อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง ตากาบังกลาเทศ และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ตากาบังกลาเทศ และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 ตากาบังกลาเทศ แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ตากาบังกลาเทศ
ต่ำสุด = 0.3497 (1/1/2563) เฉลี่ย = 0.3688 สูงสุด = 0.3933 (24/3/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ตากาบังกลาเทศ และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
0.3497
BDT THB
2.8598
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3541
BDT THB
2.8244
THB BDT
ศุกร์
0.3536
BDT THB
2.8279
THB BDT
จันทร์
0.3576
BDT THB
2.7963
THB BDT
อังคาร
0.3545
BDT THB
2.8206
THB BDT
พุธ
0.3558
BDT THB
2.8107
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3562
BDT THB
2.8074
THB BDT
ศุกร์
0.3558
BDT THB
2.8110
THB BDT
จันทร์
0.3574
BDT THB
2.7982
THB BDT
อังคาร
0.3571
BDT THB
2.8007
THB BDT
พุธ
0.3574
BDT THB
2.7979
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3581
BDT THB
2.7923
THB BDT
ศุกร์
0.3567
BDT THB
2.8032
THB BDT
จันทร์
0.3571
BDT THB
2.8005
THB BDT
อังคาร
0.3586
BDT THB
2.7888
THB BDT
พุธ
0.3574
BDT THB
2.7983
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3602
BDT THB
2.7760
THB BDT
ศุกร์
0.3585
BDT THB
2.7895
THB BDT
จันทร์
0.3617
BDT THB
2.7647
THB BDT
อังคาร
0.3637
BDT THB
2.7496
THB BDT
พุธ
0.3652
BDT THB
2.7382
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3678
BDT THB
2.7188
THB BDT
ศุกร์
0.3673
BDT THB
2.7229
THB BDT
จันทร์
0.3669
BDT THB
2.7253
THB BDT
อังคาร
0.3644
BDT THB
2.7443
THB BDT
พุธ
0.3635
BDT THB
2.7511
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3650
BDT THB
2.7396
THB BDT
ศุกร์
0.3664
BDT THB
2.7292
THB BDT
จันทร์
0.3680
BDT THB
2.7175
THB BDT
อังคาร
0.3673
BDT THB
2.7224
THB BDT
พุธ
0.3670
BDT THB
2.7250
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3655
BDT THB
2.7358
THB BDT
ศุกร์
0.3662
BDT THB
2.7308
THB BDT
จันทร์
0.3676
BDT THB
2.7207
THB BDT
อังคาร
0.3673
BDT THB
2.7222
THB BDT
พุธ
0.3662
BDT THB
2.7309
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3707
BDT THB
2.6974
THB BDT
ศุกร์
0.3726
BDT THB
2.6837
THB BDT
จันทร์
0.3734
BDT THB
2.6777
THB BDT
อังคาร
0.3741
BDT THB
2.6728
THB BDT
พุธ
0.3764
BDT THB
2.6568
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3746
BDT THB
2.6696
THB BDT
ศุกร์
0.3746
BDT THB
2.6695
THB BDT
อังคาร
0.3711
BDT THB
2.6947
THB BDT
พุธ
0.3693
BDT THB
2.7079
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3721
BDT THB
2.6871
THB BDT
ศุกร์
0.3743
BDT THB
2.6719
THB BDT
จันทร์
0.3735
BDT THB
2.6775
THB BDT
อังคาร
0.3688
BDT THB
2.7118
THB BDT
พุธ
0.3688
BDT THB
2.7114
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3694
BDT THB
2.7072
THB BDT
ศุกร์
0.3723
BDT THB
2.6861
THB BDT
จันทร์
0.3792
BDT THB
2.6368
THB BDT
อังคาร
0.3753
BDT THB
2.6647
THB BDT
พุธ
0.3814
BDT THB
2.6217
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3780
BDT THB
2.6453
THB BDT
