อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง นิวเชเกลอิสราเอล และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง นิวเชเกลอิสราเอล และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 นิวเชเกลอิสราเอล แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น นิวเชเกลอิสราเอล
ต่ำสุด = 8.5015 (21/6/2562) เฉลี่ย = 8.7108 สูงสุด = 8.9435 (16/4/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง นิวเชเกลอิสราเอล และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
8.6297
ILS THB
0.1159
THB ILS
พุธ
8.6375
ILS THB
0.1158
THB ILS
พฤหัสบดี
8.5434
ILS THB
0.1170
THB ILS
ศุกร์
8.6283
ILS THB
0.1159
THB ILS
จันทร์
8.6662
ILS THB
0.1154
THB ILS
อังคาร
8.6733
ILS THB
0.1153
THB ILS
พุธ
8.6911
ILS THB
0.1151
THB ILS
พฤหัสบดี
8.7102
ILS THB
0.1148
THB ILS
ศุกร์
8.6988
ILS THB
0.1150
THB ILS
จันทร์
8.7376
ILS THB
0.1144
THB ILS
อังคาร
8.6993
ILS THB
0.1150
THB ILS
พุธ
8.6000
ILS THB
0.1163
THB ILS
พฤหัสบดี
8.6003
ILS THB
0.1163
THB ILS
ศุกร์
8.5917
ILS THB
0.1164
THB ILS
จันทร์
8.5946
ILS THB
0.1164
THB ILS
อังคาร
8.6238
ILS THB
0.1160
THB ILS
พุธ
8.6190
ILS THB
0.1160
THB ILS
พฤหัสบดี
8.6205
ILS THB
0.1160
THB ILS
ศุกร์
8.5909
ILS THB
0.1164
THB ILS
จันทร์
8.6009
ILS THB
0.1163
THB ILS
อังคาร
8.5704
ILS THB
0.1167
THB ILS
พุธ
8.5323
ILS THB
0.1172
THB ILS
พฤหัสบดี
8.5659
ILS THB
0.1167
THB ILS
ศุกร์
8.6148
ILS THB
0.1161
THB ILS
จันทร์
8.6381
ILS THB
0.1158
THB ILS
อังคาร
8.6652
ILS THB
0.1154
THB ILS
พุธ
8.6429
ILS THB
0.1157
THB ILS
พฤหัสบดี
8.6189
ILS THB
0.1160
THB ILS
ศุกร์
8.6596
ILS THB
0.1155
THB ILS
จันทร์
8.6166
ILS THB
0.1161
THB ILS
อังคาร
8.6005
ILS THB
0.1163
THB ILS
พุธ
8.6129
ILS THB
0.1161
THB ILS
พฤหัสบดี
8.5631
ILS THB
0.1168
THB ILS
ศุกร์
8.5850
ILS THB
0.1165
THB ILS
จันทร์
8.6340
ILS THB
0.1158
THB ILS
อังคาร
8.6003
ILS THB
0.1163
THB ILS
พุธ
8.5869
ILS THB
0.1165
THB ILS
พฤหัสบดี
8.6076
ILS THB
0.1162
THB ILS
ศุกร์
8.6730
ILS THB
0.1153
THB ILS
จันทร์
8.6618
ILS THB
0.1154
THB ILS
อังคาร
8.6532
ILS THB
0.1156
THB ILS
พุธ
8.6731
ILS THB
0.1153
THB ILS
พฤหัสบดี
8.7315
ILS THB
0.1145
THB ILS
ศุกร์
8.7425
ILS THB
0.1144
THB ILS
จันทร์
8.7821
ILS THB
0.1139
THB ILS
อังคาร
8.7864
ILS THB
0.1138
THB ILS
พุธ
8.8101
ILS THB
0.1135
THB ILS
พฤหัสบดี
8.8028
ILS THB
0.1136
THB ILS
ศุกร์
8.7581
ILS THB
0.1142
THB ILS
จันทร์
8.7681
ILS THB
0.1140
THB ILS
อังคาร
8.7369
ILS THB
0.1145
THB ILS
พุธ
8.7351
ILS THB
0.1145
THB ILS
พฤหัสบดี
8.8383
ILS THB
0.1131
THB ILS
ศุกร์
8.7994
ILS THB
0.1136
THB ILS
จันทร์
8.8043
ILS THB
0.1136
THB ILS
อังคาร
8.7840
