อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง รูปีเนปาล และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูปีเนปาล และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 รูปีเนปาล แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น รูปีเนปาล
ต่ำสุด = 0.2606 (31/12/2562) เฉลี่ย = 0.2756 สูงสุด = 0.2900 (2/1/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูปีเนปาล และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
0.2893
NPR THB
3.4566
THB NPR
พุธ
0.2900
NPR THB
3.4485
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2845
NPR THB
3.5147
THB NPR
ศุกร์
0.2874
NPR THB
3.4796
THB NPR
จันทร์
0.2872
NPR THB
3.4816
THB NPR
อังคาร
0.2857
NPR THB
3.4998
THB NPR
พุธ
0.2839
NPR THB
3.5225
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2832
NPR THB
3.5306
THB NPR
ศุกร์
0.2828
NPR THB
3.5365
THB NPR
จันทร์
0.2819
NPR THB
3.5478
THB NPR
อังคาร
0.2808
NPR THB
3.5617
THB NPR
พุธ
0.2783
NPR THB
3.5929
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2792
NPR THB
3.5816
THB NPR
ศุกร์
0.2788
NPR THB
3.5868
THB NPR
จันทร์
0.2788
NPR THB
3.5867
THB NPR
อังคาร
0.2786
NPR THB
3.5888
THB NPR
พุธ
0.2781
NPR THB
3.5953
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2788
NPR THB
3.5872
THB NPR
ศุกร์
0.2778
NPR THB
3.5996
THB NPR
จันทร์
0.2772
NPR THB
3.6073
THB NPR
อังคาร
0.2769
NPR THB
3.6115
THB NPR
พุธ
0.2754
NPR THB
3.6311
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2746
NPR THB
3.6416
THB NPR
ศุกร์
0.2742
NPR THB
3.6474
THB NPR
จันทร์
0.2729
NPR THB
3.6642
THB NPR
อังคาร
0.2732
NPR THB
3.6608
THB NPR
พุธ
0.2728
NPR THB
3.6659
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2737
NPR THB
3.6532
THB NPR
ศุกร์
0.2758
NPR THB
3.6256
THB NPR
จันทร์
0.2758
NPR THB
3.6264
THB NPR
อังคาร
0.2767
NPR THB
3.6144
THB NPR
พุธ
0.2765
NPR THB
3.6165
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2755
NPR THB
3.6294
THB NPR
ศุกร์
0.2744
NPR THB
3.6439
THB NPR
จันทร์
0.2736
NPR THB
3.6547
THB NPR
อังคาร
0.2732
NPR THB
3.6607
THB NPR
พุธ
0.2732
NPR THB
3.6608
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2738
NPR THB
3.6525
THB NPR
ศุกร์
0.2751
NPR THB
3.6344
THB NPR
จันทร์
0.2752
NPR THB
3.6331
THB NPR
อังคาร
0.2753
NPR THB
3.6322
THB NPR
พุธ
0.2754
NPR THB
3.6308
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2767
NPR THB
3.6135
THB NPR
ศุกร์
0.2796
NPR THB
3.5763
THB NPR
จันทร์
0.2807
NPR THB
3.5627
THB NPR
อังคาร
0.2822
NPR THB
3.5441
THB NPR
พุธ
0.2830
NPR THB
3.5331
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2838
NPR THB
3.5242
THB NPR
ศุกร์
0.2833
NPR THB
3.5300
THB NPR
จันทร์
0.2837
NPR THB
3.5248
THB NPR
อังคาร
0.2836
NPR THB
3.5258
THB NPR
พุธ
0.2842
NPR THB
3.5193
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2860
NPR THB
3.4965
THB NPR
ศุกร์
0.2865
NPR THB
3.4902
THB NPR
จันทร์
0.2889
NPR THB
3.4618
THB NPR
อังคาร
0.2869
NPR THB
3.4859
THB NPR
พุธ
0.2884
NPR THB
3.4673
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2887