ศุกร์
0.3835
BDT THB
2.6074
THB BDT
จันทร์
0.3874
BDT THB
2.5810
THB BDT
อังคาร
0.3933
BDT THB
2.5424
THB BDT
พุธ
0.3849
BDT THB
2.5978
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3904
BDT THB
2.5617
THB BDT
ศุกร์
0.3847
BDT THB
2.5998
THB BDT
จันทร์
0.3873
BDT THB
2.5819
THB BDT
อังคาร
0.3817
BDT THB
2.6202
THB BDT
พุธ
0.3874
BDT THB
2.5811
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3868
BDT THB
2.5852
THB BDT
ศุกร์
0.3844
BDT THB
2.6014
THB BDT
จันทร์
0.3871
BDT THB
2.5832
THB BDT
อังคาร
0.3881
BDT THB
2.5764
THB BDT
พุธ
0.3856
BDT THB
2.5937
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3860
BDT THB
2.5905
THB BDT
ศุกร์
0.3872
BDT THB
2.5826
THB BDT
จันทร์
0.3865
BDT THB
2.5870
THB BDT
อังคาร
0.3884
BDT THB
2.5747
THB BDT
พุธ
0.3829
BDT THB
2.6114
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3836
BDT THB
2.6071
THB BDT
ศุกร์
0.3816
BDT THB
2.6206
THB BDT
จันทร์
0.3839
BDT THB
2.6051
THB BDT
อังคาร
0.3829
BDT THB
2.6117
THB BDT
พุธ
0.3820
BDT THB
2.6178
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3774
BDT THB
2.6497
THB BDT
ศุกร์
0.3819
BDT THB
2.6182
THB BDT
จันทร์
0.3823
BDT THB
2.6155
THB BDT
อังคาร
0.3828
BDT THB
2.6126
THB BDT
พุธ
0.3805
BDT THB
2.6280
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3809
BDT THB
2.6253
THB BDT
ศุกร์
0.3848
BDT THB
2.5991
THB BDT
จันทร์
0.3833
BDT THB
2.6091
THB BDT
อังคาร
0.3782
BDT THB
2.6442
THB BDT
พุธ
0.3804
BDT THB
2.6288
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3811
BDT THB
2.6243
THB BDT
ศุกร์
0.3814
BDT THB
2.6216
THB BDT
จันทร์
0.3782
BDT THB
2.6442
THB BDT
อังคาร
0.3783
BDT THB
2.6434
THB BDT
พุธ
0.3762
BDT THB
2.6585
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3755
BDT THB
2.6629
THB BDT
ศุกร์
0.3783
BDT THB
2.6431
THB BDT
จันทร์
0.3768
BDT THB
2.6541
THB BDT
อังคาร
0.3810
BDT THB
2.6250
THB BDT
พุธ
0.3742
BDT THB
2.6724
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3757
BDT THB
2.6619
THB BDT
ศุกร์
0.3727
BDT THB
2.6830
THB BDT
จันทร์
0.3758
BDT THB
2.6611
THB BDT
อังคาร
0.3761
BDT THB
2.6588
THB BDT
พุธ
0.3765
BDT THB
2.6560
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3747
BDT THB
2.6685
THB BDT
ศุกร์
0.3789
BDT THB
2.6395
THB BDT
จันทร์
0.3726
BDT THB
2.6837
THB BDT
อังคาร
0.3734
BDT THB
2.6782
THB BDT
พุธ
0.3726
BDT THB
2.6839
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3723
BDT THB
2.6860
THB BDT
ศุกร์
0.3744
BDT THB
2.6708
THB BDT
จันทร์
0.3682
BDT THB
2.7158
THB BDT
อังคาร
0.3693
BDT THB
2.7075
THB BDT
พุธ
0.3694
BDT THB
2.7072
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3641
BDT THB
2.7464
THB BDT
ศุกร์
0.3623
BDT THB
2.7602
THB BDT
จันทร์
0.3646
BDT THB
2.7430
THB BDT
อังคาร
0.3683
BDT THB
2.7149
THB BDT
พุธ
0.3654
BDT THB
2.7369
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3663
BDT THB
2.7300
THB BDT
ศุกร์
0.3635
BDT THB
2.7514
THB BDT
จันทร์
0.3660
BDT THB
2.7321
THB BDT
อังคาร
0.3670
BDT THB
