อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง ตากาบังกลาเทศ และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ตากาบังกลาเทศ และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 ตากาบังกลาเทศ แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ตากาบังกลาเทศ
ต่ำสุด = 0.3507 (17/2/2564) เฉลี่ย = 0.3709 สูงสุด = 0.3958 (16/8/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ตากาบังกลาเทศ และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
0.3526
BDT THB
2.8357
THB BDT
จันทร์
0.3536
BDT THB
2.8280
THB BDT
อังคาร
0.3527
BDT THB
2.8354
THB BDT
พุธ
0.3538
BDT THB
2.8261
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3518
BDT THB
2.8424
THB BDT
ศุกร์
0.3540
BDT THB
2.8249
THB BDT
จันทร์
0.3529
BDT THB
2.8334
THB BDT
อังคาร
0.3550
BDT THB
2.8171
THB BDT
พุธ
0.3551
BDT THB
2.8164
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3537
BDT THB
2.8274
THB BDT
ศุกร์
0.3536
BDT THB
2.8278
THB BDT
จันทร์
0.3536
BDT THB
2.8280
THB BDT
อังคาร
0.3559
BDT THB
2.8098
THB BDT
พุธ
0.3532
BDT THB
2.8315
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3537
BDT THB
2.8269
THB BDT
ศุกร์
0.3544
BDT THB
2.8215
THB BDT
จันทร์
0.3527
BDT THB
2.8355
THB BDT
อังคาร
0.3527
BDT THB
2.8349
THB BDT
พุธ
0.3534
BDT THB
2.8294
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3538
BDT THB
2.8265
THB BDT
ศุกร์
0.3535
BDT THB
2.8287
THB BDT
จันทร์
0.3524
BDT THB
2.8379
THB BDT
อังคาร
0.3523
BDT THB
2.8382
THB BDT
พุธ
0.3540
BDT THB
2.8246
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3537
BDT THB
2.8269
THB BDT
ศุกร์
0.3545
BDT THB
2.8212
THB BDT
จันทร์
0.3559
BDT THB
2.8097
THB BDT
อังคาร
0.3554
BDT THB
2.8136
THB BDT
พุธ
0.3533
BDT THB
2.8302
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3523
BDT THB
2.8384
THB BDT
ศุกร์
0.3517
BDT THB
2.8435
THB BDT
จันทร์
0.3532
BDT THB
2.8309
THB BDT
อังคาร
0.3532
BDT THB
2.8315
THB BDT
พุธ
0.3507
BDT THB
2.8517
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3541
BDT THB
2.8242
THB BDT
ศุกร์
0.3555
BDT THB
2.8126
THB BDT
จันทร์
0.3544
BDT THB
2.8215
THB BDT
อังคาร
0.3545
BDT THB
2.8211
THB BDT
พุธ
0.3543
BDT THB
2.8228
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3571
BDT THB
2.8000
THB BDT
ศุกร์
0.3548
BDT THB
2.8183
THB BDT
จันทร์
0.3542
BDT THB
2.8234
THB BDT
อังคาร
0.3565
BDT THB
2.8047
THB BDT
พุธ
0.3590
BDT THB
2.7856
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3575
BDT THB
2.7972
THB BDT
ศุกร์
0.3567
BDT THB
2.8037
THB BDT
จันทร์
0.3613
BDT THB
2.7675
THB BDT
อังคาร
0.3636
BDT THB
2.7505
THB BDT
พุธ
0.3620
BDT THB
2.7627
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3624
BDT THB
2.7593
THB BDT
ศุกร์
0.3616
BDT THB
2.7655
THB BDT
จันทร์
0.3632
BDT THB
2.7535
THB BDT
อังคาร
0.3635
BDT THB
2.7510
THB BDT
พุธ
0.3620
BDT THB
2.7626
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3648
BDT THB
2.7413
THB BDT
ศุกร์
0.3623
