อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง ดีนาร์เซอร์เบีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์เซอร์เบีย และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 ดีนาร์เซอร์เบีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดีนาร์เซอร์เบีย
ต่ำสุด = 0.2835 (1/1/2563) เฉลี่ย = 0.3036 สูงสุด = 0.3170 (19/8/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์เซอร์เบีย และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
0.2835
RSD THB
3.5273
THB RSD
พฤหัสบดี
0.2871
RSD THB
3.4833
THB RSD
ศุกร์
0.2857
RSD THB
3.5005
THB RSD
จันทร์
0.2870
RSD THB
3.4842
THB RSD
อังคาร
0.2869
RSD THB
3.4855
THB RSD
พุธ
0.2875
RSD THB
3.4784
THB RSD
พฤหัสบดี
0.2861
RSD THB
3.4952
THB RSD
ศุกร์
0.2851
RSD THB
3.5079
THB RSD
จันทร์
0.2857
RSD THB
3.4999
THB RSD
อังคาร
0.2868
RSD THB
3.4868
THB RSD
พุธ
0.2868
RSD THB
3.4864
THB RSD
พฤหัสบดี
0.2883
RSD THB
3.4688
THB RSD
ศุกร์
0.2874
RSD THB
3.4790
THB RSD
จันทร์
0.2862
RSD THB
3.4936
THB RSD
อังคาร
0.2871
RSD THB
3.4829
THB RSD
พุธ
0.2866
RSD THB
3.4886
THB RSD
พฤหัสบดี
0.2879
RSD THB
3.4738
THB RSD
ศุกร์
0.2871
RSD THB
3.4827
THB RSD
จันทร์
0.2882
RSD THB
3.4693
THB RSD
อังคาร
0.2897
RSD THB
3.4516
THB RSD
พุธ
0.2901
RSD THB
3.4475
THB RSD
พฤหัสบดี
0.2916
RSD THB
3.4290
THB RSD
ศุกร์
0.2923
RSD THB
3.4207
THB RSD
จันทร์
0.2922
RSD THB
3.4229
THB RSD
อังคาร
0.2912
RSD THB
3.4341
THB RSD
พุธ
0.2902
RSD THB
3.4457
THB RSD
พฤหัสบดี
0.2906
RSD THB
3.4415
THB RSD
ศุกร์
0.2911
RSD THB
3.4350
THB RSD
จันทร์
0.2910
RSD THB
3.4366
THB RSD
อังคาร
0.2907
RSD THB
3.4401
THB RSD
พุธ
0.2896
RSD THB
3.4531
THB RSD
พฤหัสบดี
0.2882
RSD THB
3.4694
THB RSD
ศุกร์
0.2874
RSD THB
3.4794
THB RSD
จันทร์
0.2875
RSD THB
3.4778
THB RSD
อังคาร
0.2878
RSD THB
3.4748
THB RSD
พุธ
0.2866
RSD THB
3.4894
THB RSD
พฤหัสบดี
0.2891
RSD THB
3.4595
THB RSD
ศุกร์
0.2907
RSD THB
3.4398
THB RSD
จันทร์
0.2916
RSD THB
3.4299
THB RSD
อังคาร
0.2924
RSD THB
3.4195
THB RSD
พุธ
0.2948
RSD THB
3.3923
THB RSD
พฤหัสบดี
0.2945
RSD THB
3.3952
THB RSD
ศุกร์
0.2964
RSD THB
3.3744
THB RSD
จันทร์
0.2968
RSD THB
3.3689
THB RSD
อังคาร
0.2981
RSD THB
3.3544
THB RSD
พุธ
0.2966
RSD THB
3.3719
THB RSD
พฤหัสบดี
0.2999
RSD THB
3.3343
THB RSD
ศุกร์
0.3023
RSD THB
3.3084
THB RSD
จันทร์
0.3058
RSD THB
3.2704
THB RSD
อังคาร
0.3038
RSD THB
3.2917
THB RSD
พุธ
0.3022
RSD THB
3.3090
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3019
RSD THB
3.3123
THB RSD
ศุกร์
0.3020
RSD THB
3.3116
THB RSD
จันทร์
0.3052
RSD THB
3.2761
THB RSD
อังคาร
0.3034
RSD THB
3.2962
THB RSD
พุธ
0.3035
RSD THB
3.2949
THB RSD
พฤหัสบดี
0.2993
RSD THB
3.3411
THB RSD
ศุกร์
0.2975
RSD THB
3.3609
THB RSD
จันทร์
0.2995
RSD THB
3.3387
THB RSD
อังคาร
0.3033
RSD THB
3.2975
THB RSD
พุธ
0.3020
RSD THB
3.3108
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3048
RSD THB
3.2806
