อัตราแลกเปลี่ยนปี 2561 ระหว่าง ลารีจอร์เจีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ลารีจอร์เจีย และ บาทไทย ในปี 2561 กราฟแสดงค่าของ 1 ลารีจอร์เจีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ลารีจอร์เจีย
ต่ำสุด = 11.884 (8/11/2561) เฉลี่ย = 12.774 สูงสุด = 13.659 (23/7/2561)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ลารีจอร์เจีย และ บาทไทย ในปี 2561
จันทร์
12.500
GEL THB
0.08000
THB GEL
อังคาร
12.492
GEL THB
0.08005
THB GEL
พุธ
12.457
GEL THB
0.08028
THB GEL
พฤหัสบดี
12.520
GEL THB
0.07987
THB GEL
ศุกร์
12.438
GEL THB
0.08040
THB GEL
จันทร์
12.418
GEL THB
0.08053
THB GEL
อังคาร
12.447
GEL THB
0.08034
THB GEL
พุธ
12.458
GEL THB
0.08027
THB GEL
พฤหัสบดี
12.495
GEL THB
0.08003
THB GEL
ศุกร์
12.456
GEL THB
0.08028
THB GEL
จันทร์
12.506
GEL THB
0.07996
THB GEL
อังคาร
12.575
GEL THB
0.07952
THB GEL
พุธ
12.569
GEL THB
0.07956
THB GEL
พฤหัสบดี
12.541
GEL THB
0.07974
THB GEL
ศุกร์
12.556
GEL THB
0.07964
THB GEL
จันทร์
12.575
GEL THB
0.07952
THB GEL
อังคาร
12.606
GEL THB
0.07933
THB GEL
พุธ
12.604
GEL THB
0.07934
THB GEL
พฤหัสบดี
12.482
GEL THB
0.08011
THB GEL
ศุกร์
12.578
GEL THB
0.07950
THB GEL
จันทร์
12.706
GEL THB
0.07870
THB GEL
อังคาร
12.558
GEL THB
0.07963
THB GEL
พุธ
12.528
GEL THB
0.07982
THB GEL
พฤหัสบดี
12.569
GEL THB
0.07956
THB GEL
ศุกร์
12.679
GEL THB
0.07887
THB GEL
จันทร์
12.830
GEL THB
0.07794
THB GEL
อังคาร
12.805
GEL THB
0.07809
THB GEL
พุธ
12.779
GEL THB
0.07825
THB GEL
พฤหัสบดี
12.961
GEL THB
0.07715
THB GEL
ศุกร์
13.043
GEL THB
0.07667
THB GEL
จันทร์
13.016
GEL THB
0.07683
THB GEL
อังคาร
12.922
GEL THB
0.07739
THB GEL
พุธ
12.831
GEL THB
0.07793
THB GEL
พฤหัสบดี
12.798
GEL THB
0.07814
THB GEL
ศุกร์
12.694
GEL THB
0.07878
THB GEL
จันทร์
12.718
GEL THB
0.07863
THB GEL
อังคาร
12.735
GEL THB
0.07853
THB GEL
พุธ
12.740
GEL THB
0.07850
THB GEL
พฤหัสบดี
12.840
GEL THB
0.07788
THB GEL
ศุกร์
12.773
GEL THB
0.07829
THB GEL
จันทร์
12.683
GEL THB
0.07884
THB GEL
อังคาร
12.610
GEL THB
0.07930
THB GEL
พุธ
12.676
GEL THB
0.07889
THB GEL
พฤหัสบดี
12.767
GEL THB
0.07832
THB GEL
ศุกร์
12.782
GEL THB
0.07823
THB GEL
จันทร์
12.779
GEL THB
0.07825
THB GEL
อังคาร
12.798
GEL THB
0.07814
THB GEL
พุธ
12.806
GEL THB
0.07809
THB GEL
พฤหัสบดี
12.802
GEL THB
0.07812
THB GEL
ศุกร์
12.814
GEL THB
0.07804
THB GEL
จันทร์
12.907
GEL THB
0.07748
THB GEL
อังคาร
12.834
GEL THB
0.07792
THB GEL
พุธ
12.756
GEL THB
0.07839
THB GEL
พฤหัสบดี
12.774
GEL THB
0.07828
THB GEL
ศุกร์
12.765
GEL THB
0.07834
THB GEL
จันทร์
12.687
GEL THB
0.07882
THB GEL
อังคาร
12.781
GEL THB
0.07824
THB GEL
พุธ
