อัตราแลกเปลี่ยนปี 2565 ระหว่าง เรียลกาตาร์ และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เรียลกาตาร์ และ บาทไทย ในปี 2565 กราฟแสดงค่าของ 1 เรียลกาตาร์ แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เรียลกาตาร์
ต่ำสุด = 8.8236 (17/2/2565) เฉลี่ย = 9.6316 สูงสุด = 10.540 (21/10/2565)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เรียลกาตาร์ และ บาทไทย ในปี 2565
จันทร์
9.1091
QAR THB
0.1098
THB QAR
อังคาร
9.1381
QAR THB
0.1094
THB QAR
พุธ
9.1143
QAR THB
0.1097
THB QAR
พฤหัสบดี
9.2045
QAR THB
0.1086
THB QAR
ศุกร์
9.2515
QAR THB
0.1081
THB QAR
จันทร์
9.2318
QAR THB
0.1083
THB QAR
อังคาร
9.1778
QAR THB
0.1090
THB QAR
พุธ
9.1605
QAR THB
0.1092
THB QAR
พฤหัสบดี
9.1284
QAR THB
0.1095
THB QAR
ศุกร์
9.1219
QAR THB
0.1096
THB QAR
จันทร์
9.0924
QAR THB
0.1100
THB QAR
อังคาร
9.0919
QAR THB
0.1100
THB QAR
พุธ
9.0633
QAR THB
0.1103
THB QAR
พฤหัสบดี
9.0469
QAR THB
0.1105
THB QAR
ศุกร์
9.0390
QAR THB
0.1106
THB QAR
จันทร์
9.0774
QAR THB
0.1102
THB QAR
อังคาร
9.0784
QAR THB
0.1102
THB QAR
พุธ
9.0556
QAR THB
0.1104
THB QAR
พฤหัสบดี
9.1243
QAR THB
0.1096
THB QAR
ศุกร์
9.1714
QAR THB
0.1090
THB QAR
จันทร์
9.1567
QAR THB
0.1092
THB QAR
อังคาร
9.1243
QAR THB
0.1096
THB QAR
พุธ
9.1226
QAR THB
0.1096
THB QAR
พฤหัสบดี
9.1068
QAR THB
0.1098
THB QAR
ศุกร์
9.0599
QAR THB
0.1104
THB QAR
จันทร์
9.0601
QAR THB
0.1104
THB QAR
อังคาร
9.0384
QAR THB
0.1106
THB QAR
พุธ
8.9901
QAR THB
0.1112
THB QAR
พฤหัสบดี
8.9708
QAR THB
0.1115
THB QAR
ศุกร์
8.9783
QAR THB
0.1114
THB QAR
จันทร์
8.9405
QAR THB
0.1119
THB QAR
อังคาร
8.8898
QAR THB
0.1125
THB QAR
พุธ
8.8835
QAR THB
0.1126
THB QAR
พฤหัสบดี
8.8236
QAR THB
0.1133
THB QAR
ศุกร์
8.8399
QAR THB
0.1131
THB QAR
จันทร์
8.8446
QAR THB
0.1131
THB QAR
อังคาร
8.8940
QAR THB
0.1124
THB QAR
พุธ
8.8638
QAR THB
0.1128
THB QAR
พฤหัสบดี
8.9760
QAR THB
0.1114
THB QAR
ศุกร์
8.9208
QAR THB
0.1121
THB QAR
จันทร์
8.9624
QAR THB
0.1116
THB QAR
อังคาร
8.9659
QAR THB
0.1115
THB QAR
พุธ
8.9783
QAR THB
0.1114
THB QAR
พฤหัสบดี
8.9552
QAR THB
0.1117
THB QAR
ศุกร์
8.9840
QAR THB
0.1113
THB QAR
จันทร์
9.0544
QAR THB
0.1104
THB QAR
อังคาร
9.1185
QAR THB
0.1097
THB QAR
พุธ
9.0790
QAR THB
0.1101
THB QAR
พฤหัสบดี
9.0976
QAR THB
0.1099
THB QAR
ศุกร์
9.1440
QAR THB
0.1094
THB QAR
จันทร์
9.1742
QAR THB
0.1090
THB QAR
อังคาร
9.2105
QAR THB
0.1086
THB QAR
พุธ
9.1603
QAR THB
0.1092
THB QAR
พฤหัสบดี
9.1376
QAR THB
0.1094
THB QAR
ศุกร์
9.1639
QAR THB
0.1091
THB QAR
จันทร์
9.2147
QAR THB
0.1085
THB QAR
อังคาร
9.2004
QAR THB
0.1087
THB QAR
พุธ
9.2289
QAR THB
