อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง ซวอตีโปแลนด์ และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ซวอตีโปแลนด์ และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 ซวอตีโปแลนด์ แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ซวอตีโปแลนด์
ต่ำสุด = 7.5824 (18/5/2563) เฉลี่ย = 8.0337 สูงสุด = 8.4860 (20/8/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ซวอตีโปแลนด์ และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
7.6381
PLN THB
0.1309
THB PLN
พฤหัสบดี
7.9275
PLN THB
0.1261
THB PLN
ศุกร์
7.8867
PLN THB
0.1268
THB PLN
จันทร์
7.9549
PLN THB
0.1257
THB PLN
อังคาร
7.9544
PLN THB
0.1257
THB PLN
พุธ
7.9594
PLN THB
0.1256
THB PLN
พฤหัสบดี
7.9271
PLN THB
0.1261
THB PLN
ศุกร์
7.8958
PLN THB
0.1266
THB PLN
จันทร์
7.9304
PLN THB
0.1261
THB PLN
อังคาร
7.9843
PLN THB
0.1252
THB PLN
พุธ
7.9722
PLN THB
0.1254
THB PLN
พฤหัสบดี
8.0010
PLN THB
0.1250
THB PLN
ศุกร์
7.9777
PLN THB
0.1253
THB PLN
จันทร์
7.9285
PLN THB
0.1261
THB PLN
อังคาร
7.9502
PLN THB
0.1258
THB PLN
พุธ
7.9537
PLN THB
0.1257
THB PLN
พฤหัสบดี
7.9702
PLN THB
0.1255
THB PLN
ศุกร์
7.9495
PLN THB
0.1258
THB PLN
จันทร์
7.9335
PLN THB
0.1260
THB PLN
อังคาร
7.9582
PLN THB
0.1257
THB PLN
พุธ
7.9715
PLN THB
0.1254
THB PLN
พฤหัสบดี
8.0141
PLN THB
0.1248
THB PLN
ศุกร์
7.9907
PLN THB
0.1251
THB PLN
จันทร์
7.9799
PLN THB
0.1253
THB PLN
อังคาร
7.9997
PLN THB
0.1250
THB PLN
พุธ
8.0083
PLN THB
0.1249
THB PLN
พฤหัสบดี
8.0342
PLN THB
0.1245
THB PLN
ศุกร์
8.0201
PLN THB
0.1247
THB PLN
จันทร์
8.0165
PLN THB
0.1247
THB PLN
อังคาร
8.0196
PLN THB
0.1247
THB PLN
พุธ
7.9892
PLN THB
0.1252
THB PLN
พฤหัสบดี
7.9563
PLN THB
0.1257
THB PLN
ศุกร์
7.9609
PLN THB
0.1256
THB PLN
จันทร์
7.9463
PLN THB
0.1258
THB PLN
อังคาร
7.9094
PLN THB
0.1264
THB PLN
พุธ
7.8807
PLN THB
0.1269
THB PLN
พฤหัสบดี
7.9437
PLN THB
0.1259
THB PLN
ศุกร์
7.9838
PLN THB
0.1253
THB PLN
จันทร์
7.9750
PLN THB
0.1254
THB PLN
อังคาร
7.9954
PLN THB
0.1251
THB PLN
พุธ
8.0422
PLN THB
0.1243
THB PLN
พฤหัสบดี
8.0372
PLN THB
0.1244
THB PLN
ศุกร์
8.0395
