อัตราแลกเปลี่ยนปี 2566 ระหว่าง เปโซอาร์เจนตินา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เปโซอาร์เจนตินา และ บาทไทย ในปี 2566 กราฟแสดงค่าของ 1 เปโซอาร์เจนตินา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เปโซอาร์เจนตินา
ต่ำสุด = 0.04228 (28/12/2566) เฉลี่ย = 0.1328 สูงสุด = 0.1956 (2/1/2566)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เปโซอาร์เจนตินา และ บาทไทย ในปี 2566
จันทร์
0.1956
ARS THB
5.1124
THB ARS
อังคาร
0.1933
ARS THB
5.1744
THB ARS
พุธ
0.1907
ARS THB
5.2431
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1896
ARS THB
5.2733
THB ARS
ศุกร์
0.1903
ARS THB
5.2552
THB ARS
จันทร์
0.1871
ARS THB
5.3447
THB ARS
อังคาร
0.1861
ARS THB
5.3727
THB ARS
พุธ
0.1848
ARS THB
5.4104
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1849
ARS THB
5.4094
THB ARS
ศุกร์
0.1822
ARS THB
5.4890
THB ARS
จันทร์
0.1822
ARS THB
5.4891
THB ARS
อังคาร
0.1819
ARS THB
5.4971
THB ARS
พุธ
0.1802
ARS THB
5.5508
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1808
ARS THB
5.5322
THB ARS
ศุกร์
0.1791
ARS THB
5.5837
THB ARS
จันทร์
0.1787
ARS THB
5.5974
THB ARS
อังคาร
0.1780
ARS THB
5.6194
THB ARS
พุธ
0.1780
ARS THB
5.6190
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1770
ARS THB
5.6513
THB ARS
ศุกร์
0.1773
ARS THB
5.6415
THB ARS
จันทร์
0.1760
ARS THB
5.6820
THB ARS
อังคาร
0.1773
ARS THB
5.6397
THB ARS
พุธ
0.1759
ARS THB
5.6850
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1754
ARS THB
5.7024
THB ARS
ศุกร์
0.1758
ARS THB
5.6894
THB ARS
จันทร์
0.1792
ARS THB
5.5799
THB ARS
อังคาร
0.1778
ARS THB
5.6248
THB ARS
พุธ
0.1768
ARS THB
5.6556
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1762
ARS THB
5.6755
THB ARS
ศุกร์
0.1777
ARS THB
5.6280
THB ARS
จันทร์
0.1778
ARS THB
5.6244
THB ARS
อังคาร
0.1766
ARS THB
5.6635
THB ARS
พุธ
0.1789
ARS THB
5.5900
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1784
ARS THB
5.6043
THB ARS
ศุกร์
0.1795
ARS THB
5.5697
THB ARS
จันทร์
0.1782
ARS THB
5.6123
THB ARS
อังคาร
0.1792
ARS THB
5.5794
THB ARS
พุธ
0.1792
ARS THB
5.5804
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1780
ARS THB
5.6186
THB ARS
ศุกร์
0.1783
ARS THB
5.6079
THB ARS
จันทร์
0.1793
ARS THB
5.5775
THB ARS
อังคาร
0.1796
ARS THB
5.5692
THB ARS
พุธ
0.1759
ARS THB
5.6848
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1763
ARS THB
5.6715
THB ARS
ศุกร์
0.1754
ARS THB
5.7028
THB ARS
จันทร์
0.1742
ARS THB
5.7391
THB ARS
อังคาร
0.1734
ARS THB
5.7669
THB ARS
พุธ
0.1758
ARS THB
5.6883
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1754
ARS THB
5.7028
THB ARS
ศุกร์
0.1747
ARS THB
5.7227
THB ARS
จันทร์
0.1726
ARS THB
5.7947
THB ARS
อังคาร
0.1722
ARS THB
5.8075
THB ARS
พุธ
0.1715
ARS THB
5.8304
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1699
ARS THB
5.8854
THB ARS
ศุกร์
0.1686
ARS THB
5.9307
THB ARS
จันทร์
0.1676
ARS THB
5.9656
THB ARS
อังคาร
0.1676
ARS THB
5.9659