0.1084
THB QAR
พฤหัสบดี
9.2261
QAR THB
0.1084
THB QAR
ศุกร์
9.2160
QAR THB
0.1085
THB QAR
จันทร์
9.2661
QAR THB
0.1079
THB QAR
อังคาร
9.2331
QAR THB
0.1083
THB QAR
พุธ
9.1611
QAR THB
0.1092
THB QAR
พฤหัสบดี
9.1392
QAR THB
0.1094
THB QAR
ศุกร์
9.1866
QAR THB
0.1089
THB QAR
จันทร์
9.2089
QAR THB
0.1086
THB QAR
อังคาร
9.1879
QAR THB
0.1088
THB QAR
พุธ
9.2156
QAR THB
0.1085
THB QAR
พฤหัสบดี
9.1968
QAR THB
0.1087
THB QAR
ศุกร์
9.2236
QAR THB
0.1084
THB QAR
จันทร์
9.2243
QAR THB
0.1084
THB QAR
อังคาร
9.2472
QAR THB
0.1081
THB QAR
พุธ
9.2087
QAR THB
0.1086
THB QAR
พฤหัสบดี
9.2597
QAR THB
0.1080
THB QAR
ศุกร์
9.2670
QAR THB
0.1079
THB QAR
จันทร์
9.3462
QAR THB
0.1070
THB QAR
อังคาร
9.2684
QAR THB
0.1079
THB QAR
พุธ
9.2736
QAR THB
0.1078
THB QAR
พฤหัสบดี
9.3025
QAR THB
0.1075
THB QAR
ศุกร์
9.3160
QAR THB
0.1073
THB QAR
จันทร์
9.3518
QAR THB
0.1069
THB QAR
อังคาร
9.4152
QAR THB
0.1062
THB QAR
พุธ
9.4203
QAR THB
0.1062
THB QAR
พฤหัสบดี
9.4604
QAR THB
0.1057
THB QAR
ศุกร์
9.3951
QAR THB
0.1064
THB QAR
จันทร์
9.4448
QAR THB
0.1059
THB QAR
อังคาร
9.4787
QAR THB
0.1055
THB QAR
พุธ
9.4249
QAR THB
0.1061
THB QAR
พฤหัสบดี
9.3466
QAR THB
0.1070
THB QAR
ศุกร์
9.4257
QAR THB
0.1061
THB QAR
จันทร์
9.5127
QAR THB
0.1051
THB QAR
อังคาร
9.4916
QAR THB
0.1054
THB QAR
พุธ
9.5179
QAR THB
0.1051
THB QAR
พฤหัสบดี
9.5293
QAR THB
0.1049
THB QAR
ศุกร์
9.5518
QAR THB
0.1047
THB QAR
จันทร์
9.5638
QAR THB
0.1046
THB QAR
อังคาร
9.4699
QAR THB
0.1056
THB QAR
พุธ
9.5035
QAR THB
0.1052
THB QAR
พฤหัสบดี
9.4802
QAR THB
0.1055
THB QAR
ศุกร์
9.4125
QAR THB
0.1062
THB QAR
จันทร์
9.3824
QAR THB
0.1066
THB QAR
อังคาร
9.3708
QAR THB
0.1067
THB QAR
พุธ
9.4132
QAR THB
0.1062
THB QAR
พฤหัสบดี
9.3938
QAR THB
0.1065
THB QAR
ศุกร์
9.3798
QAR THB
0.1066
THB QAR
จันทร์
9.3538
QAR THB
0.1069
THB QAR
อังคาร
9.4173
QAR THB
0.1062
THB QAR
พุธ
9.4413
QAR THB
0.1059
THB QAR
พฤหัสบดี
9.4214
QAR THB
0.1061
THB QAR
ศุกร์
9.3997
QAR THB
0.1064
THB QAR
จันทร์
9.4218
QAR THB
0.1061
THB QAR
อังคาร
9.4637
QAR THB
0.1057
THB QAR
พุธ
9.4907
QAR THB
0.1054
THB QAR
พฤหัสบดี
9.4779
QAR THB
0.1055
THB QAR
ศุกร์
9.5528
QAR THB
0.1047
THB QAR
จันทร์
9.5554
QAR THB
0.1047
THB QAR
อังคาร
9.6057
QAR THB
0.1041
THB QAR
พุธ
9.6209
QAR THB
0.1039
THB QAR
พฤหัสบดี
9.6549
QAR THB
0.1036
THB QAR
ศุกร์
9.6732
QAR THB
0.1034
THB QAR
จันทร์
9.7005
QAR THB
0.1031
THB QAR
อังคาร
9.7088
QAR THB
0.1030
THB QAR
พุธ
9.7479
QAR THB
0.1026
THB QAR
พฤหัสบดี
9.7514
QAR THB
0.1025
THB QAR
ศุกร์
9.7516
QAR THB
0.1025
THB QAR
จันทร์
9.7041
QAR THB