NPR THB
3.4637
THB NPR
ศุกร์
0.2873
NPR THB
3.4809
THB NPR
จันทร์
0.2865
NPR THB
3.4902
THB NPR
อังคาร
0.2871
NPR THB
3.4830
THB NPR
พุธ
0.2888
NPR THB
3.4632
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2872
NPR THB
3.4816
THB NPR
ศุกร์
0.2864
NPR THB
3.4922
THB NPR
จันทร์
0.2860
NPR THB
3.4962
THB NPR
อังคาร
0.2877
NPR THB
3.4754
THB NPR
พุธ
0.2891
NPR THB
3.4593
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2876
NPR THB
3.4773
THB NPR
ศุกร์
0.2876
NPR THB
3.4769
THB NPR
จันทร์
0.2867
NPR THB
3.4875
THB NPR
อังคาร
0.2865
NPR THB
3.4902
THB NPR
พุธ
0.2869
NPR THB
3.4852
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2885
NPR THB
3.4666
THB NPR
ศุกร์
0.2867
NPR THB
3.4875
THB NPR
จันทร์
0.2862
NPR THB
3.4946
THB NPR
อังคาร
0.2857
NPR THB
3.4998
THB NPR
พุธ
0.2861
NPR THB
3.4955
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2860
NPR THB
3.4962
THB NPR
ศุกร์
0.2865
NPR THB
3.4908
THB NPR
จันทร์
0.2859
NPR THB
3.4983
THB NPR
อังคาร
0.2863
NPR THB
3.4931
THB NPR
พุธ
0.2864
NPR THB
3.4913
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2857
NPR THB
3.5007
THB NPR
ศุกร์
0.2854
NPR THB
3.5043
THB NPR
จันทร์
0.2856
NPR THB
3.5012
THB NPR
อังคาร
0.2866
NPR THB
3.4887
THB NPR
พุธ
0.2871
NPR THB
3.4832
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2885
NPR THB
3.4660
THB NPR
ศุกร์
0.2889
NPR THB
3.4616
THB NPR
จันทร์
0.2876
NPR THB
3.4773
THB NPR
อังคาร
0.2873
NPR THB
3.4802
THB NPR
พุธ
0.2852
NPR THB
3.5063
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2841
NPR THB
3.5205
THB NPR
ศุกร์
0.2825
NPR THB
3.5395
THB NPR
จันทร์
0.2810
NPR THB
3.5593
THB NPR
อังคาร
0.2796
NPR THB
3.5764
THB NPR
พุธ
0.2807
NPR THB
3.5622
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2818
NPR THB
3.5490
THB NPR
ศุกร์
0.2828
NPR THB
3.5363
THB NPR
จันทร์
0.2856
NPR THB
3.5017
THB NPR
อังคาร
0.2862
NPR THB
3.4941
THB NPR
พุธ
0.2862
NPR THB
3.4942
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2854
NPR THB
3.5034
THB NPR
ศุกร์
0.2861
NPR THB
3.4948
THB NPR
จันทร์
0.2861
NPR THB
3.4948
THB NPR
อังคาร
0.2854
NPR THB
3.5035
THB NPR
พุธ
0.2846
NPR THB
3.5131
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2843
NPR THB
3.5174
THB NPR
ศุกร์
0.2837
NPR THB
3.5247
THB NPR
จันทร์
0.2838
NPR THB
3.5230
THB NPR
อังคาร
0.2824
NPR THB
3.5417
THB NPR
พุธ
0.2827
NPR THB
3.5369
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2828
NPR THB
3.5362
THB NPR
ศุกร์
0.2818
NPR THB
3.5489
THB NPR
จันทร์
0.2812
NPR THB
3.5559
THB NPR
อังคาร
0.2817
NPR THB
3.5497
THB NPR
พุธ
0.2814
NPR THB
3.5531
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2808
NPR THB
3.5613
THB NPR
ศุกร์
0.2792
NPR THB
3.5815
THB NPR
จันทร์
0.2801
NPR THB
3.5704
THB NPR
อังคาร
0.2803
NPR THB
3.5674
THB NPR
พุธ
0.2806
NPR THB
3.5638
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2774
NPR THB
3.6048
THB NPR
ศุกร์
0.2766
NPR THB
3.6157
THB NPR
อาทิตย์
0.2768
NPR THB
3.6121
THB NPR
