อัตราแลกเปลี่ยนปี 2565 ระหว่าง ดีนาร์คูเวต และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์คูเวต และ บาทไทย ในปี 2565 กราฟแสดงค่าของ 1 ดีนาร์คูเวต แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดีนาร์คูเวต
ต่ำสุด = 106.27 (17/2/2565) เฉลี่ย = 114.41 สูงสุด = 123.37 (19/10/2565)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์คูเวต และ บาทไทย ในปี 2565
จันทร์
109.59
KWD THB
0.009125
THB KWD
อังคาร
109.86
KWD THB
0.009102
THB KWD
พุธ
109.61
KWD THB
0.009124
THB KWD
พฤหัสบดี
110.66
KWD THB
0.009037
THB KWD
ศุกร์
111.21
KWD THB
0.008992
THB KWD
จันทร์
111.08
KWD THB
0.009002
THB KWD
อังคาร
110.40
KWD THB
0.009058
THB KWD
พุธ
110.25
KWD THB
0.009071
THB KWD
พฤหัสบดี
110.04
KWD THB
0.009088
THB KWD
ศุกร์
109.95
KWD THB
0.009095
THB KWD
จันทร์
109.61
KWD THB
0.009123
THB KWD
อังคาร
109.48
KWD THB
0.009134
THB KWD
พุธ
109.10
KWD THB
0.009166
THB KWD
พฤหัสบดี
108.91
KWD THB
0.009182
THB KWD
ศุกร์
108.86
KWD THB
0.009187
THB KWD
จันทร์
109.29
KWD THB
0.009150
THB KWD
อังคาร
109.21
KWD THB
0.009156
THB KWD
พุธ
109.01
KWD THB
0.009174
THB KWD
พฤหัสบดี
109.61
KWD THB
0.009123
THB KWD
ศุกร์
110.14
KWD THB
0.009079
THB KWD
จันทร์
109.95
KWD THB
0.009095
THB KWD
อังคาร
109.82
KWD THB
0.009106
THB KWD
พุธ
109.73
KWD THB
0.009114
THB KWD
พฤหัสบดี
109.58
KWD THB
0.009126
THB KWD
ศุกร์
109.05
KWD THB
0.009170
THB KWD
จันทร์
109.10
KWD THB
0.009166
THB KWD
อังคาร
109.04
KWD THB
0.009171
THB KWD
พุธ
108.34
KWD THB
0.009231
THB KWD
พฤหัสบดี
107.96
KWD THB
0.009263
THB KWD
ศุกร์
108.08
KWD THB
0.009253
THB KWD
จันทร์
107.57
KWD THB
0.009296
THB KWD
อังคาร
106.96
KWD THB
0.009349
THB KWD
พุธ
106.87
KWD THB
0.009357
THB KWD
พฤหัสบดี
106.27
KWD THB
0.009410
THB KWD
ศุกร์
106.38
KWD THB
0.009400
THB KWD
จันทร์
106.43
KWD THB
0.009396
THB KWD
อังคาร
106.98
KWD THB
0.009348
THB KWD
พุธ
106.65
KWD THB
0.009377
THB KWD
พฤหัสบดี
107.85
KWD THB
0.009272
THB KWD
ศุกร์
107.17
KWD THB
0.009331
THB KWD
จันทร์
107.68
KWD THB
0.009287
THB KWD
อังคาร
107.65
KWD THB
0.009289
THB KWD
พุธ
107.80
KWD THB
0.009276
THB KWD
พฤหัสบดี
107.44
KWD THB
0.009307
THB KWD
ศุกร์
107.76
KWD THB
0.009280
THB KWD
จันทร์
108.52
KWD THB
0.009215
THB KWD
อังคาร
109.21
KWD THB
0.009157
THB KWD
พุธ
108.72
KWD THB
0.009198
THB KWD
พฤหัสบดี
109.13
KWD THB
0.009163
THB KWD
ศุกร์
109.52
KWD THB
0.009131
THB KWD
จันทร์
109.75
KWD THB
0.009112
THB KWD
อังคาร
110.24
KWD THB
0.009071
THB KWD
พุธ
109.68
KWD THB
0.009118
THB KWD
พฤหัสบดี
109.55
KWD THB
0.009128
THB KWD
ศุกร์
109.75
KWD THB
0.009111
THB KWD
จันทร์
110.32
KWD THB
0.009064
THB KWD
อังคาร
110.13
KWD THB
0.009080
THB KWD
พุธ
110.48
KWD THB