0.1030
THB QAR
อังคาร
9.6593
QAR THB
0.1035
THB QAR
พุธ
9.6527
QAR THB
0.1036
THB QAR
พฤหัสบดี
9.7185
QAR THB
0.1029
THB QAR
ศุกร์
9.7927
QAR THB
0.1021
THB QAR
จันทร์
9.7954
QAR THB
0.1021
THB QAR
อังคาร
9.8375
QAR THB
0.1017
THB QAR
พุธ
9.9210
QAR THB
0.1008
THB QAR
พฤหัสบดี
9.9205
QAR THB
0.1008
THB QAR
ศุกร์
9.8916
QAR THB
0.1011
THB QAR
จันทร์
9.9400
QAR THB
0.1006
THB QAR
อังคาร
9.9540
QAR THB
0.1005
THB QAR
พุธ
9.9282
QAR THB
0.1007
THB QAR
พฤหัสบดี
10.062
QAR THB
0.09938
THB QAR
ศุกร์
10.060
QAR THB
0.09941
THB QAR
จันทร์
10.061
QAR THB
0.09939
THB QAR
อังคาร
10.057
QAR THB
0.09943
THB QAR
พุธ
10.071
QAR THB
0.09929
THB QAR
พฤหัสบดี
10.137
QAR THB
0.09865
THB QAR
ศุกร์
10.083
QAR THB
0.09918
THB QAR
จันทร์
10.069
QAR THB
0.09931
THB QAR
อังคาร
10.085
QAR THB
0.09915
THB QAR
พุธ
10.124
QAR THB
0.09877
THB QAR
พฤหัสบดี
10.062
QAR THB
0.09939
THB QAR
ศุกร์
9.9530
QAR THB
0.1005
THB QAR
จันทร์
9.9297
QAR THB
0.1007
THB QAR
อังคาร
9.9258
QAR THB
0.1007
THB QAR
พุธ
9.9672
QAR THB
0.1003
THB QAR
พฤหัสบดี
9.8857
QAR THB
0.1012
THB QAR
ศุกร์
9.7674
QAR THB
0.1024
THB QAR
จันทร์
9.8132
QAR THB
0.1019
THB QAR
อังคาร
9.7414
QAR THB
0.1027
THB QAR
พุธ
9.7665
QAR THB
0.1024
THB QAR
พฤหัสบดี
9.6640
QAR THB
0.1035
THB QAR
ศุกร์
9.7157
QAR THB
0.1029
THB QAR
จันทร์
9.7473
QAR THB
0.1026
THB QAR
อังคาร
9.7418
QAR THB
0.1027
THB QAR
พุธ
9.7356
QAR THB
0.1027
THB QAR
พฤหัสบดี
9.7810
QAR THB
0.1022
THB QAR
ศุกร์
9.8172
QAR THB
0.1019
THB QAR
จันทร์
9.9147
QAR THB
0.1009
THB QAR
อังคาร
9.9231
QAR THB
0.1008
THB QAR
พุธ
9.9331
QAR THB
0.1007
THB QAR
พฤหัสบดี
9.8453
QAR THB
0.1016
THB QAR
ศุกร์
9.8933
QAR THB
0.1011
THB QAR
จันทร์
10.002
QAR THB
0.09998
THB QAR
อังคาร
9.9945
QAR THB
0.1001
THB QAR
พุธ
10.019
QAR THB
0.09981
THB QAR
พฤหัสบดี
10.084
QAR THB
0.09916
THB QAR
ศุกร์
10.093
QAR THB
0.09908
THB QAR
จันทร์
10.043
QAR THB
0.09957
THB QAR
อังคาร
10.027
QAR THB
0.09973
THB QAR
พุธ
10.091
QAR THB
0.09910
THB QAR
พฤหัสบดี
9.9935
QAR THB
0.1001
THB QAR
ศุกร์
9.9670
QAR THB
0.1003
THB QAR
จันทร์
9.9846
QAR THB
0.1002
THB QAR
อังคาร
9.9593
QAR THB
0.1004
THB QAR
พุธ
10.053
QAR THB
0.09947
THB QAR
พฤหัสบดี
10.117
QAR THB
0.09884
THB QAR
ศุกร์
10.154
QAR THB
0.09849
THB QAR
จันทร์
10.171
QAR THB
0.09832
THB QAR
อังคาร
10.155
QAR THB
0.09848
THB QAR
พุธ
10.207
QAR THB
0.09797
THB QAR
พฤหัสบดี
10.262
QAR THB
0.09745
THB QAR
ศุกร์
10.316
QAR THB
0.09694
THB QAR
จันทร์
10.407
QAR THB
0.09609
THB QAR
อังคาร
10.431
QAR THB
0.09587
THB QAR
พุธ
10.515
QAR THB
0.09510