2.7247
THB BDT
พุธ
0.3638
BDT THB
2.7491
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3615
BDT THB
2.7665
THB BDT
ศุกร์
0.3650
BDT THB
2.7397
THB BDT
จันทร์
0.3654
BDT THB
2.7366
THB BDT
อังคาร
0.3621
BDT THB
2.7620
THB BDT
พุธ
0.3646
BDT THB
2.7424
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3686
BDT THB
2.7131
THB BDT
ศุกร์
0.3653
BDT THB
2.7374
THB BDT
จันทร์
0.3683
BDT THB
2.7153
THB BDT
อังคาร
0.3681
BDT THB
2.7169
THB BDT
พุธ
0.3684
BDT THB
2.7146
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3690
BDT THB
2.7099
THB BDT
ศุกร์
0.3678
BDT THB
2.7190
THB BDT
อังคาร
0.3735
BDT THB
2.6772
THB BDT
พุธ
0.3736
BDT THB
2.6767
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3722
BDT THB
2.6864
THB BDT
ศุกร์
0.3750
BDT THB
2.6668
THB BDT
อังคาร
0.3730
BDT THB
2.6813
THB BDT
พุธ
0.3767
BDT THB
2.6547
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3743
BDT THB
2.6719
THB BDT
ศุกร์
0.3739
BDT THB
2.6747
THB BDT
จันทร์
0.3764
BDT THB
2.6571
THB BDT
อังคาร
0.3721
BDT THB
2.6876
THB BDT
พุธ
0.3709
BDT THB
2.6960
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3708
BDT THB
2.6966
THB BDT
ศุกร์
0.3710
BDT THB
2.6952
THB BDT
จันทร์
0.3644
BDT THB
2.7440
THB BDT
อังคาร
0.3684
BDT THB
2.7143
THB BDT
พุธ
0.3679
BDT THB
2.7181
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3673
BDT THB
2.7225
THB BDT
ศุกร์
0.3665
BDT THB
2.7283
THB BDT
จันทร์
0.3648
BDT THB
2.7416
THB BDT
อังคาร
0.3675
BDT THB
2.7212
THB BDT
พุธ
0.3658
BDT THB
2.7340
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3682
BDT THB
2.7157
THB BDT
ศุกร์
0.3653
BDT THB
2.7372
THB BDT
อังคาร
0.3689
BDT THB
2.7110
THB BDT
พุธ
0.3693
BDT THB
2.7076
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3678
BDT THB
2.7191
THB BDT
ศุกร์
0.3707
BDT THB
2.6972
THB BDT
จันทร์
0.3716
BDT THB
2.6909
THB BDT
อังคาร
0.3714
BDT THB
2.6927
THB BDT
พุธ
0.3691
BDT THB
2.7096
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3686
BDT THB
2.7126
THB BDT
ศุกร์
0.3702
BDT THB
2.7014
THB BDT
จันทร์
0.3668
BDT THB
2.7264
THB BDT
อังคาร
0.3684
BDT THB
2.7143
THB BDT
พุธ
0.3644
BDT THB
2.7440
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3695
BDT THB
2.7067
THB BDT
ศุกร์
0.3708
BDT THB
2.6972
THB BDT
จันทร์
0.3689
BDT THB
2.7111
THB BDT
อังคาร
0.3699
BDT THB
2.7037
THB BDT
พุธ
0.3688
BDT THB
2.7112
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3719
BDT THB
2.6886
THB BDT
ศุกร์
0.3704
BDT THB
2.7001
THB BDT
จันทร์
0.3700
BDT THB
2.7030
THB BDT
อังคาร
0.3681
BDT THB
2.7164
THB BDT
พุธ
0.3658
BDT THB
2.7339
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3662
BDT THB
2.7305
THB BDT
ศุกร์
0.3683
BDT THB
2.7149
THB BDT
จันทร์
0.3666
BDT THB
2.7277
THB BDT
อังคาร
0.3692
BDT THB
2.7087
THB BDT
พุธ
0.3694
BDT THB
2.7068
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3707
BDT THB
2.6976
THB BDT
ศุกร์
0.3730
BDT THB
2.6806
THB BDT
จันทร์
0.3745
BDT THB
2.6700
THB BDT
อังคาร
0.3738