THB RSD
ศุกร์
0.3046
RSD THB
3.2830
THB RSD
จันทร์
0.3077
RSD THB
3.2499
THB RSD
อังคาร
0.3054
RSD THB
3.2740
THB RSD
พุธ
0.3067
RSD THB
3.2605
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3060
RSD THB
3.2685
THB RSD
ศุกร์
0.3035
RSD THB
3.2949
THB RSD
จันทร์
0.3018
RSD THB
3.3138
THB RSD
อังคาร
0.3029
RSD THB
3.3015
THB RSD
พุธ
0.3028
RSD THB
3.3026
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3032
RSD THB
3.2985
THB RSD
ศุกร์
0.3038
RSD THB
3.2920
THB RSD
จันทร์
0.3032
RSD THB
3.2980
THB RSD
อังคาร
0.3049
RSD THB
3.2798
THB RSD
พุธ
0.3028
RSD THB
3.3026
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3023
RSD THB
3.3084
THB RSD
ศุกร์
0.2999
RSD THB
3.3340
THB RSD
จันทร์
0.3005
RSD THB
3.3273
THB RSD
อังคาร
0.2997
RSD THB
3.3370
THB RSD
พุธ
0.2990
RSD THB
3.3449
THB RSD
พฤหัสบดี
0.2962
RSD THB
3.3756
THB RSD
ศุกร์
0.2971
RSD THB
3.3654
THB RSD
จันทร์
0.2996
RSD THB
3.3383
THB RSD
อังคาร
0.2999
RSD THB
3.3343
THB RSD
พุธ
0.2989
RSD THB
3.3458
THB RSD
พฤหัสบดี
0.2994
RSD THB
3.3401
THB RSD
ศุกร์
0.3022
RSD THB
3.3096
THB RSD
จันทร์
0.3012
RSD THB
3.3202
THB RSD
อังคาร
0.2987
RSD THB
3.3481
THB RSD
พุธ
0.2979
RSD THB
3.3570
THB RSD
พฤหัสบดี
0.2974
RSD THB
3.3624
THB RSD
ศุกร์
0.2971
RSD THB
3.3659
THB RSD
จันทร์
0.2964
RSD THB
3.3742
THB RSD
อังคาร
0.2957
RSD THB
3.3818
THB RSD
พุธ
0.2962
RSD THB
3.3764
THB RSD
พฤหัสบดี
0.2947
RSD THB
3.3932
THB RSD
ศุกร์
0.2949
RSD THB
3.3907
THB RSD
จันทร์
0.2943
RSD THB
3.3977
THB RSD
อังคาร
0.2976
RSD THB
3.3606
THB RSD
พุธ
0.2967
RSD THB
3.3708
THB RSD
พฤหัสบดี
0.2972
RSD THB
3.3642
THB RSD
ศุกร์
0.2959
RSD THB
3.3799
THB RSD
จันทร์
0.2964
RSD THB
3.3737
THB RSD
อังคาร
0.2970
RSD THB
3.3674
THB RSD
พุธ
0.2988
RSD THB
3.3471
THB RSD
พฤหัสบดี
0.2982
RSD THB
3.3533
THB RSD
ศุกร์
0.3012
RSD THB
3.3198
THB RSD
จันทร์
0.2992
RSD THB
3.3417
THB RSD
อังคาร
0.2995
RSD THB
3.3385
THB RSD
พุธ
0.3006
RSD THB
3.3264
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3012
RSD THB
3.3206
THB RSD
ศุกร์
0.3031
RSD THB
3.2989
THB RSD
จันทร์
0.3015
RSD THB
3.3172
THB RSD
อังคาร
0.3007
RSD THB
3.3253
THB RSD
พุธ
0.3012
RSD THB
3.3206
THB RSD
พฤหัสบดี
0.2992
RSD THB
3.3422
THB RSD
ศุกร์
0.2976
RSD THB
3.3603
THB RSD
จันทร์
0.2977
RSD THB
3.3593
THB RSD
อังคาร
0.2993
RSD THB
3.3407
THB RSD
พุธ
0.2988
RSD THB
3.3464
THB RSD
พฤหัสบดี
0.2975
RSD THB
3.3613
THB RSD
ศุกร์
0.2956
RSD THB
3.3835
THB RSD
จันทร์
0.2961
RSD THB
3.3773
THB RSD
อังคาร
0.2972
RSD THB
3.3649
THB RSD
พุธ
0.2963
RSD THB
3.3745
THB RSD
พฤหัสบดี
0.2949
RSD THB
3.3913
THB RSD
ศุกร์
0.2951
RSD THB
3.3883
THB RSD
จันทร์
0.2962
RSD THB
3.3763
THB RSD
อังคาร
0.2949
RSD THB
3.3912
THB RSD
พุธ
0.2951
RSD THB
3.3883
THB RSD
พฤหัสบดี
0.2980
RSD THB
3.3554
THB RSD
ศุกร์
0.2972
RSD THB
3.3649
THB RSD
จันทร์
0.2985
RSD THB
3.3496
THB RSD