THB ARS
พุธ
0.1678
ARS THB
5.9590
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1661
ARS THB
6.0210
THB ARS
ศุกร์
0.1659
ARS THB
6.0291
THB ARS
จันทร์
0.1676
ARS THB
5.9677
THB ARS
อังคาร
0.1653
ARS THB
6.0507
THB ARS
พุธ
0.1643
ARS THB
6.0864
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1643
ARS THB
6.0855
THB ARS
ศุกร์
0.1639
ARS THB
6.1000
THB ARS
จันทร์
0.1645
ARS THB
6.0777
THB ARS
อังคาร
0.1627
ARS THB
6.1473
THB ARS
พุธ
0.1608
ARS THB
6.2201
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1615
ARS THB
6.1937
THB ARS
ศุกร์
0.1613
ARS THB
6.1978
THB ARS
จันทร์
0.1625
ARS THB
6.1520
THB ARS
อังคาร
0.1604
ARS THB
6.2337
THB ARS
พุธ
0.1602
ARS THB
6.2417
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1593
ARS THB
6.2783
THB ARS
ศุกร์
0.1586
ARS THB
6.3038
THB ARS
จันทร์
0.1598
ARS THB
6.2565
THB ARS
อังคาร
0.1585
ARS THB
6.3094
THB ARS
พุธ
0.1590
ARS THB
6.2891
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1579
ARS THB
6.3316
THB ARS
ศุกร์
0.1577
ARS THB
6.3410
THB ARS
จันทร์
0.1573
ARS THB
6.3570
THB ARS
อังคาร
0.1563
ARS THB
6.3967
THB ARS
พุธ
0.1548
ARS THB
6.4617
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1539
ARS THB
6.4988
THB ARS
ศุกร์
0.1537
ARS THB
6.5054
THB ARS
จันทร์
0.1544
ARS THB
6.4771
THB ARS
อังคาร
0.1536
ARS THB
6.5096
THB ARS
พุธ
0.1515
ARS THB
6.5994
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1502
ARS THB
6.6599
THB ARS
ศุกร์
0.1495
ARS THB
6.6909
THB ARS
จันทร์
0.1496
ARS THB
6.6853
THB ARS
อังคาร
0.1479
ARS THB
6.7627
THB ARS
พุธ
0.1475
ARS THB
6.7786
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1476
ARS THB
6.7745
THB ARS
ศุกร์
0.1484
ARS THB
6.7370
THB ARS
จันทร์
0.1474
ARS THB
6.7862
THB ARS
อังคาร
0.1472
ARS THB
6.7935
THB ARS
พุธ
0.1482
ARS THB
6.7465
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1482
ARS THB
6.7458
THB ARS
ศุกร์
0.1481
ARS THB
6.7516
THB ARS
จันทร์
0.1479
ARS THB
6.7601
THB ARS
อังคาร
0.1482
ARS THB
6.7482
THB ARS
พุธ
0.1472
ARS THB
6.7938
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1470
ARS THB
6.8044
THB ARS
ศุกร์
0.1470
ARS THB
6.8011
THB ARS
จันทร์
0.1474
ARS THB
6.7833
THB ARS
อังคาร
0.1459
ARS THB
6.8557
THB ARS
พุธ
0.1457
ARS THB
6.8636
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1451
ARS THB
6.8905
THB ARS
ศุกร์
0.1440
ARS THB
6.9464
THB ARS
จันทร์
0.1449
ARS THB
6.9015
THB ARS
อังคาร
0.1434
ARS THB
6.9735
THB ARS
พุธ
0.1427
ARS THB
7.0060
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1430
ARS THB
6.9928
THB ARS
ศุกร์
0.1416
ARS THB
7.0609
THB ARS
จันทร์
0.1412
ARS THB
7.0838
THB ARS
อังคาร
0.1400
ARS THB
7.1406
THB ARS
พุธ
0.1404
ARS THB
7.1239
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1404
ARS THB
7.1209
THB ARS
ศุกร์
0.1396
ARS THB
7.1655
THB ARS
จันทร์
0.1395
ARS THB
7.1689
THB ARS
อังคาร
0.1394
ARS THB
7.1724
THB ARS
พุธ
0.1397
ARS THB
7.1565
