร์
99.623
KWD THB
0.01004
THB KWD
จันทร์
99.624
KWD THB
0.01004
THB KWD
อังคาร
99.790
KWD THB
0.01002
THB KWD
พุธ
99.745
KWD THB
0.01003
THB KWD
พฤหัสบดี
100.14
KWD THB
0.009986
THB KWD
ศุกร์
100.16
KWD THB
0.009984
THB KWD
จันทร์
99.938
KWD THB
0.01001
THB KWD
อังคาร
100.07
KWD THB
0.009993
THB KWD
พุธ
100.01
KWD THB
0.009999
THB KWD
พฤหัสบดี
100.48
KWD THB
0.009952
THB KWD
ศุกร์
100.63
KWD THB
0.009938
THB KWD
จันทร์
101.13
KWD THB
0.009888
THB KWD
อังคาร
101.66
KWD THB
0.009837
THB KWD
พุธ
101.96
KWD THB
0.009808
THB KWD
พฤหัสบดี
102.46
KWD THB
0.009760
THB KWD
ศุกร์
102.51
KWD THB
0.009755
THB KWD
จันทร์
102.01
KWD THB
0.009803
THB KWD
อังคาร
101.79
KWD THB
0.009824
THB KWD
พุธ
101.84
KWD THB
0.009819
THB KWD
พฤหัสบดี
102.09
KWD THB
0.009795
THB KWD
ศุกร์
102.74
KWD THB
0.009733
THB KWD
จันทร์
102.59
KWD THB
0.009748
THB KWD
อังคาร
102.70
KWD THB
0.009737
THB KWD
พุธ
102.25
KWD THB
0.009780
THB KWD
พฤหัสบดี
102.19
KWD THB
0.009786
THB KWD
ศุกร์
102.24
KWD THB
0.009781
THB KWD
จันทร์
102.17
KWD THB
0.009787
THB KWD
อังคาร
102.26
KWD THB
0.009779
THB KWD
พุธ
101.90
KWD THB
0.009813
THB KWD
พฤหัสบดี
102.71
KWD THB
0.009736
THB KWD
ศุกร์
103.21
KWD THB
0.009689
THB KWD
จันทร์
103.42
KWD THB
0.009670
THB KWD
อังคาร
103.56
KWD THB
0.009657
THB KWD
พุธ
103.99
KWD THB
0.009617
THB KWD
พฤหัสบดี
103.35
KWD THB
0.009675
THB KWD
ศุกร์
103.14
KWD THB
0.009695
THB KWD
จันทร์
102.64
KWD THB
0.009743
THB KWD
อังคาร
103.09
KWD THB
0.009701
THB KWD
พุธ
102.29
KWD THB
0.009776
THB KWD
พฤหัสบดี
103.15
KWD THB
0.009695
THB KWD
ศุกร์
102.87
KWD THB
0.009721
THB KWD
จันทร์
103.16
KWD THB
0.009694
THB KWD
อังคาร
102.88
KWD THB
0.009720
THB KWD
พุธ
102.39
KWD THB
0.009767
THB KWD
พฤหัสบดี
103.06
KWD THB
0.009703
THB KWD
ศุกร์
103.52
KWD THB
0.009660
THB KWD
จันทร์
104.13
KWD THB
0.009604
THB KWD
อังคาร
104.30
KWD THB
0.009587
THB KWD
พุธ
104.59
KWD THB
0.009562
THB KWD
พฤหัสบดี
104.71
KWD THB
0.009550
THB KWD
ศุกร์
104.74
KWD THB
0.009547
THB KWD
จันทร์
105.41
KWD THB
0.009486
THB KWD
อังคาร
104.77
KWD THB
0.009545
THB KWD
พุธ
104.13
KWD THB
0.009604
THB KWD
พฤหัสบดี
106.60
KWD THB
0.009381
THB KWD
ศุกร์
105.14
KWD THB
0.009512
THB KWD
จันทร์
103.84
KWD THB
0.009630
THB KWD
อังคาร
104.22
KWD THB
0.009595
THB KWD
พุธ
105.24
KWD THB
0.009502
THB KWD
พฤหัสบดี
105.45
KWD THB
0.009483
THB KWD
ศุกร์
106.07
KWD THB
0.009428
THB KWD
จันทร์
106.26
KWD THB
0.009411
THB KWD
อังคาร
104.93
KWD THB
0.009530
THB KWD
พุธ
105.31
KWD THB
0.009496
