อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง โบลิวาร์เวเนซุเอลา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง โบลิวาร์เวเนซุเอลา และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 โบลิวาร์เวเนซุเอลา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น โบลิวาร์เวเนซุเอลา
ต่ำสุด = 0.000007804 (7/10/2564) เฉลี่ย = 1.7515 สูงสุด = 8.1627 (8/10/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง โบลิวาร์เวเนซุเอลา และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
0.00002721
VES THB
36,756
THB VES
จันทร์
0.00002703
VES THB
36,996
THB VES
อังคาร
0.00002699
VES THB
37,050
THB VES
พุธ
0.00002612
VES THB
38,279
THB VES
พฤหัสบดี
0.00002573
VES THB
38,866
THB VES
ศุกร์
0.00002415
VES THB
41,409
THB VES
จันทร์
0.00002234
VES THB
44,755
THB VES
อังคาร
0.00002055
VES THB
48,664
THB VES
พุธ
0.00002024
VES THB
49,410
THB VES
พฤหัสบดี
0.00002007
VES THB
49,814
THB VES
ศุกร์
0.00002005
VES THB
49,886
THB VES
จันทร์
0.00001944
VES THB
51,428
THB VES
อังคาร
0.00001941
VES THB
51,523
THB VES
พุธ
0.00001967
VES THB
50,840
THB VES
พฤหัสบดี
0.00001920
VES THB
52,087
THB VES
ศุกร์
0.00001870
VES THB
53,486
THB VES
จันทร์
0.00001818
VES THB
54,996
THB VES
อังคาร
0.00001734
VES THB
57,669
THB VES
พุธ
0.00001680
VES THB
59,519
THB VES
พฤหัสบดี
0.00001648
VES THB
60,687
THB VES
ศุกร์
0.00001641
VES THB
60,945
THB VES
จันทร์
0.00001646
VES THB
60,747
THB VES
อังคาร
0.00001664
VES THB
60,108
THB VES
พุธ
0.00001679
VES THB
59,550
THB VES
พฤหัสบดี
0.00001682
VES THB
59,465
THB VES
ศุกร์
0.00001648
VES THB
60,682
THB VES
จันทร์
0.00001640
VES THB
60,990
THB VES
อังคาร
0.00001649
VES THB
60,625
THB VES
พุธ
0.00001660
VES THB
60,229
THB VES
พฤหัสบดี
0.00001673
VES THB
59,785
THB VES
ศุกร์
0.00001686
VES THB
59,306
THB VES
จันทร์
0.00001730
VES THB
57,794
THB VES
อังคาร
0.00001731
VES THB
57,778
THB VES
พุธ
0.00001736
VES THB
57,616
THB VES
พฤหัสบดี
0.00001742
VES THB
57,420
THB VES
ศุกร์
0.00001743
VES THB
57,359
THB VES
จันทร์
0.00001710
VES THB
58,485
THB VES
อังคาร
0.00001667
VES THB
59,977
THB VES
พุธ
0.00001655
VES THB
60,408
THB VES
พฤหัสบดี
0.00001611
VES THB
62,089
THB VES
ศุกร์
0.00001625
VES THB
61,556
THB VES
จันทร์
0.00001617
VES THB
61,835
THB VES
อังคาร
0.00001625
VES THB
61,534
THB VES
พุธ
0.00001629
VES THB
61,401
THB VES
พฤหัสบดี
0.00001629
VES THB
61,369
THB VES
ศุกร์
0.00001629
VES THB
61,370
THB VES
จันทร์
0.00001637
VES THB
61,077
THB VES
อังคาร
0.00001630
VES THB
61,334
THB VES
พุธ
0.00001635
VES THB
61,174
THB VES
พฤหัสบดี
0.00001632
VES THB
61,274
THB VES
ศุกร์
0.00001658
VES THB
60,327
THB VES
จันทร์
0.00001650
VES THB
60,623
THB VES
อังคาร
0.00001681
VES THB
59,503
THB VES
พุธ
0.00001692
VES THB
59,097
THB VES
พฤหัสบดี
0.00001709
VES THB
58,513
THB VES
ศุกร์
0.00001710
VES THB