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1391
ARS THB
7.1911
THB ARS
ศุกร์
0.1394
ARS THB
7.1747
THB ARS
จันทร์
0.1391
ARS THB
7.1915
THB ARS
อังคาร
0.1386
ARS THB
7.2147
THB ARS
พุธ
0.1395
ARS THB
7.1694
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1390
ARS THB
7.1932
THB ARS
ศุกร์
0.1382
ARS THB
7.2339
THB ARS
จันทร์
0.1371
ARS THB
7.2915
THB ARS
อังคาร
0.1353
ARS THB
7.3903
THB ARS
พุธ
0.1347
ARS THB
7.4264
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1350
ARS THB
7.4082
THB ARS
ศุกร์
0.1353
ARS THB
7.3885
THB ARS
จันทร์
0.1346
ARS THB
7.4293
THB ARS
อังคาร
0.1324
ARS THB
7.5518
THB ARS
พุธ
0.1326
ARS THB
7.5392
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1309
ARS THB
7.6405
THB ARS
ศุกร์
0.1311
ARS THB
7.6273
THB ARS
จันทร์
0.1306
ARS THB
7.6598
THB ARS
อังคาร
0.1281
ARS THB
7.8046
THB ARS
พุธ
0.1276
ARS THB
7.8381
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1268
ARS THB
7.8846
THB ARS
ศุกร์
0.1282
ARS THB
7.7999
THB ARS
จันทร์
0.1278
ARS THB
7.8224
THB ARS
อังคาร
0.1274
ARS THB
7.8496
THB ARS
พุธ
0.1262
ARS THB
7.9251
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1251
ARS THB
7.9956
THB ARS
ศุกร์
0.1261
ARS THB
7.9296
THB ARS
จันทร์
0.1251
ARS THB
7.9947
THB ARS
อังคาร
0.1243
ARS THB
8.0441
THB ARS
พุธ
0.1241
ARS THB
8.0581
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1251
ARS THB
7.9961
THB ARS
ศุกร์
0.1252
ARS THB
7.9901
THB ARS
จันทร์
0.1247
ARS THB
8.0183
THB ARS
อังคาร
0.1236
ARS THB
8.0882
THB ARS
พุธ
0.1230
ARS THB
8.1332
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1230
ARS THB
8.1288
THB ARS
ศุกร์
0.1226
ARS THB
8.1592
THB ARS
จันทร์
0.1225
ARS THB
8.1665
THB ARS
อังคาร
0.1011
ARS THB
9.8870
THB ARS
พุธ
0.1011
ARS THB
9.8953
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1012
ARS THB
9.8816
THB ARS
ศุกร์
0.1010
ARS THB
9.9005
THB ARS
จันทร์
0.1005
ARS THB
9.9454
THB ARS
อังคาร
0.1000
ARS THB
9.9964
THB ARS
พุธ
0.1004
ARS THB
9.9649
THB ARS
พฤหัสบดี
0.09992
ARS THB
10.008
THB ARS
ศุกร์
0.1002
ARS THB
9.9771
THB ARS
จันทร์
0.1008
ARS THB
9.9240
THB ARS
อังคาร
0.1005
ARS THB
9.9494
THB ARS
พุธ
0.1003
ARS THB
9.9728
THB ARS
พฤหัสบดี
0.10000
ARS THB
10.000
THB ARS
ศุกร์
0.09998
ARS THB
10.002
THB ARS
จันทร์
0.1006
ARS THB
9.9409
THB ARS
อังคาร
0.1014
ARS THB
9.8641
THB ARS
พุธ
0.1014
ARS THB
9.8587
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1018
ARS THB
9.8258
THB ARS
ศุกร์
0.1015
ARS THB
9.8528
THB ARS
จันทร์
0.1014
ARS THB
9.8594
THB ARS
อังคาร
0.1019
ARS THB
9.8124
THB ARS
พุธ
0.1022
ARS THB
9.7890
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1022
ARS THB
9.7800
THB ARS
ศุกร์
0.1024
ARS THB
9.7693
THB ARS
จันทร์
0.1021
ARS THB
9.7936
THB ARS
อังคาร
0.1028
ARS THB
9.7314
THB ARS
พุธ
0.1030
ARS THB
9.7110
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1033
ARS THB
9.6839
THB ARS
ศุกร์
0.1028
