อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง รูปีเนปาล และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูปีเนปาล และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 รูปีเนปาล แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น รูปีเนปาล
ต่ำสุด = 0.2555 (6/1/2564) เฉลี่ย = 0.2675 สูงสุด = 0.2842 (27/9/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูปีเนปาล และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
0.2567
NPR THB
3.8963
THB NPR
จันทร์
0.2558
NPR THB
3.9091
THB NPR
อังคาร
0.2555
NPR THB
3.9138
THB NPR
พุธ
0.2555
NPR THB
3.9139
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2558
NPR THB
3.9088
THB NPR
ศุกร์
0.2564
NPR THB
3.8997
THB NPR
จันทร์
0.2563
NPR THB
3.9014
THB NPR
อังคาร
0.2572
NPR THB
3.8878
THB NPR
พุธ
0.2566
NPR THB
3.8977
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2566
NPR THB
3.8966
THB NPR
ศุกร์
0.2569
NPR THB
3.8921
THB NPR
จันทร์
0.2566
NPR THB
3.8973
THB NPR
อังคาร
0.2566
NPR THB
3.8977
THB NPR
พุธ
0.2566
NPR THB
3.8975
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2564
NPR THB
3.9003
THB NPR
ศุกร์
0.2570
NPR THB
3.8915
THB NPR
จันทร์
0.2567
NPR THB
3.8958
THB NPR
อังคาร
0.2566
NPR THB
3.8965
THB NPR
พุธ
0.2569
NPR THB
3.8920
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2568
NPR THB
3.8936
THB NPR
ศุกร์
0.2563
NPR THB
3.9022
THB NPR
จันทร์
0.2562
NPR THB
3.9033
THB NPR
อังคาร
0.2568
NPR THB
3.8935
THB NPR
พุธ
0.2573
NPR THB
3.8868
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2574
NPR THB
3.8843
THB NPR
ศุกร์
0.2579
NPR THB
3.8768
THB NPR
จันทร์
0.2572
NPR THB
3.8882
THB NPR
อังคาร
0.2568
NPR THB
3.8933
THB NPR
พุธ
0.2568
NPR THB
3.8942
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2563
NPR THB
3.9015
THB NPR
ศุกร์
0.2572
NPR THB
3.8882
THB NPR
จันทร์
0.2570
NPR THB
3.8906
THB NPR
อังคาร
0.2568
NPR THB
3.8943
THB NPR
พุธ
0.2575
NPR THB
3.8832
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2584
NPR THB
3.8706
THB NPR
ศุกร์
0.2585
NPR THB
3.8684
THB NPR
จันทร์
0.2590
NPR THB
3.8610
THB NPR
อังคาร
0.2589
NPR THB
3.8628
THB NPR
พุธ
0.2595
NPR THB
3.8529
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2599
NPR THB
3.8471
THB NPR
ศุกร์
0.2573
NPR THB
3.8872
THB NPR
จันทร์
0.2567
NPR THB
3.8962
THB NPR
อังคาร
0.2580
NPR THB
3.8755
THB NPR
พุธ
0.2600
NPR THB
3.8454
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2607
NPR THB
3.8358
THB NPR
ศุกร์
0.2609
NPR THB
3.8328
THB NPR
จันทร์
0.2628
NPR THB
3.8048
THB NPR
อังคาร
0.2634
NPR THB
3.7969
THB NPR
พุธ
0.2630
NPR THB
3.8029
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2628
NPR THB
3.8052
THB NPR
ศุกร์
0.2645
NPR THB
3.7804
THB NPR
จันทร์
0.2650
NPR THB
3.7740
THB NPR
อังคาร
0.2651
NPR THB
3.7726
THB NPR
พุธ
0.2653
NPR THB
3.7686
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2656
NPR THB
3.7650
THB NPR
ศุกร์
0.2659
NPR THB
3.7608
THB NPR
จันทร์
0.2670
NPR THB
3.7455
THB NPR
อังคาร
0.2672