PLN THB
0.1244
THB PLN
จันทร์
8.0648
PLN THB
0.1240
THB PLN
อังคาร
8.1305
PLN THB
0.1230
THB PLN
พุธ
8.1158
PLN THB
0.1232
THB PLN
พฤหัสบดี
8.1981
PLN THB
0.1220
THB PLN
ศุกร์
8.2634
PLN THB
0.1210
THB PLN
จันทร์
8.3242
PLN THB
0.1201
THB PLN
อังคาร
8.2734
PLN THB
0.1209
THB PLN
พุธ
8.2291
PLN THB
0.1215
THB PLN
พฤหัสบดี
8.1751
PLN THB
0.1223
THB PLN
ศุกร์
8.1286
PLN THB
0.1230
THB PLN
จันทร์
8.1896
PLN THB
0.1221
THB PLN
อังคาร
7.9328
PLN THB
0.1261
THB PLN
พุธ
7.9654
PLN THB
0.1255
THB PLN
พฤหัสบดี
7.6924
PLN THB
0.1300
THB PLN
ศุกร์
7.7196
PLN THB
0.1295
THB PLN
จันทร์
7.6903
PLN THB
0.1300
THB PLN
อังคาร
7.7595
PLN THB
0.1289
THB PLN
พุธ
7.7550
PLN THB
0.1289
THB PLN
พฤหัสบดี
7.8233
PLN THB
0.1278
THB PLN
ศุกร์
7.8878
PLN THB
0.1268
THB PLN
จันทร์
7.9647
PLN THB
0.1256
THB PLN
อังคาร
7.8943
PLN THB
0.1267
THB PLN
พุธ
7.8802
PLN THB
0.1269
THB PLN
พฤหัสบดี
7.8671
PLN THB
0.1271
THB PLN
ศุกร์
7.7729
PLN THB
0.1287
THB PLN
จันทร์
7.7793
PLN THB
0.1285
THB PLN
อังคาร
7.8445
PLN THB
0.1275
THB PLN
พุธ
7.8636
PLN THB
0.1272
THB PLN
พฤหัสบดี
7.8385
PLN THB
0.1276
THB PLN
ศุกร์
7.8533
PLN THB
0.1273
THB PLN
จันทร์
7.8163
PLN THB
0.1279
THB PLN
อังคาร
7.8689
PLN THB
0.1271
THB PLN
พุธ
7.8442
PLN THB
0.1275
THB PLN
พฤหัสบดี
7.8448
PLN THB
0.1275
THB PLN
ศุกร์
7.7886
PLN THB
0.1284
THB PLN
จันทร์
7.8042
PLN THB
0.1281
THB PLN
อังคาร
7.7777
PLN THB
0.1286
THB PLN
พุธ
7.7555
PLN THB
0.1289
THB PLN
พฤหัสบดี
7.6694
PLN THB
0.1304
THB PLN
ศุกร์
7.7284
PLN THB
0.1294
THB PLN
จันทร์
7.7904
PLN THB
0.1284
THB PLN
อังคาร
7.7686
PLN THB
0.1287
THB PLN
พุธ
7.7369
PLN THB
0.1293
THB PLN
พฤหัสบดี
7.7567
PLN THB
0.1289
THB PLN
ศุกร์
7.8027
PLN THB
0.1282
THB PLN
จันทร์
7.7590
PLN THB
0.1289
THB PLN
อังคาร
7.7317
PLN THB
0.1293
THB PLN
พุธ
7.7165
PLN THB
0.1296
THB PLN
พฤหัสบดี
7.6872
PLN THB
0.1301
THB PLN
ศุกร์
7.6743
PLN THB
0.1303
THB PLN
จันทร์
7.6512
PLN THB
0.1307
THB PLN
อังคาร
7.6377
PLN THB
0.1309
THB PLN
พุธ
7.6307
PLN THB
0.1311
THB PLN
พฤหัสบดี
7.5842
PLN THB
0.1319
THB PLN
ศุกร์