12.821
GEL THB
0.07800
THB GEL
พฤหัสบดี
12.803
GEL THB
0.07811
THB GEL
ศุกร์
12.834
GEL THB
0.07792
THB GEL
จันทร์
12.818
GEL THB
0.07802
THB GEL
อังคาร
12.818
GEL THB
0.07801
THB GEL
พุธ
12.853
GEL THB
0.07780
THB GEL
พฤหัสบดี
12.875
GEL THB
0.07767
THB GEL
ศุกร์
12.929
GEL THB
0.07735
THB GEL
จันทร์
12.952
GEL THB
0.07721
THB GEL
อังคาร
13.027
GEL THB
0.07676
THB GEL
พุธ
13.098
GEL THB
0.07635
THB GEL
พฤหัสบดี
13.065
GEL THB
0.07654
THB GEL
ศุกร์
13.011
GEL THB
0.07686
THB GEL
จันทร์
12.996
GEL THB
0.07695
THB GEL
อังคาร
12.985
GEL THB
0.07701
THB GEL
พุธ
12.972
GEL THB
0.07709
THB GEL
พฤหัสบดี
12.992
GEL THB
0.07697
THB GEL
ศุกร์
12.880
GEL THB
0.07764
THB GEL
จันทร์
12.965
GEL THB
0.07713
THB GEL
อังคาร
12.930
GEL THB
0.07734
THB GEL
พุธ
12.866
GEL THB
0.07772
THB GEL
พฤหัสบดี
12.854
GEL THB
0.07780
THB GEL
ศุกร์
12.806
GEL THB
0.07809
THB GEL
จันทร์
12.843
GEL THB
0.07786
THB GEL
อังคาร
12.798
GEL THB
0.07814
THB GEL
พุธ
12.674
GEL THB
0.07890
THB GEL
พฤหัสบดี
12.760
GEL THB
0.07837
THB GEL
ศุกร์
12.876
GEL THB
0.07767
THB GEL
จันทร์
12.816
GEL THB
0.07803
THB GEL
อังคาร
12.898
GEL THB
0.07753
THB GEL
พุธ
12.915
GEL THB
0.07743
THB GEL
พฤหัสบดี
12.887
GEL THB
0.07760
THB GEL
ศุกร์
12.878
GEL THB
0.07765
THB GEL
จันทร์
12.980
GEL THB
0.07704
THB GEL
อังคาร
13.037
GEL THB
0.07671
THB GEL
พุธ
13.135
GEL THB
0.07613
THB GEL
พฤหัสบดี
13.124
GEL THB
0.07619
THB GEL
ศุกร์
13.062
GEL THB
0.07656
THB GEL
จันทร์
13.022
GEL THB
0.07679
THB GEL
อังคาร
13.097
GEL THB
0.07635
THB GEL
พุธ
13.191
GEL THB
0.07581
THB GEL
พฤหัสบดี
13.173
GEL THB
0.07592
THB GEL
ศุกร์
13.111
GEL THB
0.07627
THB GEL
จันทร์
13.196
GEL THB
0.07578
THB GEL
อังคาร
13.152
GEL THB
0.07604
THB GEL
พุธ
13.165
GEL THB
0.07596
THB GEL
พฤหัสบดี
13.086
GEL THB
0.07642
THB GEL
ศุกร์
12.831
GEL THB
0.07793
THB GEL
จันทร์
12.850
GEL THB
0.07782
THB GEL
อังคาร
12.992
GEL THB
0.07697
THB GEL
พุธ
12.952
GEL THB
0.07721
THB GEL
พฤหัสบดี
12.925
GEL THB
0.07737
THB GEL
ศุกร์
12.927
GEL THB
0.07736
THB GEL
จันทร์
13.018
GEL THB
0.07682
THB GEL
อังคาร
13.019
GEL THB
0.07681
THB GEL
พุธ
13.037
GEL THB
0.07671
THB GEL
พฤหัสบดี
13.076
GEL THB
0.07648
THB GEL
ศุกร์
13.091
GEL THB
0.07639
THB GEL
จันทร์
13.080
GEL THB
0.07645
THB GEL
อังคาร
13.116
GEL THB
0.07624
THB GEL
พุธ
13.070
GEL THB
0.07651
THB GEL
พฤหัสบดี
13.048
GEL THB
0.07664
THB GEL
ศุกร์
13.185
GEL THB
0.07585
THB GEL
จันทร์
13.307
GEL THB
0.07515
THB GEL
อังคาร
13.354
GEL THB
0.07488
THB GEL
พุธ
13.305
GEL THB
0.07516
THB GEL
พฤหัสบดี
13.408
GEL THB
0.07458
THB GEL
ศุกร์
13.371
