อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง เรียลกาตาร์ และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เรียลกาตาร์ และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 เรียลกาตาร์ แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เรียลกาตาร์
ต่ำสุด = 8.1739 (31/12/2562) เฉลี่ย = 8.5297 สูงสุด = 8.8735 (2/1/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เรียลกาตาร์ และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
8.8654
QAR THB
0.1128
THB QAR
พุธ
8.8735
QAR THB
0.1127
THB QAR
พฤหัสบดี
8.8077
QAR THB
0.1135
THB QAR
ศุกร์
8.8132
QAR THB
0.1135
THB QAR
จันทร์
8.7976
QAR THB
0.1137
THB QAR
อังคาร
8.8151
QAR THB
0.1134
THB QAR
พุธ
8.8002
QAR THB
0.1136
THB QAR
พฤหัสบดี
8.7727
QAR THB
0.1140
THB QAR
ศุกร์
8.7603
QAR THB
0.1142
THB QAR
จันทร์
8.7731
QAR THB
0.1140
THB QAR
อังคาร
8.7634
QAR THB
0.1141
THB QAR
พุธ
8.7092
QAR THB
0.1148
THB QAR
พฤหัสบดี
8.7159
QAR THB
0.1147
THB QAR
ศุกร์
8.7175
QAR THB
0.1147
THB QAR
จันทร์
8.7284
QAR THB
0.1146
THB QAR
อังคาร
8.7430
QAR THB
0.1144
THB QAR
พุธ
8.7216
QAR THB
0.1147
THB QAR
พฤหัสบดี
8.7208
QAR THB
0.1147
THB QAR
ศุกร์
8.6950
QAR THB
0.1150
THB QAR
จันทร์
8.6695
QAR THB
0.1153
THB QAR
อังคาร
8.6591
QAR THB
0.1155
THB QAR
พุธ
8.6180
QAR THB
0.1160
THB QAR
พฤหัสบดี
8.5852
QAR THB
0.1165
THB QAR
ศุกร์
8.5943
QAR THB
0.1164
THB QAR
จันทร์
8.6065
QAR THB
0.1162
THB QAR
อังคาร
8.5960
QAR THB
0.1163
THB QAR
พุธ
8.5811
QAR THB
0.1165
THB QAR
พฤหัสบดี
8.5879
QAR THB
0.1164
THB QAR
ศุกร์
8.6445
QAR THB
0.1157
THB QAR
จันทร์
8.6263
QAR THB
0.1159
THB QAR
อังคาร
8.6088
QAR THB
0.1162
THB QAR
พุธ
8.6084
QAR THB
0.1162
THB QAR
พฤหัสบดี
8.6097
QAR THB
0.1161
THB QAR
ศุกร์
8.5907
QAR THB
0.1164
THB QAR
จันทร์
8.5797
QAR THB
0.1166
THB QAR
อังคาร
8.5745
QAR THB
0.1166
THB QAR
พุธ
8.5413
QAR THB
0.1171
THB QAR
พฤหัสบดี
8.5654
QAR THB
0.1167
THB QAR
ศุกร์
8.6091
QAR THB
0.1162
THB QAR
จันทร์
8.5903
QAR THB
0.1164
THB QAR
อังคาร
8.5997
QAR THB
0.1163
THB QAR
พุธ
8.6214
QAR THB
0.1160
THB QAR
พฤหัสบดี
8.6510
QAR THB
0.1156
THB QAR
ศุกร์
8.7109
QAR THB
0.1148
THB QAR
จันทร์
8.7531
QAR THB
0.1142
THB QAR
อังคาร
8.7402
QAR THB
0.1144
THB QAR
พุธ
8.7540
QAR THB
0.1142
THB QAR
พฤหัสบดี
8.7369
QAR THB
0.1145
THB QAR
ศุกร์
8.7295
QAR THB
0.1146
THB QAR
จันทร์
8.7184
QAR THB
0.1147
THB QAR
อังคาร
8.6914
QAR THB
0.1151
THB QAR
พุธ
8.6813
QAR THB
0.1152
THB QAR
พฤหัสบดี
8.7329
QAR THB
0.1145
THB QAR
ศุกร์
8.7093
QAR THB
0.1148
THB QAR
จันทร์
8.7071
QAR THB
0.1148
THB QAR
อังคาร
8.7002
QAR THB
0.1149
THB QAR