7.6029
PLN THB
0.1315
THB PLN
จันทร์
7.5824
PLN THB
0.1319
THB PLN
อังคาร
7.6899
PLN THB
0.1300
THB PLN
พุธ
7.6719
PLN THB
0.1303
THB PLN
พฤหัสบดี
7.7120
PLN THB
0.1297
THB PLN
ศุกร์
7.6972
PLN THB
0.1299
THB PLN
จันทร์
7.7405
PLN THB
0.1292
THB PLN
อังคาร
7.8362
PLN THB
0.1276
THB PLN
พุธ
7.9267
PLN THB
0.1262
THB PLN
พฤหัสบดี
7.9286
PLN THB
0.1261
THB PLN
ศุกร์
7.9626
PLN THB
0.1256
THB PLN
จันทร์
7.9569
PLN THB
0.1257
THB PLN
อังคาร
8.0141
PLN THB
0.1248
THB PLN
พุธ
8.0127
PLN THB
0.1248
THB PLN
พฤหัสบดี
7.9565
PLN THB
0.1257
THB PLN
ศุกร์
7.9997
PLN THB
0.1250
THB PLN
จันทร์
7.9881
PLN THB
0.1252
THB PLN
อังคาร
7.9574
PLN THB
0.1257
THB PLN
พุธ
7.9489
PLN THB
0.1258
THB PLN
พฤหัสบดี
7.8728
PLN THB
0.1270
THB PLN
ศุกร์
7.8600
PLN THB
0.1272
THB PLN
จันทร์
7.8864
PLN THB
0.1268
THB PLN
อังคาร
7.9451
PLN THB
0.1259
THB PLN
พุธ
7.8911
PLN THB
0.1267
THB PLN
พฤหัสบดี
7.8535
PLN THB
0.1273
THB PLN
ศุกร์
7.7946
PLN THB
0.1283
THB PLN
จันทร์
7.8289
PLN THB
0.1277
THB PLN
อังคาร
7.8802
PLN THB
0.1269
THB PLN
พุธ
7.8302
PLN THB
0.1277
THB PLN
พฤหัสบดี
7.7734
PLN THB
0.1286
THB PLN
ศุกร์
7.7729
PLN THB
0.1287
THB PLN
จันทร์
7.7979
PLN THB
0.1282
THB PLN
อังคาร
7.7708
PLN THB
0.1287
THB PLN
พุธ
7.7852
PLN THB
0.1284
THB PLN
พฤหัสบดี
7.8448
PLN THB
0.1275
THB PLN
ศุกร์
7.8239
PLN THB
0.1278
THB PLN
จันทร์
7.8508
PLN THB
0.1274
THB PLN
อังคาร
7.8880
PLN THB
0.1268
THB PLN
พุธ
7.8706
PLN THB
0.1271
THB PLN
พฤหัสบดี
7.9016
PLN THB
0.1266
THB PLN
ศุกร์
7.8916
PLN THB
0.1267
THB PLN
จันทร์
7.9458
PLN THB
0.1259
THB PLN
อังคาร
8.0055
PLN THB
0.1249
THB PLN
พุธ
8.0584
PLN THB
0.1241
THB PLN
พฤหัสบดี
8.0427
PLN THB
0.1243
THB PLN
ศุกร์
8.0857
PLN THB
0.1237
THB PLN
จันทร์
8.1576
PLN THB
0.1226
THB PLN
อังคาร
8.1577
PLN THB
0.1226
THB PLN
พุธ
8.2403
PLN THB
0.1214
THB PLN
พฤหัสบดี
8.3214
PLN THB
0.1202
THB PLN
ศุกร์
8.3280
PLN THB
0.1201
THB PLN
จันทร์
8.3992
PLN THB
0.1191
THB PLN
อังคาร
8.3988
PLN THB
0.1191
THB PLN
พุธ
8.3519
PLN THB
0.1197
THB PLN
พฤหัสบดี
8.3763
PLN THB
0.1194
THB PLN
ศุกร์