0.009052
THB KWD
พฤหัสบดี
110.42
KWD THB
0.009057
THB KWD
ศุกร์
110.38
KWD THB
0.009060
THB KWD
จันทร์
110.83
KWD THB
0.009023
THB KWD
อังคาร
110.33
KWD THB
0.009064
THB KWD
พุธ
109.82
KWD THB
0.009106
THB KWD
พฤหัสบดี
109.43
KWD THB
0.009138
THB KWD
ศุกร์
109.99
KWD THB
0.009092
THB KWD
จันทร์
110.15
KWD THB
0.009079
THB KWD
อังคาร
109.86
KWD THB
0.009103
THB KWD
พุธ
110.07
KWD THB
0.009085
THB KWD
พฤหัสบดี
109.92
KWD THB
0.009098
THB KWD
ศุกร์
110.15
KWD THB
0.009078
THB KWD
จันทร์
110.11
KWD THB
0.009082
THB KWD
อังคาร
110.32
KWD THB
0.009064
THB KWD
พุธ
109.87
KWD THB
0.009101
THB KWD
พฤหัสบดี
110.53
KWD THB
0.009047
THB KWD
ศุกร์
110.37
KWD THB
0.009061
THB KWD
อังคาร
110.45
KWD THB
0.009054
THB KWD
พุธ
110.52
KWD THB
0.009048
THB KWD
พฤหัสบดี
110.87
KWD THB
0.009020
THB KWD
ศุกร์
111.07
KWD THB
0.009004
THB KWD
จันทร์
111.31
KWD THB
0.008984
THB KWD
อังคาร
112.05
KWD THB
0.008925
THB KWD
พุธ
112.00
KWD THB
0.008929
THB KWD
พฤหัสบดี
112.21
KWD THB
0.008912
THB KWD
ศุกร์
111.49
KWD THB
0.008969
THB KWD
จันทร์
112.12
KWD THB
0.008919
THB KWD
อังคาร
112.40
KWD THB
0.008896
THB KWD
พุธ
111.92
KWD THB
0.008935
THB KWD
พฤหัสบดี
111.11
KWD THB
0.009000
THB KWD
ศุกร์
111.97
KWD THB
0.008931
THB KWD
จันทร์
112.79
KWD THB
0.008866
THB KWD
อังคาร
112.72
KWD THB
0.008871
THB KWD
พุธ
112.84
KWD THB
0.008862
THB KWD
พฤหัสบดี
113.02
KWD THB
0.008848
THB KWD
ศุกร์
113.33
KWD THB
0.008824
THB KWD
จันทร์
113.45
KWD THB
0.008815
THB KWD
อังคาร
112.42
KWD THB
0.008895
THB KWD
พุธ
112.79
KWD THB
0.008866
THB KWD
พฤหัสบดี
112.55
KWD THB
0.008885
THB KWD
ศุกร์
111.87
KWD THB
0.008939
THB KWD
จันทร์
111.58
KWD THB
0.008962
THB KWD
อังคาร
111.53
KWD THB
0.008966
THB KWD
พุธ
112.01
KWD THB
0.008928
THB KWD
พฤหัสบดี
111.81
KWD THB
0.008944
THB KWD
ศุกร์
111.60
KWD THB
0.008960
THB KWD
จันทร์
111.41
KWD THB
0.008976
THB KWD
อังคาร
112.08
KWD THB
0.008923
THB KWD
พุธ
112.29
KWD THB
0.008905
THB KWD
พฤหัสบดี
112.06
KWD THB
0.008924
THB KWD
ศุกร์
111.85
KWD THB
0.008941
THB KWD
จันทร์
112.06
KWD THB
0.008924
THB KWD
อังคาร
112.41
KWD THB
0.008896
THB KWD
พุธ
112.69
KWD THB
0.008874
THB KWD
พฤหัสบดี
112.62
KWD THB
0.008879
THB KWD
ศุกร์
113.33
KWD THB
0.008824
THB KWD
จันทร์
113.38
KWD THB
0.008820
THB KWD
อังคาร
113.81
KWD THB
0.008787
THB KWD
พุธ
114.01
KWD THB
0.008771
THB KWD
พฤหัสบดี
114.37
KWD THB
0.008743
THB KWD
ศุกร์
114.74
KWD THB
0.008715
THB KWD
จันทร์
115.04
KWD THB
0.008693
THB KWD
อังคาร
115.11
KWD THB
0.008687
THB KWD
พุธ
115.63
KWD THB
0.008648
THB KWD
พฤหัสบดี
115.67
KWD THB
0.008645
THB KWD
ศุกร์
115.83
KWD THB
0.008633
THB KWD
จันทร์
115.20
KWD THB
