อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง นิวเชเกลอิสราเอล และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง นิวเชเกลอิสราเอล และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 นิวเชเกลอิสราเอล แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น นิวเชเกลอิสราเอล
ต่ำสุด = 8.3497 (17/3/2563) เฉลี่ย = 9.0941 สูงสุด = 9.3758 (23/12/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง นิวเชเกลอิสราเอล และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
8.5971
ILS THB
0.1163
THB ILS
พฤหัสบดี
8.7276
ILS THB
0.1146
THB ILS
ศุกร์
8.6884
ILS THB
0.1151
THB ILS
จันทร์
8.6730
ILS THB
0.1153
THB ILS
อังคาร
8.7060
ILS THB
0.1149
THB ILS
พุธ
8.7606
ILS THB
0.1141
THB ILS
พฤหัสบดี
8.7382
ILS THB
0.1144
THB ILS
ศุกร์
8.7139
ILS THB
0.1148
THB ILS
จันทร์
8.7208
ILS THB
0.1147
THB ILS
อังคาร
8.7311
ILS THB
0.1145
THB ILS
พุธ
8.7442
ILS THB
0.1144
THB ILS
พฤหัสบดี
8.7881
ILS THB
0.1138
THB ILS
ศุกร์
8.7971
ILS THB
0.1137
THB ILS
จันทร์
8.7801
ILS THB
0.1139
THB ILS
อังคาร
8.7906
ILS THB
0.1138
THB ILS
พุธ
8.8056
ILS THB
0.1136
THB ILS
พฤหัสบดี
8.8245
ILS THB
0.1133
THB ILS
ศุกร์
8.8565
ILS THB
0.1129
THB ILS
จันทร์
8.8788
ILS THB
0.1126
THB ILS
อังคาร
8.9337
ILS THB
0.1119
THB ILS
พุธ
8.9628
ILS THB
0.1116
THB ILS
พฤหัสบดี
9.0231
ILS THB
0.1108
THB ILS
ศุกร์
9.0326
ILS THB
0.1107
THB ILS
จันทร์
9.0092
ILS THB
0.1110
THB ILS
อังคาร
8.9907
ILS THB
0.1112
THB ILS
พุธ
8.9710
ILS THB
0.1115
THB ILS
พฤหัสบดี
9.0281
ILS THB
0.1108
THB ILS
ศุกร์
9.1204
ILS THB
0.1096
THB ILS
จันทร์
9.1089
ILS THB
0.1098
THB ILS
อังคาร
9.1531
ILS THB
0.1093
THB ILS
พุธ
9.1030
ILS THB
0.1099
THB ILS
พฤหัสบดี
9.0678
ILS THB
0.1103
THB ILS
ศุกร์
9.0808
ILS THB
0.1101
THB ILS
จันทร์
9.1030
ILS THB
0.1099
THB ILS
อังคาร
9.1364
ILS THB
0.1095
THB ILS
พุธ
9.1182
ILS THB
0.1097
THB ILS
พฤหัสบดี
9.1779
ILS THB
0.1090
THB ILS
ศุกร์
9.2382
ILS THB
0.1082
THB ILS
จันทร์
9.2143
ILS THB
0.1085
THB ILS
อังคาร
9.2700
ILS THB
0.1079
THB ILS
พุธ
9.2550
ILS THB
0.1080
THB ILS
พฤหัสบดี
9.2200
ILS THB
0.1085
