อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง ฟรังก์บุรุนดี และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฟรังก์บุรุนดี และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 ฟรังก์บุรุนดี แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ฟรังก์บุรุนดี
ต่ำสุด = 0.01539 (21/12/2563) เฉลี่ย = 0.01637 สูงสุด = 0.01766 (24/3/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฟรังก์บุรุนดี และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
0.01580
BIF THB
63.304
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01599
BIF THB
62.521
THB BIF
ศุกร์
0.01597
BIF THB
62.616
THB BIF
จันทร์
0.01613
BIF THB
62.004
THB BIF
อังคาร
0.01601
BIF THB
62.458
THB BIF
พุธ
0.01606
BIF THB
62.250
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01608
BIF THB
62.181
THB BIF
ศุกร์
0.01606
BIF THB
62.260
THB BIF
จันทร์
0.01612
BIF THB
62.040
THB BIF
อังคาร
0.01612
BIF THB
62.044
THB BIF
พุธ
0.01609
BIF THB
62.148
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01616
BIF THB
61.887
THB BIF
ศุกร์
0.01610
BIF THB
62.129
THB BIF
จันทร์
0.01609
BIF THB
62.139
THB BIF
อังคาร
0.01618
BIF THB
61.809
THB BIF
พุธ
0.01612
BIF THB
62.027
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01623
BIF THB
61.616
THB BIF
ศุกร์
0.01617
BIF THB
61.833
THB BIF
จันทร์
0.01631
BIF THB
61.315
THB BIF
อังคาร
0.01641
BIF THB
60.948
THB BIF
พุธ
0.01645
BIF THB
60.778
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01657
BIF THB
60.347
THB BIF
ศุกร์
0.01656
BIF THB
60.395
THB BIF
จันทร์
0.01653
BIF THB
60.500
THB BIF
อังคาร
0.01643
BIF THB
60.850
THB BIF
พุธ
0.01639
BIF THB
61.002
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01646
BIF THB
60.746
THB BIF
ศุกร์
0.01652
BIF THB
60.531
THB BIF
จันทร์
0.01658
BIF THB
60.324
THB BIF
อังคาร
0.01656
BIF THB
60.381
THB BIF
พุธ
0.01654
BIF THB
60.461
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01647
BIF THB
60.702
THB BIF
ศุกร์
0.01650
BIF THB
60.598
THB BIF
จันทร์
0.01655
BIF THB
60.413
THB BIF
อังคาร
0.01655
BIF THB
60.416
THB BIF
พุธ
0.01650
BIF THB
60.615
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01670
BIF THB
59.878
THB BIF
ศุกร์
0.01679
BIF THB
59.574
THB BIF
จันทร์
0.01682
BIF THB
59.445
THB BIF
อังคาร
0.01685
BIF THB
59.341
THB BIF
พุธ
0.01695
BIF THB
58.989
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01687
BIF THB
59.278
THB BIF
ศุกร์
0.01687
BIF THB
59.276
THB BIF
อังคาร
0.01671
BIF THB
59.847
THB BIF
พุธ
0.01663
BIF THB
60.140
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01675
BIF THB
59.685
THB BIF
ศุกร์
0.01685
BIF THB
59.347
THB BIF
จันทร์
0.01681
BIF THB
59.503
THB BIF
อังคาร
0.01658
BIF THB
60.327
THB BIF
พุธ
0.01658
BIF THB
60.324
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01663
BIF THB
60.149
THB BIF
ศุกร์
0.01675
BIF THB
59.693
THB BIF
จันทร์
0.01704
BIF THB
58.683
THB BIF
อังคาร
0.01679
BIF THB
59.558
THB BIF
พุธ
0.01715
BIF THB
58.299
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01698
BIF THB
58.880
THB BIF
