อัตราแลกเปลี่ยนปี 2559 ระหว่าง ฟรังก์บุรุนดี และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฟรังก์บุรุนดี และ บาทไทย ในปี 2559 กราฟแสดงค่าของ 1 ฟรังก์บุรุนดี แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ฟรังก์บุรุนดี
ต่ำสุด = 0.02054 (11/8/2559) เฉลี่ย = 0.02181 สูงสุด = 0.02336 (18/1/2559)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฟรังก์บุรุนดี และ บาทไทย ในปี 2559
ศุกร์
0.02314
BIF THB
43.209
THB BIF
อาทิตย์
0.02315
BIF THB
43.195
THB BIF
จันทร์
0.02304
BIF THB
43.410
THB BIF
อังคาร
0.02301
BIF THB
43.463
THB BIF
พุธ
0.02316
BIF THB
43.179
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02323
BIF THB
43.045
THB BIF
ศุกร์
0.02303
BIF THB
43.427
THB BIF
อาทิตย์
0.02304
BIF THB
43.412
THB BIF
จันทร์
0.02311
BIF THB
43.277
THB BIF
อังคาร
0.02317
BIF THB
43.158
THB BIF
พุธ
0.02324
BIF THB
43.035
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02314
BIF THB
43.211
THB BIF
ศุกร์
0.02309
BIF THB
43.302
THB BIF
อาทิตย์
0.02311
BIF THB
43.269
THB BIF
จันทร์
0.02336
BIF THB
42.808
THB BIF
อังคาร
0.02322
BIF THB
43.066
THB BIF
พุธ
0.02306
BIF THB
43.371
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02299
BIF THB
43.495
THB BIF
ศุกร์
0.02302
BIF THB
43.448
THB BIF
อาทิตย์
0.02306
BIF THB
43.359
THB BIF
จันทร์
0.02313
BIF THB
43.233
THB BIF
อังคาร
0.02293
BIF THB
43.619
THB BIF
พุธ
0.02287
BIF THB
43.733
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02286
BIF THB
43.742
THB BIF
ศุกร์
0.02277
BIF THB
43.916
THB BIF
อาทิตย์
0.02264
BIF THB
44.166
THB BIF
จันทร์
0.02271
BIF THB
44.027
THB BIF
อังคาร
0.02288
BIF THB
43.709
THB BIF
พุธ
0.02281
BIF THB
43.835
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02283
BIF THB
43.800
THB BIF
ศุกร์
0.02260
BIF THB
44.244
THB BIF
อาทิตย์
0.02261
BIF THB
44.231
THB BIF
จันทร์
0.02269
BIF THB
44.068
THB BIF
อังคาร
0.02270
BIF THB
44.058
THB BIF
พุธ
0.02246
BIF THB
44.519
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02258
BIF THB
44.291
THB BIF
ศุกร์
0.02279
BIF THB
43.878
THB BIF
อาทิตย์
0.02279
BIF THB
43.870
THB BIF
จันทร์
0.02266
BIF THB
44.132
THB BIF
อังคาร
0.02272
BIF THB
44.019
THB BIF
พุธ
0.02263
BIF THB
44.187
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02266
BIF THB
44.136
THB BIF
ศุกร์
0.02288
BIF THB
43.715
THB BIF
อาทิตย์
0.02296
BIF THB
43.558
THB BIF
จันทร์
0.02276
BIF THB
43.940
THB BIF
อังคาร
0.02263
BIF THB
44.197
THB BIF
พุธ
0.02302
BIF THB
43.442
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02271
BIF THB
44.037
THB BIF
ศุกร์
0.02263
BIF THB
44.186
THB BIF
อาทิตย์
0.02276
BIF THB
43.927
THB BIF
จันทร์
0.02252
BIF THB
44.412
THB BIF
อังคาร
0.02256
BIF THB
44.321
THB BIF
พุธ
0.02293
BIF THB
43.606
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02286
BIF THB
43.736
THB BIF
ศุกร์
0.02262
BIF THB
44.211
THB BIF
อาทิตย์
0.02260
BIF THB
44.251
THB BIF
จันทร์
0.02319
BIF THB
43.125
THB BIF
อังคาร
0.02267
BIF THB
44.109
THB BIF
พุธ
0.02246
BIF THB
44.532
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02278
BIF THB
43.895
THB BIF
ศุกร์
0.02275
BIF THB
43.964
THB BIF
อาทิตย์
0.02266
BIF THB
44.131
THB BIF
จันทร์
0.02232
BIF THB
44.801
THB BIF
อังคาร
0.02249
BIF THB
44.462
THB BIF
พุธ