58,482
THB VES
จันทร์
0.00001713
VES THB
58,362
THB VES
อังคาร
0.00001711
VES THB
58,451
THB VES
พุธ
0.00001699
VES THB
58,870
THB VES
พฤหัสบดี
0.00001695
VES THB
59,014
THB VES
ศุกร์
0.00001692
VES THB
59,108
THB VES
จันทร์
0.00001651
VES THB
60,555
THB VES
อังคาร
0.00001638
VES THB
61,050
THB VES
พุธ
0.00001590
VES THB
62,881
THB VES
พฤหัสบดี
0.00001585
VES THB
63,075
THB VES
ศุกร์
0.00001572
VES THB
63,614
THB VES
จันทร์
0.00001581
VES THB
63,246
THB VES
อังคาร
0.00001518
VES THB
65,888
THB VES
พุธ
0.00001509
VES THB
66,257
THB VES
พฤหัสบดี
0.00001493
VES THB
66,957
THB VES
ศุกร์
0.00001469
VES THB
68,056
THB VES
จันทร์
0.00001411
VES THB
70,893
THB VES
อังคาร
0.00001397
VES THB
71,562
THB VES
พุธ
0.00001346
VES THB
74,316
THB VES
พฤหัสบดี
0.00001348
VES THB
74,209
THB VES
ศุกร์
0.00001312
VES THB
76,207
THB VES
จันทร์
0.00001316
VES THB
75,974
THB VES
อังคาร
0.00001324
VES THB
75,511
THB VES
พุธ
0.00001272
VES THB
78,607
THB VES
พฤหัสบดี
0.00001258
VES THB
79,476
THB VES
ศุกร์
0.00001253
VES THB
79,795
THB VES
จันทร์
0.00001220
VES THB
81,940
THB VES
อังคาร
0.00001170
VES THB
85,441
THB VES
พุธ
0.00001161
VES THB
86,131
THB VES
พฤหัสบดี
0.00001147
VES THB
87,181
THB VES
ศุกร์
0.00001137
VES THB
87,982
THB VES
จันทร์
0.00001106
VES THB
90,409
THB VES
อังคาร
0.00001113
VES THB
89,819
THB VES
พุธ
0.00001105
VES THB
90,460
THB VES
พฤหัสบดี
0.00001096
VES THB
91,224
THB VES
ศุกร์
0.00001090
VES THB
91,719
THB VES
จันทร์
0.00001093
VES THB
91,523
THB VES
อังคาร
0.00001097
VES THB
91,166
THB VES
พุธ
0.00001107
VES THB
90,350
THB VES
พฤหัสบดี
0.00001110
VES THB
90,089
THB VES
ศุกร์
0.00001078
VES THB
92,726
THB VES
จันทร์
0.00001070
VES THB
93,459
THB VES
อังคาร
0.00001068
VES THB
93,624
THB VES
พุธ
0.00001063
VES THB
94,053
THB VES
พฤหัสบดี
0.00001051
VES THB
95,174
THB VES
ศุกร์
0.00001051
VES THB
95,156
THB VES
จันทร์
0.00001031
VES THB
96,976
THB VES
อังคาร
0.00001031
VES THB
96,955
THB VES
พุธ
0.00001024
VES THB
97,679
THB VES
พฤหัสบดี
0.00001023
VES THB
97,749
THB VES
ศุกร์
0.00001020
VES THB
98,046
THB VES
จันทร์
0.00001007
VES THB
99,303
THB VES
อังคาร
0.00001002
VES THB
99,809
THB VES
พุธ
0.00001002
VES THB
99,809
THB VES
พฤหัสบดี
0.00001006
VES THB
99,381
THB VES
ศุกร์
0.00001010
VES THB
99,032
THB VES
จันทร์
0.00001003
VES THB
99,713
THB VES
อังคาร
0.00001003
VES THB
99,664
THB VES
พุธ
0.000010000
VES THB
100,003
THB VES
พฤหัสบดี
0.000009986
VES THB
100,145
THB VES
ศุกร์
0.000009922
VES THB
100,790
THB VES
จันทร์
0.000009986
VES THB
100,140
THB VES
อังคาร
0.000009988
VES THB
100,124
THB VES
พุธ
0.00001001
VES THB
99,890
THB VES
พฤหัสบดี
0.000009928
VES THB
100,725
THB VES
ศุกร์
0.00001012
VES THB
98,774
THB VES
จันทร์
0.00001014
VES THB
98,667
THB VES
อังคาร
0.00001011
VES THB
98,878
THB VES
