อัตราแลกเปลี่ยนปี 2567 ระหว่าง เปโซอาร์เจนตินา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เปโซอาร์เจนตินา และ บาทไทย ในปี 2567 กราฟแสดงค่าของ 1 เปโซอาร์เจนตินา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เปโซอาร์เจนตินา
ต่ำสุด = 0.04062 (6/6/2567) เฉลี่ย = 0.04226 สูงสุด = 0.04350 (22/1/2567)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เปโซอาร์เจนตินา และ บาทไทย ในปี 2567
จันทร์
0.04252
ARS THB
23.516
THB ARS
อังคาร
0.04224
ARS THB
23.674
THB ARS
พุธ
0.04238
ARS THB
23.598
THB ARS
พฤหัสบดี
0.04253
ARS THB
23.512
THB ARS
ศุกร์
0.04278
ARS THB
23.374
THB ARS
จันทร์
0.04308
ARS THB
23.214
THB ARS
อังคาร
0.04298
ARS THB
23.265
THB ARS
พุธ
0.04299
ARS THB
23.260
THB ARS
พฤหัสบดี
0.04303
ARS THB
23.237
THB ARS
ศุกร์
0.04297
ARS THB
23.272
THB ARS
จันทร์
0.04282
ARS THB
23.354
THB ARS
อังคาร
0.04330
ARS THB
23.092
THB ARS
พุธ
0.04341
ARS THB
23.034
THB ARS
พฤหัสบดี
0.04344
ARS THB
23.021
THB ARS
ศุกร์
0.04332
ARS THB
23.084
THB ARS
จันทร์
0.04350
ARS THB
22.987
THB ARS
อังคาร
0.04350
ARS THB
22.989
THB ARS
พุธ
0.04340
ARS THB
23.041
THB ARS
พฤหัสบดี
0.04339
ARS THB
23.047
THB ARS
ศุกร์
0.04319
ARS THB
23.153
THB ARS
จันทร์
0.04319
ARS THB
23.152
THB ARS
อังคาร
0.04288
ARS THB
23.322
THB ARS
พุธ
0.04297
ARS THB
23.273
THB ARS
พฤหัสบดี
0.04297
ARS THB
23.271
THB ARS
ศุกร์
0.04259
ARS THB
23.477
THB ARS
จันทร์
0.04320
ARS THB
23.146
THB ARS
อังคาร
0.04303
ARS THB
23.240
THB ARS
พุธ
0.04295
ARS THB
23.281
THB ARS
พฤหัสบดี
0.04316
ARS THB
23.172
THB ARS
ศุกร์
0.04326
ARS THB
23.117
THB ARS
จันทร์
0.04315
ARS THB
23.176
THB ARS
อังคาร
0.04296
ARS THB
23.277
THB ARS
พุธ
0.04349
ARS THB
22.991
THB ARS
พฤหัสบดี
0.04334
ARS THB
23.076
THB ARS
ศุกร์
0.04315
ARS THB
23.176
THB ARS
จันทร์
0.04312
ARS THB
23.191
THB ARS
อังคาร
0.04306
ARS THB
23.223
THB ARS
พุธ
0.04280
ARS THB
23.366
THB ARS
พฤหัสบดี
0.04275
ARS THB
23.394
THB ARS
ศุกร์
0.04302
ARS THB
23.242
THB ARS
จันทร์
0.04273
ARS THB
23.402
THB ARS
อังคาร
0.04262
ARS THB
23.464
THB ARS
พุธ
0.04283
ARS THB
23.348
THB ARS
พฤหัสบดี
0.04269
ARS THB
23.424
THB ARS
ศุกร์
0.04262
ARS THB
23.463
THB ARS
จันทร์
0.04249
ARS THB
23.537
THB ARS
อังคาร
0.04242
ARS THB
23.576
THB ARS
พุธ
0.04227
ARS THB
23.657
THB ARS
พฤหัสบดี
0.04204
ARS THB
23.784
THB ARS
ศุกร์
0.04188
ARS THB
23.877
THB ARS
จันทร์
0.04183
ARS THB
23.907
THB ARS
อังคาร
0.04193
ARS THB
23.848
THB ARS
พุธ
0.04215
ARS THB
23.725
THB ARS
พฤหัสบดี
0.04190
ARS THB
23.865
THB ARS
ศุกร์
0.04213
ARS THB
23.734
THB ARS
จันทร์