0.02266
BIF THB
44.134
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02212
BIF THB
45.212
THB BIF
ศุกร์
0.02254
BIF THB
44.367
THB BIF
จันทร์
0.02226
BIF THB
44.924
THB BIF
อังคาร
0.02240
BIF THB
44.642
THB BIF
พุธ
0.02249
BIF THB
44.455
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02250
BIF THB
44.436
THB BIF
ศุกร์
0.02247
BIF THB
44.494
THB BIF
อาทิตย์
0.02258
BIF THB
44.278
THB BIF
จันทร์
0.02264
BIF THB
44.167
THB BIF
อังคาร
0.02282
BIF THB
43.816
THB BIF
พุธ
0.02262
BIF THB
44.207
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02228
BIF THB
44.881
THB BIF
ศุกร์
0.02247
BIF THB
44.497
THB BIF
อาทิตย์
0.02247
BIF THB
44.510
THB BIF
จันทร์
0.02268
BIF THB
44.093
THB BIF
อังคาร
0.02239
BIF THB
44.656
THB BIF
พุธ
0.02266
BIF THB
44.130
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02232
BIF THB
44.795
THB BIF
ศุกร์
0.02258
BIF THB
44.289
THB BIF
อาทิตย์
0.02264
BIF THB
44.163
THB BIF
จันทร์
0.02230
BIF THB
44.840
THB BIF
อังคาร
0.02223
BIF THB
44.992
THB BIF
พุธ
0.02247
BIF THB
44.513
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02253
BIF THB
44.381
THB BIF
ศุกร์
0.02257
BIF THB
44.312
THB BIF
อาทิตย์
0.02252
BIF THB
44.412
THB BIF
จันทร์
0.02270
BIF THB
44.045
THB BIF
อังคาร
0.02262
BIF THB
44.209
THB BIF
พุธ
0.02235
BIF THB
44.743
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02245
BIF THB
44.540
THB BIF
ศุกร์
0.02250
BIF THB
44.449
THB BIF
อาทิตย์
0.02256
BIF THB
44.329
THB BIF
จันทร์
0.02256
BIF THB
44.317
THB BIF
อังคาร
0.02250
BIF THB
44.453
THB BIF
พุธ
0.02246
BIF THB
44.525
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02255
BIF THB
44.345
THB BIF
ศุกร์
0.02238
BIF THB
44.692
THB BIF
อาทิตย์
0.02233
BIF THB
44.792
THB BIF
จันทร์
0.02246
BIF THB
44.533
THB BIF
อังคาร
0.02232
BIF THB
44.804
THB BIF
พุธ
0.02249
BIF THB
44.460
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02255
BIF THB
44.341
THB BIF
ศุกร์
0.02241
BIF THB
44.616
THB BIF
จันทร์
0.02244
BIF THB
44.555
THB BIF
อังคาร
0.02243
BIF THB
44.587
THB BIF
พุธ
0.02291
BIF THB
43.642
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02264
BIF THB
44.166
THB BIF
ศุกร์
0.02259
BIF THB
44.263
THB BIF
จันทร์
0.02273
BIF THB
43.987
THB BIF
อังคาร
0.02268
BIF THB
44.100
THB BIF
พุธ
0.02287
BIF THB
43.729
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02268
BIF THB
44.093
THB BIF
ศุกร์
0.02301
BIF THB
43.458
THB BIF
จันทร์
0.02273
BIF THB
44.003
THB BIF
อังคาร
0.02283
BIF THB
43.797
THB BIF
พุธ
0.02284
BIF THB
43.792
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02291
BIF THB
43.654
THB BIF
ศุกร์
0.02287
BIF THB
43.725
THB BIF
จันทร์
0.02328
BIF THB
42.946
THB BIF
อังคาร
0.02294
BIF THB
43.587
THB BIF
พุธ
0.02291
BIF THB
43.658
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02281
BIF THB
43.848
THB BIF
ศุกร์
0.02251
BIF THB
44.420
THB BIF
จันทร์
0.02246
BIF THB
44.523
THB BIF
อังคาร
0.02258
BIF THB
44.283
THB BIF
พุธ
0.02252
BIF THB
44.398
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02253
BIF THB
44.391
THB BIF
ศุกร์
0.02261
BIF THB
44.236
THB BIF
จันทร์
0.02250
BIF THB
44.437
THB BIF
อังคาร
0.02198
BIF THB
45.500
THB BIF
พุธ
0.02134
BIF THB
46.863