ศุกร์
0.01723
BIF THB
58.051
THB BIF
จันทร์
0.01740
BIF THB
57.456
THB BIF
อังคาร
0.01766
BIF THB
56.610
THB BIF
พุธ
0.01720
BIF THB
58.153
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01753
BIF THB
57.041
THB BIF
ศุกร์
0.01729
BIF THB
57.853
THB BIF
จันทร์
0.01739
BIF THB
57.494
THB BIF
อังคาร
0.01716
BIF THB
58.279
THB BIF
พุธ
0.01742
BIF THB
57.413
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01739
BIF THB
57.506
THB BIF
ศุกร์
0.01728
BIF THB
57.866
THB BIF
จันทร์
0.01739
BIF THB
57.507
THB BIF
อังคาร
0.01745
BIF THB
57.312
THB BIF
พุธ
0.01733
BIF THB
57.712
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01735
BIF THB
57.641
THB BIF
ศุกร์
0.01740
BIF THB
57.469
THB BIF
จันทร์
0.01737
BIF THB
57.568
THB BIF
อังคาร
0.01745
BIF THB
57.293
THB BIF
พุธ
0.01721
BIF THB
58.120
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01723
BIF THB
58.028
THB BIF
ศุกร์
0.01714
BIF THB
58.329
THB BIF
จันทร์
0.01724
BIF THB
58.020
THB BIF
อังคาร
0.01720
BIF THB
58.130
THB BIF
พุธ
0.01716
BIF THB
58.265
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01696
BIF THB
58.977
THB BIF
ศุกร์
0.01717
BIF THB
58.253
THB BIF
จันทร์
0.01717
BIF THB
58.245
THB BIF
อังคาร
0.01719
BIF THB
58.181
THB BIF
พุธ
0.01709
BIF THB
58.525
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01710
BIF THB
58.467
THB BIF
ศุกร์
0.01728
BIF THB
57.881
THB BIF
จันทร์
0.01721
BIF THB
58.105
THB BIF
อังคาร
0.01698
BIF THB
58.888
THB BIF
พุธ
0.01708
BIF THB
58.543
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01702
BIF THB
58.770
THB BIF
ศุกร์
0.01702
BIF THB
58.765
THB BIF
จันทร์
0.01698
BIF THB
58.888
THB BIF
อังคาร
0.01698
BIF THB
58.900
THB BIF
พุธ
0.01698
BIF THB
58.902
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01676
BIF THB
59.681
THB BIF
ศุกร์
0.01688
BIF THB
59.245
THB BIF
จันทร์
0.01682
BIF THB
59.459
THB BIF
อังคาร
0.01700
BIF THB
58.806
THB BIF
พุธ
0.01679
BIF THB
59.560
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01675
BIF THB
59.699
THB BIF
ศุกร์
0.01672
BIF THB
59.792
THB BIF
จันทร์
0.01688
BIF THB
59.229
THB BIF
อังคาร
0.01692
BIF THB
59.101
THB BIF
พุธ
0.01694
BIF THB
59.039
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01681
BIF THB
59.472
THB BIF
ศุกร์
0.01699
BIF THB
58.865
THB BIF
จันทร์
0.01669
BIF THB
59.914
THB BIF
อังคาร
0.01674
BIF THB
59.740
THB BIF
พุธ
0.01670
BIF THB
59.870
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01669
BIF THB
59.919
THB BIF
ศุกร์
0.01678
BIF THB
59.579
THB BIF
จันทร์
0.01650
BIF THB
60.590
THB BIF
อังคาร
0.01655
BIF THB
60.408
THB BIF
พุธ
0.01654
BIF THB
60.449
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01630
BIF THB
61.333
THB BIF
ศุกร์
0.01622
BIF THB
61.641
THB BIF
จันทร์
0.01632
BIF THB
61.257
THB BIF
อังคาร
0.01649
BIF THB
60.633
THB BIF
พุธ
0.01636
BIF THB
61.125
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01640
BIF THB
60.988
THB BIF
ศุกร์
0.01627
BIF THB
61.470
THB BIF
จันทร์
0.01637
BIF THB
61.078
THB BIF
อังคาร
0.01631
BIF THB