GEL THB
0.07479
THB GEL
จันทร์
13.448
GEL THB
0.07436
THB GEL
อังคาร
13.434
GEL THB
0.07444
THB GEL
พุธ
13.387
GEL THB
0.07470
THB GEL
พฤหัสบดี
13.473
GEL THB
0.07422
THB GEL
ศุกร์
13.500
GEL THB
0.07407
THB GEL
จันทร์
13.531
GEL THB
0.07390
THB GEL
อังคาร
13.590
GEL THB
0.07358
THB GEL
พุธ
13.538
GEL THB
0.07386
THB GEL
พฤหัสบดี
13.602
GEL THB
0.07352
THB GEL
ศุกร์
13.578
GEL THB
0.07365
THB GEL
จันทร์
13.536
GEL THB
0.07388
THB GEL
อังคาร
13.526
GEL THB
0.07393
THB GEL
พุธ
13.617
GEL THB
0.07344
THB GEL
พฤหัสบดี
13.601
GEL THB
0.07352
THB GEL
ศุกร์
13.583
GEL THB
0.07362
THB GEL
จันทร์
13.573
GEL THB
0.07368
THB GEL
อังคาร
13.557
GEL THB
0.07376
THB GEL
พุธ
13.589
GEL THB
0.07359
THB GEL
พฤหัสบดี
13.610
GEL THB
0.07347
THB GEL
ศุกร์
13.627
GEL THB
0.07338
THB GEL
จันทร์
13.659
GEL THB
0.07321
THB GEL
อังคาร
13.659
GEL THB
0.07321
THB GEL
พุธ
13.615
GEL THB
0.07345
THB GEL
พฤหัสบดี
13.568
GEL THB
0.07370
THB GEL
ศุกร์
13.633
GEL THB
0.07335
THB GEL
จันทร์
13.631
GEL THB
0.07336
THB GEL
อังคาร
13.585
GEL THB
0.07361
THB GEL
พุธ
13.547
GEL THB
0.07382
THB GEL
พฤหัสบดี
13.558
GEL THB
0.07376
THB GEL
ศุกร์
13.617
GEL THB
0.07344
THB GEL
จันทร์
13.588
GEL THB
0.07360
THB GEL
อังคาร
13.562
GEL THB
0.07374
THB GEL
พุธ
13.471
GEL THB
0.07423
THB GEL
พฤหัสบดี
13.430
GEL THB
0.07446
THB GEL
ศุกร์
13.361
GEL THB
0.07484
THB GEL
จันทร์
13.085
GEL THB
0.07643
THB GEL
อังคาร
12.699
GEL THB
0.07874
THB GEL
พุธ
12.721
GEL THB
0.07861
THB GEL
พฤหัสบดี
12.860
GEL THB
0.07776
THB GEL
ศุกร์
12.823
GEL THB
0.07799
THB GEL
จันทร์
12.957
GEL THB
0.07718
THB GEL
อังคาร
12.855
GEL THB
0.07779
THB GEL
พุธ
12.685
GEL THB
0.07883
THB GEL
พฤหัสบดี
12.695
GEL THB
0.07877
THB GEL
ศุกร์
12.719
GEL THB
0.07862
THB GEL
จันทร์
12.665
GEL THB
0.07896
THB GEL
อังคาร
12.670
GEL THB
0.07892
THB GEL
พุธ
12.738
GEL THB
0.07851
THB GEL
พฤหัสบดี
12.687
GEL THB
0.07882
THB GEL
ศุกร์
12.714
GEL THB
0.07865
THB GEL
จันทร์
12.718
GEL THB
0.07863
THB GEL
อังคาร
12.741
GEL THB
0.07848
THB GEL
พุธ
12.655
GEL THB
0.07902
THB GEL
พฤหัสบดี
12.557
GEL THB
0.07964
THB GEL
ศุกร์
12.540
GEL THB
0.07974
THB GEL
จันทร์
12.674
GEL THB
0.07890
THB GEL
อังคาร
12.648
GEL THB
0.07906
THB GEL
พุธ
12.621
GEL THB
0.07923
THB GEL
พฤหัสบดี
12.472
GEL THB
0.08018
THB GEL
ศุกร์
12.460
GEL THB
0.08026
THB GEL
จันทร์
12.546
GEL THB
0.07971
THB GEL
อังคาร
12.445
GEL THB
0.08035
THB GEL
พุธ
12.450
GEL THB
0.08032
THB GEL
พฤหัสบดี
12.389
GEL THB
0.08071
THB GEL
ศุกร์
12.362
GEL THB
0.08089
THB GEL
จันทร์
12.398
GEL THB
0.08066
THB GEL
อังคาร
12.387
GEL THB
0.08073
