อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง ดีนาร์คูเวต และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์คูเวต และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 ดีนาร์คูเวต แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดีนาร์คูเวต
ต่ำสุด = 98.179 (31/12/2562) เฉลี่ย = 102.18 สูงสุด = 106.48 (2/1/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์คูเวต และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
106.36
KWD THB
0.009402
THB KWD
พุธ
106.48
KWD THB
0.009391
THB KWD
พฤหัสบดี
105.71
KWD THB
0.009460
THB KWD
ศุกร์
105.80
KWD THB
0.009452
THB KWD
จันทร์
105.67
KWD THB
0.009463
THB KWD
อังคาร
105.85
KWD THB
0.009448
THB KWD
พุธ
105.73
KWD THB
0.009458
THB KWD
พฤหัสบดี
105.49
KWD THB
0.009479
THB KWD
ศุกร์
105.29
KWD THB
0.009498
THB KWD
จันทร์
105.38
KWD THB
0.009490
THB KWD
อังคาร
105.26
KWD THB
0.009501
THB KWD
พุธ
104.60
KWD THB
0.009560
THB KWD
พฤหัสบดี
104.61
KWD THB
0.009560
THB KWD
ศุกร์
104.61
KWD THB
0.009560
THB KWD
จันทร์
104.70
KWD THB
0.009551
THB KWD
อังคาร
104.85
KWD THB
0.009537
THB KWD
พุธ
104.62
KWD THB
0.009558
THB KWD
พฤหัสบดี
104.60
KWD THB
0.009560
THB KWD
ศุกร์
104.35
KWD THB
0.009583
THB KWD
จันทร์
104.08
KWD THB
0.009608
THB KWD
อังคาร
103.92
KWD THB
0.009623
THB KWD
พุธ
103.46
KWD THB
0.009666
THB KWD
พฤหัสบดี
103.19
KWD THB
0.009691
THB KWD
ศุกร์
103.23
KWD THB
0.009687
THB KWD
จันทร์
103.30
KWD THB
0.009680
THB KWD
อังคาร
103.12
KWD THB
0.009697
THB KWD
พุธ
102.90
KWD THB
0.009718
THB KWD
พฤหัสบดี
102.88
KWD THB
0.009720
THB KWD
ศุกร์
103.60
KWD THB
0.009652
THB KWD
จันทร์
103.34
KWD THB
0.009677
THB KWD
อังคาร
103.05
KWD THB
0.009704
THB KWD
พุธ
103.18
KWD THB
0.009692
THB KWD
พฤหัสบดี
103.08
KWD THB
0.009701
THB KWD
ศุกร์
102.88
KWD THB
0.009720
THB KWD
จันทร์
102.80
KWD THB
0.009727
THB KWD
อังคาร
102.74
KWD THB
0.009733
THB KWD
พุธ
102.41
KWD THB
0.009765
THB KWD
พฤหัสบดี
102.72
KWD THB
0.009735
THB KWD
ศุกร์
103.16
KWD THB
0.009693
THB KWD
จันทร์
103.01
KWD THB
0.009708
THB KWD
อังคาร
103.18
KWD THB
0.009692
THB KWD
พุธ
103.43
KWD THB
0.009668
THB KWD
พฤหัสบดี
103.79
KWD THB
0.009635
THB KWD
ศุกร์
104.44
KWD THB
0.009575
THB KWD
จันทร์
104.89
KWD THB
0.009534
THB KWD
อังคาร
104.63
KWD THB
0.009557
THB KWD
พุธ
104.79
KWD THB
0.009543
THB KWD
พฤหัสบดี
104.60
KWD THB
0.009561
THB KWD
ศุกร์
104.49
KWD THB
0.009571
THB KWD
จันทร์
104.41
KWD THB
0.009578
THB KWD
อังคาร
104.09
KWD THB
0.009607
THB KWD
พุธ
103.93
KWD THB
0.009622
THB KWD
พฤหัสบดี
104.63
KWD THB
0.009557
THB KWD
ศุกร์
104.34
KWD THB
0.009584
THB KWD
จันทร์
104.37
KWD THB
0.009581
THB KWD
อังคาร
104.32
KWD THB
0.009586
THB KWD
พุธ
104.56