8.3950
PLN THB
0.1191
THB PLN
จันทร์
8.2819
PLN THB
0.1207
THB PLN
อังคาร
8.3100
PLN THB
0.1203
THB PLN
พุธ
8.3520
PLN THB
0.1197
THB PLN
พฤหัสบดี
8.3563
PLN THB
0.1197
THB PLN
ศุกร์
8.3522
PLN THB
0.1197
THB PLN
จันทร์
8.3072
PLN THB
0.1204
THB PLN
อังคาร
8.3202
PLN THB
0.1202
THB PLN
พุธ
8.3057
PLN THB
0.1204
THB PLN
พฤหัสบดี
8.3624
PLN THB
0.1196
THB PLN
ศุกร์
8.3594
PLN THB
0.1196
THB PLN
จันทร์
8.4283
PLN THB
0.1186
THB PLN
อังคาร
8.4406
PLN THB
0.1185
THB PLN
พุธ
8.4815
PLN THB
0.1179
THB PLN
พฤหัสบดี
8.4860
PLN THB
0.1178
THB PLN
ศุกร์
8.4676
PLN THB
0.1181
THB PLN
จันทร์
8.4477
PLN THB
0.1184
THB PLN
อังคาร
8.4728
PLN THB
0.1180
THB PLN
พุธ
8.4048
PLN THB
0.1190
THB PLN
พฤหัสบดี
8.3783
PLN THB
0.1194
THB PLN
ศุกร์
8.4334
PLN THB
0.1186
THB PLN
จันทร์
8.4238
PLN THB
0.1187
THB PLN
อังคาร
8.4800
PLN THB
0.1179
THB PLN
พุธ
8.3882
PLN THB
0.1192
THB PLN
พฤหัสบดี
8.4089
PLN THB
0.1189
THB PLN
ศุกร์
8.3496
PLN THB
0.1198
THB PLN
จันทร์
8.3137
PLN THB
0.1203
THB PLN
อังคาร
8.3454
PLN THB
0.1198
THB PLN
พุธ
8.2892
PLN THB
0.1206
THB PLN
พฤหัสบดี
8.3270
PLN THB
0.1201
THB PLN
ศุกร์
8.3621
PLN THB
0.1196
THB PLN
จันทร์
8.3641
PLN THB
0.1196
THB PLN
อังคาร
8.3429
PLN THB
0.1199
THB PLN
พุธ
8.3109
PLN THB
0.1203
THB PLN
พฤหัสบดี
8.2678
PLN THB
0.1210
THB PLN
ศุกร์
8.2693
PLN THB
0.1209
THB PLN
จันทร์
8.2131
PLN THB
0.1218
THB PLN
อังคาร
8.2144
PLN THB
0.1217
THB PLN
พุธ
8.1991
PLN THB
0.1220
THB PLN
พฤหัสบดี
8.1185
PLN THB
0.1232
THB PLN
ศุกร์
8.0798
PLN THB
0.1238
THB PLN
จันทร์
8.1238
PLN THB
0.1231
THB PLN
อังคาร
8.1162
PLN THB
0.1232
THB PLN
พุธ
8.1694
PLN THB
0.1224
THB PLN
พฤหัสบดี
8.2400
PLN THB
0.1214
THB PLN
ศุกร์
8.2370
PLN THB
0.1214
THB PLN
จันทร์
8.2073
PLN THB
0.1218
THB PLN
อังคาร
8.1872
PLN THB
0.1221
THB PLN
พุธ
8.1792
PLN THB
0.1223
THB PLN
พฤหัสบดี
8.1948
PLN THB
0.1220
THB PLN
ศุกร์
8.1923
PLN THB
0.1221
THB PLN
จันทร์
8.2108
PLN THB
0.1218
THB PLN
อังคาร
8.1792
PLN THB
0.1223
THB PLN
พุธ
8.1241
PLN THB
0.1231
THB PLN
พฤหัสบดี
8.0255
PLN THB
0.1246
THB PLN