NPR THB
3.7423
THB NPR
พุธ
0.2670
NPR THB
3.7452
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2677
NPR THB
3.7355
THB NPR
ศุกร์
0.2681
NPR THB
3.7304
THB NPR
จันทร์
0.2683
NPR THB
3.7278
THB NPR
อังคาร
0.2655
NPR THB
3.7668
THB NPR
พุธ
0.2672
NPR THB
3.7418
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2666
NPR THB
3.7514
THB NPR
ศุกร์
0.2660
NPR THB
3.7596
THB NPR
จันทร์
0.2674
NPR THB
3.7403
THB NPR
อังคาร
0.2671
NPR THB
3.7444
THB NPR
พุธ
0.2633
NPR THB
3.7979
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2633
NPR THB
3.7974
THB NPR
ศุกร์
0.2630
NPR THB
3.8020
THB NPR
จันทร์
0.2623
NPR THB
3.8120
THB NPR
อังคาร
0.2618
NPR THB
3.8195
THB NPR
พุธ
0.2609
NPR THB
3.8327
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2603
NPR THB
3.8415
THB NPR
ศุกร์
0.2623
NPR THB
3.8117
THB NPR
จันทร์
0.2604
NPR THB
3.8409
THB NPR
อังคาร
0.2606
NPR THB
3.8378
THB NPR
พุธ
0.2598
NPR THB
3.8497
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2609
NPR THB
3.8332
THB NPR
ศุกร์
0.2615
NPR THB
3.8246
THB NPR
จันทร์
0.2628
NPR THB
3.8054
THB NPR
อังคาร
0.2629
NPR THB
3.8043
THB NPR
พุธ
0.2634
NPR THB
3.7959
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2633
NPR THB
3.7983
THB NPR
ศุกร์
0.2630
NPR THB
3.8027
THB NPR
จันทร์
0.2638
NPR THB
3.7911
THB NPR
อังคาร
0.2638
NPR THB
3.7914
THB NPR
พุธ
0.2632
NPR THB
3.7989
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2648
NPR THB
3.7763
THB NPR
ศุกร์
0.2651
NPR THB
3.7722
THB NPR
จันทร์
0.2650
NPR THB
3.7729
THB NPR
อังคาร
0.2649
NPR THB
3.7753
THB NPR
พุธ
0.2657
NPR THB
3.7637
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2664
NPR THB
3.7544
THB NPR
ศุกร์
0.2674
NPR THB
3.7400
THB NPR
จันทร์
0.2678
NPR THB
3.7336
THB NPR
อังคาร
0.2692
NPR THB
3.7148
THB NPR
พุธ
0.2687
NPR THB
3.7219
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2683
NPR THB
3.7270
THB NPR
ศุกร์
0.2697
NPR THB
3.7084
THB NPR
จันทร์
0.2688
NPR THB
3.7198
THB NPR
อังคาร
0.2695
NPR THB
3.7102
THB NPR
พุธ
0.2687
NPR THB
3.7217
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2696
NPR THB
3.7092
THB NPR
ศุกร์
0.2696
NPR THB
3.7097
THB NPR
จันทร์
0.2688
NPR THB
3.7205
THB NPR
อังคาร
0.2672
NPR THB
3.7423
THB NPR
พุธ
0.2665
NPR THB
3.7529
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2667
NPR THB
3.7491
THB NPR
ศุกร์
0.2677
NPR THB
3.7360
THB NPR
จันทร์
0.2677
NPR THB
3.7350
THB NPR
อังคาร
0.2675
NPR THB
3.7386
THB NPR
พุธ
0.2669
NPR THB
3.7461
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2666
NPR THB
3.7516
THB NPR
ศุกร์
0.2657
NPR THB
3.7643
THB NPR
จันทร์
0.2656
NPR THB
3.7652
THB NPR
อังคาร
0.2653
NPR THB
3.7700
THB NPR
พุธ
0.2657
NPR THB
3.7637
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2646
NPR THB
3.7790
THB NPR
ศุกร์
0.2659
NPR THB
3.7610
THB NPR
จันทร์
0.2665
NPR THB
3.7525
THB NPR
อังคาร
0.2669
NPR THB
3.7471
THB NPR
พุธ
0.2681
NPR THB
3.7294
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2683