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02101
BIF THB
47.587
THB BIF
ศุกร์
0.02139
BIF THB
46.746
THB BIF
จันทร์
0.02083
BIF THB
48.018
THB BIF
อังคาร
0.02123
BIF THB
47.095
THB BIF
พุธ
0.02121
BIF THB
47.144
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02089
BIF THB
47.866
THB BIF
ศุกร์
0.02094
BIF THB
47.746
THB BIF
จันทร์
0.02106
BIF THB
47.492
THB BIF
อังคาร
0.02103
BIF THB
47.550
THB BIF
พุธ
0.02093
BIF THB
47.770
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02097
BIF THB
47.698
THB BIF
ศุกร์
0.02092
BIF THB
47.799
THB BIF
จันทร์
0.02091
BIF THB
47.834
THB BIF
อังคาร
0.02093
BIF THB
47.789
THB BIF
พุธ
0.02096
BIF THB
47.702
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02100
BIF THB
47.621
THB BIF
ศุกร์
0.02127
BIF THB
47.015
THB BIF
จันทร์
0.02118
BIF THB
47.211
THB BIF
อังคาร
0.02115
BIF THB
47.271
THB BIF
พุธ
0.02126
BIF THB
47.038
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02063
BIF THB
48.463
THB BIF
ศุกร์
0.02087
BIF THB
47.927
THB BIF
จันทร์
0.02110
BIF THB
47.397
THB BIF
อังคาร
0.02112
BIF THB
47.342
THB BIF
พุธ
0.02104
BIF THB
47.533
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02107
BIF THB
47.463
THB BIF
ศุกร์
0.02081
BIF THB
48.050
THB BIF
จันทร์
0.02084
BIF THB
47.991
THB BIF
อังคาร
0.02083
BIF THB
48.006
THB BIF
พุธ
0.02086
BIF THB
47.932
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02078
BIF THB
48.121
THB BIF
ศุกร์
0.02075
BIF THB
48.194
THB BIF
จันทร์
0.02076
BIF THB
48.159
THB BIF
อังคาร
0.02073
BIF THB
48.230
THB BIF
พุธ
0.02108
BIF THB
47.437
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02079
BIF THB
48.089
THB BIF
ศุกร์
0.02091
BIF THB
47.830
THB BIF
จันทร์
0.02088
BIF THB
47.881
THB BIF
อังคาร
0.02084
BIF THB
47.977
THB BIF
พุธ
0.02092
BIF THB
47.803
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02054
BIF THB
48.674
THB BIF
ศุกร์
0.02092
BIF THB
47.807
THB BIF
จันทร์
0.02075
BIF THB
48.196
THB BIF
อังคาร
0.02066
BIF THB
48.395
THB BIF
พุธ
0.02084
BIF THB
47.993
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02077
BIF THB
48.147
THB BIF
ศุกร์
0.02082
BIF THB
48.024
THB BIF
จันทร์
0.02065
BIF THB
48.417
THB BIF
อังคาร
0.02066
BIF THB
48.400
THB BIF
พุธ
0.02064
BIF THB
48.440
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02060
BIF THB
48.547
THB BIF
ศุกร์
0.02065
BIF THB
48.420
THB BIF
จันทร์
0.02061
BIF THB
48.516
THB BIF
อังคาร
0.02061
BIF THB
48.530
THB BIF
พุธ
0.02063
BIF THB
48.464
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02080
BIF THB
48.086
THB BIF
ศุกร์
0.02078
BIF THB
48.126
THB BIF
จันทร์
0.02071
BIF THB
48.297
THB BIF
อังคาร
0.02062
BIF THB
48.492
THB BIF
พุธ
0.02062
BIF THB
48.499
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02075
BIF THB
48.182
THB BIF
ศุกร์
0.02087
BIF THB
47.908
THB BIF
จันทร์
0.02091
BIF THB
47.819
THB BIF
อังคาร
0.02084
BIF THB
47.995
THB BIF
พุธ
0.02080
BIF THB
48.071
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02081
BIF THB
48.052
THB BIF
ศุกร์
0.02092
BIF THB
47.792
THB BIF
จันทร์
0.02085
BIF THB
47.958
THB BIF
อังคาร
0.02082
BIF THB
48.039
THB BIF
พุธ
0.02070
BIF THB
48.310
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02067
BIF THB
