อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง ลารีจอร์เจีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ลารีจอร์เจีย และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 ลารีจอร์เจีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ลารีจอร์เจีย
ต่ำสุด = 8.9176 (6/11/2563) เฉลี่ย = 10.055 สูงสุด = 11.520 (16/3/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ลารีจอร์เจีย และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
10.371
GEL THB
0.09642
THB GEL
ศุกร์
10.548
GEL THB
0.09480
THB GEL
อังคาร
10.541
GEL THB
0.09487
THB GEL
พุธ
10.581
GEL THB
0.09451
THB GEL
พฤหัสบดี
10.568
GEL THB
0.09462
THB GEL
ศุกร์
10.430
GEL THB
0.09588
THB GEL
อังคาร
10.491
GEL THB
0.09532
THB GEL
พุธ
10.532
GEL THB
0.09495
THB GEL
พฤหัสบดี
10.536
GEL THB
0.09491
THB GEL
ศุกร์
10.577
GEL THB
0.09454
THB GEL
อังคาร
10.592
GEL THB
0.09441
THB GEL
พุธ
10.447
GEL THB
0.09572
THB GEL
พฤหัสบดี
10.580
GEL THB
0.09452
THB GEL
ศุกร์
10.599
GEL THB
0.09435
THB GEL
อังคาร
10.710
GEL THB
0.09337
THB GEL
พุธ
10.682
GEL THB
0.09361
THB GEL
พฤหัสบดี
10.767
GEL THB
0.09288
THB GEL
ศุกร์
10.758
GEL THB
0.09295
THB GEL
พุธ
10.823
GEL THB
0.09239
THB GEL
พฤหัสบดี
10.899
GEL THB
0.09175
THB GEL
อังคาร
10.943
GEL THB
0.09138
THB GEL
พุธ
10.892
GEL THB
0.09181
THB GEL
ศุกร์
10.836
GEL THB
0.09228
THB GEL
อังคาร
10.896
GEL THB
0.09177
THB GEL
พุธ
10.915
GEL THB
0.09162
THB GEL
พฤหัสบดี
11.146
GEL THB
0.08972
THB GEL
ศุกร์
11.202
GEL THB
0.08927
THB GEL
จันทร์
11.219
GEL THB
0.08914
THB GEL
อังคาร
11.352
GEL THB
0.08809
THB GEL
พุธ
11.447
GEL THB
0.08736
THB GEL
พฤหัสบดี
11.327
GEL THB
0.08828
THB GEL
ศุกร์
11.287
GEL THB
0.08860
THB GEL
จันทร์
11.279
GEL THB
0.08866
THB GEL
อังคาร
11.264
GEL THB
0.08878
THB GEL
พุธ
11.169
GEL THB
0.08953
THB GEL
พฤหัสบดี
11.313
GEL THB
0.08839
THB GEL
ศุกร์
11.394
GEL THB
0.08776
THB GEL
อังคาร
11.283
GEL THB
0.08863
THB GEL
พุธ
11.247
GEL THB
0.08891
THB GEL
พฤหัสบดี
11.334
GEL THB
0.08823
THB GEL
ศุกร์
11.395
GEL THB
0.08775
THB GEL
จันทร์
11.520
GEL THB
0.08681
THB GEL
อังคาร
10.517
GEL THB
0.09508
THB GEL
พุธ
10.552
GEL THB
0.09477
THB GEL