อังคาร
0.2998
RSD THB
3.3357
THB RSD
พุธ
0.2995
RSD THB
3.3390
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3003
RSD THB
3.3306
THB RSD
ศุกร์
0.3000
RSD THB
3.3333
THB RSD
จันทร์
0.3025
RSD THB
3.3060
THB RSD
อังคาร
0.3052
RSD THB
3.2768
THB RSD
พุธ
0.3063
RSD THB
3.2650
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3071
RSD THB
3.2563
THB RSD
ศุกร์
0.3081
RSD THB
3.2460
THB RSD
จันทร์
0.3097
RSD THB
3.2292
THB RSD
อังคาร
0.3079
RSD THB
3.2476
THB RSD
พุธ
0.3107
RSD THB
3.2186
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3122
RSD THB
3.2030
THB RSD
ศุกร์
0.3124
RSD THB
3.2012
THB RSD
จันทร์
0.3142
RSD THB
3.1822
THB RSD
อังคาร
0.3145
RSD THB
3.1797
THB RSD
พุธ
0.3136
RSD THB
3.1888
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3140
RSD THB
3.1847
THB RSD
ศุกร์
0.3142
RSD THB
3.1824
THB RSD
จันทร์
0.3114
RSD THB
3.2118
THB RSD
อังคาร
0.3116
RSD THB
3.2096
THB RSD
พุธ
0.3121
RSD THB
3.2040
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3134
RSD THB
3.1910
THB RSD
ศุกร์
0.3130
RSD THB
3.1951
THB RSD
จันทร์
0.3109
RSD THB
3.2162
THB RSD
อังคาร
0.3115
RSD THB
3.2103
THB RSD
พุธ
0.3111
RSD THB
3.2139
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3128
RSD THB
3.1973
THB RSD
ศุกร์
0.3125
RSD THB
3.1999
THB RSD
จันทร์
0.3147
RSD THB
3.1776
THB RSD
อังคาร
0.3151
RSD THB
3.1736
THB RSD
พุธ
0.3170
RSD THB
3.1550
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3165
RSD THB
3.1591
THB RSD
ศุกร์
0.3165
RSD THB
3.1591
THB RSD
จันทร์
0.3153
RSD THB
3.1713
THB RSD
อังคาร
0.3156
RSD THB
3.1682
THB RSD
พุธ
0.3148
RSD THB
3.1762
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3141
RSD THB
3.1834
THB RSD
ศุกร์
0.3152
RSD THB
3.1725
THB RSD
จันทร์
0.3150
RSD THB
3.1748
THB RSD
อังคาร
0.3166
RSD THB
3.1586
THB RSD
พุธ
0.3152
RSD THB
3.1722
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3161
RSD THB
3.1635
THB RSD
ศุกร์
0.3161
RSD THB
3.1637
THB RSD
จันทร์
0.3155
RSD THB
3.1697
THB RSD
อังคาร
0.3153
RSD THB
3.1719
THB RSD
พุธ
0.3140
RSD THB
3.1852
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3153
RSD THB
3.1713
THB RSD
ศุกร์
0.3162
RSD THB
3.1629
THB RSD
จันทร์
0.3164
RSD THB
3.1605
THB RSD
อังคาร
0.3152
RSD THB
3.1722
THB RSD
พุธ
0.3142
RSD THB
3.1827
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3133
RSD THB
3.1918
THB RSD
ศุกร์
0.3134
RSD THB
3.1905
THB RSD
จันทร์
0.3133
RSD THB
3.1923
THB RSD
อังคาร
0.3136
RSD THB
3.1884
THB RSD
พุธ
0.3133
RSD THB
3.1916
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3129
RSD THB
3.1954
THB RSD
ศุกร์
0.3132
RSD THB
3.1924
THB RSD
จันทร์
0.3143
RSD THB
3.1814
THB RSD
อังคาร
0.3142
RSD THB
3.1826
THB RSD
พุธ
0.3152
RSD THB
3.1725
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3154
RSD THB
3.1706
THB RSD
ศุกร์
0.3145
RSD THB
3.1801
THB RSD