THB KWD
พฤหัสบดี
105.62
KWD THB
0.009468
THB KWD
ศุกร์
104.75
KWD THB
0.009547
THB KWD
จันทร์
104.74
KWD THB
0.009548
THB KWD
อังคาร
106.09
KWD THB
0.009426
THB KWD
พุธ
104.76
KWD THB
0.009546
THB KWD
พฤหัสบดี
105.78
KWD THB
0.009454
THB KWD
ศุกร์
104.48
KWD THB
0.009571
THB KWD
จันทร์
104.36
KWD THB
0.009582
THB KWD
อังคาร
104.35
KWD THB
0.009583
THB KWD
พุธ
103.64
KWD THB
0.009649
THB KWD
พฤหัสบดี
103.83
KWD THB
0.009632
THB KWD
ศุกร์
103.96
KWD THB
0.009619
THB KWD
จันทร์
104.63
KWD THB
0.009557
THB KWD
อังคาร
104.74
KWD THB
0.009547
THB KWD
พุธ
104.69
KWD THB
0.009552
THB KWD
พฤหัสบดี
104.59
KWD THB
0.009561
THB KWD
ศุกร์
104.95
KWD THB
0.009528
THB KWD
จันทร์
104.78
KWD THB
0.009544
THB KWD
อังคาร
104.75
KWD THB
0.009546
THB KWD
พุธ
104.78
KWD THB
0.009543
THB KWD
พฤหัสบดี
104.84
KWD THB
0.009538
THB KWD
ศุกร์
104.25
KWD THB
0.009592
THB KWD
จันทร์
104.17
KWD THB
0.009599
THB KWD
อังคาร
103.82
KWD THB
0.009632
THB KWD
พุธ
103.75
KWD THB
0.009638
THB KWD
พฤหัสบดี
103.79
KWD THB
0.009634
THB KWD
ศุกร์
103.75
KWD THB
0.009638
THB KWD
จันทร์
103.57
KWD THB
0.009655
THB KWD
อังคาร
103.30
KWD THB
0.009680
THB KWD
พุธ
103.17
KWD THB
0.009693
THB KWD
พฤหัสบดี
102.99
KWD THB
0.009710
THB KWD
ศุกร์
103.22
KWD THB
0.009688
THB KWD
จันทร์
103.45
KWD THB
0.009667
THB KWD
อังคาร
103.12
KWD THB
0.009697
THB KWD
พุธ
103.22
KWD THB
0.009688
THB KWD
พฤหัสบดี
103.22
KWD THB
0.009688
THB KWD
ศุกร์
103.20
KWD THB
0.009690
THB KWD
จันทร์
102.77
KWD THB
0.009730
THB KWD
อังคาร
102.39
KWD THB
0.009766
THB KWD
พุธ
102.39
KWD THB
0.009767
THB KWD
พฤหัสบดี
102.62
KWD THB
0.009745
THB KWD
ศุกร์
102.29
KWD THB
0.009776
THB KWD
จันทร์
102.04
KWD THB
0.009800
THB KWD
อังคาร
101.85
KWD THB
0.009819
THB KWD
พุธ
101.30
KWD THB
0.009871
THB KWD
พฤหัสบดี
100.55
KWD THB
0.009945
THB KWD
ศุกร์
100.61
KWD THB
0.009939
THB KWD
จันทร์
101.13
KWD THB
0.009888
THB KWD
อังคาร
101.15
KWD THB
0.009886
THB KWD
พุธ
101.51
KWD THB
0.009852
THB KWD
พฤหัสบดี
101.05
KWD THB
0.009896
THB KWD
ศุกร์
100.80
KWD THB
0.009920
THB KWD
จันทร์
100.80
KWD THB
0.009920
THB KWD
อังคาร
100.60
KWD THB
0.009940
THB KWD
พุธ
100.23
KWD THB
0.009977
THB KWD
พฤหัสบดี
100.50
KWD THB
0.009951
THB KWD
ศุกร์
100.41
KWD THB
0.009960
THB KWD
จันทร์
100.33
KWD THB
0.009968
THB KWD
อังคาร
100.40
KWD THB
0.009960
THB KWD
พุธ
100.61
KWD THB
0.009939
THB KWD
พฤหัสบดี
100.94
KWD THB
0.009906
THB KWD
ศุกร์
101.10
KWD THB
0.009891
THB KWD
จันทร์
101.03
KWD THB
0.009898
THB KWD