THB ILS
ศุกร์
9.1099
ILS THB
0.1098
THB ILS
จันทร์
9.0463
ILS THB
0.1105
THB ILS
อังคาร
9.1276
ILS THB
0.1096
THB ILS
พุธ
9.0888
ILS THB
0.1100
THB ILS
พฤหัสบดี
9.0944
ILS THB
0.1100
THB ILS
ศุกร์
9.0271
ILS THB
0.1108
THB ILS
จันทร์
8.9715
ILS THB
0.1115
THB ILS
อังคาร
8.9398
ILS THB
0.1119
THB ILS
พุธ
8.8308
ILS THB
0.1132
THB ILS
พฤหัสบดี
8.7049
ILS THB
0.1149
THB ILS
ศุกร์
8.6842
ILS THB
0.1152
THB ILS
จันทร์
8.5922
ILS THB
0.1164
THB ILS
อังคาร
8.3497
ILS THB
0.1198
THB ILS
พุธ
8.4479
ILS THB
0.1184
THB ILS
พฤหัสบดี
8.7974
ILS THB
0.1137
THB ILS
ศุกร์
9.0619
ILS THB
0.1104
THB ILS
จันทร์
8.9285
ILS THB
0.1120
THB ILS
อังคาร
8.9431
ILS THB
0.1118
THB ILS
พุธ
9.0208
ILS THB
0.1109
THB ILS
พฤหัสบดี
9.0345
ILS THB
0.1107
THB ILS
ศุกร์
9.0262
ILS THB
0.1108
THB ILS
จันทร์
9.1123
ILS THB
0.1097
THB ILS
อังคาร
9.2102
ILS THB
0.1086
THB ILS
พุธ
9.2568
ILS THB
0.1080
THB ILS
พฤหัสบดี
9.0743
ILS THB
0.1102
THB ILS
ศุกร์
9.0514
ILS THB
0.1105
THB ILS
จันทร์
9.0582
ILS THB
0.1104
THB ILS
อังคาร
9.1207
ILS THB
0.1096
THB ILS
พุธ
9.1213
ILS THB
0.1096
THB ILS
พฤหัสบดี
9.1626
ILS THB
0.1091
THB ILS
ศุกร์
9.1355
ILS THB
0.1095
THB ILS
จันทร์
9.1538
ILS THB
0.1092
THB ILS
อังคาร
9.1377
ILS THB
0.1094
THB ILS
พุธ
9.0521
ILS THB
0.1105
THB ILS
พฤหัสบดี
9.0962
ILS THB
0.1099
THB ILS
ศุกร์
9.0756
ILS THB
0.1102
THB ILS
จันทร์
9.0764
ILS THB
0.1102
THB ILS
อังคาร
9.1719
ILS THB
0.1090
THB ILS
พุธ
9.1192
ILS THB
0.1097
THB ILS
พฤหัสบดี
9.0899
ILS THB
0.1100
THB ILS
ศุกร์
9.2182
ILS THB
0.1085
THB ILS
จันทร์
9.2565
ILS THB
0.1080
THB ILS
อังคาร
9.2604
ILS THB
0.1080
THB ILS
พุธ
9.2255
ILS THB
0.1084
THB ILS
พฤหัสบดี
9.2401
ILS THB
0.1082
THB ILS
ศุกร์
9.2433
ILS THB
0.1082
THB ILS
จันทร์
9.1847
ILS THB
0.1089
THB ILS
อังคาร
9.1929
ILS THB
0.1088
THB ILS
พุธ
9.2282
ILS THB
0.1084
THB ILS
พฤหัสบดี
9.2269
ILS THB
0.1084
THB ILS
ศุกร์
9.1847
ILS THB
0.1089
THB ILS
จันทร์
9.1467
ILS THB
0.1093
THB ILS
อังคาร
9.1458
ILS THB
0.1093
THB ILS
พุธ
9.1244
ILS THB
0.1096
THB ILS
พฤหัสบดี
9.0541
ILS THB
0.1104