พุธ
8.7225
QAR THB
0.1146
THB QAR
พฤหัสบดี
8.7096
QAR THB
0.1148
THB QAR
ศุกร์
8.7065
QAR THB
0.1149
THB QAR
จันทร์
8.6812
QAR THB
0.1152
THB QAR
อังคาร
8.6901
QAR THB
0.1151
THB QAR
พุธ
8.7423
QAR THB
0.1144
THB QAR
พฤหัสบดี
8.7317
QAR THB
0.1145
THB QAR
ศุกร์
8.7185
QAR THB
0.1147
THB QAR
จันทร์
8.7155
QAR THB
0.1147
THB QAR
อังคาร
8.7223
QAR THB
0.1146
THB QAR
พุธ
8.7194
QAR THB
0.1147
THB QAR
พฤหัสบดี
8.7278
QAR THB
0.1146
THB QAR
ศุกร์
8.7621
QAR THB
0.1141
THB QAR
จันทร์
8.7774
QAR THB
0.1139
THB QAR
อังคาร
8.7307
QAR THB
0.1145
THB QAR
พุธ
8.7297
QAR THB
0.1146
THB QAR
พฤหัสบดี
8.7336
QAR THB
0.1145
THB QAR
ศุกร์
8.7278
QAR THB
0.1146
THB QAR
จันทร์
8.7269
QAR THB
0.1146
THB QAR
อังคาร
8.7408
QAR THB
0.1144
THB QAR
พุธ
8.7291
QAR THB
0.1146
THB QAR
พฤหัสบดี
8.7413
QAR THB
0.1144
THB QAR
ศุกร์
8.7418
QAR THB
0.1144
THB QAR
จันทร์
8.7465
QAR THB
0.1143
THB QAR
อังคาร
8.7769
QAR THB
0.1139
THB QAR
พุธ
8.7951
QAR THB
0.1137
THB QAR
พฤหัสบดี
8.8189
QAR THB
0.1134
THB QAR
ศุกร์
8.7868
QAR THB
0.1138
THB QAR
จันทร์
8.7723
QAR THB
0.1140
THB QAR
อังคาร
8.7725
QAR THB
0.1140
THB QAR
พุธ
8.7671
QAR THB
0.1141
THB QAR
พฤหัสบดี
8.7989
QAR THB
0.1137
THB QAR
ศุกร์
8.7986
QAR THB
0.1137
THB QAR
จันทร์
8.7606
QAR THB
0.1141
THB QAR
อังคาร
8.7641
QAR THB
0.1141
THB QAR
พุธ
8.7352
QAR THB
0.1145
THB QAR
พฤหัสบดี
8.7310
QAR THB
0.1145
THB QAR
ศุกร์
8.6733
QAR THB
0.1153
THB QAR
จันทร์
8.7041
QAR THB
0.1149
THB QAR
อังคาร
8.6542
QAR THB
0.1156
THB QAR
พุธ
8.6815
QAR THB
0.1152
THB QAR
พฤหัสบดี
8.6751
QAR THB
0.1153
THB QAR
ศุกร์
8.7227
QAR THB
0.1146
THB QAR
จันทร์
8.7496
QAR THB
0.1143
THB QAR
อังคาร
8.7745
QAR THB
0.1140
THB QAR
พุธ
8.7724
QAR THB
0.1140
THB QAR
พฤหัสบดี
8.7843
QAR THB
0.1138
THB QAR
ศุกร์
8.7464
QAR THB
0.1143
THB QAR
จันทร์
8.7467
QAR THB
0.1143
THB QAR
อังคาร
8.7418
QAR THB
0.1144
THB QAR
พุธ
8.7390
QAR THB
0.1144
THB QAR
พฤหัสบดี
8.7363
QAR THB
0.1145
THB QAR
ศุกร์
8.7074
QAR THB
0.1148
THB QAR
จันทร์
8.6362
QAR THB
0.1158
THB QAR
อังคาร
8.6006
QAR THB
0.1163
THB QAR
พุธ
8.6108
QAR THB
0.1161
THB QAR
พฤหัสบดี
8.6118
QAR THB
0.1161
THB QAR
ศุกร์
8.6098
QAR THB
0.1161
THB QAR
จันทร์
8.6066
QAR THB
0.1162
THB QAR
อังคาร
8.6003
QAR THB
0.1163
THB QAR
พุธ
8.5815
QAR THB
0.1165
THB QAR
พฤหัสบดี
8.5835
QAR THB
0.1165
THB QAR
ศุกร์
8.5631
QAR THB
0.1168
THB QAR
จันทร์
8.6100
QAR THB
0.1161
THB QAR
อังคาร
8.5769
QAR THB
0.1166
THB QAR
พุธ
8.5849
QAR THB
0.1165
THB QAR
พฤหัสบดี
8.4768
QAR THB
0.1180
THB QAR
ศุกร์
8.4395
QAR THB
0.1185
THB QAR
อาทิตย์
8.4578