อังคาร
101.50
KWD THB
0.009852
THB KWD
พุธ
101.41
KWD THB
0.009861
THB KWD
พฤหัสบดี
101.35
KWD THB
0.009867
THB KWD
ศุกร์
101.53
KWD THB
0.009849
THB KWD
จันทร์
102.02
KWD THB
0.009802
THB KWD
อังคาร
102.63
KWD THB
0.009744
THB KWD
พุธ
102.41
KWD THB
0.009765
THB KWD
พฤหัสบดี
103.05
KWD THB
0.009704
THB KWD
ศุกร์
103.10
KWD THB
0.009699
THB KWD
จันทร์
103.46
KWD THB
0.009666
THB KWD
อังคาร
102.98
KWD THB
0.009711
THB KWD
พุธ
102.79
KWD THB
0.009728
THB KWD
พฤหัสบดี
103.28
KWD THB
0.009682
THB KWD
ศุกร์
103.45
KWD THB
0.009667
THB KWD
จันทร์
102.98
KWD THB
0.009710
THB KWD
อังคาร
103.04
KWD THB
0.009705
THB KWD
พุธ
102.73
KWD THB
0.009734
THB KWD
พฤหัสบดี
102.82
KWD THB
0.009726
THB KWD
ศุกร์
102.12
KWD THB
0.009792
THB KWD
จันทร์
102.09
KWD THB
0.009795
THB KWD
อังคาร
101.62
KWD THB
0.009840
THB KWD
พุธ
101.34
KWD THB
0.009868
THB KWD
พฤหัสบดี
101.83
KWD THB
0.009820
THB KWD
ศุกร์
101.85
KWD THB
0.009818
THB KWD
จันทร์
101.70
KWD THB
0.009833
THB KWD
อังคาร
101.61
KWD THB
0.009841
THB KWD
พุธ
101.55
KWD THB
0.009848
THB KWD
พฤหัสบดี
101.53
KWD THB
0.009849
THB KWD
ศุกร์
101.80
KWD THB
0.009823
THB KWD
จันทร์
102.09
KWD THB
0.009795
THB KWD
อังคาร
101.87
KWD THB
0.009817
THB KWD
พุธ
102.27
KWD THB
0.009778
THB KWD
พฤหัสบดี
102.84
KWD THB
0.009724
THB KWD
ศุกร์
103.19
KWD THB
0.009690
THB KWD
จันทร์
102.75
KWD THB
0.009732
THB KWD
อังคาร
102.92
KWD THB
0.009716
THB KWD
พุธ
102.40
KWD THB
0.009765
THB KWD
พฤหัสบดี
102.15
KWD THB
0.009790
THB KWD
ศุกร์
101.94
KWD THB
0.009809
THB KWD
จันทร์
101.74
KWD THB
0.009829
THB KWD
อังคาร
101.84
KWD THB
0.009820
THB KWD
พุธ
102.27
KWD THB
0.009778
THB KWD
พฤหัสบดี
102.88
KWD THB
0.009720
THB KWD
ศุกร์
102.60
KWD THB
0.009747
THB KWD
จันทร์
102.60
KWD THB
0.009747
THB KWD
อังคาร
102.61
KWD THB
0.009745
THB KWD
พุธ
102.56
KWD THB
0.009750
THB KWD
พฤหัสบดี
102.38
KWD THB
0.009768
THB KWD
ศุกร์
102.42
KWD THB
0.009764
THB KWD
จันทร์
102.44
KWD THB
0.009762
THB KWD
อังคาร
101.99
KWD THB
0.009805
THB KWD
พุธ
101.82
KWD THB
0.009821
THB KWD
พฤหัสบดี
102.17
KWD THB
0.009788
THB KWD
ศุกร์
101.84
KWD THB
0.009819
THB KWD
จันทร์
102.16
KWD THB
0.009789
THB KWD
อังคาร
102.50
KWD THB
0.009756
THB KWD
พุธ
102.78
KWD THB
0.009729
THB KWD
พฤหัสบดี
103.14
KWD THB
0.009696
THB KWD
ศุกร์
103.19
KWD THB
0.009691
THB KWD
จันทร์
103.48
KWD THB
0.009664
THB KWD
อังคาร
103.20
KWD THB
0.009690
THB KWD
พุธ
103.28
KWD THB
0.009682
THB KWD
พฤหัสบดี
103.09
KWD THB
0.009700
THB KWD
ศุกร์
102.94
KWD THB