จันทร์
0.2767
NPR THB
3.6137
THB NPR
อังคาร
0.2768
NPR THB
3.6126
THB NPR
พุธ
0.2778
NPR THB
3.5994
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2785
NPR THB
3.5906
THB NPR
ศุกร์
0.2781
NPR THB
3.5953
THB NPR
จันทร์
0.2780
NPR THB
3.5965
THB NPR
พุธ
0.2772
NPR THB
3.6069
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2794
NPR THB
3.5793
THB NPR
ศุกร์
0.2797
NPR THB
3.5747
THB NPR
จันทร์
0.2801
NPR THB
3.5698
THB NPR
อังคาร
0.2811
NPR THB
3.5578
THB NPR
พุธ
0.2810
NPR THB
3.5592
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2795
NPR THB
3.5777
THB NPR
ศุกร์
0.2813
NPR THB
3.5549
THB NPR
จันทร์
0.2818
NPR THB
3.5490
THB NPR
อังคาร
0.2809
NPR THB
3.5601
THB NPR
พุธ
0.2808
NPR THB
3.5618
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2800
NPR THB
3.5715
THB NPR
ศุกร์
0.2792
NPR THB
3.5821
THB NPR
จันทร์
0.2797
NPR THB
3.5754
THB NPR
อังคาร
0.2802
NPR THB
3.5682
THB NPR
พุธ
0.2798
NPR THB
3.5743
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2798
NPR THB
3.5744
THB NPR
ศุกร์
0.2801
NPR THB
3.5702
THB NPR
จันทร์
0.2802
NPR THB
3.5688
THB NPR
อังคาร
0.2798
NPR THB
3.5738
THB NPR
พุธ
0.2793
NPR THB
3.5801
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2794
NPR THB
3.5786
THB NPR
ศุกร์
0.2767
NPR THB
3.6140
THB NPR
จันทร์
0.2728
NPR THB
3.6654
THB NPR
อังคาร
0.2714
NPR THB
3.6839
THB NPR
พุธ
0.2716
NPR THB
3.6819
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2721
NPR THB
3.6751
THB NPR
ศุกร์
0.2714
NPR THB
3.6840
THB NPR
จันทร์
0.2702
NPR THB
3.7007
THB NPR
อังคาร
0.2706
NPR THB
3.6958
THB NPR
พุธ
0.2703
NPR THB
3.6991
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2707
NPR THB
3.6944
THB NPR
ศุกร์
0.2717
NPR THB
3.6805
THB NPR
จันทร์
0.2700
NPR THB
3.7038
THB NPR
อังคาร
0.2685
NPR THB
3.7238
THB NPR
พุธ
0.2691
NPR THB
3.7163
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2679
NPR THB
3.7326
THB NPR
ศุกร์
0.2677
NPR THB
3.7359
THB NPR
จันทร์
0.2657
NPR THB
3.7642
THB NPR
อังคาร
0.2671
NPR THB
3.7441
THB NPR
พุธ
0.2664
NPR THB
3.7531
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2665
NPR THB
3.7518
THB NPR
ศุกร์
0.2675
NPR THB
3.7388
THB NPR
จันทร์
0.2664
NPR THB
3.7533
THB NPR
อังคาร
0.2650
NPR THB
3.7732
THB NPR
พุธ
0.2654
NPR THB
3.7682
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2658
NPR THB
3.7627
THB NPR
ศุกร์
0.2675
NPR THB
3.7388
THB NPR
จันทร์
0.2670
NPR THB
3.7449
THB NPR
อังคาร
0.2664
NPR THB
3.7535
THB NPR
พุธ
0.2667
NPR THB
3.7492
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2672
NPR THB
3.7427
THB NPR
ศุกร์
0.2678
NPR THB
3.7338
THB NPR
จันทร์
0.2666
NPR THB
3.7510
THB NPR
อังคาร
0.2659
NPR THB
3.7610
THB NPR
พุธ
0.2679
NPR THB
3.7324
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2677
NPR THB
3.7349
THB NPR
ศุกร์
0.2680
NPR THB
3.7318
THB NPR
จันทร์
0.2689
NPR THB
3.7183
THB NPR
อังคาร
0.2690
NPR THB
3.7175
THB NPR
พุธ
0.2687
NPR THB
3.7215
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2700