ARS THB
9.7231
THB ARS
จันทร์
0.1031
ARS THB
9.6951
THB ARS
อังคาร
0.1039
ARS THB
9.6209
THB ARS
พุธ
0.1044
ARS THB
9.5799
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1049
ARS THB
9.5365
THB ARS
ศุกร์
0.1040
ARS THB
9.6108
THB ARS
จันทร์
0.1056
ARS THB
9.4702
THB ARS
อังคาร
0.1060
ARS THB
9.4363
THB ARS
พุธ
0.1058
ARS THB
9.4525
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1055
ARS THB
9.4751
THB ARS
ศุกร์
0.1057
ARS THB
9.4600
THB ARS
จันทร์
0.1061
ARS THB
9.4281
THB ARS
อังคาร
0.1049
ARS THB
9.5323
THB ARS
พุธ
0.1039
ARS THB
9.6206
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1033
ARS THB
9.6781
THB ARS
ศุกร์
0.1041
ARS THB
9.6107
THB ARS
จันทร์
0.1036
ARS THB
9.6545
THB ARS
อังคาร
0.1039
ARS THB
9.6225
THB ARS
พุธ
0.1038
ARS THB
9.6351
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1040
ARS THB
9.6122
THB ARS
ศุกร์
0.1044
ARS THB
9.5811
THB ARS
จันทร์
0.1044
ARS THB
9.5815
THB ARS
อังคาร
0.1035
ARS THB
9.6662
THB ARS
พุธ
0.1034
ARS THB
9.6685
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1036
ARS THB
9.6494
THB ARS
ศุกร์
0.1036
ARS THB
9.6534
THB ARS
จันทร์
0.1028
ARS THB
9.7315
THB ARS
อังคาร
0.1028
ARS THB
9.7312
THB ARS
พุธ
0.1035
ARS THB
9.6629
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1026
ARS THB
9.7475
THB ARS
ศุกร์
0.1020
ARS THB
9.8012
THB ARS
จันทร์
0.1015
ARS THB
9.8487
THB ARS
อังคาร
0.1016
ARS THB
9.8433
THB ARS
พุธ
0.1017
ARS THB
9.8320
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1017
ARS THB
9.8310
THB ARS
ศุกร์
0.1025
ARS THB
9.7539
THB ARS
จันทร์
0.1028
ARS THB
9.7256
THB ARS
อังคาร
0.1031
ARS THB
9.7007
THB ARS
พุธ
0.1014
ARS THB
9.8624
THB ARS
พฤหัสบดี
0.1005
ARS THB
9.9475
THB ARS
ศุกร์
0.09907
ARS THB
10.094
THB ARS
จันทร์
0.09938
ARS THB
10.062
THB ARS
อังคาร
0.09946
ARS THB
10.054
THB ARS
พุธ
0.09896
ARS THB
10.105
THB ARS
พฤหัสบดี
0.09894
ARS THB
10.107
THB ARS
ศุกร์
0.09933
ARS THB
10.068
THB ARS
จันทร์
0.09816
ARS THB
10.187
THB ARS
อังคาร
0.09733
ARS THB
10.274
THB ARS
พุธ
0.09699
ARS THB
10.310
THB ARS
พฤหัสบดี
0.09792
ARS THB
10.213
THB ARS
ศุกร์
0.09727
ARS THB
10.281
THB ARS
จันทร์
0.09681
ARS THB
10.329
THB ARS
อังคาร
0.09744
ARS THB
10.262
THB ARS
พุธ
0.09686
ARS THB
10.324
THB ARS
พฤหัสบดี
0.09682
ARS THB
10.328
THB ARS
ศุกร์
0.09712
ARS THB
10.297
THB ARS
จันทร์
0.09805
ARS THB
10.199
THB ARS
อังคาร
0.09747
ARS THB
10.259
THB ARS
พุธ
0.09760
ARS THB
10.246
THB ARS
พฤหัสบดี
0.04427
ARS THB
22.586
THB ARS
ศุกร์
0.04425
ARS THB
22.599
THB ARS
จันทร์
0.04373
ARS THB
22.868
THB ARS
อังคาร
0.04358
ARS THB
22.945
THB ARS
พุธ
0.04351
ARS THB
22.985
THB ARS
พฤหัสบดี
0.04342
ARS THB
23.031
THB ARS
ศุกร์
0.04301
ARS THB
23.249
THB ARS
จันทร์
0.04298
ARS THB
23.268
THB ARS
อังคาร
0.04299
ARS THB
23.263
THB ARS
พุธ
0.04266
ARS THB
23.444
THB ARS
พฤหัสบดี
0.04228
ARS THB
23.654
THB ARS
ศุกร์
0.04253
ARS THB
23.513
THB ARS