ILS THB
0.1138
THB ILS
พุธ
8.7984
ILS THB
0.1137
THB ILS
พฤหัสบดี
8.8122
ILS THB
0.1135
THB ILS
ศุกร์
8.7647
ILS THB
0.1141
THB ILS
จันทร์
8.7215
ILS THB
0.1147
THB ILS
อังคาร
8.7500
ILS THB
0.1143
THB ILS
พุธ
8.7818
ILS THB
0.1139
THB ILS
พฤหัสบดี
8.7424
ILS THB
0.1144
THB ILS
ศุกร์
8.7408
ILS THB
0.1144
THB ILS
จันทร์
8.7514
ILS THB
0.1143
THB ILS
อังคาร
8.7639
ILS THB
0.1141
THB ILS
พุธ
8.8092
ILS THB
0.1135
THB ILS
พฤหัสบดี
8.8109
ILS THB
0.1135
THB ILS
ศุกร์
8.9086
ILS THB
0.1123
THB ILS
จันทร์
8.9179
ILS THB
0.1121
THB ILS
อังคาร
8.8772
ILS THB
0.1126
THB ILS
พุธ
8.8812
ILS THB
0.1126
THB ILS
พฤหัสบดี
8.8757
ILS THB
0.1127
THB ILS
ศุกร์
8.8992
ILS THB
0.1124
THB ILS
จันทร์
8.9172
ILS THB
0.1121
THB ILS
อังคาร
8.9435
ILS THB
0.1118
THB ILS
พุธ
8.8923
ILS THB
0.1125
THB ILS
พฤหัสบดี
8.8687
ILS THB
0.1128
THB ILS
ศุกร์
8.8529
ILS THB
0.1130
THB ILS
จันทร์
8.8655
ILS THB
0.1128
THB ILS
อังคาร
8.8752
ILS THB
0.1127
THB ILS
พุธ
8.8590
ILS THB
0.1129
THB ILS
พฤหัสบดี
8.8422
ILS THB
0.1131
THB ILS
ศุกร์
8.8057
ILS THB
0.1136
THB ILS
จันทร์
8.8265
ILS THB
0.1133
THB ILS
อังคาร
8.8520
ILS THB
0.1130
THB ILS
พุธ
8.9015
ILS THB
0.1123
THB ILS
พฤหัสบดี
8.8988
ILS THB
0.1124
THB ILS
ศุกร์
8.8999
ILS THB
0.1124
THB ILS
จันทร์
8.8824
ILS THB
0.1126
THB ILS
อังคาร
8.8982
ILS THB
0.1124
THB ILS
พุธ
8.8695
ILS THB
0.1127
THB ILS
พฤหัสบดี
8.8933
ILS THB
0.1124
THB ILS
ศุกร์
8.8586
ILS THB
0.1129
THB ILS
จันทร์
8.8764
ILS THB
0.1127
THB ILS
อังคาร
8.8052
ILS THB
0.1136
THB ILS
พุธ
8.8576
ILS THB
0.1129
THB ILS
พฤหัสบดี
8.8463
ILS THB
0.1130
THB ILS
ศุกร์
8.8832
ILS THB
0.1126
THB ILS
จันทร์
8.9133
ILS THB
0.1122
THB ILS
อังคาร
8.8662
ILS THB
0.1128
THB ILS
พุธ
8.8440
ILS THB
0.1131
THB ILS
พฤหัสบดี
8.8421
ILS THB
0.1131
THB ILS
ศุกร์
8.8358
ILS THB
0.1132
THB ILS
จันทร์
8.8224
ILS THB
0.1133
THB ILS
อังคาร
8.8064
ILS THB
0.1136
THB ILS
พุธ
8.7992
ILS THB
0.1136
THB ILS
พฤหัสบดี
8.7830
ILS THB
0.1139
THB ILS
ศุกร์
8.7139
ILS THB
0.1148
THB ILS
จันทร์
8.6552
ILS THB
0.1155
THB ILS
อังคาร
8.6656
ILS THB
0.1154
THB ILS
พุธ
8.6870
ILS THB
0.1151
THB ILS
พฤหัสบดี
8.7031
ILS THB
0.1149
THB ILS
ศุกร์
8.6998
ILS THB
0.1149
THB ILS
จันทร์
8.7419
ILS THB
0.1144
THB ILS
อังคาร
8.7421
ILS THB
0.1144
THB ILS
พุธ
8.7193
ILS THB
0.1147
THB ILS
พฤหัสบดี
8.6990
ILS THB
0.1150
THB ILS
ศุกร์
8.6569
ILS THB
0.1155
THB ILS
จันทร์
8.6766
ILS THB
0.1153
THB ILS
อังคาร
8.6470
ILS THB
0.1156
THB ILS
พุธ
8.6903
ILS THB
0.1151
THB ILS
พฤหัสบดี
8.6134
ILS THB
0.1161
THB ILS
ศุกร์
8.5015
ILS THB
0.1176
THB ILS