48.383
THB BIF
ศุกร์
0.02080
BIF THB
48.084
THB BIF
จันทร์
0.02071
BIF THB
48.279
THB BIF
อังคาร
0.02071
BIF THB
48.279
THB BIF
พุธ
0.02068
BIF THB
48.349
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02070
BIF THB
48.299
THB BIF
ศุกร์
0.02070
BIF THB
48.317
THB BIF
จันทร์
0.02079
BIF THB
48.093
THB BIF
อังคาร
0.02079
BIF THB
48.094
THB BIF
พุธ
0.02083
BIF THB
48.007
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02084
BIF THB
47.983
THB BIF
ศุกร์
0.02087
BIF THB
47.926
THB BIF
จันทร์
0.02100
BIF THB
47.614
THB BIF
อังคาร
0.02120
BIF THB
47.169
THB BIF
พุธ
0.02135
BIF THB
46.845
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02112
BIF THB
47.346
THB BIF
ศุกร์
0.02111
BIF THB
47.362
THB BIF
จันทร์
0.02099
BIF THB
47.638
THB BIF
อังคาร
0.02088
BIF THB
47.891
THB BIF
พุธ
0.02082
BIF THB
48.022
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02090
BIF THB
47.858
THB BIF
ศุกร์
0.02097
BIF THB
47.685
THB BIF
จันทร์
0.02090
BIF THB
47.843
THB BIF
อังคาร
0.02083
BIF THB
48.014
THB BIF
พุธ
0.02088
BIF THB
47.887
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02096
BIF THB
47.707
THB BIF
ศุกร์
0.02086
BIF THB
47.937
THB BIF
จันทร์
0.02085
BIF THB
47.955
THB BIF
อังคาร
0.02091
BIF THB
47.815
THB BIF
พุธ
0.02085
BIF THB
47.966
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02089
BIF THB
47.872
THB BIF
ศุกร์
0.02087
BIF THB
47.922
THB BIF
จันทร์
0.02087
BIF THB
47.919
THB BIF
อังคาร
0.02086
BIF THB
47.932
THB BIF
พุธ
0.02092
BIF THB
47.808
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02106
BIF THB
47.476
THB BIF
ศุกร์
0.02109
BIF THB
47.413
THB BIF
จันทร์
0.02115
BIF THB
47.287
THB BIF
อังคาร
0.02116
BIF THB
47.251
THB BIF
พุธ
0.02113
BIF THB
47.322
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02102
BIF THB
47.574
THB BIF
ศุกร์
0.02123
BIF THB
47.111
THB BIF
จันทร์
0.02124
BIF THB
47.082
THB BIF
อังคาร
0.02117
BIF THB
47.241
THB BIF
พุธ
0.02125
BIF THB
47.062
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02122
BIF THB
47.132
THB BIF
ศุกร์
0.02118
BIF THB
47.212
THB BIF
จันทร์
0.02114
BIF THB
47.294
THB BIF
อังคาร
0.02122
BIF THB
47.116
THB BIF
พุธ
0.02117
BIF THB
47.241
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02137
BIF THB
46.805
THB BIF
ศุกร์
0.02116
BIF THB
47.254
THB BIF
จันทร์
0.02118
BIF THB
47.216
THB BIF
อังคาร
0.02116
BIF THB
47.256
THB BIF
พุธ
0.02128
BIF THB
47.001
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02121
BIF THB
47.156
THB BIF
ศุกร์
0.02132
BIF THB
46.907
THB BIF
อาทิตย์
0.02118
BIF THB
47.223
THB BIF
จันทร์
0.02131
BIF THB
46.922
THB BIF
อังคาร
0.02113
BIF THB
47.331
THB BIF
พุธ
0.02116
BIF THB
47.257
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02125
BIF THB
47.060
THB BIF
ศุกร์
0.02127
BIF THB
47.008
THB BIF
จันทร์
0.02131
BIF THB
46.919
THB BIF
อังคาร
0.02151
BIF THB
46.488
THB BIF
พุธ
0.02149
BIF THB
46.527
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02150
BIF THB
46.514
THB BIF
ศุกร์
0.02134
BIF THB
46.866
THB BIF
จันทร์
0.02131
BIF THB
46.925
THB BIF
อังคาร
0.02150
BIF THB
46.521
THB BIF
พุธ
0.02134
BIF THB
46.852
THB BIF
พฤหัสบดี
0.02129
BIF THB
46.965
THB BIF
ศุกร์
0.02122
BIF THB
47.126
THB BIF