61.320
THB BIF
พุธ
0.01626
BIF THB
61.511
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01593
BIF THB
62.755
THB BIF
ศุกร์
0.01609
BIF THB
62.150
THB BIF
จันทร์
0.01612
BIF THB
62.039
THB BIF
อังคาร
0.01596
BIF THB
62.649
THB BIF
พุธ
0.01609
BIF THB
62.163
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01625
BIF THB
61.536
THB BIF
ศุกร์
0.01610
BIF THB
62.100
THB BIF
จันทร์
0.01623
BIF THB
61.597
THB BIF
อังคาร
0.01621
BIF THB
61.681
THB BIF
พุธ
0.01623
BIF THB
61.629
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01626
BIF THB
61.515
THB BIF
ศุกร์
0.01620
BIF THB
61.727
THB BIF
อังคาร
0.01645
BIF THB
60.796
THB BIF
พุธ
0.01645
BIF THB
60.791
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01639
BIF THB
61.011
THB BIF
ศุกร์
0.01651
BIF THB
60.565
THB BIF
อังคาร
0.01642
BIF THB
60.910
THB BIF
พุธ
0.01658
BIF THB
60.314
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01647
BIF THB
60.705
THB BIF
ศุกร์
0.01645
BIF THB
60.773
THB BIF
จันทร์
0.01656
BIF THB
60.378
THB BIF
อังคาร
0.01637
BIF THB
61.075
THB BIF
พุธ
0.01632
BIF THB
61.270
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01632
BIF THB
61.282
THB BIF
ศุกร์
0.01633
BIF THB
61.250
THB BIF
จันทร์
0.01603
BIF THB
62.364
THB BIF
อังคาร
0.01621
BIF THB
61.705
THB BIF
พุธ
0.01618
BIF THB
61.823
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01616
BIF THB
61.900
THB BIF
ศุกร์
0.01612
BIF THB
62.032
THB BIF
จันทร์
0.01604
BIF THB
62.346
THB BIF
อังคาร
0.01618
BIF THB
61.820
THB BIF
พุธ
0.01609
BIF THB
62.147
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01619
BIF THB
61.765
THB BIF
ศุกร์
0.01609
BIF THB
62.150
THB BIF
อังคาร
0.01621
BIF THB
61.675
THB BIF
พุธ
0.01623
BIF THB
61.596
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01617
BIF THB
61.858
THB BIF
ศุกร์
0.01630
BIF THB
61.368
THB BIF
จันทร์
0.01633
BIF THB
61.235
THB BIF
อังคาร
0.01632
BIF THB
61.257
THB BIF
พุธ
0.01622
BIF THB
61.662
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01620
BIF THB
61.736
THB BIF
ศุกร์
0.01627
BIF THB
61.480
THB BIF
จันทร์
0.01612
BIF THB
62.024
THB BIF
อังคาร
0.01618
BIF THB
61.786
THB BIF
พุธ
0.01601
BIF THB
62.451
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01623
BIF THB
61.605
THB BIF
ศุกร์
0.01630
BIF THB
61.342
THB BIF
จันทร์
0.01621
BIF THB
61.677
THB BIF
อังคาร
0.01625
BIF THB
61.542
THB BIF
พุธ
0.01620
BIF THB
61.719
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01634
BIF THB
61.200
THB BIF
ศุกร์
0.01626
BIF THB
61.489
THB BIF
จันทร์
0.01625
BIF THB
61.543
THB BIF
อังคาร
0.01616
BIF THB
61.863
THB BIF
พุธ
0.01608
BIF THB
62.207
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01607
BIF THB
62.231
THB BIF
ศุกร์
0.01617
BIF THB
61.843
THB BIF
จันทร์
0.01609
BIF THB
62.135
THB BIF
อังคาร
0.01620
BIF THB
61.740
THB BIF
พุธ
0.01622
BIF THB
61.659
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01627
BIF THB
61.456
THB BIF
ศุกร์
0.01638
BIF THB
61.062
THB BIF
จันทร์
0.01643
BIF THB
60.852
THB BIF
อังคาร
0.01640