อาทิตย์
8.5033
ILS THB
0.1176
THB ILS
จันทร์
8.5171
ILS THB
0.1174
THB ILS
อังคาร
8.5346
ILS THB
0.1172
THB ILS
พุธ
8.5716
ILS THB
0.1167
THB ILS
พฤหัสบดี
8.6178
ILS THB
0.1160
THB ILS
ศุกร์
8.5884
ILS THB
0.1164
THB ILS
จันทร์
8.5378
ILS THB
0.1171
THB ILS
พุธ
8.5597
ILS THB
0.1168
THB ILS
พฤหัสบดี
8.5986
ILS THB
0.1163
THB ILS
ศุกร์
8.6085
ILS THB
0.1162
THB ILS
จันทร์
8.6140
ILS THB
0.1161
THB ILS
อังคาร
8.6552
ILS THB
0.1155
THB ILS
พุธ
8.6302
ILS THB
0.1159
THB ILS
พฤหัสบดี
8.6371
ILS THB
0.1158
THB ILS
ศุกร์
8.7044
ILS THB
0.1149
THB ILS
จันทร์
8.7491
ILS THB
0.1143
THB ILS
อังคาร
8.7164
ILS THB
0.1147
THB ILS
พุธ
8.7347
ILS THB
0.1145
THB ILS
พฤหัสบดี
8.7205
ILS THB
0.1147
THB ILS
ศุกร์
8.7078
ILS THB
0.1148
THB ILS
จันทร์
8.7322
ILS THB
0.1145
THB ILS
อังคาร
8.7408
ILS THB
0.1144
THB ILS
พุธ
8.7538
ILS THB
0.1142
THB ILS
พฤหัสบดี
8.7737
ILS THB
0.1140
THB ILS
ศุกร์
8.7731
ILS THB
0.1140
THB ILS
จันทร์
8.7519
ILS THB
0.1143
THB ILS
อังคาร
8.8028
ILS THB
0.1136
THB ILS
พุธ
8.8220
ILS THB
0.1134
THB ILS
พฤหัสบดี
8.7663
ILS THB
0.1141
THB ILS
ศุกร์
8.7966
ILS THB
0.1137
THB ILS
จันทร์
8.8115
ILS THB
0.1135
THB ILS
อังคาร
8.7988
ILS THB
0.1137
THB ILS
พุธ
8.8502
ILS THB
0.1130
THB ILS
พฤหัสบดี
8.8299
ILS THB
0.1133
THB ILS
ศุกร์
8.8291
ILS THB
0.1133
THB ILS
จันทร์
8.8513
ILS THB
0.1130
THB ILS
อังคาร
8.8358
ILS THB
0.1132
THB ILS
พุธ
8.8383
ILS THB
0.1131
THB ILS
พฤหัสบดี
8.7627
ILS THB
0.1141
THB ILS
ศุกร์
8.7049
ILS THB
0.1149
THB ILS
จันทร์
8.7060
ILS THB
0.1149
THB ILS
อังคาร
8.7317
ILS THB
0.1145
THB ILS
พุธ
8.7256
ILS THB
0.1146
THB ILS
พฤหัสบดี
8.7415
ILS THB
0.1144
THB ILS
ศุกร์
8.7439
ILS THB
0.1144
THB ILS
จันทร์
8.7061
ILS THB
0.1149
THB ILS
อังคาร
8.6911
ILS THB
0.1151
THB ILS
พุธ
8.6816
ILS THB
0.1152
THB ILS
พฤหัสบดี
8.6928
ILS THB
0.1150
THB ILS
ศุกร์
8.6701
ILS THB
0.1153
THB ILS
จันทร์
8.6630
ILS THB
0.1154
THB ILS
อังคาร
8.6509
ILS THB
0.1156
THB ILS
พุธ
8.6767
ILS THB
0.1153
THB ILS
พฤหัสบดี
8.7097
ILS THB
0.1148
THB ILS
ศุกร์
8.7188
ILS THB
0.1147
THB ILS
จันทร์
8.6873
ILS THB
0.1151
THB ILS
อังคาร
8.6543
ILS THB
0.1155
THB ILS
พุธ
8.6240
ILS THB
0.1160
THB ILS
พฤหัสบดี
8.6013
ILS THB
0.1163
THB ILS
ศุกร์
8.6276
ILS THB
0.1159
THB ILS
จันทร์
8.6248
ILS THB
0.1159
THB ILS
อังคาร
8.5874
ILS THB
0.1165
THB ILS
พุธ
8.6176
ILS THB
0.1160
THB ILS
พฤหัสบดี
8.6753
ILS THB
0.1153
THB ILS
ศุกร์
8.6553
ILS THB
0.1155
THB ILS
จันทร์
8.6840
ILS THB
0.1152
THB ILS
อังคาร
8.7084
ILS THB
0.1148
THB ILS
พุธ
8.7299
ILS THB
0.1145
THB ILS
พฤหัสบดี
8.7096