BDT THB
2.7602
THB BDT
อังคาร
0.3646
BDT THB
2.7429
THB BDT
พุธ
0.3641
BDT THB
2.7463
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3663
BDT THB
2.7303
THB BDT
ศุกร์
0.3660
BDT THB
2.7321
THB BDT
จันทร์
0.3685
BDT THB
2.7139
THB BDT
อังคาร
0.3674
BDT THB
2.7219
THB BDT
พุธ
0.3690
BDT THB
2.7103
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3695
BDT THB
2.7064
THB BDT
ศุกร์
0.3693
BDT THB
2.7078
THB BDT
จันทร์
0.3706
BDT THB
2.6986
THB BDT
อังคาร
0.3724
BDT THB
2.6856
THB BDT
พุธ
0.3721
BDT THB
2.6872
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3702
BDT THB
2.7011
THB BDT
ศุกร์
0.3715
BDT THB
2.6919
THB BDT
จันทร์
0.3730
BDT THB
2.6810
THB BDT
อังคาร
0.3718
BDT THB
2.6893
THB BDT
พุธ
0.3720
BDT THB
2.6880
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3694
BDT THB
2.7072
THB BDT
ศุกร์
0.3690
BDT THB
2.7103
THB BDT
จันทร์
0.3697
BDT THB
2.7048
THB BDT
อังคาร
0.3690
BDT THB
2.7100
THB BDT
พุธ
0.3685
BDT THB
2.7138
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3707
BDT THB
2.6978
THB BDT
ศุกร์
0.3703
BDT THB
2.7007
THB BDT
อังคาร
0.3698
BDT THB
2.7039
THB BDT
พุธ
0.3694
BDT THB
2.7074
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3697
BDT THB
2.7046
THB BDT
ศุกร์
0.3663
BDT THB
2.7301
THB BDT
จันทร์
0.3673
BDT THB
2.7222
THB BDT
อังคาร
0.3661
BDT THB
2.7314
THB BDT
พุธ
0.3671
BDT THB
2.7243
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3693
BDT THB
2.7081
THB BDT
ศุกร์
0.3684
BDT THB
2.7143
THB BDT
จันทร์
0.3697
BDT THB
2.7052
THB BDT
อังคาร
0.3664
BDT THB
2.7293
THB BDT
พุธ
0.3672
BDT THB
2.7232
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3681
BDT THB
2.7168
THB BDT
ศุกร์
0.3712
BDT THB
2.6937
THB BDT
จันทร์
0.3722
BDT THB
2.6870
THB BDT
อังคาร
0.3723
BDT THB
2.6859
THB BDT
พุธ
0.3708
BDT THB
2.6971
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3698
BDT THB
2.7044
THB BDT
ศุกร์
0.3710
BDT THB
2.6956
THB BDT
จันทร์
0.3696
BDT THB
2.7054
THB BDT
อังคาร
0.3711
BDT THB
2.6945
THB BDT
พุธ
0.3683
BDT THB
2.7154
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3685
BDT THB
2.7136
THB BDT
ศุกร์
0.3678
BDT THB
2.7186
THB BDT
จันทร์
0.3684
BDT THB
2.7147
THB BDT
อังคาร
0.3686
BDT THB
2.7128
THB BDT
พุธ
0.3661
BDT THB
2.7317
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3676
BDT THB
2.7202
THB BDT
ศุกร์
0.3664
BDT THB
2.7290
THB BDT
จันทร์
0.3698
BDT THB
2.7040
THB BDT
อังคาร
0.3685
BDT THB
2.7136
THB BDT
พุธ
0.3680
BDT THB
2.7177
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3669
BDT THB
2.7255
THB BDT
ศุกร์
0.3657
BDT THB
2.7345
THB BDT
จันทร์
0.3660
BDT THB
2.7320
THB BDT
อังคาร
0.3669
BDT THB
2.7252
THB BDT
พุธ
0.3675
BDT THB
2.7211
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3647
BDT THB
2.7416
THB BDT
ศุกร์
0.3703
BDT THB
2.7007
THB BDT
อังคาร
0.3743
BDT THB
2.6717
THB BDT
พุธ
0.3772
BDT THB
2.6513
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3755