QAR THB
0.1182
THB QAR
จันทร์
8.4238
QAR THB
0.1187
THB QAR
อังคาร
8.4359
QAR THB
0.1185
THB QAR
พุธ
8.4536
QAR THB
0.1183
THB QAR
พฤหัสบดี
8.4582
QAR THB
0.1182
THB QAR
ศุกร์
8.4294
QAR THB
0.1186
THB QAR
จันทร์
8.4197
QAR THB
0.1188
THB QAR
พุธ
8.3969
QAR THB
0.1191
THB QAR
พฤหัสบดี
8.4201
QAR THB
0.1188
THB QAR
ศุกร์
8.4251
QAR THB
0.1187
THB QAR
จันทร์
8.4606
QAR THB
0.1182
THB QAR
อังคาร
8.4714
QAR THB
0.1180
THB QAR
พุธ
8.4681
QAR THB
0.1181
THB QAR
พฤหัสบดี
8.4114
QAR THB
0.1189
THB QAR
ศุกร์
8.4918
QAR THB
0.1178
THB QAR
จันทร์
8.4918
QAR THB
0.1178
THB QAR
อังคาร
8.4883
QAR THB
0.1178
THB QAR
พุธ
8.4991
QAR THB
0.1177
THB QAR
พฤหัสบดี
8.4869
QAR THB
0.1178
THB QAR
ศุกร์
8.4543
QAR THB
0.1183
THB QAR
จันทร์
8.4762
QAR THB
0.1180
THB QAR
อังคาร
8.4914
QAR THB
0.1178
THB QAR
พุธ
8.4829
QAR THB
0.1179
THB QAR
พฤหัสบดี
8.4882
QAR THB
0.1178
THB QAR
ศุกร์
8.4895
QAR THB
0.1178
THB QAR
จันทร์
8.4773
QAR THB
0.1180
THB QAR
อังคาร
8.4660
QAR THB
0.1181
THB QAR
พุธ
8.4487
QAR THB
0.1184
THB QAR
พฤหัสบดี
8.4843
QAR THB
0.1179
THB QAR
ศุกร์
8.4536
QAR THB
0.1183
THB QAR
จันทร์
8.4600
QAR THB
0.1182
THB QAR
อังคาร
8.4526
QAR THB
0.1183
THB QAR
พุธ
8.4614
QAR THB
0.1182
THB QAR
พฤหัสบดี
8.4504
QAR THB
0.1183
THB QAR
ศุกร์
8.4406
QAR THB
0.1185
THB QAR
จันทร์
8.4712
QAR THB
0.1180
THB QAR
อังคาร
8.4741
QAR THB
0.1180
THB QAR
พุธ
8.4702
QAR THB
0.1181
THB QAR
พฤหัสบดี
8.4835
QAR THB
0.1179
THB QAR
ศุกร์
8.4893
QAR THB
0.1178
THB QAR
จันทร์
8.4723
QAR THB
0.1180
THB QAR
อังคาร
8.4585
QAR THB
0.1182
THB QAR
พุธ
8.4557
QAR THB
0.1183
THB QAR
พฤหัสบดี
8.4668
QAR THB
0.1181
THB QAR
ศุกร์
8.4411
QAR THB
0.1185
THB QAR
จันทร์
8.4077
QAR THB
0.1189
THB QAR
อังคาร
8.3980
QAR THB
0.1191
THB QAR
พุธ
8.4121
QAR THB
0.1189
THB QAR
พฤหัสบดี
8.4093
QAR THB
0.1189
THB QAR
ศุกร์
8.4024
QAR THB
0.1190
THB QAR
จันทร์
8.4173
QAR THB
0.1188
THB QAR
อังคาร
8.4258
QAR THB
0.1187
THB QAR
พุธ
8.4077
QAR THB
0.1189
THB QAR
พฤหัสบดี
8.3955
QAR THB
0.1191
THB QAR
ศุกร์
8.4261
QAR THB
0.1187
THB QAR
จันทร์
8.4173
QAR THB
0.1188
THB QAR
อังคาร
8.4121
QAR THB
0.1189
THB QAR
พุธ
8.4030
QAR THB
0.1190
THB QAR
พฤหัสบดี
8.3670
QAR THB
0.1195
THB QAR
ศุกร์
8.3579
QAR THB
0.1196
THB QAR
จันทร์
8.3867
QAR THB
0.1192
THB QAR
อังคาร
8.3982
QAR THB
0.1191
THB QAR
พุธ
8.3887
QAR THB
0.1192
THB QAR
พฤหัสบดี
8.3916
QAR THB
0.1192
THB QAR
ศุกร์
8.3715
QAR THB
0.1195
THB QAR
จันทร์
8.3830
QAR THB
0.1193
THB QAR
อังคาร
8.3966
QAR THB
0.1191
THB QAR
พุธ
8.3946
QAR THB
0.1191
THB QAR
พฤหัสบดี
8.4150
QAR THB