KWD THB
0.009564
THB KWD
พฤหัสบดี
104.52
KWD THB
0.009568
THB KWD
ศุกร์
104.45
KWD THB
0.009574
THB KWD
จันทร์
104.12
KWD THB
0.009605
THB KWD
อังคาร
104.18
KWD THB
0.009599
THB KWD
พุธ
104.77
KWD THB
0.009545
THB KWD
พฤหัสบดี
104.57
KWD THB
0.009563
THB KWD
ศุกร์
104.34
KWD THB
0.009584
THB KWD
จันทร์
104.28
KWD THB
0.009589
THB KWD
อังคาร
104.26
KWD THB
0.009592
THB KWD
พุธ
104.26
KWD THB
0.009592
THB KWD
พฤหัสบดี
104.34
KWD THB
0.009584
THB KWD
ศุกร์
104.75
KWD THB
0.009546
THB KWD
จันทร์
104.93
KWD THB
0.009530
THB KWD
อังคาร
104.44
KWD THB
0.009575
THB KWD
พุธ
104.48
KWD THB
0.009572
THB KWD
พฤหัสบดี
104.51
KWD THB
0.009568
THB KWD
ศุกร์
104.44
KWD THB
0.009575
THB KWD
จันทร์
104.45
KWD THB
0.009574
THB KWD
อังคาร
104.66
KWD THB
0.009555
THB KWD
พุธ
104.49
KWD THB
0.009571
THB KWD
พฤหัสบดี
104.66
KWD THB
0.009555
THB KWD
ศุกร์
104.63
KWD THB
0.009558
THB KWD
จันทร์
104.69
KWD THB
0.009552
THB KWD
อังคาร
105.02
KWD THB
0.009522
THB KWD
พุธ
105.22
KWD THB
0.009503
THB KWD
พฤหัสบดี
105.42
KWD THB
0.009486
THB KWD
ศุกร์
105.06
KWD THB
0.009518
THB KWD
จันทร์
104.89
KWD THB
0.009534
THB KWD
อังคาร
104.94
KWD THB
0.009529
THB KWD
พุธ
104.92
KWD THB
0.009531
THB KWD
พฤหัสบดี
105.36
KWD THB
0.009491
THB KWD
ศุกร์
105.26
KWD THB
0.009500
THB KWD
จันทร์
104.85
KWD THB
0.009538
THB KWD
อังคาร
104.85
KWD THB
0.009538
THB KWD
พุธ
104.49
KWD THB
0.009570
THB KWD
พฤหัสบดี
104.49
KWD THB
0.009571
THB KWD
ศุกร์
103.79
KWD THB
0.009635
THB KWD
จันทร์
104.18
KWD THB
0.009599
THB KWD
อังคาร
103.51
KWD THB
0.009661
THB KWD
พุธ
103.93
KWD THB
0.009622
THB KWD
พฤหัสบดี
103.80
KWD THB
0.009633
THB KWD
ศุกร์
104.34
KWD THB
0.009584
THB KWD
จันทร์
104.69
KWD THB
0.009552
THB KWD
อังคาร
104.90
KWD THB
0.009533
THB KWD
พุธ
104.85
KWD THB
0.009537
THB KWD
พฤหัสบดี
104.99
KWD THB
0.009524
THB KWD
ศุกร์
104.64
KWD THB
0.009556
THB KWD
จันทร์
104.65
KWD THB
0.009556
THB KWD
อังคาร
104.56
KWD THB
0.009563
THB KWD
พุธ
104.48
KWD THB
0.009571
THB KWD
พฤหัสบดี
104.48
KWD THB
0.009571
THB KWD
ศุกร์
104.11
KWD THB
0.009605
THB KWD
จันทร์
103.30
KWD THB
0.009681
THB KWD
อังคาร
103.00
KWD THB
0.009709
THB KWD
พุธ
103.13
KWD THB
0.009696
THB KWD
พฤหัสบดี
103.12
KWD THB
0.009698
THB KWD
ศุกร์
103.13
KWD THB
0.009697
THB KWD
จันทร์
103.06
KWD THB
0.009703
THB KWD
อังคาร
103.04
KWD THB
0.009705
THB KWD
พุธ
102.81
KWD THB
0.009727
THB KWD
พฤหัสบดี
102.78
KWD THB
0.009729
THB KWD
ศุกร์
102.61
KWD THB
0.009746
THB KWD
จันทร์
103.03
KWD THB
0.009706
THB KWD
อังคาร
102.60
KWD THB
0.009746
THB KWD
พุธ
102.83
KWD THB
0.009725
THB KWD
พฤหัสบดี
101.59
KWD THB
0.009844
THB KWD
ศุกร์
101.41
KWD THB
0.009861
THB KWD