THB ILS
ศุกร์
9.0767
ILS THB
0.1102
THB ILS
จันทร์
9.0295
ILS THB
0.1107
THB ILS
อังคาร
9.0473
ILS THB
0.1105
THB ILS
พุธ
9.0820
ILS THB
0.1101
THB ILS
พฤหัสบดี
9.0571
ILS THB
0.1104
THB ILS
ศุกร์
9.0373
ILS THB
0.1107
THB ILS
จันทร์
9.0850
ILS THB
0.1101
THB ILS
อังคาร
9.0726
ILS THB
0.1102
THB ILS
พุธ
9.1089
ILS THB
0.1098
THB ILS
พฤหัสบดี
9.0793
ILS THB
0.1101
THB ILS
ศุกร์
9.0656
ILS THB
0.1103
THB ILS
จันทร์
9.0332
ILS THB
0.1107
THB ILS
อังคาร
9.0543
ILS THB
0.1104
THB ILS
พุธ
9.0857
ILS THB
0.1101
THB ILS
พฤหัสบดี
9.0956
ILS THB
0.1099
THB ILS
ศุกร์
9.1064
ILS THB
0.1098
THB ILS
จันทร์
9.0826
ILS THB
0.1101
THB ILS
อังคาร
9.0763
ILS THB
0.1102
THB ILS
พุธ
9.0412
ILS THB
0.1106
THB ILS
พฤหัสบดี
8.9691
ILS THB
0.1115
THB ILS
ศุกร์
8.9338
ILS THB
0.1119
THB ILS
จันทร์
8.9093
ILS THB
0.1122
THB ILS
อังคาร
8.9560
ILS THB
0.1117
THB ILS
พุธ
9.0341
ILS THB
0.1107
THB ILS
พฤหัสบดี
9.0092
ILS THB
0.1110
THB ILS
ศุกร์
9.0007
ILS THB
0.1111
THB ILS
จันทร์
9.0140
ILS THB
0.1109
THB ILS
อังคาร
9.0103
ILS THB
0.1110
THB ILS
พุธ
9.0008
ILS THB
0.1111
THB ILS
พฤหัสบดี
8.9912
ILS THB
0.1112
THB ILS
ศุกร์
9.0154
ILS THB
0.1109
THB ILS
จันทร์
8.9716
ILS THB
0.1115
THB ILS
อังคาร
8.9314
ILS THB
0.1120
THB ILS
พุธ
8.9639
ILS THB
0.1116
THB ILS
พฤหัสบดี
9.0153
ILS THB
0.1109
THB ILS
ศุกร์
9.0610
ILS THB
0.1104
THB ILS
จันทร์
9.0246
ILS THB
0.1108
THB ILS
อังคาร
9.0367
ILS THB
0.1107
THB ILS
พุธ
9.0356
ILS THB
0.1107
THB ILS
พฤหัสบดี
9.0521
ILS THB
0.1105
THB ILS
ศุกร์
9.0566
ILS THB
0.1104
THB ILS
จันทร์
9.1207
ILS THB
0.1096
THB ILS
อังคาร
9.1763
ILS THB
0.1090
THB ILS
พุธ
9.1787
ILS THB
0.1089
THB ILS
พฤหัสบดี
9.2495
ILS THB
0.1081
THB ILS
ศุกร์
9.2323
ILS THB
0.1083
THB ILS
จันทร์
9.2560
ILS THB
0.1080
THB ILS
อังคาร
9.2617
ILS THB
0.1080
THB ILS
พุธ
9.2300
ILS THB
0.1083
THB ILS
พฤหัสบดี
9.2658
ILS THB
0.1079
THB ILS
ศุกร์
9.2789
ILS THB
0.1078
THB ILS
จันทร์
9.2377
ILS THB
0.1083
THB ILS
อังคาร
9.2333
ILS THB
0.1083
THB ILS
พุธ
9.2285
ILS THB
0.1084
THB ILS
พฤหัสบดี
9.2345
ILS THB
0.1083