BIF THB
60.962
THB BIF
พุธ
0.01640
BIF THB
60.988
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01638
BIF THB
61.039
THB BIF
ศุกร์
0.01629
BIF THB
61.402
THB BIF
จันทร์
0.01631
BIF THB
61.300
THB BIF
อังคาร
0.01619
BIF THB
61.783
THB BIF
พุธ
0.01613
BIF THB
62.014
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01613
BIF THB
61.978
THB BIF
ศุกร์
0.01612
BIF THB
62.031
THB BIF
จันทร์
0.01611
BIF THB
62.084
THB BIF
อังคาร
0.01608
BIF THB
62.183
THB BIF
พุธ
0.01605
BIF THB
62.293
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01611
BIF THB
62.060
THB BIF
ศุกร์
0.01612
BIF THB
62.029
THB BIF
จันทร์
0.01618
BIF THB
61.805
THB BIF
อังคาร
0.01624
BIF THB
61.588
THB BIF
พุธ
0.01621
BIF THB
61.686
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01614
BIF THB
61.976
THB BIF
ศุกร์
0.01617
BIF THB
61.831
THB BIF
จันทร์
0.01611
BIF THB
62.075
THB BIF
อังคาร
0.01613
BIF THB
62.007
THB BIF
พุธ
0.01601
BIF THB
62.476
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01613
BIF THB
61.998
THB BIF
ศุกร์
0.01606
BIF THB
62.248
THB BIF
จันทร์
0.01605
BIF THB
62.310
THB BIF
อังคาร
0.01611
BIF THB
62.089
THB BIF
พุธ
0.01606
BIF THB
62.281
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01606
BIF THB
62.263
THB BIF
ศุกร์
0.01585
BIF THB
63.087
THB BIF
จันทร์
0.01576
BIF THB
63.454
THB BIF
อังคาร
0.01559
BIF THB
64.157
THB BIF
พุธ
0.01562
BIF THB
64.037
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01567
BIF THB
63.796
THB BIF
ศุกร์
0.01559
BIF THB
64.132
THB BIF
จันทร์
0.01566
BIF THB
63.862
THB BIF
อังคาร
0.01563
BIF THB
63.980
THB BIF
พุธ
0.01563
BIF THB
63.986
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01565
BIF THB
63.903
THB BIF
ศุกร์
0.01567
BIF THB
63.824
THB BIF
จันทร์
0.01567
BIF THB
63.833
THB BIF
อังคาร
0.01565
BIF THB
63.894
THB BIF
พุธ
0.01570
BIF THB
63.696
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01566
BIF THB
63.841
THB BIF
ศุกร์
0.01567
BIF THB
63.800
THB BIF
จันทร์
0.01569
BIF THB
63.724
THB BIF
อังคาร
0.01558
BIF THB
64.166
THB BIF
พุธ
0.01571
BIF THB
63.670
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01566
BIF THB
63.862
THB BIF
ศุกร์
0.01561
BIF THB
64.050
THB BIF
จันทร์
0.01552
BIF THB
64.424
THB BIF
อังคาร
0.01551
BIF THB
64.457
THB BIF
พุธ
0.01553
BIF THB
64.408
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01548
BIF THB
64.587
THB BIF
ศุกร์
0.01555
BIF THB
64.290
THB BIF
จันทร์
0.01555
BIF THB
64.297
THB BIF
อังคาร
0.01550
BIF THB
64.507
THB BIF
พุธ
0.01550
BIF THB
64.499
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01544
BIF THB
64.758
THB BIF
ศุกร์
0.01539
BIF THB
64.966
THB BIF
จันทร์
0.01539
BIF THB
64.982
THB BIF
อังคาร
0.01566
BIF THB
63.876
THB BIF
พุธ
0.01550
BIF THB
64.520
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01552
BIF THB
64.435
THB BIF
ศุกร์
0.01545
BIF THB
64.711
THB BIF
จันทร์
0.01556
BIF THB
64.254
THB BIF
อังคาร
0.01555
BIF THB
64.300
THB BIF
พุธ
0.01547
BIF THB
64.648
THB BIF
พฤหัสบดี
0.01544
BIF THB
64.765
THB BIF