อาทิตย์
101.43
KWD THB
0.009859
THB KWD
จันทร์
101.08
KWD THB
0.009893
THB KWD
อังคาร
101.29
KWD THB
0.009873
THB KWD
พุธ
101.43
KWD THB
0.009859
THB KWD
พฤหัสบดี
101.46
KWD THB
0.009856
THB KWD
ศุกร์
101.14
KWD THB
0.009888
THB KWD
จันทร์
100.90
KWD THB
0.009911
THB KWD
พุธ
100.60
KWD THB
0.009940
THB KWD
พฤหัสบดี
100.85
KWD THB
0.009915
THB KWD
ศุกร์
100.88
KWD THB
0.009912
THB KWD
จันทร์
101.18
KWD THB
0.009884
THB KWD
อังคาร
101.26
KWD THB
0.009875
THB KWD
พุธ
101.24
KWD THB
0.009877
THB KWD
พฤหัสบดี
100.62
KWD THB
0.009938
THB KWD
ศุกร์
101.56
KWD THB
0.009846
THB KWD
จันทร์
101.52
KWD THB
0.009850
THB KWD
อังคาร
101.50
KWD THB
0.009852
THB KWD
พุธ
101.59
KWD THB
0.009844
THB KWD
พฤหัสบดี
101.54
KWD THB
0.009849
THB KWD
ศุกร์
101.18
KWD THB
0.009883
THB KWD
จันทร์
101.35
KWD THB
0.009867
THB KWD
อังคาร
101.52
KWD THB
0.009850
THB KWD
พุธ
101.53
KWD THB
0.009850
THB KWD
พฤหัสบดี
101.51
KWD THB
0.009851
THB KWD
ศุกร์
101.48
KWD THB
0.009855
THB KWD
จันทร์
101.36
KWD THB
0.009866
THB KWD
อังคาร
101.20
KWD THB
0.009881
THB KWD
พุธ
101.02
KWD THB
0.009900
THB KWD
พฤหัสบดี
101.33
KWD THB
0.009868
THB KWD
ศุกร์
101.11
KWD THB
0.009890
THB KWD
จันทร์
101.33
KWD THB
0.009869
THB KWD
อังคาร
101.18
KWD THB
0.009883
THB KWD
พุธ
101.22
KWD THB
0.009879
THB KWD
พฤหัสบดี
101.09
KWD THB
0.009892
THB KWD
ศุกร์
101.03
KWD THB
0.009898
THB KWD
จันทร์
101.39
KWD THB
0.009863
THB KWD
อังคาร
101.45
KWD THB
0.009857
THB KWD
พุธ
101.30
KWD THB
0.009872
THB KWD
พฤหัสบดี
101.49
KWD THB
0.009853
THB KWD
ศุกร์
101.53
KWD THB
0.009850
THB KWD
จันทร์
101.40
KWD THB
0.009862
THB KWD
อังคาร
101.20
KWD THB
0.009881
THB KWD
พุธ
101.17
KWD THB
0.009885
THB KWD
พฤหัสบดี
101.28
KWD THB
0.009874
THB KWD
ศุกร์
101.01
KWD THB
0.009900
THB KWD
จันทร์
100.77
KWD THB
0.009924
THB KWD
อังคาร
100.63
KWD THB
0.009937
THB KWD
พุธ
100.78
KWD THB
0.009922
THB KWD
พฤหัสบดี
100.73
KWD THB
0.009928
THB KWD
ศุกร์
100.58
KWD THB
0.009942
THB KWD
จันทร์
100.69
KWD THB
0.009931
THB KWD
อังคาร
100.84
KWD THB
0.009916
THB KWD
พุธ
100.68
KWD THB
0.009932
THB KWD
พฤหัสบดี
100.62
KWD THB
0.009938
THB KWD
ศุกร์
100.94
KWD THB
0.009907
THB KWD
จันทร์
100.84
KWD THB
0.009917
THB KWD
อังคาร
100.72
KWD THB
0.009929
THB KWD
พุธ
100.54
KWD THB
0.009946
THB KWD
พฤหัสบดี
100.18
KWD THB
0.009982
THB KWD
ศุกร์
100.14
KWD THB
0.009986
THB KWD
จันทร์
100.36
KWD THB
0.009965
THB KWD
อังคาร
100.53
KWD THB
0.009947
THB KWD
พุธ
100.44
KWD THB
0.009956
THB KWD
พฤหัสบดี
100.55
KWD THB
0.009946
THB KWD
ศุกร์
100.35
KWD THB
0.009965
THB KWD
จันทร์
100.41
KWD THB
0.009959
THB KWD
อังคาร
100.56
KWD THB
0.009944
THB KWD
พุธ
100.58
KWD THB
0.009943