NPR THB
3.7267
THB NPR
ศุกร์
0.2677
NPR THB
3.7349
THB NPR
จันทร์
0.2690
NPR THB
3.7176
THB NPR
อังคาร
0.2698
NPR THB
3.7064
THB NPR
พุธ
0.2694
NPR THB
3.7117
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2687
NPR THB
3.7210
THB NPR
ศุกร์
0.2692
NPR THB
3.7144
THB NPR
จันทร์
0.2702
NPR THB
3.7010
THB NPR
อังคาร
0.2699
NPR THB
3.7055
THB NPR
พุธ
0.2701
NPR THB
3.7023
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2712
NPR THB
3.6867
THB NPR
ศุกร์
0.2724
NPR THB
3.6713
THB NPR
จันทร์
0.2736
NPR THB
3.6546
THB NPR
อังคาร
0.2737
NPR THB
3.6540
THB NPR
พุธ
0.2740
NPR THB
3.6499
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2739
NPR THB
3.6506
THB NPR
ศุกร์
0.2743
NPR THB
3.6454
THB NPR
จันทร์
0.2739
NPR THB
3.6516
THB NPR
อังคาร
0.2750
NPR THB
3.6362
THB NPR
พุธ
0.2752
NPR THB
3.6331
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2758
NPR THB
3.6259
THB NPR
ศุกร์
0.2765
NPR THB
3.6163
THB NPR
จันทร์
0.2767
NPR THB
3.6135
THB NPR
อังคาร
0.2764
NPR THB
3.6178
THB NPR
พุธ
0.2761
NPR THB
3.6213
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2766
NPR THB
3.6154
THB NPR
ศุกร์
0.2760
NPR THB
3.6229
THB NPR
จันทร์
0.2768
NPR THB
3.6122
THB NPR
อังคาร
0.2781
NPR THB
3.5964
THB NPR
พุธ
0.2792
NPR THB
3.5822
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2802
NPR THB
3.5684
THB NPR
ศุกร์
0.2812
NPR THB
3.5562
THB NPR
จันทร์
0.2813
NPR THB
3.5554
THB NPR
อังคาร
0.2810
NPR THB
3.5588
THB NPR
พุธ
0.2800
NPR THB
3.5717
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2782
NPR THB
3.5942
THB NPR
ศุกร์
0.2806
NPR THB
3.5635
THB NPR
จันทร์
0.2817
NPR THB
3.5499
THB NPR
อังคาร
0.2797
NPR THB
3.5754
THB NPR
พุธ
0.2806
NPR THB
3.5643
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2802
NPR THB
3.5691
THB NPR
ศุกร์
0.2805
NPR THB
3.5650
THB NPR
จันทร์
0.2809
NPR THB
3.5599
THB NPR
อังคาร
0.2772
NPR THB
3.6074
THB NPR
พุธ
0.2755
NPR THB
3.6297
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2755
NPR THB
3.6294
THB NPR
ศุกร์
0.2770
NPR THB
3.6102
THB NPR
จันทร์
0.2767
NPR THB
3.6140
THB NPR
อังคาร
0.2763
NPR THB
3.6198
THB NPR
พุธ
0.2767
NPR THB
3.6141
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2777
NPR THB
3.6016
THB NPR
ศุกร์
0.2789
NPR THB
3.5851
THB NPR
จันทร์
0.2775
NPR THB
3.6041
THB NPR
อังคาร
0.2773
NPR THB
3.6059
THB NPR
พุธ
0.2783
NPR THB
3.5928
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2780
NPR THB
3.5974
THB NPR
ศุกร์
0.2781
NPR THB
3.5964
THB NPR
จันทร์
0.2789
NPR THB
3.5852
THB NPR
อังคาร
0.2793
NPR THB
3.5799
THB NPR
พุธ
0.2796
NPR THB
3.5769
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2809
NPR THB
3.5601
THB NPR
ศุกร์
0.2826
NPR THB
3.5385
THB NPR
จันทร์
0.2829
NPR THB
3.5344
THB NPR
อังคาร
0.2830
NPR THB
3.5331
THB NPR
พุธ
0.2829
NPR THB
3.5345
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2818
NPR THB
3.5490
THB NPR
ศุกร์
0.2829
NPR THB
3.5350
THB NPR
จันทร์
0.2842
NPR THB
3.5188
THB NPR