0.1188
THB QAR
ศุกร์
8.4173
QAR THB
0.1188
THB QAR
จันทร์
8.4029
QAR THB
0.1190
THB QAR
อังคาร
8.4272
QAR THB
0.1187
THB QAR
พุธ
8.4212
QAR THB
0.1187
THB QAR
พฤหัสบดี
8.3963
QAR THB
0.1191
THB QAR
ศุกร์
8.3554
QAR THB
0.1197
THB QAR
จันทร์
8.3638
QAR THB
0.1196
THB QAR
อังคาร
8.3553
QAR THB
0.1197
THB QAR
พุธ
8.3335
QAR THB
0.1200
THB QAR
พฤหัสบดี
8.3513
QAR THB
0.1197
THB QAR
ศุกร์
8.3541
QAR THB
0.1197
THB QAR
จันทร์
8.3504
QAR THB
0.1198
THB QAR
อังคาร
8.3445
QAR THB
0.1198
THB QAR
พุธ
8.3552
QAR THB
0.1197
THB QAR
พฤหัสบดี
8.3255
QAR THB
0.1201
THB QAR
ศุกร์
8.3232
QAR THB
0.1201
THB QAR
จันทร์
8.3131
QAR THB
0.1203
THB QAR
อังคาร
8.3237
QAR THB
0.1201
THB QAR
พุธ
8.3296
QAR THB
0.1201
THB QAR
พฤหัสบดี
8.3164
QAR THB
0.1202
THB QAR
ศุกร์
8.2882
QAR THB
0.1207
THB QAR
จันทร์
8.2938
QAR THB
0.1206
THB QAR
อังคาร
8.2960
QAR THB
0.1205
THB QAR
พุธ
8.3014
QAR THB
0.1205
THB QAR
พฤหัสบดี
8.2907
QAR THB
0.1206
THB QAR
ศุกร์
8.2862
QAR THB
0.1207
THB QAR
จันทร์
8.2958
QAR THB
0.1205
THB QAR
อังคาร
8.2933
QAR THB
0.1206
THB QAR
พุธ
8.3264
QAR THB
0.1201
THB QAR
พฤหัสบดี
8.3352
QAR THB
0.1200
THB QAR
ศุกร์
8.3385
QAR THB
0.1199
THB QAR
จันทร์
8.3330
QAR THB
0.1200
THB QAR
อังคาร
8.3383
QAR THB
0.1199
THB QAR
พุธ
8.3112
QAR THB
0.1203
THB QAR
พฤหัสบดี
8.2979
QAR THB
0.1205
THB QAR
ศุกร์
8.3111
QAR THB
0.1203
THB QAR
จันทร์
8.3107
QAR THB
0.1203
THB QAR
อังคาร
8.3000
QAR THB
0.1205
THB QAR
พุธ
8.2920
QAR THB
0.1206
THB QAR
พฤหัสบดี
8.2983
QAR THB
0.1205
THB QAR
ศุกร์
8.2954
QAR THB
0.1205
THB QAR
จันทร์
8.3035
QAR THB
0.1204
THB QAR
อังคาร
8.3003
QAR THB
0.1205
THB QAR
พุธ
8.3058
QAR THB
0.1204
THB QAR
พฤหัสบดี
8.3076
QAR THB
0.1204
THB QAR
ศุกร์
8.3007
QAR THB
0.1205
THB QAR
จันทร์
8.3202
QAR THB
0.1202
THB QAR
อังคาร
8.3174
QAR THB
0.1202
THB QAR
พุธ
8.3232
QAR THB
0.1201
THB QAR
พฤหัสบดี
8.3375
QAR THB
0.1199
THB QAR
ศุกร์
8.3329
QAR THB
0.1200
THB QAR
จันทร์
8.3268
QAR THB
0.1201
THB QAR
อังคาร
8.3252
QAR THB
0.1201
THB QAR
พุธ
8.3128
QAR THB
0.1203
THB QAR
พฤหัสบดี
8.2872
QAR THB
0.1207
THB QAR
ศุกร์
8.2967
QAR THB
0.1205
THB QAR
จันทร์
8.3060
QAR THB
0.1204
THB QAR
อังคาร
8.2994
QAR THB
0.1205
THB QAR
พุธ
8.3010
QAR THB
0.1205
THB QAR
พฤหัสบดี
8.2927
QAR THB
0.1206
THB QAR
ศุกร์
8.2945
QAR THB
0.1206
THB QAR
จันทร์
8.2911
QAR THB
0.1206
THB QAR
อังคาร
8.2849
QAR THB
0.1207
THB QAR
พุธ
8.2799
QAR THB
0.1208
THB QAR
พฤหัสบดี
8.2770
QAR THB
0.1208
THB QAR
ศุกร์
8.2769
QAR THB
0.1208
THB QAR
จันทร์
8.2222
QAR THB
0.1216
THB QAR
อังคาร
8.1739
QAR THB
0.1223
THB QAR