0.008680
THB KWD
อังคาร
114.62
KWD THB
0.008724
THB KWD
พุธ
114.47
KWD THB
0.008736
THB KWD
พฤหัสบดี
115.24
KWD THB
0.008678
THB KWD
ศุกร์
116.14
KWD THB
0.008610
THB KWD
จันทร์
116.22
KWD THB
0.008604
THB KWD
อังคาร
116.59
KWD THB
0.008577
THB KWD
พุธ
117.48
KWD THB
0.008512
THB KWD
พฤหัสบดี
117.44
KWD THB
0.008515
THB KWD
ศุกร์
117.07
KWD THB
0.008542
THB KWD
จันทร์
117.56
KWD THB
0.008506
THB KWD
อังคาร
117.59
KWD THB
0.008504
THB KWD
พุธ
117.37
KWD THB
0.008520
THB KWD
พฤหัสบดี
118.84
KWD THB
0.008415
THB KWD
ศุกร์
118.88
KWD THB
0.008412
THB KWD
จันทร์
118.99
KWD THB
0.008404
THB KWD
อังคาร
119.04
KWD THB
0.008400
THB KWD
พุธ
119.09
KWD THB
0.008397
THB KWD
พฤหัสบดี
119.97
KWD THB
0.008336
THB KWD
ศุกร์
119.32
KWD THB
0.008381
THB KWD
จันทร์
119.32
KWD THB
0.008381
THB KWD
อังคาร
119.45
KWD THB
0.008371
THB KWD
พุธ
119.92
KWD THB
0.008339
THB KWD
พฤหัสบดี
119.26
KWD THB
0.008385
THB KWD
ศุกร์
118.14
KWD THB
0.008465
THB KWD
จันทร์
117.87
KWD THB
0.008484
THB KWD
อังคาร
117.88
KWD THB
0.008483
THB KWD
พุธ
118.29
KWD THB
0.008454
THB KWD
พฤหัสบดี
117.29
KWD THB
0.008526
THB KWD
ศุกร์
116.00
KWD THB
0.008621
THB KWD
จันทร์
116.41
KWD THB
0.008590
THB KWD
อังคาร
115.52
KWD THB
0.008657
THB KWD
พุธ
115.87
KWD THB
0.008630
THB KWD
พฤหัสบดี
114.81
KWD THB
0.008710
THB KWD
ศุกร์
115.32
KWD THB
0.008671
THB KWD
จันทร์
115.67
KWD THB
0.008645
THB KWD
อังคาร
115.52
KWD THB
0.008656
THB KWD
พุธ
115.47
KWD THB
0.008660
THB KWD
พฤหัสบดี
115.97
KWD THB
0.008623
THB KWD
ศุกร์
116.25
KWD THB
0.008602
THB KWD
จันทร์
117.34
KWD THB
0.008522
THB KWD
อังคาร
117.33
KWD THB
0.008523
THB KWD
พุธ
117.48
KWD THB
0.008512
THB KWD
พฤหัสบดี
116.44
KWD THB
0.008588
THB KWD
ศุกร์
117.01
KWD THB
0.008546
THB KWD
จันทร์
118.15
KWD THB
0.008464
THB KWD
อังคาร
118.14
KWD THB
0.008465
THB KWD
พุธ
118.30
KWD THB
0.008453
THB KWD
พฤหัสบดี
119.06
KWD THB
0.008399
THB KWD
ศุกร์
119.10
KWD THB
0.008396
THB KWD
จันทร์
118.48
KWD THB
0.008440
THB KWD
อังคาร
118.24
KWD THB
0.008457
THB KWD
พุธ
118.83
KWD THB
0.008416
THB KWD
พฤหัสบดี
117.84
KWD THB
0.008486
THB KWD
ศุกร์
117.70
KWD THB
0.008496
THB KWD
จันทร์
117.90
KWD THB
0.008481
THB KWD
อังคาร
117.73
KWD THB
0.008494
THB KWD
พุธ
118.54
KWD THB
0.008436
THB KWD
พฤหัสบดี
119.18
KWD THB
0.008391
THB KWD
ศุกร์
119.58
KWD THB
0.008363
THB KWD
จันทร์
119.82
KWD THB
0.008346
THB KWD
อังคาร
119.62
KWD THB
0.008360
THB KWD
พุธ
120.16
KWD THB
0.008322
THB KWD
พฤหัสบดี
120.68
KWD THB
0.008286
THB KWD
ศุกร์
121.19
KWD THB
0.008252
THB KWD
จันทร์
121.96
KWD THB
0.008199
THB KWD
อังคาร
122.22
KWD THB
0.008182
THB KWD
พุธ
123.13
KWD THB
0.008121
