อัตราแลกเปลี่ยนปี 2560 ระหว่าง ดีนาร์เซอร์เบีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์เซอร์เบีย และ บาทไทย ในปี 2560 กราฟแสดงค่าของ 1 ดีนาร์เซอร์เบีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดีนาร์เซอร์เบีย
ต่ำสุด = 0.2948 (14/4/2560) เฉลี่ย = 0.3156 สูงสุด = 0.3340 (8/9/2560)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์เซอร์เบีย และ บาทไทย ในปี 2560
อาทิตย์
0.3061
RSD THB
3.2671
THB RSD
จันทร์
0.3038
RSD THB
3.2918
THB RSD
อังคาร
0.3028
RSD THB
3.3026
THB RSD
พุธ
0.3037
RSD THB
3.2922
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3057
RSD THB
3.2707
THB RSD
ศุกร์
0.3048
RSD THB
3.2812
THB RSD
อาทิตย์
0.3046
RSD THB
3.2831
THB RSD
จันทร์
0.3050
RSD THB
3.2789
THB RSD
อังคาร
0.3034
RSD THB
3.2962
THB RSD
พุธ
0.3032
RSD THB
3.2982
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3029
RSD THB
3.3014
THB RSD
ศุกร์
0.3046
RSD THB
3.2827
THB RSD
อาทิตย์
0.3048
RSD THB
3.2808
THB RSD
จันทร์
0.3030
RSD THB
3.3007
THB RSD
อังคาร
0.3054
RSD THB
3.2747
THB RSD
พุธ
0.3039
RSD THB
3.2908
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3043
RSD THB
3.2862
THB RSD
ศุกร์
0.3057
RSD THB
3.2708
THB RSD
อาทิตย์
0.3058
RSD THB
3.2701
THB RSD
จันทร์
0.3064
RSD THB
3.2637
THB RSD
อังคาร
0.3052
RSD THB
3.2765
THB RSD
พุธ
0.3058
RSD THB
3.2702
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3042
RSD THB
3.2871
THB RSD
ศุกร์
0.3047
RSD THB
3.2817
THB RSD
อาทิตย์
0.3047
RSD THB
3.2817
THB RSD
จันทร์
0.3039
RSD THB
3.2910
THB RSD
อังคาร
0.3057
RSD THB
3.2715
THB RSD
พุธ
0.3048
RSD THB
3.2814
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3040
RSD THB
3.2900
THB RSD
ศุกร์
0.3046
RSD THB
3.2833
THB RSD
อาทิตย์
0.3048
RSD THB
3.2811
THB RSD
จันทร์
0.3040
RSD THB
3.2893
THB RSD
อังคาร
0.3020
RSD THB
3.3108
THB RSD
พุธ
0.3024
RSD THB
3.3073
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3012
RSD THB
3.3199
THB RSD
ศุกร์
0.3010
RSD THB
3.3228
THB RSD
อาทิตย์
0.3010
RSD THB
3.3228
THB RSD
จันทร์
0.2996
RSD THB
3.3378
THB RSD
อังคาร
0.2991
RSD THB
3.3438
THB RSD
พุธ
0.2995
RSD THB
3.3387
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3012
RSD THB
3.3196
THB RSD
ศุกร์
0.2998
RSD THB
3.3353
THB RSD
อาทิตย์
0.2998
RSD THB
3.3354
THB RSD
จันทร์
0.3001
RSD THB
3.3323
THB RSD
อังคาร
0.2981
RSD THB
3.3542
THB RSD
พุธ
0.2983
RSD THB
3.3520
THB RSD
พฤหัสบดี
0.2985
RSD THB
3.3502
THB RSD
ศุกร์
0.2971
RSD THB
3.3659
THB RSD
อาทิตย์
0.2972
RSD THB
3.3650
THB RSD
จันทร์
0.2977
RSD THB
3.3590
THB RSD
อังคาร
0.2985
RSD THB
3.3504
THB RSD
พุธ
0.2985
RSD THB
3.3500
THB RSD
พฤหัสบดี
0.2978
RSD THB
3.3577
THB RSD
ศุกร์
0.2999
RSD THB
3.3350
THB RSD
อาทิตย์
0.3005
RSD THB
