อัตราแลกเปลี่ยนปี 2560 ระหว่าง ซวอตีโปแลนด์ และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ซวอตีโปแลนด์ และ บาทไทย ในปี 2560 กราฟแสดงค่าของ 1 ซวอตีโปแลนด์ แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ซวอตีโปแลนด์
ต่ำสุด = 8.4985 (2/1/2560) เฉลี่ย = 8.9932 สูงสุด = 9.3938 (8/9/2560)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ซวอตีโปแลนด์ และ บาทไทย ในปี 2560
อาทิตย์
8.5735
PLN THB
0.1166
THB PLN
จันทร์
8.4985
PLN THB
0.1177
THB PLN
อังคาร
8.5184
PLN THB
0.1174
THB PLN
พุธ
8.5990
PLN THB
0.1163
THB PLN
พฤหัสบดี
8.6652
PLN THB
0.1154
THB PLN
ศุกร์
8.6379
PLN THB
0.1158
THB PLN
อาทิตย์
8.6330
PLN THB
0.1158
THB PLN
จันทร์
8.6102
PLN THB
0.1161
THB PLN
อังคาร
8.5813
PLN THB
0.1165
THB PLN
พุธ
8.5896
PLN THB
0.1164
THB PLN
พฤหัสบดี
8.5850
PLN THB
0.1165
THB PLN
ศุกร์
8.5892
PLN THB
0.1164
THB PLN
อาทิตย์
8.5940
PLN THB
0.1164
THB PLN
จันทร์
8.5824
PLN THB
0.1165
THB PLN
อังคาร
8.6623
PLN THB
0.1154
THB PLN
พุธ
8.6382
PLN THB
0.1158
THB PLN
พฤหัสบดี
8.6303
PLN THB
0.1159
THB PLN
ศุกร์
8.6716
PLN THB
0.1153
THB PLN
อาทิตย์
8.6715
PLN THB
0.1153
THB PLN
จันทร์
8.6853
PLN THB
0.1151
THB PLN
อังคาร
8.6512
PLN THB
0.1156
THB PLN
พุธ
8.6989
PLN THB
0.1150
THB PLN
พฤหัสบดี
8.6808
PLN THB
0.1152
THB PLN
ศุกร์
8.7063
PLN THB
0.1149
THB PLN
อาทิตย์
8.7083
PLN THB
0.1148
THB PLN
จันทร์
8.6906
PLN THB
0.1151
THB PLN
อังคาร
8.7719
PLN THB
0.1140
THB PLN
พุธ
8.7789
PLN THB
0.1139
THB PLN
พฤหัสบดี
8.7439
PLN THB
0.1144
THB PLN
ศุกร์
8.7794
PLN THB
0.1139
THB PLN
อาทิตย์
8.7825
PLN THB
0.1139
THB PLN
จันทร์
8.7646
PLN THB
0.1141
THB PLN
อังคาร
8.6900
PLN THB
0.1151
THB PLN
พุธ
8.6789
PLN THB
0.1152
THB PLN
พฤหัสบดี
8.6519
PLN THB
0.1156
THB PLN
ศุกร์
8.6875
PLN THB
0.1151
THB PLN
อาทิตย์
8.6875
PLN THB
0.1151
THB PLN
จันทร์
8.6191
PLN THB
0.1160
THB PLN
อังคาร
8.6106
PLN THB
0.1161
THB PLN
พุธ
8.6090
PLN THB
0.1162
THB PLN
พฤหัสบดี
8.6508
PLN THB
0.1156
THB PLN
ศุกร์
8.5717
PLN THB
0.1167
THB PLN
อาทิตย์
8.5720
PLN THB
0.1167
THB PLN
จันทร์
8.6056
PLN THB
0.1162
THB PLN
อังคาร
8.5942
PLN THB
0.1164
THB PLN
พุธ
8.5980
PLN THB
0.1163
THB PLN
พฤหัสบดี
8.6019
PLN THB
0.1163
THB PLN
ศุกร์
8.5349
PLN THB
0.1172
THB PLN
อาทิตย์
8.5395
PLN THB
0.1171
THB PLN
จันทร์
8.5567
PLN THB
0.1169
THB PLN
อังคาร
8.5761
PLN THB
0.1166
THB PLN
พุธ
8.6235
PLN THB
0.1160
THB PLN
พฤหัสบดี
8.5714
PLN THB
0.1167