0.04226
ARS THB
23.661
THB ARS
อังคาร
0.04234
ARS THB
23.620
THB ARS
พุธ
0.04240
ARS THB
23.582
THB ARS
พฤหัสบดี
0.04225
ARS THB
23.669
THB ARS
ศุกร์
0.04262
ARS THB
23.463
THB ARS
จันทร์
0.04256
ARS THB
23.498
THB ARS
อังคาร
0.04234
ARS THB
23.620
THB ARS
พุธ
0.04246
ARS THB
23.549
THB ARS
พฤหัสบดี
0.04253
ARS THB
23.512
THB ARS
ศุกร์
0.04239
ARS THB
23.590
THB ARS
จันทร์
0.04247
ARS THB
23.545
THB ARS
อังคาร
0.04275
ARS THB
23.390
THB ARS
พุธ
0.04281
ARS THB
23.358
THB ARS
พฤหัสบดี
0.04278
ARS THB
23.373
THB ARS
ศุกร์
0.04251
ARS THB
23.526
THB ARS
จันทร์
0.04252
ARS THB
23.519
THB ARS
อังคาร
0.04208
ARS THB
23.764
THB ARS
พุธ
0.04207
ARS THB
23.768
THB ARS
พฤหัสบดี
0.04227
ARS THB
23.658
THB ARS
ศุกร์
0.04217
ARS THB
23.712
THB ARS
จันทร์
0.04234
ARS THB
23.616
THB ARS
อังคาร
0.04224
ARS THB
23.676
THB ARS
พุธ
0.04239
ARS THB
23.593
THB ARS
พฤหัสบดี
0.04229
ARS THB
23.645
THB ARS
ศุกร์
0.04239
ARS THB
23.591
THB ARS
จันทร์
0.04247
ARS THB
23.548
THB ARS
อังคาร
0.04246
ARS THB
23.551
THB ARS
พุธ
0.04240
ARS THB
23.583
THB ARS
พฤหัสบดี
0.04240
ARS THB
23.585
THB ARS
ศุกร์
0.04229
ARS THB
23.649
THB ARS
จันทร์
0.04231
ARS THB
23.632
THB ARS
อังคาร
0.04226
ARS THB
23.662
THB ARS
พุธ
0.04215
ARS THB
23.725
THB ARS
พฤหัสบดี
0.04219
ARS THB
23.704
THB ARS
ศุกร์
0.04190
ARS THB
23.866
THB ARS
จันทร์
0.04185
ARS THB
23.896
THB ARS
อังคาร
0.04188
ARS THB
23.880
THB ARS
พุธ
0.04195
ARS THB
23.836
THB ARS
พฤหัสบดี
0.04187
ARS THB
23.882
THB ARS
ศุกร์
0.04160
ARS THB
24.039
THB ARS
จันทร์
0.04167
ARS THB
24.001
THB ARS
อังคาร
0.04146
ARS THB
24.120
THB ARS
พุธ
0.04128
ARS THB
24.225
THB ARS
พฤหัสบดี
0.04078
ARS THB
24.520
THB ARS
ศุกร์
0.04095
ARS THB
24.421
THB ARS
จันทร์
0.04065
ARS THB
24.601
THB ARS
อังคาร
0.04085
ARS THB
24.478
THB ARS
พุธ
0.04087
ARS THB
24.469
THB ARS
พฤหัสบดี
0.04105
ARS THB
24.360
THB ARS
ศุกร์
0.04121
ARS THB
24.268
THB ARS
จันทร์
0.04111
ARS THB
24.324
THB ARS
อังคาร
0.04100
ARS THB
24.389
THB ARS
พุธ
0.04114
ARS THB
24.306
THB ARS
พฤหัสบดี
0.04113
ARS THB
24.314
THB ARS
ศุกร์
0.04114
ARS THB
24.310
THB ARS
จันทร์
0.04111
ARS THB
24.323
THB ARS
อังคาร
0.04082
ARS THB
24.498
THB ARS
พุธ
0.04094
ARS THB
24.427
THB ARS
พฤหัสบดี
0.04062
ARS THB
24.620
THB ARS
ศุกร์
0.04063
ARS THB
24.613
THB ARS
จันทร์
0.04093
ARS THB
24.431
THB ARS
อังคาร
0.04075
ARS THB
24.538
THB ARS
พุธ
0.04066
ARS THB
24.592
THB ARS
พฤหัสบดี
0.04068
ARS THB
24.584
THB ARS
ศุกร์
0.04069
ARS THB
24.573
THB ARS
จันทร์
0.04073
ARS THB
24.554
THB ARS