พฤหัสบดี
10.549
GEL THB
0.09479
THB GEL
ศุกร์
10.298
GEL THB
0.09711
THB GEL
จันทร์
10.400
GEL THB
0.09615
THB GEL
อังคาร
10.030
GEL THB
0.09970
THB GEL
พุธ
9.5651
GEL THB
0.1045
THB GEL
พฤหัสบดี
9.4207
GEL THB
0.1061
THB GEL
ศุกร์
9.4953
GEL THB
0.1053
THB GEL
อังคาร
9.9042
GEL THB
0.1010
THB GEL
พุธ
9.9166
GEL THB
0.1008
THB GEL
พฤหัสบดี
10.011
GEL THB
0.09989
THB GEL
ศุกร์
10.284
GEL THB
0.09724
THB GEL
จันทร์
10.397
GEL THB
0.09618
THB GEL
อังคาร
10.310
GEL THB
0.09700
THB GEL
พุธ
10.303
GEL THB
0.09706
THB GEL
พฤหัสบดี
10.340
GEL THB
0.09672
THB GEL
ศุกร์
10.250
GEL THB
0.09756
THB GEL
จันทร์
10.357
GEL THB
0.09655
THB GEL
อังคาร
10.375
GEL THB
0.09639
THB GEL
พุธ
10.346
GEL THB
0.09666
THB GEL
พฤหัสบดี
10.319
GEL THB
0.09691
THB GEL
ศุกร์
10.316
GEL THB
0.09694
THB GEL
อังคาร
10.297
GEL THB
0.09711
THB GEL
พุธ
10.287
GEL THB
0.09721
THB GEL
พฤหัสบดี
10.120
GEL THB
0.09881
THB GEL
ศุกร์
10.179
GEL THB
0.09824
THB GEL
อังคาร
10.132
GEL THB
0.09870
THB GEL
พุธ
10.138
GEL THB
0.09864
THB GEL
พฤหัสบดี
10.080
GEL THB
0.09921
THB GEL
ศุกร์
10.068
GEL THB
0.09933
THB GEL
อังคาร
10.095
GEL THB
0.09906
THB GEL
พุธ
10.092
GEL THB
0.09909
THB GEL
พฤหัสบดี
10.081
GEL THB
0.09920
THB GEL
ศุกร์
10.064
GEL THB
0.09936
THB GEL
อังคาร
10.021
GEL THB
0.09979
THB GEL
พุธ
9.9858
GEL THB
0.1001
THB GEL
พฤหัสบดี
9.9470
GEL THB
0.1005
THB GEL
ศุกร์
9.9936
GEL THB
0.1001
THB GEL
อังคาร
9.9836
GEL THB
0.1002
THB GEL
พุธ
9.9051
GEL THB
0.1010
THB GEL
พฤหัสบดี
9.9184
GEL THB
0.1008
THB GEL
ศุกร์
9.9508
GEL THB
0.1005
THB GEL
พุธ
10.005
GEL THB
0.09995
THB GEL
พฤหัสบดี
9.9867
GEL THB
0.1001
THB GEL
ศุกร์
10.008
GEL THB
0.09992
THB GEL
อังคาร
9.9808
GEL THB
0.1002
THB GEL
พุธ
10.219
GEL THB
0.09785
THB GEL
พฤหัสบดี
9.9097
GEL THB
0.1009
THB GEL
ศุกร์
10.478
GEL THB
0.09544
THB GEL
อังคาร
10.448
GEL THB
0.09571
THB GEL
พุธ
10.263
GEL THB
0.09743
THB GEL
พฤหัสบดี
10.135
GEL THB
0.09867
THB GEL
ศุกร์
10.144
GEL THB
0.09858
THB GEL
อังคาร
10.207
GEL THB
0.09797
THB GEL
พุธ
10.140
GEL THB
0.09862
THB GEL
พฤหัสบดี
10.113
GEL THB
0.09888
THB GEL
ศุกร์
10.160
GEL THB
0.09843
THB GEL
อังคาร
