เครื่องแปลงสกุลเงิน สลับสกุลเงิน

โบลิวาร์เวเนซุเอลา
 
=
บาทไทย
27/1/2566 0:00 (UTC)

อัตราแลกเปลี่ยนล่าสุด

VES/THB
1.5088
THB/VES 0.6628
อัปเดตล่าสุด:
27/1/2566 0:00 (UTC)
เปลี่ยนแปลง:
-0.03 (-1.72%)
ปิดล่าสุด:
1.5353
ต่ำสุด/สูงสุด 52 สัปดาห์
฿ 0.0000000000000
฿ 7.9184

โบลิวาร์เวเนซุเอลา เป็น บาทไทย สลับสกุลเงิน

ต่ำสุด = 0.0000000000000 (13/5/2565) เฉลี่ย = 5.4815 สูงสุด = 7.9184 (14/3/2565)
กราฟด้านบนแสดงอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อแปลง 1 โบลิวาร์เวเนซุเอลา เป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อแปลงจาก บาทไทย เป็น โบลิวาร์เวเนซุเอลา

สรุปอัตราแลกเปลี่ยน (VES/THB)

ต่ำสุดสูงสุดเปลี่ยนแปลง
1 เดือน ฿ 1.5353 ฿ 2.0894 -26.52%
1 ไตรมาส ฿ 1.5353 ฿ 4.4758 -65.70%
1 ปี ฿ 0.0000000000000 ฿ 7.9184 -78.84%
3 ปี ฿ 0.0000000000000 ฿ 8.1627 +375,769.98%
5 ปี ฿ 0.0000000000000 ฿ 8.1627 +186.12%

อัตราแลกเปลี่ยนอื่นๆ สำหรับ โบลิวาร์เวเนซุเอลา

สกุลเงิน
%
+2.02%
0.1677
JPY VES
5.9624
VES JPY
+1.91%
21.727
USD VES
0.04603
VES USD
+1.96%
16.572
SGD VES
0.06034
VES SGD
+2.01%
15.476
AUD VES
0.06461
VES AUD
+2.04%
26.965
GBP VES
0.03709
VES GBP
+1.98%
23.691
EUR VES
0.04221
VES EUR
+2.26%
5.1352
MYR VES
0.1947
VES MYR
+2.03%
0.001453
IDR VES
688.15
VES IDR
+2.03%
0.2667
INR VES
3.7491
VES INR
+2.32%
0.01769
KRW VES
56.537
VES KRW
+1.91%
3.2029
CNY VES
0.3122
VES CNY

อัตราแลกเปลี่ยนตามปี

กรุณาคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง เพื่อแสดงอัตราแลกเปลี่ยนตามปีที่ต้องการ ระหว่าง โบลิวาร์เวเนซุเอลา และ บาทไทย