ILS THB
0.1148
THB ILS
ศุกร์
8.7949
ILS THB
0.1137
THB ILS
จันทร์
8.8042
ILS THB
0.1136
THB ILS
อังคาร
8.8212
ILS THB
0.1134
THB ILS
พุธ
8.7988
ILS THB
0.1137
THB ILS
พฤหัสบดี
8.7643
ILS THB
0.1141
THB ILS
ศุกร์
8.7206
ILS THB
0.1147
THB ILS
จันทร์
8.7166
ILS THB
0.1147
THB ILS
อังคาร
8.6779
ILS THB
0.1152
THB ILS
พุธ
8.6618
ILS THB
0.1154
THB ILS
พฤหัสบดี
8.6841
ILS THB
0.1152
THB ILS
ศุกร์
8.6594
ILS THB
0.1155
THB ILS
จันทร์
8.6632
ILS THB
0.1154
THB ILS
อังคาร
8.6225
ILS THB
0.1160
THB ILS
พุธ
8.6002
ILS THB
0.1163
THB ILS
พฤหัสบดี
8.5593
ILS THB
0.1168
THB ILS
ศุกร์
8.5522
ILS THB
0.1169
THB ILS
จันทร์
8.5609
ILS THB
0.1168
THB ILS
อังคาร
8.5564
ILS THB
0.1169
THB ILS
พุธ
8.5696
ILS THB
0.1167
THB ILS
พฤหัสบดี
8.5883
ILS THB
0.1164
THB ILS
ศุกร์
8.5341
ILS THB
0.1172
THB ILS
จันทร์
8.5480
ILS THB
0.1170
THB ILS
อังคาร
8.5592
ILS THB
0.1168
THB ILS
พุธ
8.5648
ILS THB
0.1168
THB ILS
พฤหัสบดี
8.5698
ILS THB
0.1167
THB ILS
ศุกร์
8.5638
ILS THB
0.1168
THB ILS
จันทร์
8.5721
ILS THB
0.1167
THB ILS
อังคาร
8.6153
ILS THB
0.1161
THB ILS
พุธ
8.6682
ILS THB
0.1154
THB ILS
พฤหัสบดี
8.7014
ILS THB
0.1149
THB ILS
ศุกร์
8.6917
ILS THB
0.1151
THB ILS
จันทร์
8.6727
ILS THB
0.1153
THB ILS
อังคาร
8.6483
ILS THB
0.1156
THB ILS
พุธ
8.6436
ILS THB
0.1157
THB ILS
พฤหัสบดี
8.6501
ILS THB
0.1156
THB ILS
ศุกร์
8.6931
ILS THB
0.1150
THB ILS
จันทร์
8.7385
ILS THB
0.1144
THB ILS
อังคาร
8.7238
ILS THB
0.1146
THB ILS
พุธ
8.7013
ILS THB
0.1149
THB ILS
พฤหัสบดี
8.7408
ILS THB
0.1144
THB ILS
ศุกร์
8.7131
ILS THB
0.1148
THB ILS
จันทร์
8.7340
ILS THB
0.1145
THB ILS
อังคาร
8.7170
ILS THB
0.1147
THB ILS
พุธ
8.7182
ILS THB
0.1147
THB ILS
พฤหัสบดี
8.7241
ILS THB
0.1146
THB ILS
ศุกร์
8.6949
ILS THB
0.1150
THB ILS
จันทร์
8.7220
ILS THB
0.1147
THB ILS
อังคาร
8.6938
ILS THB
0.1150
THB ILS
พุธ
8.7136
ILS THB
0.1148
THB ILS
พฤหัสบดี
8.7492
ILS THB
0.1143
THB ILS
ศุกร์
8.7550
ILS THB
0.1142
THB ILS
จันทร์
8.7321
ILS THB
0.1145
THB ILS
อังคาร
8.7446
ILS THB
0.1144
THB ILS
พุธ
8.7046
ILS THB
0.1149
THB ILS
พฤหัสบดี
8.6696
ILS THB
0.1153
THB ILS
ศุกร์
8.6819
ILS THB
0.1152
THB ILS
จันทร์
8.6476
ILS THB
0.1156
THB ILS
อังคาร
8.6479
ILS THB
0.1156
THB ILS
พุธ
8.6370
ILS THB
0.1158
THB ILS
พฤหัสบดี
8.6436
ILS THB
0.1157
THB ILS
ศุกร์
8.6744
ILS THB
0.1153
THB ILS
จันทร์
8.6923
ILS THB
0.1150
THB ILS
อังคาร
8.6904
ILS THB
0.1151
THB ILS
พุธ
8.6820
ILS THB
0.1152
THB ILS
พฤหัสบดี
8.6674
ILS THB
0.1154
THB ILS
ศุกร์
8.6888
ILS THB
0.1151
THB ILS
จันทร์
8.6378
ILS THB
0.1158
THB ILS
อังคาร
8.6109
ILS THB
0.1161
THB ILS