10.166
GEL THB
0.09837
THB GEL
พุธ
10.088
GEL THB
0.09913
THB GEL
พฤหัสบดี
10.108
GEL THB
0.09893
THB GEL
ศุกร์
10.084
GEL THB
0.09917
THB GEL
อังคาร
10.090
GEL THB
0.09910
THB GEL
พุธ
10.051
GEL THB
0.09950
THB GEL
พฤหัสบดี
10.125
GEL THB
0.09876
THB GEL
ศุกร์
10.155
GEL THB
0.09847
THB GEL
อังคาร
10.205
GEL THB
0.09800
THB GEL
พุธ
10.165
GEL THB
0.09838
THB GEL
พฤหัสบดี
10.178
GEL THB
0.09825
THB GEL
ศุกร์
10.210
GEL THB
0.09794
THB GEL
อังคาร
10.290
GEL THB
0.09718
THB GEL
พุธ
10.276
GEL THB
0.09731
THB GEL
พฤหัสบดี
10.323
GEL THB
0.09687
THB GEL
ศุกร์
10.318
GEL THB
0.09692
THB GEL
อังคาร
10.274
GEL THB
0.09734
THB GEL
พุธ
10.277
GEL THB
0.09731
THB GEL
พฤหัสบดี
10.371
GEL THB
0.09642
THB GEL
ศุกร์
10.335
GEL THB
0.09676
THB GEL
อังคาร
10.186
GEL THB
0.09818
THB GEL
พุธ
10.192
GEL THB
0.09811
THB GEL
พฤหัสบดี
10.169
GEL THB
0.09834
THB GEL
ศุกร์
10.134
GEL THB
0.09868
THB GEL
อังคาร
10.094
GEL THB
0.09906
THB GEL
พุธ
10.139
GEL THB
0.09863
THB GEL
ศุกร์
10.026
GEL THB
0.09974
THB GEL
อังคาร
10.111
GEL THB
0.09891
THB GEL
พุธ
10.101
GEL THB
0.09900
THB GEL
พฤหัสบดี
10.107
GEL THB
0.09894
THB GEL
ศุกร์
10.062
GEL THB
0.09938
THB GEL
อังคาร
10.118
GEL THB
0.09884
THB GEL
พุธ
10.109
GEL THB
0.09892
THB GEL
พุธ
10.138
GEL THB
0.09864
THB GEL
พฤหัสบดี
10.111
GEL THB
0.09890
THB GEL
ศุกร์
10.085
GEL THB
0.09915
THB GEL
จันทร์
10.056
GEL THB
0.09945
THB GEL
อังคาร
10.055
GEL THB
0.09945
THB GEL
พุธ
10.113
GEL THB
0.09889
THB GEL
พฤหัสบดี
10.178
GEL THB
0.09825
THB GEL
ศุกร์
10.163
GEL THB
0.09839
THB GEL
พุธ
10.138
GEL THB
0.09864
THB GEL
พฤหัสบดี
10.114
GEL THB
0.09888
THB GEL
ศุกร์
10.124
GEL THB
0.09878
THB GEL
อังคาร
9.9652
GEL THB
0.1003
THB GEL
พุธ
9.8512
GEL THB
0.1015
THB GEL
พฤหัสบดี
9.8862
GEL THB
0.1012
THB GEL
ศุกร์
9.7036
GEL THB
0.1031
THB GEL
อังคาร
9.7385
GEL THB
0.1027
THB GEL
พุธ
9.6837
GEL THB
0.1033
THB GEL
พฤหัสบดี
9.8161
GEL THB
0.1019
THB GEL
ศุกร์
9.6437
GEL THB
0.1037
THB GEL
จันทร์
9.5200
GEL THB
0.1050
THB GEL
อังคาร
9.4300
GEL THB
0.1060
THB GEL
พุธ
9.4490
GEL THB
0.1058
THB GEL
พฤหัสบดี
9.6413
GEL THB
0.1037
THB GEL
ศุกร์
9.8324
GEL THB