THB KWD
พฤหัสบดี
122.59
KWD THB
0.008157
THB KWD
ศุกร์
121.88
KWD THB
0.008204
THB KWD
จันทร์
122.91
KWD THB
0.008136
THB KWD
อังคาร
121.15
KWD THB
0.008254
THB KWD
พุธ
120.79
KWD THB
0.008279
THB KWD
พฤหัสบดี
120.49
KWD THB
0.008299
THB KWD
ศุกร์
120.53
KWD THB
0.008297
THB KWD
จันทร์
122.21
KWD THB
0.008182
THB KWD
อังคาร
122.77
KWD THB
0.008145
THB KWD
พุธ
122.50
KWD THB
0.008163
THB KWD
พฤหัสบดี
121.98
KWD THB
0.008198
THB KWD
ศุกร์
123.15
KWD THB
0.008120
THB KWD
จันทร์
123.10
KWD THB
0.008123
THB KWD
อังคาร
122.88
KWD THB
0.008138
THB KWD
พุธ
123.37
KWD THB
0.008105
THB KWD
พฤหัสบดี
122.48
KWD THB
0.008165
THB KWD
ศุกร์
123.33
KWD THB
0.008108
THB KWD
จันทร์
122.85
KWD THB
0.008140
THB KWD
อังคาร
123.36
KWD THB
0.008106
THB KWD
พุธ
121.89
KWD THB
0.008204
THB KWD
พฤหัสบดี
122.21
KWD THB
0.008182
THB KWD
ศุกร์
122.42
KWD THB
0.008168
THB KWD
จันทร์
123.09
KWD THB
0.008124
THB KWD
อังคาร
121.86
KWD THB
0.008206
THB KWD
พุธ
121.28
KWD THB
0.008245
THB KWD
พฤหัสบดี
122.51
KWD THB
0.008162
THB KWD
ศุกร์
120.88
KWD THB
0.008273
THB KWD
จันทร์
120.79
KWD THB
0.008279
THB KWD
อังคาร
120.55
KWD THB
0.008295
THB KWD
พุธ
119.25
KWD THB
0.008385
THB KWD
พฤหัสบดี
119.23
KWD THB
0.008387
THB KWD
ศุกร์
116.91
KWD THB
0.008554
THB KWD
จันทร์
116.65
KWD THB
0.008573
THB KWD
อังคาร
115.35
KWD THB
0.008669
THB KWD
พุธ
115.51
KWD THB
0.008657
THB KWD
พฤหัสบดี
116.93
KWD THB
0.008552
THB KWD
ศุกร์
116.07
KWD THB
0.008615
THB KWD
จันทร์
117.49
KWD THB
0.008511
THB KWD
อังคาร
117.23
KWD THB
0.008530
THB KWD
พุธ
117.69
KWD THB
0.008497
THB KWD
พฤหัสบดี
116.45
KWD THB
0.008588
THB KWD
ศุกร์
116.45
KWD THB
0.008587
THB KWD
จันทร์
115.73
KWD THB
0.008641
THB KWD
อังคาร
115.09
KWD THB
0.008689
THB KWD
พุธ
114.60
KWD THB
0.008726
THB KWD
พฤหัสบดี
113.86
KWD THB
0.008782
THB KWD
ศุกร์
113.35
KWD THB
0.008822
THB KWD
จันทร์
113.13
KWD THB
0.008839
THB KWD
อังคาร
114.24
KWD THB
0.008754
THB KWD
พุธ
114.27
KWD THB
0.008752
THB KWD
พฤหัสบดี
113.30
KWD THB
0.008826
THB KWD
ศุกร์
113.45
KWD THB
0.008815
THB KWD
จันทร์
113.21
KWD THB
0.008833
THB KWD
อังคาร
113.37
KWD THB
0.008821
THB KWD
พุธ
112.69
KWD THB
0.008874
THB KWD
พฤหัสบดี
114.04
KWD THB
0.008769
THB KWD
ศุกร์
113.94
KWD THB
0.008777
THB KWD
จันทร์
113.60
KWD THB
0.008803
THB KWD
อังคาร
113.40
KWD THB
0.008818
THB KWD
พุธ
113.41
KWD THB
0.008818
THB KWD
พฤหัสบดี
113.22
KWD THB
0.008832
THB KWD
ศุกร์
113.36
KWD THB
0.008821
THB KWD
จันทร์
113.36
KWD THB
0.008822
THB KWD
อังคาร
113.04
KWD THB
0.008847
THB KWD
พุธ
113.38
KWD THB
0.008820
THB KWD
พฤหัสบดี
113.11
KWD THB
0.008841
THB KWD
ศุกร์
112.96
KWD THB
0.008853
THB KWD