0.009715
THB KWD
จันทร์
102.60
KWD THB
0.009747
THB KWD
อังคาร
101.92
KWD THB
0.009812
THB KWD
พุธ
101.96
KWD THB
0.009807
THB KWD
พฤหัสบดี
101.82
KWD THB
0.009822
THB KWD
ศุกร์
101.44
KWD THB
0.009858
THB KWD
จันทร์
101.83
KWD THB
0.009820
THB KWD
อังคาร
101.73
KWD THB
0.009830
THB KWD
พุธ
101.92
KWD THB
0.009812
THB KWD
พฤหัสบดี
101.93
KWD THB
0.009810
THB KWD
ศุกร์
101.89
KWD THB
0.009815
THB KWD
จันทร์
101.96
KWD THB
0.009808
THB KWD
อังคาร
102.28
KWD THB
0.009777
THB KWD
พุธ
102.26
KWD THB
0.009779
THB KWD
พฤหัสบดี
102.34
KWD THB
0.009771
THB KWD
ศุกร์
102.29
KWD THB
0.009777
THB KWD
จันทร์
102.22
KWD THB
0.009783
THB KWD
อังคาร
102.14
KWD THB
0.009791
THB KWD
พุธ
102.01
KWD THB
0.009803
THB KWD
พฤหัสบดี
102.20
KWD THB
0.009785
THB KWD
ศุกร์
101.91
KWD THB
0.009812
THB KWD
จันทร์
101.71
KWD THB
0.009832
THB KWD
อังคาร
101.42
KWD THB
0.009860
THB KWD
พุธ
101.62
KWD THB
0.009841
THB KWD
พฤหัสบดี
100.84
KWD THB
0.009916
THB KWD
ศุกร์
100.03
KWD THB
0.009997
THB KWD
จันทร์
99.862
KWD THB
0.01001
THB KWD
อังคาร
99.437
KWD THB
0.01006
THB KWD
พุธ
99.004
KWD THB
0.01010
THB KWD
พฤหัสบดี
98.816
KWD THB
0.01012
THB KWD
ศุกร์
98.571
KWD THB
0.01014
THB KWD
จันทร์
98.923
KWD THB
0.01011
THB KWD
อังคาร
98.612
KWD THB
0.01014
THB KWD
พุธ
98.951
KWD THB
0.01011
THB KWD
พฤหัสบดี
99.511
KWD THB
0.01005
THB KWD
ศุกร์
99.142
KWD THB
0.01009
THB KWD
จันทร์
99.062
KWD THB
0.01009
THB KWD
อังคาร
99.329
KWD THB
0.01007
THB KWD
พุธ
99.271
KWD THB
0.01007
THB KWD
พฤหัสบดี
99.050
KWD THB
0.01010
THB KWD
ศุกร์
99.166
KWD THB
0.01008
THB KWD
จันทร์
98.998
KWD THB
0.01010
THB KWD
อังคาร
99.175
KWD THB
0.01008
THB KWD
พุธ
99.254
KWD THB
0.01008
THB KWD
พฤหัสบดี
99.200
KWD THB
0.01008
THB KWD
ศุกร์
99.095
KWD THB
0.01009
THB KWD
จันทร์
99.276
KWD THB
0.01007
THB KWD
อังคาร
98.686
KWD THB
0.01013
THB KWD
พุธ
98.585
KWD THB
0.01014
THB KWD
พฤหัสบดี
98.475
KWD THB
0.01015
THB KWD
ศุกร์
98.516
KWD THB
0.01015
THB KWD
จันทร์
98.464
KWD THB
0.01016
THB KWD
อังคาร
98.337
KWD THB
0.01017
THB KWD
พุธ
98.322
KWD THB
0.01017
THB KWD
พฤหัสบดี
98.146
KWD THB
0.01019
THB KWD
ศุกร์
97.896
KWD THB
0.01021
THB KWD
จันทร์
98.835
KWD THB
0.01012
THB KWD
อังคาร
99.146
KWD THB
0.01009
THB KWD
พุธ
99.031
KWD THB
0.01010
THB KWD
พฤหัสบดี
98.553
KWD THB
0.01015
THB KWD
ศุกร์
98.295
KWD THB
0.01017
THB KWD
จันทร์
98.705
KWD THB
0.01013
THB KWD
อังคาร
98.398
KWD THB
0.01016
THB KWD
พุธ
98.304
KWD THB
0.01017
THB KWD
พฤหัสบดี
98.460
KWD THB
0.01016
THB KWD