0.1017
THB GEL
จันทร์
9.7895
GEL THB
0.1022
THB GEL
อังคาร
9.7266
GEL THB
0.1028
THB GEL
พุธ
9.7269
GEL THB
0.1028
THB GEL
พฤหัสบดี
9.6425
GEL THB
0.1037
THB GEL
ศุกร์
9.6629
GEL THB
0.1035
THB GEL
จันทร์
9.7234
GEL THB
0.1028
THB GEL
อังคาร
9.7070
GEL THB
0.1030
THB GEL
พุธ
9.6724
GEL THB
0.1034
THB GEL
พฤหัสบดี
9.6581
GEL THB
0.1035
THB GEL
ศุกร์
9.6687
GEL THB
0.1034
THB GEL
จันทร์
9.6493
GEL THB
0.1036
THB GEL
อังคาร
9.6861
GEL THB
0.1032
THB GEL
พุธ
9.6866
GEL THB
0.1032
THB GEL
พฤหัสบดี
9.6730
GEL THB
0.1034
THB GEL
ศุกร์
9.6728
GEL THB
0.1034
THB GEL
จันทร์
9.6824
GEL THB
0.1033
THB GEL
อังคาร
9.6801
GEL THB
0.1033
THB GEL
พุธ
9.5828
GEL THB
0.1044
THB GEL
พฤหัสบดี
9.6233
GEL THB
0.1039
THB GEL
ศุกร์
9.6197
GEL THB
0.1040
THB GEL
อังคาร
9.6037
GEL THB
0.1041
THB GEL
พุธ
9.4059
GEL THB
0.1063
THB GEL
พฤหัสบดี
9.2756
GEL THB
0.1078
THB GEL
ศุกร์
8.9176
GEL THB
0.1121
THB GEL
อังคาร
9.1443
GEL THB
0.1094
THB GEL
พุธ
9.0924
GEL THB
0.1100
THB GEL
พฤหัสบดี
9.0827
GEL THB
0.1101
THB GEL
ศุกร์
9.1971
GEL THB
0.1087
THB GEL
อังคาร
9.0960
GEL THB
0.1099
THB GEL
พุธ
9.1550
GEL THB
0.1092
THB GEL
พฤหัสบดี
9.1895
GEL THB
0.1088
THB GEL
ศุกร์
9.1619
GEL THB
0.1091
THB GEL
อังคาร
9.2003
GEL THB
0.1087
THB GEL
พุธ
9.1836
GEL THB
0.1089
THB GEL
พฤหัสบดี
9.1281
GEL THB
0.1096
THB GEL
อังคาร
9.0698
GEL THB
0.1103
THB GEL
พุธ
9.1065
GEL THB
0.1098
THB GEL
พฤหัสบดี
9.0786
GEL THB
0.1101
THB GEL
ศุกร์
9.0795
GEL THB
0.1101
THB GEL
จันทร์
9.0925
GEL THB
0.1100
THB GEL
อังคาร
9.1250
GEL THB
0.1096
THB GEL
พุธ
9.1644
GEL THB
0.1091
THB GEL
พฤหัสบดี
9.1216
GEL THB
0.1096
THB GEL
ศุกร์
9.1443
GEL THB
0.1094
THB GEL
จันทร์
9.1293
GEL THB
0.1095
THB GEL
อังคาร
9.1062
GEL THB
0.1098
THB GEL
พุธ
9.0687
GEL THB
0.1103
THB GEL
พฤหัสบดี
9.0630
GEL THB
0.1103
THB GEL
ศุกร์
9.0328
GEL THB
0.1107
THB GEL
จันทร์
9.1785
GEL THB
0.1089
THB GEL
อังคาร
9.2057
GEL THB
0.1086
THB GEL
พุธ
9.1943
GEL THB
0.1088
THB GEL
พฤหัสบดี
9.1659
GEL THB
0.1091
THB GEL
ศุกร์
9.1614
GEL THB
0.1092
THB GEL
อังคาร
9.1854
GEL THB
0.1089
THB GEL
พุธ
9.1737
GEL THB
0.1090
THB GEL
พฤหัสบดี
9.1108
GEL THB
0.1098
THB GEL