THB QAR
พฤหัสบดี
10.453
QAR THB
0.09567
THB QAR
ศุกร์
10.379
QAR THB
0.09634
THB QAR
จันทร์
10.464
QAR THB
0.09557
THB QAR
อังคาร
10.311
QAR THB
0.09699
THB QAR
พุธ
10.269
QAR THB
0.09738
THB QAR
พฤหัสบดี
10.255
QAR THB
0.09751
THB QAR
ศุกร์
10.266
QAR THB
0.09741
THB QAR
จันทร์
10.418
QAR THB
0.09599
THB QAR
อังคาร
10.467
QAR THB
0.09554
THB QAR
พุธ
10.447
QAR THB
0.09572
THB QAR
พฤหัสบดี
10.399
QAR THB
0.09616
THB QAR
ศุกร์
10.498
QAR THB
0.09526
THB QAR
จันทร์
10.501
QAR THB
0.09523
THB QAR
อังคาร
10.471
QAR THB
0.09550
THB QAR
พุธ
10.516
QAR THB
0.09509
THB QAR
พฤหัสบดี
10.453
QAR THB
0.09566
THB QAR
ศุกร์
10.540
QAR THB
0.09488
THB QAR
จันทร์
10.479
QAR THB
0.09543
THB QAR
อังคาร
10.516
QAR THB
0.09509
THB QAR
พุธ
10.365
QAR THB
0.09647
THB QAR
พฤหัสบดี
10.391
QAR THB
0.09624
THB QAR
ศุกร์
10.421
QAR THB
0.09596
THB QAR
จันทร์
10.475
QAR THB
0.09547
THB QAR
อังคาร
10.367
QAR THB
0.09646
THB QAR
พุธ
10.321
QAR THB
0.09689
THB QAR
พฤหัสบดี
10.447
QAR THB
0.09572
THB QAR
ศุกร์
10.307
QAR THB
0.09702
THB QAR
จันทร์
10.275
QAR THB
0.09733
THB QAR
อังคาร
10.242
QAR THB
0.09764
THB QAR
พุธ
10.129
QAR THB
0.09873
THB QAR
พฤหัสบดี
10.133
QAR THB
0.09869
THB QAR
ศุกร์
9.8709
QAR THB
0.1013
THB QAR
จันทร์
9.8670
QAR THB
0.1013
THB QAR
อังคาร
9.7492
QAR THB
0.1026
THB QAR
พุธ
9.7697
QAR THB
0.1024
THB QAR
พฤหัสบดี
9.8853
QAR THB
0.1012
THB QAR
ศุกร์
9.8132
QAR THB
0.1019
THB QAR
จันทร์
9.9517
QAR THB
0.1005
THB QAR
อังคาร
9.9243
QAR THB
0.1008
THB QAR
พุธ
9.9588
QAR THB
0.1004
THB QAR
พฤหัสบดี
9.8310
QAR THB
0.1017
THB QAR
ศุกร์
9.8359
QAR THB
0.1017
THB QAR
จันทร์
9.7683
QAR THB
0.1024
THB QAR
อังคาร
9.7225
QAR THB
0.1029
THB QAR
พุธ
9.6905
QAR THB
0.1032
THB QAR
พฤหัสบดี
9.6071
QAR THB
0.1041
THB QAR
ศุกร์
9.5440
QAR THB
0.1048
THB QAR
จันทร์
9.5385
QAR THB
0.1048
THB QAR
อังคาร
9.6346
QAR THB
0.1038
THB QAR
พุธ
9.6374
QAR THB
0.1038
THB QAR
พฤหัสบดี
9.5561
QAR THB
0.1046
THB QAR
ศุกร์
9.5581
QAR THB
0.1046
THB QAR
จันทร์
9.5409
QAR THB
0.1048
THB QAR
อังคาร
9.5571
QAR THB
0.1046
THB QAR
พุธ
9.4915
QAR THB
0.1054
THB QAR
พฤหัสบดี
9.6043
QAR THB
0.1041
THB QAR
ศุกร์
9.6027
QAR THB
0.1041
THB QAR
จันทร์
9.5661
QAR THB
0.1045
THB QAR
อังคาร
9.5418
QAR THB
0.1048
THB QAR
พุธ
9.5419
QAR THB
0.1048
THB QAR
พฤหัสบดี
9.5258
QAR THB
0.1050
THB QAR
ศุกร์
9.5422
QAR THB
0.1048
THB QAR
จันทร์
9.5440
QAR THB
0.1048
THB QAR
อังคาร
9.5096
QAR THB
0.1052
THB QAR
พุธ
9.5413
QAR THB
0.1048
THB QAR
พฤหัสบดี
9.5201
QAR THB
0.1050
THB QAR
ศุกร์
9.4953
QAR THB
0.1053
THB QAR