THB PLN
ศุกร์
8.6310
PLN THB
0.1159
THB PLN
อาทิตย์
8.6482
PLN THB
0.1156
THB PLN
จันทร์
8.6160
PLN THB
0.1161
THB PLN
อังคาร
8.6201
PLN THB
0.1160
THB PLN
พุธ
8.6342
PLN THB
0.1158
THB PLN
พฤหัสบดี
8.6481
PLN THB
0.1156
THB PLN
ศุกร์
8.7034
PLN THB
0.1149
THB PLN
อาทิตย์
8.6985
PLN THB
0.1150
THB PLN
จันทร์
8.6826
PLN THB
0.1152
THB PLN
อังคาร
8.6780
PLN THB
0.1152
THB PLN
พุธ
8.7360
PLN THB
0.1145
THB PLN
พฤหัสบดี
8.7420
PLN THB
0.1144
THB PLN
ศุกร์
8.7364
PLN THB
0.1145
THB PLN
อาทิตย์
8.7401
PLN THB
0.1144
THB PLN
จันทร์
8.7227
PLN THB
0.1146
THB PLN
อังคาร
8.7713
PLN THB
0.1140
THB PLN
พุธ
8.7174
PLN THB
0.1147
THB PLN
พฤหัสบดี
8.7460
PLN THB
0.1143
THB PLN
ศุกร์
8.7595
PLN THB
0.1142
THB PLN
อาทิตย์
8.7502
PLN THB
0.1143
THB PLN
จันทร์
8.7927
PLN THB
0.1137
THB PLN
อังคาร
8.7769
PLN THB
0.1139
THB PLN
พุธ
8.7691
PLN THB
0.1140
THB PLN
พฤหัสบดี
8.7395
PLN THB
0.1144
THB PLN
ศุกร์
8.6459
PLN THB
0.1157
THB PLN
อาทิตย์
8.6522
PLN THB
0.1156
THB PLN
จันทร์
8.6589
PLN THB
0.1155
THB PLN
อังคาร
8.6584
PLN THB
0.1155
THB PLN
พุธ
8.7029
PLN THB
0.1149
THB PLN
พฤหัสบดี
8.6882
PLN THB
0.1151
THB PLN
ศุกร์
8.6784
PLN THB
0.1152
THB PLN
อาทิตย์
8.6769
PLN THB
0.1152
THB PLN
จันทร์
8.6620
PLN THB
0.1154
THB PLN
อังคาร
8.6229
PLN THB
0.1160
THB PLN
พุธ
8.6424
PLN THB
0.1157
THB PLN
พฤหัสบดี
8.5939
PLN THB
0.1164
THB PLN
ศุกร์
8.6088
PLN THB
0.1162
THB PLN
อาทิตย์
8.6205
PLN THB
0.1160
THB PLN
จันทร์
8.6013
PLN THB
0.1163
THB PLN
อังคาร
8.7159
PLN THB
0.1147
THB PLN
พุธ
8.6537
PLN THB
0.1156
THB PLN
พฤหัสบดี
8.6408
PLN THB
0.1157
THB PLN
ศุกร์
8.6458
PLN THB
0.1157
THB PLN
อาทิตย์
8.6457
PLN THB
0.1157
THB PLN
จันทร์
8.7876
PLN THB
0.1138
THB PLN
อังคาร
8.9108
PLN THB
0.1122
THB PLN
พุธ
8.8977
PLN THB
0.1124
THB PLN
พฤหัสบดี
8.9114
PLN THB
0.1122
THB PLN
ศุกร์
8.9145
PLN THB
0.1122
THB PLN
อาทิตย์
8.9195
PLN THB
0.1121
THB PLN
จันทร์
8.9314
PLN THB
0.1120
THB PLN
อังคาร
8.9707
PLN THB
0.1115
THB PLN
พุธ
8.9421
PLN THB
0.1118
THB PLN
พฤหัสบดี
8.9862
PLN THB
0.1113
THB PLN
ศุกร์
9.0556
PLN THB
0.1104
THB PLN
อาทิตย์
9.0488
PLN THB
0.1105
THB PLN
จันทร์
8.9447
PLN THB
0.1118
THB PLN
อังคาร
8.9403
PLN THB
0.1119
THB PLN
พุธ
8.9777
PLN THB
0.1114
THB PLN
พฤหัสบดี
8.9199
PLN THB
0.1121
THB PLN
ศุกร์
8.9927
PLN THB
0.1112
THB PLN
อาทิตย์
8.9927
PLN THB
0.1112
THB PLN
จันทร์
9.0378
PLN THB
0.1106
THB PLN