ศุกร์
8.0060
PLN THB
0.1249
THB PLN
จันทร์
8.0319
PLN THB
0.1245
THB PLN
อังคาร
8.0804
PLN THB
0.1238
THB PLN
พุธ
8.0820
PLN THB
0.1237
THB PLN
พฤหัสบดี
8.0919
PLN THB
0.1236
THB PLN
ศุกร์
8.0794
PLN THB
0.1238
THB PLN
จันทร์
8.0688
PLN THB
0.1239
THB PLN
อังคาร
8.0427
PLN THB
0.1243
THB PLN
พุธ
7.9193
PLN THB
0.1263
THB PLN
พฤหัสบดี
7.8941
PLN THB
0.1267
THB PLN
ศุกร์
7.8809
PLN THB
0.1269
THB PLN
จันทร์
7.8727
PLN THB
0.1270
THB PLN
อังคาร
7.9494
PLN THB
0.1258
THB PLN
พุธ
8.0079
PLN THB
0.1249
THB PLN
พฤหัสบดี
8.0640
PLN THB
0.1240
THB PLN
ศุกร์
8.0186
PLN THB
0.1247
THB PLN
จันทร์
8.0898
PLN THB
0.1236
THB PLN
อังคาร
7.9756
PLN THB
0.1254
THB PLN
พุธ
7.9521
PLN THB
0.1258
THB PLN
พฤหัสบดี
7.9579
PLN THB
0.1257
THB PLN
ศุกร์
7.9386
PLN THB
0.1260
THB PLN
จันทร์
8.0101
PLN THB
0.1248
THB PLN
อังคาร
7.9686
PLN THB
0.1255
THB PLN
พุธ
8.0338
PLN THB
0.1245
THB PLN
พฤหัสบดี
8.0378
PLN THB
0.1244
THB PLN
ศุกร์
8.0469
PLN THB
0.1243
THB PLN
จันทร์
8.0661
PLN THB
0.1240
THB PLN
อังคาร
8.0787
PLN THB
0.1238
THB PLN
พุธ
8.0757
PLN THB
0.1238
THB PLN
พฤหัสบดี
8.0601
PLN THB
0.1241
THB PLN
ศุกร์
8.0535
PLN THB
0.1242
THB PLN
จันทร์
8.1004
PLN THB
0.1235
THB PLN
อังคาร
8.0809
PLN THB
0.1237
THB PLN
พุธ
8.1588
PLN THB
0.1226
THB PLN
พฤหัสบดี
8.1583
PLN THB
0.1226
THB PLN
ศุกร์
8.2042
PLN THB
0.1219
THB PLN
จันทร์
8.1787
PLN THB
0.1223
THB PLN
อังคาร
8.1470
PLN THB
0.1227
THB PLN
พุธ
8.2390
PLN THB
0.1214
THB PLN
พฤหัสบดี
8.1994
PLN THB
0.1220
THB PLN
ศุกร์
8.2151
PLN THB
0.1217
THB PLN
จันทร์
8.2397
PLN THB
0.1214
THB PLN
อังคาร
8.2212
PLN THB
0.1216
THB PLN
พุธ
8.2505
PLN THB
0.1212
THB PLN
พฤหัสบดี
8.2328
PLN THB
0.1215
THB PLN
ศุกร์
8.2117
PLN THB
0.1218
THB PLN
จันทร์
8.1008
PLN THB
0.1234
THB PLN
อังคาร
8.1858
PLN THB
0.1222
THB PLN
พุธ
8.1898
PLN THB
0.1221
THB PLN
พฤหัสบดี
8.1401
PLN THB
0.1228
THB PLN
ศุกร์
8.1053
PLN THB
0.1234
THB PLN
จันทร์
8.1957
PLN THB
0.1220
THB PLN
อังคาร
8.1155
PLN THB
0.1232
THB PLN
พุธ
8.1195
PLN THB
0.1232
THB PLN
พฤหัสบดี
8.0588
PLN THB
0.1241
THB PLN