พุธ
0.00001003
VES THB
99,705
THB VES
พฤหัสบดี
0.00001002
VES THB
99,762
THB VES
ศุกร์
0.000009995
VES THB
100,046
THB VES
จันทร์
0.00001002
VES THB
99,785
THB VES
อังคาร
0.00001004
VES THB
99,588
THB VES
พุธ
0.00001002
VES THB
99,797
THB VES
พฤหัสบดี
0.000009992
VES THB
100,081
THB VES
ศุกร์
0.000009968
VES THB
100,319
THB VES
จันทร์
0.000009910
VES THB
100,907
THB VES
อังคาร
0.000009934
VES THB
100,669
THB VES
พุธ
0.000009957
VES THB
100,434
THB VES
พฤหัสบดี
0.00001002
VES THB
99,791
THB VES
ศุกร์
0.00001001
VES THB
99,921
THB VES
จันทร์
0.00001007
VES THB
99,279
THB VES
อังคาร
0.000009921
VES THB
100,801
THB VES
พุธ
0.000009891
VES THB
101,098
THB VES
พฤหัสบดี
0.000009741
VES THB
102,664
THB VES
ศุกร์
0.000009695
VES THB
103,147
THB VES
จันทร์
0.000009575
VES THB
104,436
THB VES
อังคาร
0.000009176
VES THB
108,984
THB VES
พุธ
0.000009054
VES THB
110,453
THB VES
พฤหัสบดี
0.000008939
VES THB
111,875
THB VES
ศุกร์
0.000008807
VES THB
113,552
THB VES
จันทร์
0.000008732
VES THB
114,521
THB VES
อังคาร
0.000008486
VES THB
117,839
THB VES
พุธ
0.000008244
VES THB
121,293
THB VES
พฤหัสบดี
0.000008204
VES THB
121,897
THB VES
ศุกร์
0.000008256
VES THB
121,129
THB VES
จันทร์
0.000008240
VES THB
121,353
THB VES
อังคาร
0.000008261
VES THB
121,048
THB VES
พุธ
0.000008269
VES THB
120,928
THB VES
พฤหัสบดี
0.000008238
VES THB
121,383
THB VES
ศุกร์
0.000008272
VES THB
120,891
THB VES
จันทร์
0.000008262
VES THB
121,043
THB VES
อังคาร
0.000008247
VES THB
121,263
THB VES
พุธ
0.000008212
VES THB
121,772
THB VES
พฤหัสบดี
0.000008035
VES THB
124,462
THB VES
ศุกร์
0.000008117
VES THB
123,194
THB VES
จันทร์
0.000008194
VES THB
122,045
THB VES
อังคาร
0.000008176
VES THB
122,312
THB VES
พุธ
0.000008172
VES THB
122,376
THB VES
พฤหัสบดี
0.000008170
VES THB
122,398
THB VES
ศุกร์
0.000008099
VES THB
123,473
THB VES
จันทร์
0.000008136
VES THB
122,908
THB VES
อังคาร
0.000008022
VES THB
124,657
THB VES
พุธ
0.000007985
VES THB
125,232
THB VES
พฤหัสบดี
0.000007901
VES THB
126,563
THB VES
ศุกร์
0.000007895
VES THB
126,670
THB VES
จันทร์
0.000007905
VES THB
126,495
THB VES
อังคาร
0.000007848
VES THB
127,424
THB VES
พุธ
0.000007886
VES THB
126,803
THB VES
พฤหัสบดี
0.000007923
VES THB
126,221
THB VES
ศุกร์
0.000007988
VES THB
125,181
THB VES
จันทร์
0.000007978
VES THB
125,344
THB VES
อังคาร
0.000007996
VES THB
125,055
THB VES
พุธ
0.000008041
VES THB
124,368
THB VES
พฤหัสบดี
0.000008046
VES THB
124,290
THB VES
ศุกร์
0.000008009
VES THB
124,865
THB VES
จันทร์
0.000008093
VES THB
123,571
THB VES
อังคาร
0.000008160
VES THB
122,542
THB VES
พุธ
0.000008108
VES THB
123,341
THB VES
พฤหัสบดี
0.000008226
VES THB
121,573
THB VES
ศุกร์
0.000008223
VES THB
121,610
THB VES
จันทร์
0.000008258
VES THB
121,101
THB VES
อังคาร
0.000008261
VES THB
121,052