THB ILS
ศุกร์
9.1620
ILS THB
0.1091
THB ILS
จันทร์
9.1379
ILS THB
0.1094
THB ILS
อังคาร
9.0901
ILS THB
0.1100
THB ILS
พุธ
9.0849
ILS THB
0.1101
THB ILS
พฤหัสบดี
9.1291
ILS THB
0.1095
THB ILS
ศุกร์
9.1359
ILS THB
0.1095
THB ILS
จันทร์
9.1221
ILS THB
0.1096
THB ILS
อังคาร
9.1356
ILS THB
0.1095
THB ILS
พุธ
9.1210
ILS THB
0.1096
THB ILS
พฤหัสบดี
9.1187
ILS THB
0.1097
THB ILS
ศุกร์
9.1397
ILS THB
0.1094
THB ILS
จันทร์
9.1605
ILS THB
0.1092
THB ILS
อังคาร
9.1529
ILS THB
0.1093
THB ILS
พุธ
9.1808
ILS THB
0.1089
THB ILS
พฤหัสบดี
9.2463
ILS THB
0.1082
THB ILS
ศุกร์
9.2625
ILS THB
0.1080
THB ILS
จันทร์
9.2356
ILS THB
0.1083
THB ILS
อังคาร
9.2653
ILS THB
0.1079
THB ILS
พุธ
9.2068
ILS THB
0.1086
THB ILS
พฤหัสบดี
9.2795
ILS THB
0.1078
THB ILS
ศุกร์
9.2433
ILS THB
0.1082
THB ILS
จันทร์
9.2419
ILS THB
0.1082
THB ILS
อังคาร
9.2651
ILS THB
0.1079
THB ILS
พุธ
9.2817
ILS THB
0.1077
THB ILS
พฤหัสบดี
9.3445
ILS THB
0.1070
THB ILS
ศุกร์
9.3209
ILS THB
0.1073
THB ILS
จันทร์
9.2846
ILS THB
0.1077
THB ILS
อังคาร
9.2702
ILS THB
0.1079
THB ILS
พุธ
9.2163
ILS THB
0.1085
THB ILS
พฤหัสบดี
9.1617
ILS THB
0.1091
THB ILS
ศุกร์
9.0894
ILS THB
0.1100
THB ILS
จันทร์
9.1182
ILS THB
0.1097
THB ILS
อังคาร
9.1084
ILS THB
0.1098
THB ILS
พุธ
9.1009
ILS THB
0.1099
THB ILS
พฤหัสบดี
9.1233
ILS THB
0.1096
THB ILS
ศุกร์
9.0958
ILS THB
0.1099
THB ILS
จันทร์
9.0772
ILS THB
0.1102
THB ILS
อังคาร
9.0977
ILS THB
0.1099
THB ILS
พุธ
9.1266
ILS THB
0.1096
THB ILS
พฤหัสบดี
9.0956
ILS THB
0.1099
THB ILS
ศุกร์
9.0842
ILS THB
0.1101
THB ILS
จันทร์
9.1329
ILS THB
0.1095
THB ILS
อังคาร
9.1455
ILS THB
0.1093
THB ILS
พุธ
9.1858
ILS THB
0.1089
THB ILS
พฤหัสบดี
9.2176
ILS THB
0.1085
THB ILS
ศุกร์
9.1941
ILS THB
0.1088
THB ILS
จันทร์
9.1913
ILS THB
0.1088
THB ILS
อังคาร
9.1629
ILS THB
0.1091
THB ILS
พุธ
9.1785
ILS THB
0.1090
THB ILS
พฤหัสบดี
9.1974
ILS THB
0.1087
THB ILS
ศุกร์
9.1979
ILS THB
0.1087
THB ILS
จันทร์
9.2138
ILS THB
0.1085
THB ILS
อังคาร
9.1882
ILS THB
0.1088
THB ILS
พุธ
9.2190
ILS THB
0.1085
THB ILS
พฤหัสบดี
9.1945
ILS THB
0.1088
THB ILS