THB KWD
พฤหัสบดี
100.72
KWD THB
0.009928
THB KWD
ศุกร์
100.74
KWD THB
0.009926
THB KWD
จันทร์
100.52
KWD THB
0.009949
THB KWD
อังคาร
100.70
KWD THB
0.009930
THB KWD
พุธ
100.69
KWD THB
0.009932
THB KWD
พฤหัสบดี
100.43
KWD THB
0.009958
THB KWD
ศุกร์
100.07
KWD THB
0.009993
THB KWD
จันทร์
100.17
KWD THB
0.009983
THB KWD
อังคาร
99.991
KWD THB
0.01000
THB KWD
พุธ
99.731
KWD THB
0.01003
THB KWD
พฤหัสบดี
99.985
KWD THB
0.01000
THB KWD
ศุกร์
100.09
KWD THB
0.009991
THB KWD
จันทร์
100.04
KWD THB
0.009996
THB KWD
อังคาร
100.01
KWD THB
0.009999
THB KWD
พุธ
100.09
KWD THB
0.009991
THB KWD
พฤหัสบดี
99.893
KWD THB
0.01001
THB KWD
ศุกร์
99.876
KWD THB
0.01001
THB KWD
จันทร์
99.764
KWD THB
0.01002
THB KWD
อังคาร
99.840
KWD THB
0.01002
THB KWD
พุธ
99.878
KWD THB
0.01001
THB KWD
พฤหัสบดี
99.722
KWD THB
0.01003
THB KWD
ศุกร์
99.322
KWD THB
0.01007
THB KWD
จันทร์
99.424
KWD THB
0.01006
THB KWD
อังคาร
99.471
KWD THB
0.01005
THB KWD
พุธ
99.479
KWD THB
0.01005
THB KWD
พฤหัสบดี
99.362
KWD THB
0.01006
THB KWD
ศุกร์
99.426
KWD THB
0.01006
THB KWD
จันทร์
99.513
KWD THB
0.01005
THB KWD
อังคาร
99.443
KWD THB
0.01006
THB KWD
พุธ
99.798
KWD THB
0.01002
THB KWD
พฤหัสบดี
99.944
KWD THB
0.01001
THB KWD
ศุกร์
99.902
KWD THB
0.01001
THB KWD
จันทร์
99.824
KWD THB
0.01002
THB KWD
อังคาร
99.860
KWD THB
0.01001
THB KWD
พุธ
99.570
KWD THB
0.01004
THB KWD
พฤหัสบดี
99.434
KWD THB
0.01006
THB KWD
ศุกร์
99.600
KWD THB
0.01004
THB KWD
จันทร์
99.604
KWD THB
0.01004
THB KWD
อังคาร
99.488
KWD THB
0.01005
THB KWD
พุธ
99.411
KWD THB
0.01006
THB KWD
พฤหัสบดี
99.492
KWD THB
0.01005
THB KWD
ศุกร์
99.375
KWD THB
0.01006
THB KWD
จันทร์
99.432
KWD THB
0.01006
THB KWD
อังคาร
99.373
KWD THB
0.01006
THB KWD
พุธ
99.450
KWD THB
0.01006
THB KWD
พฤหัสบดี
99.442
KWD THB
0.01006
THB KWD
ศุกร์
99.372
KWD THB
0.01006
THB KWD
จันทร์
99.579
KWD THB
0.01004
THB KWD
อังคาร
99.658
KWD THB
0.01003
THB KWD
พุธ
99.747
KWD THB
0.01003
THB KWD
พฤหัสบดี
99.902
KWD THB
0.01001
THB KWD
ศุกร์
99.893
KWD THB
0.01001
THB KWD
จันทร์
99.801
KWD THB
0.01002
THB KWD
อังคาร
99.851
KWD THB
0.01001
THB KWD
พุธ
99.688
KWD THB
0.01003
THB KWD
พฤหัสบดี
99.399
KWD THB
0.01006
THB KWD
ศุกร์
99.581
KWD THB
0.01004
THB KWD
จันทร์
99.624
KWD THB
0.01004
THB KWD
อังคาร
99.601
KWD THB
0.01004
THB KWD
พุธ
99.565
KWD THB
0.01004
THB KWD
พฤหัสบดี
99.521
KWD THB
0.01005
THB KWD
ศุกร์
99.402
KWD THB
0.01006
THB KWD
จันทร์
99.358
KWD THB
0.01006
THB KWD
อังคาร
99.381
KWD THB
0.01006
THB KWD
พุธ
99.408
KWD THB
0.01006
THB KWD
พฤหัสบดี
99.362
KWD THB
0.01006
THB KWD
ศุกร์
99.376
KWD THB
0.01006
THB KWD
จันทร์
98.744
KWD THB
0.01013
THB KWD
อังคาร
98.179
KWD THB
0.01019
THB KWD