THB GEL
ศุกร์
12.388
GEL THB
0.08072
THB GEL
จันทร์
12.353
GEL THB
0.08095
THB GEL
อังคาร
12.401
GEL THB
0.08064
THB GEL
พุธ
12.373
GEL THB
0.08082
THB GEL
พฤหัสบดี
12.454
GEL THB
0.08029
THB GEL
ศุกร์
12.523
GEL THB
0.07985
THB GEL
จันทร์
12.588
GEL THB
0.07944
THB GEL
อังคาร
12.535
GEL THB
0.07978
THB GEL
พุธ
12.516
GEL THB
0.07990
THB GEL
พฤหัสบดี
12.498
GEL THB
0.08001
THB GEL
ศุกร์
12.435
GEL THB
0.08042
THB GEL
จันทร์
12.352
GEL THB
0.08096
THB GEL
อังคาร
12.240
GEL THB
0.08170
THB GEL
พุธ
12.182
GEL THB
0.08209
THB GEL
พฤหัสบดี
12.157
GEL THB
0.08225
THB GEL
ศุกร์
12.096
GEL THB
0.08267
THB GEL
จันทร์
12.128
GEL THB
0.08246
THB GEL
อังคาร
12.197
GEL THB
0.08199
THB GEL
พุธ
12.153
GEL THB
0.08229
THB GEL
พฤหัสบดี
12.202
GEL THB
0.08195
THB GEL
ศุกร์
12.247
GEL THB
0.08165
THB GEL
จันทร์
12.308
GEL THB
0.08125
THB GEL
อังคาร
12.317
GEL THB
0.08119
THB GEL
พุธ
12.280
GEL THB
0.08143
THB GEL
พฤหัสบดี
12.201
GEL THB
0.08196
THB GEL
ศุกร์
12.128
GEL THB
0.08245
THB GEL
จันทร์
12.126
GEL THB
0.08247
THB GEL
อังคาร
12.026
GEL THB
0.08316
THB GEL
พุธ
11.958
GEL THB
0.08363
THB GEL
พฤหัสบดี
11.884
GEL THB
0.08415
THB GEL
ศุกร์
12.143
GEL THB
0.08235
THB GEL
จันทร์
12.276
GEL THB
0.08146
THB GEL
อังคาร
12.186
GEL THB
0.08206
THB GEL
พุธ
12.153
GEL THB
0.08228
THB GEL
พฤหัสบดี
12.278
GEL THB
0.08145
THB GEL
ศุกร์
12.327
GEL THB
0.08112
THB GEL
จันทร์
12.443
GEL THB
0.08037
THB GEL
อังคาร
12.386
GEL THB
0.08074
THB GEL
พุธ
12.348
GEL THB
0.08098
THB GEL
พฤหัสบดี
12.423
GEL THB
0.08049
THB GEL
ศุกร์
12.385
GEL THB
0.08074
THB GEL
จันทร์
12.398
GEL THB
0.08066
THB GEL
อังคาร
12.371
GEL THB
0.08084
THB GEL
พุธ
12.280
GEL THB
0.08143
THB GEL
พฤหัสบดี
12.240
GEL THB
0.08170
THB GEL
ศุกร์
12.292
GEL THB
0.08136
THB GEL
จันทร์
12.192
GEL THB
0.08202
THB GEL
อังคาร
12.182
GEL THB
0.08209
THB GEL
พุธ
12.257
GEL THB
0.08158
THB GEL
พฤหัสบดี
12.299
GEL THB
0.08131
THB GEL
ศุกร์
12.297
GEL THB
0.08132
THB GEL
จันทร์
12.369
GEL THB
0.08085
THB GEL
อังคาร
12.373
GEL THB
0.08082
THB GEL
พุธ
12.347
GEL THB
0.08099
THB GEL
พฤหัสบดี
12.286
GEL THB
0.08140
THB GEL
ศุกร์
12.294
GEL THB
0.08134
THB GEL
จันทร์
12.307
GEL THB
0.08125
THB GEL
อังคาร
12.295
GEL THB
0.08133
THB GEL
พุธ
12.285
GEL THB
0.08140
THB GEL
พฤหัสบดี
12.308
GEL THB
0.08125
THB GEL
ศุกร์
12.262
GEL THB
0.08156
THB GEL
จันทร์
12.235
GEL THB
0.08174
THB GEL
อังคาร
12.235
GEL THB
0.08173
THB GEL
พุธ
12.231
GEL THB
0.08176
THB GEL
พฤหัสบดี
12.207
GEL THB
0.08192
THB GEL
ศุกร์
12.086
GEL THB
0.08274
THB GEL
จันทร์
12.142
GEL THB
0.08236
THB GEL