NPR THB
3.7037
THB NPR
ศุกร์
0.2713
NPR THB
3.6866
THB NPR
จันทร์
0.2700
NPR THB
3.7036
THB NPR
อังคาร
0.2697
NPR THB
3.7081
THB NPR
พุธ
0.2694
NPR THB
3.7114
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2692
NPR THB
3.7147
THB NPR
ศุกร์
0.2679
NPR THB
3.7327
THB NPR
จันทร์
0.2679
NPR THB
3.7334
THB NPR
อังคาร
0.2672
NPR THB
3.7427
THB NPR
พุธ
0.2669
NPR THB
3.7473
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2673
NPR THB
3.7407
THB NPR
ศุกร์
0.2675
NPR THB
3.7389
THB NPR
จันทร์
0.2669
NPR THB
3.7470
THB NPR
อังคาร
0.2653
NPR THB
3.7688
THB NPR
พุธ
0.2661
NPR THB
3.7585
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2660
NPR THB
3.7590
THB NPR
ศุกร์
0.2661
NPR THB
3.7584
THB NPR
จันทร์
0.2670
NPR THB
3.7447
THB NPR
อังคาร
0.2667
NPR THB
3.7490
THB NPR
พุธ
0.2671
NPR THB
3.7436
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2663
NPR THB
3.7547
THB NPR
ศุกร์
0.2660
NPR THB
3.7598
THB NPR
จันทร์
0.2667
NPR THB
3.7490
THB NPR
อังคาร
0.2662
NPR THB
3.7563
THB NPR
พุธ
0.2663
NPR THB
3.7551
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2657
NPR THB
3.7630
THB NPR
ศุกร์
0.2660
NPR THB
3.7593
THB NPR
จันทร์
0.2667
NPR THB
3.7497
THB NPR
อังคาร
0.2668
NPR THB
3.7479
THB NPR
พุธ
0.2667
NPR THB
3.7489
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2673
NPR THB
3.7415
THB NPR
ศุกร์
0.2663
NPR THB
3.7556
THB NPR
จันทร์
0.2653
NPR THB
3.7688
THB NPR
อังคาร
0.2649
NPR THB
3.7748
THB NPR
พุธ
0.2624
NPR THB
3.8111
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2625
NPR THB
3.8091
THB NPR
ศุกร์
0.2633
NPR THB
3.7983
THB NPR
จันทร์
0.2632
NPR THB
3.8000
THB NPR
อังคาร
0.2633
NPR THB
3.7978
THB NPR
พุธ
0.2626
NPR THB
3.8076
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2630
NPR THB
3.8021
THB NPR
ศุกร์
0.2631
NPR THB
3.8015
THB NPR
จันทร์
0.2635
NPR THB
3.7954
THB NPR
อังคาร
0.2641
NPR THB
3.7868
THB NPR
พุธ
0.2647
NPR THB
3.7784
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2638
NPR THB
3.7904
THB NPR
ศุกร์
0.2632
NPR THB
3.7987
THB NPR
จันทร์
0.2642
NPR THB
3.7853
THB NPR
อังคาร
0.2640
NPR THB
3.7878
THB NPR
พุธ
0.2646
NPR THB
3.7793
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2658
NPR THB
3.7621
THB NPR
ศุกร์
0.2657
NPR THB
3.7642
THB NPR
จันทร์
0.2667
NPR THB
3.7498
THB NPR
อังคาร
0.2671
NPR THB
3.7433
THB NPR
พุธ
0.2666
NPR THB
3.7505
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2663
NPR THB
3.7553
THB NPR
ศุกร์
0.2666
NPR THB
3.7510
THB NPR
จันทร์
0.2664
NPR THB
3.7543
THB NPR
อังคาร
0.2660
NPR THB
3.7601
THB NPR
พุธ
0.2658
NPR THB
3.7620
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2654
NPR THB
3.7685
THB NPR
ศุกร์
0.2654
NPR THB
3.7684
THB NPR
จันทร์
0.2649
NPR THB
3.7744
THB NPR
อังคาร
0.2645
NPR THB
3.7805
THB NPR
พุธ
0.2644
NPR THB
3.7822
THB NPR
พฤหัสบดี
0.2641
NPR THB
3.7868
THB NPR
ศุกร์
0.2638
NPR THB
3.7912
THB NPR
จันทร์
0.2622
NPR THB
3.8145
THB NPR
อังคาร
0.2606
NPR THB
3.8366
THB NPR