THB VES
พุธ
0.000008318
VES THB
120,220
THB VES
พฤหัสบดี
0.000008247
VES THB
121,252
THB VES
ศุกร์
0.000008277
VES THB
120,823
THB VES
จันทร์
0.000008190
VES THB
122,107
THB VES
อังคาร
0.000008162
VES THB
122,517
THB VES
พุธ
0.000008195
VES THB
122,033
THB VES
พฤหัสบดี
0.000008111
VES THB
123,286
THB VES
ศุกร์
0.000008049
VES THB
124,234
THB VES
จันทร์
0.000008093
VES THB
123,571
THB VES
อังคาร
0.000007859
VES THB
127,248
THB VES
พุธ
0.000007857
VES THB
127,273
THB VES
พฤหัสบดี
0.000007804
VES THB
128,147
THB VES
ศุกร์
8.1627
VES THB
0.1225
THB VES
จันทร์
8.1536
VES THB
0.1226
THB VES
อังคาร
8.0265
VES THB
0.1246
THB VES
พุธ
8.0048
VES THB
0.1249
THB VES
พฤหัสบดี
7.9530
VES THB
0.1257
THB VES
ศุกร์
7.9957
VES THB
0.1251
THB VES
จันทร์
8.0968
VES THB
0.1235
THB VES
อังคาร
8.0380
VES THB
0.1244
THB VES
พุธ
8.0421
VES THB
0.1243
THB VES
พฤหัสบดี
8.0209
VES THB
0.1247
THB VES
ศุกร์
7.9534
VES THB
0.1257
THB VES
จันทร์
7.8392
VES THB
0.1276
THB VES
อังคาร
7.7518
VES THB
0.1290
THB VES
พุธ
7.7967
VES THB
0.1283
THB VES
พฤหัสบดี
7.7352
VES THB
0.1293
THB VES
ศุกร์
7.6306
VES THB
0.1311
THB VES
จันทร์
7.6752
VES THB
0.1303
THB VES
อังคาร
7.6002
VES THB
0.1316
THB VES
พุธ
7.5923
VES THB
0.1317
THB VES
พฤหัสบดี
7.5655
VES THB
0.1322
THB VES
ศุกร์
7.5238
VES THB
0.1329
THB VES
จันทร์
7.4721
VES THB
0.1338
THB VES
อังคาร
7.4068
VES THB
0.1350
THB VES
พุธ
7.3864
VES THB
0.1354
THB VES
พฤหัสบดี
7.3877
VES THB
0.1354
THB VES
ศุกร์
7.3808
VES THB
0.1355
THB VES
จันทร์
7.3237
VES THB
0.1365
THB VES
อังคาร
7.2976
VES THB
0.1370
THB VES
พุธ
7.2429
VES THB
0.1381
THB VES
พฤหัสบดี
7.2012
VES THB
0.1389
THB VES
ศุกร์
7.1941
VES THB
0.1390
THB VES
จันทร์
7.2517
VES THB
0.1379
THB VES
อังคาร
7.2919
VES THB
0.1371
THB VES
พุธ
7.3470
VES THB
0.1361
THB VES
พฤหัสบดี
7.3159
VES THB
0.1367
THB VES
ศุกร์
7.3640
VES THB
0.1358
THB VES
จันทร์
7.3549
VES THB
0.1360
THB VES
อังคาร
7.2994
VES THB
0.1370
THB VES
พุธ
7.3057
VES THB
0.1369
THB VES
พฤหัสบดี
7.3376
VES THB
0.1363
THB VES
ศุกร์
7.3039
VES THB
0.1369
THB VES
จันทร์
7.3113
VES THB
0.1368
THB VES
อังคาร
7.2731
VES THB
0.1375
THB VES
พุธ
7.2430
VES THB
0.1381
THB VES
พฤหัสบดี
7.2294
VES THB
0.1383
THB VES
ศุกร์
7.2721
VES THB
0.1375
THB VES
จันทร์
7.1924
VES THB
0.1390
THB VES
อังคาร
7.2065
VES THB
0.1388
THB VES
พุธ
7.2413
VES THB
0.1381
THB VES
พฤหัสบดี
7.2493
VES THB
0.1379
THB VES
ศุกร์
7.2373
VES THB
0.1382
THB VES
จันทร์
7.2819
VES THB
0.1373
THB VES
อังคาร
7.3258
VES THB
0.1365
THB VES
พุธ
7.3457
VES THB
0.1361
THB VES
พฤหัสบดี
7.3066
VES THB
0.1369
THB VES
ศุกร์
7.2974
VES THB
0.1370
THB VES
จันทร์
7.3275
VES THB
0.1365
THB VES
อังคาร
7.3243
VES THB
0.1365
THB VES
พุธ
7.3343
VES THB
0.1363
THB VES
พฤหัสบดี
7.2904
VES THB
0.1372
THB VES
ศุกร์
7.2324
VES THB
0.1383
THB VES