อังคาร
9.1539
PLN THB
0.1092
THB PLN
พุธ
9.1848
PLN THB
0.1089
THB PLN
พฤหัสบดี
9.0749
PLN THB
0.1102
THB PLN
ศุกร์
9.1487
PLN THB
0.1093
THB PLN
อาทิตย์
9.1736
PLN THB
0.1090
THB PLN
จันทร์
9.1830
PLN THB
0.1089
THB PLN
อังคาร
9.1634
PLN THB
0.1091
THB PLN
พุธ
9.2225
PLN THB
0.1084
THB PLN
พฤหัสบดี
9.1599
PLN THB
0.1092
THB PLN
ศุกร์
9.1003
PLN THB
0.1099
THB PLN
อาทิตย์
9.0988
PLN THB
0.1099
THB PLN
จันทร์
9.1060
PLN THB
0.1098
THB PLN
อังคาร
9.1367
PLN THB
0.1094
THB PLN
พุธ
9.1544
PLN THB
0.1092
THB PLN
พฤหัสบดี
9.1296
PLN THB
0.1095
THB PLN
ศุกร์
9.1833
PLN THB
0.1089
THB PLN
อาทิตย์
9.1832
PLN THB
0.1089
THB PLN
จันทร์
9.1407
PLN THB
0.1094
THB PLN
อังคาร
9.1287
PLN THB
0.1095
THB PLN
พุธ
9.1032
PLN THB
0.1099
THB PLN
พฤหัสบดี
9.0879
PLN THB
0.1100
THB PLN
ศุกร์
9.1103
PLN THB
0.1098
THB PLN
อาทิตย์
9.1136
PLN THB
0.1097
THB PLN
จันทร์
9.0999
PLN THB
0.1099
THB PLN
อังคาร
9.0697
PLN THB
0.1103
THB PLN
พุธ
9.0548
PLN THB
0.1104
THB PLN
พฤหัสบดี
8.9407
PLN THB
0.1118
THB PLN
ศุกร์
9.0228
PLN THB
0.1108
THB PLN
อาทิตย์
9.0313
PLN THB
0.1107
THB PLN
จันทร์
8.9787
PLN THB
0.1114
THB PLN
อังคาร
8.9191
PLN THB
0.1121
THB PLN
พุธ
8.9189
PLN THB
0.1121
THB PLN
พฤหัสบดี
8.9727
PLN THB
0.1114
THB PLN
ศุกร์
8.9703
PLN THB
0.1115
THB PLN
อาทิตย์
8.9961
PLN THB
0.1112
THB PLN
จันทร์
9.0432
PLN THB
0.1106
THB PLN
อังคาร
9.0778
PLN THB
0.1102
THB PLN
พุธ
9.1313
PLN THB
0.1095
THB PLN
พฤหัสบดี
9.1677
PLN THB
0.1091
THB PLN
ศุกร์
9.1334
PLN THB
0.1095
THB PLN
อาทิตย์
9.1640
PLN THB
0.1091
THB PLN
จันทร์
9.0963
PLN THB
0.1099
THB PLN
อังคาร
9.1139
PLN THB
0.1097
THB PLN
พุธ
9.1232
PLN THB
0.1096
THB PLN
พฤหัสบดี
9.1728
PLN THB
0.1090
THB PLN
ศุกร์
9.1848
PLN THB
0.1089
THB PLN
อาทิตย์
9.1838
PLN THB
0.1089
THB PLN
จันทร์
9.1809
PLN THB
0.1089
THB PLN
อังคาร
9.2196
PLN THB
0.1085
THB PLN
พุธ
9.1587
PLN THB
0.1092
THB PLN
พฤหัสบดี
9.1594
PLN THB
0.1092
THB PLN
ศุกร์
9.2081
PLN THB
0.1086
THB PLN
อาทิตย์
9.2121
PLN THB
0.1086
THB PLN
จันทร์
9.1794
PLN THB
0.1089
THB PLN
อังคาร
9.2350
PLN THB
0.1083
THB PLN
พุธ
9.1945
PLN THB
0.1088
THB PLN
พฤหัสบดี
9.2680
PLN THB
0.1079
THB PLN
ศุกร์
9.1485
PLN THB
0.1093
THB PLN
อาทิตย์
9.1441
PLN THB
0.1094
THB PLN
จันทร์
9.1173
PLN THB
0.1097
THB PLN
อังคาร
9.1471
PLN THB
0.1093
THB PLN
พุธ
9.2296
PLN THB
0.1083
THB PLN
พฤหัสบดี
9.1541
PLN THB
0.1092
THB PLN
ศุกร์