BDT THB
2.6752
THB BDT
พุธ
0.3737
BDT THB
2.6760
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3734
BDT THB
2.6780
THB BDT
ศุกร์
0.3712
BDT THB
2.6936
THB BDT
จันทร์
0.3719
BDT THB
2.6887
THB BDT
อังคาร
0.3690
BDT THB
2.7100
THB BDT
พุธ
0.3677
BDT THB
2.7199
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3679
BDT THB
2.7181
THB BDT
ศุกร์
0.3676
BDT THB
2.7206
THB BDT
จันทร์
0.3676
BDT THB
2.7206
THB BDT
อังคาร
0.3667
BDT THB
2.7267
THB BDT
พุธ
0.3661
BDT THB
2.7315
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3674
BDT THB
2.7216
THB BDT
ศุกร์
0.3677
BDT THB
2.7194
THB BDT
จันทร์
0.3691
BDT THB
2.7096
THB BDT
อังคาร
0.3704
BDT THB
2.6997
THB BDT
พุธ
0.3698
BDT THB
2.7039
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3681
BDT THB
2.7167
THB BDT
ศุกร์
0.3690
BDT THB
2.7100
THB BDT
จันทร์
0.3674
BDT THB
2.7215
THB BDT
อังคาร
0.3682
BDT THB
2.7158
THB BDT
พุธ
0.3657
BDT THB
2.7343
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3684
BDT THB
2.7141
THB BDT
ศุกร์
0.3662
BDT THB
2.7310
THB BDT
จันทร์
0.3659
BDT THB
2.7331
THB BDT
อังคาร
0.3676
BDT THB
2.7204
THB BDT
พุธ
0.3665
BDT THB
2.7284
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3666
BDT THB
2.7277
THB BDT
ศุกร์
0.3618
BDT THB
2.7638
THB BDT
จันทร์
0.3600
BDT THB
2.7774
THB BDT
อังคาร
0.3559
BDT THB
2.8099
THB BDT
พุธ
0.3566
BDT THB
2.8046
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3579
BDT THB
2.7940
THB BDT
ศุกร์
0.3560
BDT THB
2.8087
THB BDT
จันทร์
0.3575
BDT THB
2.7976
THB BDT
อังคาร
0.3570
BDT THB
2.8014
THB BDT
พุธ
0.3570
BDT THB
2.8014
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3575
BDT THB
2.7975
THB BDT
ศุกร์
0.3581
BDT THB
2.7922
THB BDT
จันทร์
0.3581
BDT THB
2.7923
THB BDT
อังคาร
0.3576
BDT THB
2.7966
THB BDT
พุธ
0.3587
BDT THB
2.7879
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3579
BDT THB
2.7944
THB BDT
ศุกร์
0.3582
BDT THB
2.7921
THB BDT
จันทร์
0.3586
BDT THB
2.7888
THB BDT
อังคาร
0.3561
BDT THB
2.8081
THB BDT
พุธ
0.3589
BDT THB
2.7861
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3579
BDT THB
2.7943
THB BDT
ศุกร์
0.3568
BDT THB
2.8025
THB BDT
จันทร์
0.3548
BDT THB
2.8184
THB BDT
อังคาร
0.3546
BDT THB
2.8200
THB BDT
พุธ
0.3549
BDT THB
2.8179
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3540
BDT THB
2.8250
THB BDT
ศุกร์
0.3556
BDT THB
2.8119
THB BDT
จันทร์
0.3559
BDT THB
2.8096
THB BDT
อังคาร
0.3545
BDT THB
2.8211
THB BDT
พุธ
0.3545
BDT THB
2.8210
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3531
BDT THB
2.8320
THB BDT
ศุกร์
0.3520
BDT THB
2.8411
THB BDT
จันทร์
0.3518
BDT THB
2.8426
THB BDT
อังคาร
0.3580
BDT THB
2.7929
THB BDT
พุธ
0.3544
BDT THB
2.8214
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3550
BDT THB
2.8172
THB BDT
ศุกร์
0.3535
BDT THB
2.8290
THB BDT
จันทร์
0.3560
BDT THB
2.8090
THB BDT
อังคาร
0.3558
BDT THB
2.8107
THB BDT
พุธ
0.3538
BDT THB
2.8262
THB BDT
พฤหัสบดี
0.3532
BDT THB
2.8310
THB BDT