BDT THB
2.6629
THB BDT
ศุกร์
0.3749
BDT THB
2.6675
THB BDT
จันทร์
0.3766
BDT THB
2.6556
THB BDT
อังคาร
0.3768
BDT THB
2.6541
THB BDT
พุธ
0.3771
BDT THB
2.6515
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3773
BDT THB
2.6505
THB BDT
ศุกร์
0.3786
BDT THB
2.6416
THB BDT
จันทร์
0.3801
BDT THB
2.6308
THB BDT
อังคาร
0.3783
BDT THB
2.6436
THB BDT
พุธ
0.3797
BDT THB
2.6340
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3837
BDT THB
2.6065
THB BDT
ศุกร์
0.3839
BDT THB
2.6045
THB BDT
จันทร์
0.3852
BDT THB
2.5961
THB BDT
อังคาร
0.3846
BDT THB
2.6003
THB BDT
พุธ
0.3837
BDT THB
2.6062
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3858
BDT THB
2.5917
THB BDT
ศุกร์
0.3856
BDT THB
2.5932
THB BDT
จันทร์
0.3865
BDT THB
2.5873
THB BDT
อังคาร
0.3874
BDT THB
2.5814
THB BDT
พุธ
0.3870
BDT THB
2.5842
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3882
BDT THB
2.5761
THB BDT
ศุกร์
0.3875
BDT THB
2.5809
THB BDT
จันทร์
0.3892
BDT THB
2.5691
THB BDT
อังคาร
0.3884
BDT THB
2.5748
THB BDT
พุธ
0.3879
BDT THB
2.5782
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3900
BDT THB
2.5644
THB BDT
ศุกร์
0.3883
BDT THB
2.5756
THB BDT
จันทร์
0.3876
BDT THB
2.5798
THB BDT
อังคาร
0.3894
BDT THB
2.5683
THB BDT
พุธ
0.3895
BDT THB
2.5677
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3914
BDT THB
2.5551
THB BDT
ศุกร์
0.3918
BDT THB
2.5521
THB BDT
จันทร์
0.3931
BDT THB
2.5436
THB BDT
อังคาร
0.3932
BDT THB
2.5433
THB BDT
พุธ
0.3926
BDT THB
2.5470
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3903
BDT THB
2.5621
THB BDT
ศุกร์
0.3936
BDT THB
2.5408
THB BDT
จันทร์
0.3958
BDT THB
2.5263
THB BDT
อังคาร
0.3915
BDT THB
2.5545
THB BDT
พุธ
0.3905
BDT THB
2.5606
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3918
BDT THB
2.5525
THB BDT
ศุกร์
0.3916
BDT THB
2.5534
THB BDT
อังคาร
0.3870
BDT THB
2.5843
THB BDT
พุธ
0.3838
BDT THB
2.6055
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3844
BDT THB
2.6017
THB BDT
ศุกร์
0.3819
BDT THB
2.6185
THB BDT
จันทร์
0.3814
BDT THB
2.6221
THB BDT
อังคาร
0.3795
BDT THB
2.6351
THB BDT
พุธ
0.3791
BDT THB
2.6376
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3820
BDT THB
2.6180
THB BDT
ศุกร์
0.3832
BDT THB
2.6095
THB BDT
จันทร์
0.3809
BDT THB
2.6253
THB BDT
อังคาร
0.3828
BDT THB
2.6123
THB BDT
พุธ
0.3827
BDT THB
2.6133
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3844
BDT THB
2.6016
THB BDT
ศุกร์
0.3834
BDT THB
2.6082
THB BDT
จันทร์
0.3852
BDT THB
2.5958
THB BDT
อังคาร
0.3877
BDT THB
2.5791
THB BDT
พุธ
0.3864
BDT THB
2.5882
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3855
BDT THB
2.5943
THB BDT
ศุกร์
0.3906
BDT THB
2.5603
THB BDT
จันทร์
0.3886
BDT THB
2.5734
THB BDT
อังคาร
0.3922
BDT THB
2.5496
THB BDT
พุธ
0.3917
BDT THB
2.5528
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3886
BDT THB
2.5735
THB BDT
ศุกร์
0.3914
BDT THB
2.5551
THB BDT