จันทร์
0.3141
RSD THB
3.1837
THB RSD
อังคาร
0.3128
RSD THB
3.1970
THB RSD
พุธ
0.3123
RSD THB
3.2019
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3120
RSD THB
3.2052
THB RSD
ศุกร์
0.3118
RSD THB
3.2069
THB RSD
จันทร์
0.3127
RSD THB
3.1980
THB RSD
อังคาร
0.3120
RSD THB
3.2051
THB RSD
พุธ
0.3113
RSD THB
3.2123
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3109
RSD THB
3.2163
THB RSD
ศุกร์
0.3107
RSD THB
3.2185
THB RSD
จันทร์
0.3119
RSD THB
3.2063
THB RSD
อังคาร
0.3143
RSD THB
3.1817
THB RSD
พุธ
0.3150
RSD THB
3.1744
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3148
RSD THB
3.1770
THB RSD
ศุกร์
0.3148
RSD THB
3.1769
THB RSD
จันทร์
0.3139
RSD THB
3.1855
THB RSD
อังคาร
0.3136
RSD THB
3.1886
THB RSD
พุธ
0.3114
RSD THB
3.2110
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3115
RSD THB
3.2099
THB RSD
ศุกร์
0.3094
RSD THB
3.2322
THB RSD
จันทร์
0.3082
RSD THB
3.2446
THB RSD
อังคาร
0.3089
RSD THB
3.2368
THB RSD
พุธ
0.3095
RSD THB
3.2315
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3095
RSD THB
3.2308
THB RSD
ศุกร์
0.3083
RSD THB
3.2441
THB RSD
จันทร์
0.3083
RSD THB
3.2431
THB RSD
อังคาร
0.3051
RSD THB
3.2781
THB RSD
พุธ
0.3035
RSD THB
3.2945
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3038
RSD THB
3.2914
THB RSD
ศุกร์
0.3035
RSD THB
3.2951
THB RSD
จันทร์
0.3049
RSD THB
3.2803
THB RSD
อังคาร
0.3046
RSD THB
3.2834
THB RSD
พุธ
0.3058
RSD THB
3.2696
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3061
RSD THB
3.2667
THB RSD
ศุกร์
0.3056
RSD THB
3.2720
THB RSD
จันทร์
0.3065
RSD THB
3.2625
THB RSD
อังคาร
0.3070
RSD THB
3.2576
THB RSD
พุธ
0.3070
RSD THB
3.2572
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3067
RSD THB
3.2605
THB RSD
ศุกร์
0.3074
RSD THB
3.2528
THB RSD
จันทร์
0.3083
RSD THB
3.2433
THB RSD
อังคาร
0.3079
RSD THB
3.2481
THB RSD
พุธ
0.3098
RSD THB
3.2275
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3111
RSD THB
3.2146
THB RSD
ศุกร์
0.3122
RSD THB
3.2034
THB RSD
จันทร์
0.3114
RSD THB
3.2113
THB RSD
อังคาร
0.3099
RSD THB
3.2266
THB RSD
พุธ
0.3098
RSD THB
3.2274
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3092
RSD THB
3.2338
THB RSD
ศุกร์
0.3100
RSD THB
3.2253
THB RSD
จันทร์
0.3108
RSD THB
3.2172
THB RSD
อังคาร
0.3107
RSD THB
3.2189
THB RSD
พุธ
0.3108
RSD THB
3.2172
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3105
RSD THB
3.2206
THB RSD
ศุกร์
0.3106
RSD THB
3.2194
THB RSD
จันทร์
0.3111
RSD THB
3.2149
THB RSD
อังคาร
0.3140
RSD THB
3.1852
THB RSD
พุธ
0.3130
RSD THB
3.1947
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3121
RSD THB
3.2037
THB RSD
ศุกร์
0.3108
RSD THB
3.2172
THB RSD
จันทร์
0.3130
RSD THB
3.1946
THB RSD
อังคาร
0.3128
RSD THB
3.1964
THB RSD
พุธ
0.3126
RSD THB
3.1986
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3127
RSD THB
3.1983
THB RSD