9.2211
PLN THB
0.1084
THB PLN
อาทิตย์
9.2216
PLN THB
0.1084
THB PLN
จันทร์
9.2636
PLN THB
0.1079
THB PLN
อังคาร
9.2420
PLN THB
0.1082
THB PLN
พุธ
9.2612
PLN THB
0.1080
THB PLN
พฤหัสบดี
9.3072
PLN THB
0.1074
THB PLN
ศุกร์
9.2093
PLN THB
0.1086
THB PLN
อาทิตย์
9.2338
PLN THB
0.1083
THB PLN
จันทร์
9.2353
PLN THB
0.1083
THB PLN
อังคาร
9.1683
PLN THB
0.1091
THB PLN
พุธ
9.1646
PLN THB
0.1091
THB PLN
พฤหัสบดี
9.1469
PLN THB
0.1093
THB PLN
ศุกร์
9.1618
PLN THB
0.1091
THB PLN
อาทิตย์
9.1698
PLN THB
0.1091
THB PLN
จันทร์
9.1369
PLN THB
0.1094
THB PLN
อังคาร
9.1061
PLN THB
0.1098
THB PLN
พุธ
9.1726
PLN THB
0.1090
THB PLN
พฤหัสบดี
9.1384
PLN THB
0.1094
THB PLN
ศุกร์
9.1411
PLN THB
0.1094
THB PLN
อาทิตย์
9.1431
PLN THB
0.1094
THB PLN
จันทร์
9.1781
PLN THB
0.1090
THB PLN
อังคาร
9.1497
PLN THB
0.1093
THB PLN
พุธ
9.1864
PLN THB
0.1089
THB PLN
พฤหัสบดี
9.2326
PLN THB
0.1083
THB PLN
ศุกร์
9.2997
PLN THB
0.1075
THB PLN
อาทิตย์
9.3084
PLN THB
0.1074
THB PLN
จันทร์
9.3479
PLN THB
0.1070
THB PLN
อังคาร
9.3402
PLN THB
0.1071
THB PLN
พุธ
9.2803
PLN THB
0.1078
THB PLN
พฤหัสบดี
9.3095
PLN THB
0.1074
THB PLN
ศุกร์
9.2477
PLN THB
0.1081
THB PLN
อาทิตย์
9.2530
PLN THB
0.1081
THB PLN
จันทร์
9.3030
PLN THB
0.1075
THB PLN
อังคาร
9.3308
PLN THB
0.1072
THB PLN
พุธ
9.3099
PLN THB
0.1074
THB PLN
พฤหัสบดี
9.3558
PLN THB
0.1069
THB PLN
ศุกร์
9.3938
PLN THB
0.1065
THB PLN
อาทิตย์
9.3869
PLN THB
0.1065
THB PLN
จันทร์
9.3268
PLN THB
0.1072
THB PLN
อังคาร
9.3085
PLN THB
0.1074
THB PLN
พุธ
9.2013
PLN THB
0.1087
THB PLN
พฤหัสบดี
9.2120
PLN THB
0.1086
THB PLN
ศุกร์
9.2485
PLN THB
0.1081
THB PLN
อาทิตย์
9.2444
PLN THB
0.1082
THB PLN
จันทร์
9.2174
PLN THB
0.1085
THB PLN
อังคาร
9.2649
PLN THB
0.1079
THB PLN
พุธ
9.2016
PLN THB
0.1087
THB PLN
พฤหัสบดี
9.2465
PLN THB
0.1081
THB PLN
ศุกร์
9.2593
PLN THB
0.1080
THB PLN
อาทิตย์
9.2650
PLN THB
0.1079
THB PLN
จันทร์
9.1688
PLN THB
0.1091
THB PLN
อังคาร
9.1293
PLN THB
0.1095
THB PLN
พุธ
9.0540
PLN THB
0.1104
THB PLN
พฤหัสบดี
9.1199
PLN THB
0.1097
THB PLN
ศุกร์
9.1311
PLN THB
0.1095
THB PLN
อาทิตย์
9.1304
PLN THB
0.1095
THB PLN
จันทร์
9.0975
PLN THB
0.1099
THB PLN
อังคาร
9.0732
PLN THB
0.1102
THB PLN
พุธ
9.1177
PLN THB
0.1097
THB PLN
พฤหัสบดี
9.0859
PLN THB
0.1101
THB PLN
ศุกร์
9.0952
PLN THB
0.1099
THB PLN
อาทิตย์
9.1007
PLN THB
0.1099
THB PLN
จันทร์
9.1105
PLN THB
0.1098
THB PLN
อังคาร
9.1378