ศุกร์
9.2263
ILS THB
0.1084
THB ILS
จันทร์
9.2127
ILS THB
0.1085
THB ILS
อังคาร
9.2587
ILS THB
0.1080
THB ILS
พุธ
9.2268
ILS THB
0.1084
THB ILS
พฤหัสบดี
9.2603
ILS THB
0.1080
THB ILS
ศุกร์
9.2546
ILS THB
0.1081
THB ILS
จันทร์
9.2354
ILS THB
0.1083
THB ILS
อังคาร
9.2201
ILS THB
0.1085
THB ILS
พุธ
9.2022
ILS THB
0.1087
THB ILS
พฤหัสบดี
9.1791
ILS THB
0.1089
THB ILS
ศุกร์
9.1297
ILS THB
0.1095
THB ILS
จันทร์
9.1605
ILS THB
0.1092
THB ILS
อังคาร
9.1064
ILS THB
0.1098
THB ILS
พุธ
9.1040
ILS THB
0.1098
THB ILS
พฤหัสบดี
9.1065
ILS THB
0.1098
THB ILS
ศุกร์
9.0364
ILS THB
0.1107
THB ILS
จันทร์
9.0472
ILS THB
0.1105
THB ILS
อังคาร
8.9981
ILS THB
0.1111
THB ILS
พุธ
8.9442
ILS THB
0.1118
THB ILS
พฤหัสบดี
8.9596
ILS THB
0.1116
THB ILS
ศุกร์
8.9522
ILS THB
0.1117
THB ILS
จันทร์
8.9997
ILS THB
0.1111
THB ILS
อังคาร
8.9931
ILS THB
0.1112
THB ILS
พุธ
9.0325
ILS THB
0.1107
THB ILS
พฤหัสบดี
9.0757
ILS THB
0.1102
THB ILS
ศุกร์
9.0663
ILS THB
0.1103
THB ILS
จันทร์
9.0647
ILS THB
0.1103
THB ILS
อังคาร
9.0981
ILS THB
0.1099
THB ILS
พุธ
9.1216
ILS THB
0.1096
THB ILS
พฤหัสบดี
9.1414
ILS THB
0.1094
THB ILS
ศุกร์
9.1364
ILS THB
0.1095
THB ILS
จันทร์
9.1412
ILS THB
0.1094
THB ILS
อังคาร
9.1609
ILS THB
0.1092
THB ILS
พุธ
9.2030
ILS THB
0.1087
THB ILS
พฤหัสบดี
9.2102
ILS THB
0.1086
THB ILS
ศุกร์
9.2334
ILS THB
0.1083
THB ILS
จันทร์
9.2360
ILS THB
0.1083
THB ILS
อังคาร
9.2413
ILS THB
0.1082
THB ILS
พุธ
9.2243
ILS THB
0.1084
THB ILS
พฤหัสบดี
9.2408
ILS THB
0.1082
THB ILS
ศุกร์
9.2390
ILS THB
0.1082
THB ILS
จันทร์
9.2457
ILS THB
0.1082
THB ILS
อังคาร
9.2305
ILS THB
0.1083
THB ILS
พุธ
9.2141
ILS THB
0.1085
THB ILS
พฤหัสบดี
9.2011
ILS THB
0.1087
THB ILS
ศุกร์
9.2027
ILS THB
0.1087
THB ILS
จันทร์
9.2427
ILS THB
0.1082
THB ILS
อังคาร
9.3283
ILS THB
0.1072
THB ILS
พุธ
9.3758
ILS THB
0.1067
THB ILS
พฤหัสบดี
9.3586
ILS THB
0.1069
THB ILS
ศุกร์
9.2994
ILS THB
0.1075
THB ILS
จันทร์
9.3734
ILS THB
0.1067
THB ILS
อังคาร
9.3558
ILS THB
0.1069
THB ILS
พุธ
9.3208
ILS THB
0.1073
THB ILS
พฤหัสบดี
9.3125
ILS THB
0.1074
THB ILS