PLN THB
0.1094
THB PLN
พุธ
9.2148
PLN THB
0.1085
THB PLN
พฤหัสบดี
9.1803
PLN THB
0.1089
THB PLN
ศุกร์
9.1991
PLN THB
0.1087
THB PLN
อาทิตย์
9.2019
PLN THB
0.1087
THB PLN
จันทร์
9.2124
PLN THB
0.1085
THB PLN
อังคาร
9.1954
PLN THB
0.1088
THB PLN
พุธ
9.2283
PLN THB
0.1084
THB PLN
พฤหัสบดี
9.2613
PLN THB
0.1080
THB PLN
ศุกร์
9.2340
PLN THB
0.1083
THB PLN
อาทิตย์
9.2342
PLN THB
0.1083
THB PLN
จันทร์
9.2182
PLN THB
0.1085
THB PLN
อังคาร
9.2029
PLN THB
0.1087
THB PLN
พุธ
9.2406
PLN THB
0.1082
THB PLN
พฤหัสบดี
9.1085
PLN THB
0.1098
THB PLN
ศุกร์
9.0818
PLN THB
0.1101
THB PLN
อาทิตย์
9.0898
PLN THB
0.1100
THB PLN
จันทร์
9.1059
PLN THB
0.1098
THB PLN
อังคาร
9.1257
PLN THB
0.1096
THB PLN
พุธ
9.1030
PLN THB
0.1099
THB PLN
พฤหัสบดี
9.1081
PLN THB
0.1098
THB PLN
ศุกร์
9.0715
PLN THB
0.1102
THB PLN
อาทิตย์
9.0721
PLN THB
0.1102
THB PLN
จันทร์
9.0696
PLN THB
0.1103
THB PLN
อังคาร
9.0598
PLN THB
0.1104
THB PLN
พุธ
9.0594
PLN THB
0.1104
THB PLN
พฤหัสบดี
9.1000
PLN THB
0.1099
THB PLN
ศุกร์
9.1000
PLN THB
0.1099
THB PLN
อาทิตย์
9.1393
PLN THB
0.1094
THB PLN
จันทร์
9.1067
PLN THB
0.1098
THB PLN
อังคาร
9.1751
PLN THB
0.1090
THB PLN
พุธ
9.1617
PLN THB
0.1092
THB PLN
พฤหัสบดี
9.1407
PLN THB
0.1094
THB PLN
ศุกร์
9.1468
PLN THB
0.1093
THB PLN
จันทร์
9.0840
PLN THB
0.1101
THB PLN
อังคาร
9.1080
PLN THB
0.1098
THB PLN
พุธ
9.1116
PLN THB
0.1097
THB PLN
พฤหัสบดี
9.1885
PLN THB
0.1088
THB PLN
ศุกร์
9.2016
PLN THB
0.1087
THB PLN
จันทร์
9.2513
PLN THB
0.1081
THB PLN
อังคาร
9.2186
PLN THB
0.1085
THB PLN
พุธ
9.1816
PLN THB
0.1089
THB PLN
พฤหัสบดี
9.2155
PLN THB
0.1085
THB PLN
ศุกร์
9.2526
PLN THB
0.1081
THB PLN
จันทร์
9.2095
PLN THB
0.1086
THB PLN
อังคาร
9.1989
PLN THB
0.1087
THB PLN
พุธ
9.1580
PLN THB
0.1092
THB PLN
พฤหัสบดี
9.1200
PLN THB
0.1096
THB PLN
ศุกร์
9.1220
PLN THB
0.1096
THB PLN
จันทร์
9.1531
PLN THB
0.1093
THB PLN
อังคาร
9.1491
PLN THB
0.1093
THB PLN
พุธ
9.0951
PLN THB
0.1099
THB PLN
พฤหัสบดี
9.0817
PLN THB
0.1101
THB PLN
ศุกร์
9.0823
PLN THB
0.1101
THB PLN
จันทร์
9.0996
PLN THB
0.1099
THB PLN
อังคาร
9.1776
PLN THB
0.1090
THB PLN
พุธ
9.2182
PLN THB
0.1085
THB PLN
พฤหัสบดี
9.2472
PLN THB
0.1081
THB PLN
ศุกร์
9.2545
PLN THB
0.1081
THB PLN
จันทร์
9.2663
PLN THB
0.1079
THB PLN
อังคาร
9.2848
PLN THB
0.1077
THB PLN
พุธ
9.2891
PLN THB
0.1077
THB PLN
พฤหัสบดี
9.2858
PLN THB
0.1077
THB PLN
ศุกร์
9.3316
PLN THB
0.1072
THB PLN