3.3278
THB RSD
จันทร์
0.2999
RSD THB
3.3347
THB RSD
อังคาร
0.2998
RSD THB
3.3355
THB RSD
พุธ
0.3007
RSD THB
3.3258
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3017
RSD THB
3.3148
THB RSD
ศุกร์
0.3052
RSD THB
3.2770
THB RSD
อาทิตย์
0.3050
RSD THB
3.2790
THB RSD
จันทร์
0.3035
RSD THB
3.2947
THB RSD
อังคาร
0.3023
RSD THB
3.3085
THB RSD
พุธ
0.3042
RSD THB
3.2875
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3037
RSD THB
3.2930
THB RSD
ศุกร์
0.3018
RSD THB
3.3136
THB RSD
อาทิตย์
0.3019
RSD THB
3.3119
THB RSD
จันทร์
0.3004
RSD THB
3.3291
THB RSD
อังคาร
0.3027
RSD THB
3.3033
THB RSD
พุธ
0.3010
RSD THB
3.3227
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3008
RSD THB
3.3244
THB RSD
ศุกร์
0.3011
RSD THB
3.3208
THB RSD
อาทิตย์
0.3010
RSD THB
3.3225
THB RSD
จันทร์
0.3010
RSD THB
3.3222
THB RSD
อังคาร
0.3005
RSD THB
3.3280
THB RSD
พุธ
0.2990
RSD THB
3.3441
THB RSD
พฤหัสบดี
0.2969
RSD THB
3.3680
THB RSD
ศุกร์
0.2965
RSD THB
3.3728
THB RSD
อาทิตย์
0.2960
RSD THB
3.3786
THB RSD
จันทร์
0.2963
RSD THB
3.3752
THB RSD
อังคาร
0.2970
RSD THB
3.3675
THB RSD
พุธ
0.2975
RSD THB
3.3612
THB RSD
พฤหัสบดี
0.2972
RSD THB
3.3649
THB RSD
ศุกร์
0.2959
RSD THB
3.3794
THB RSD
อาทิตย์
0.2959
RSD THB
3.3794
THB RSD
จันทร์
0.2962
RSD THB
3.3758
THB RSD
อังคาร
0.2959
RSD THB
3.3794
THB RSD
พุธ
0.2968
RSD THB
3.3696
THB RSD
พฤหัสบดี
0.2951
RSD THB
3.3892
THB RSD
ศุกร์
0.2948
RSD THB
3.3921
THB RSD
อาทิตย์
0.2950
RSD THB
3.3903
THB RSD
จันทร์
0.2951
RSD THB
3.3888
THB RSD
อังคาร
0.2983
RSD THB
3.3521
THB RSD
พุธ
0.2981
RSD THB
3.3547
THB RSD
พฤหัสบดี
0.2985
RSD THB
3.3503
THB RSD
ศุกร์
0.2985
RSD THB
3.3503
THB RSD
อาทิตย์
0.2985
RSD THB
3.3504
THB RSD
จันทร์
0.3025
RSD THB
3.3062
THB RSD
อังคาร
0.3050
RSD THB
3.2787
THB RSD
พุธ
0.3051
RSD THB
3.2773
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3052
RSD THB
3.2764
THB RSD
ศุกร์
0.3063
RSD THB
3.2648
THB RSD
อาทิตย์
0.3065
RSD THB
3.2624
THB RSD
จันทร์
0.3067
RSD THB
3.2607
THB RSD
อังคาร
0.3061
RSD THB
3.2670
THB RSD
พุธ
0.3053
RSD THB
3.2752
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3084
RSD THB
3.2424
THB RSD
ศุกร์
0.3098
RSD THB
3.2274
THB RSD
อาทิตย์
0.3097
RSD THB
3.2290
THB RSD
จันทร์
0.3076
RSD THB
3.2514
THB RSD
อังคาร
0.3071
RSD THB
3.2560
THB RSD
พุธ
0.3069
RSD THB
3.2587
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3060
RSD THB
3.2676
THB RSD
ศุกร์
0.3075
RSD THB
3.2523
THB RSD
อาทิตย์
0.3075
RSD THB
3.2516
THB RSD
จันทร์
0.3082
RSD THB
3.2449
THB RSD
อังคาร
0.3101
RSD THB
3.2246
THB RSD
พุธ
0.3125
RSD THB
3.2003
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3111
RSD THB
3.2147
THB RSD
ศุกร์
0.3120
RSD THB
3.2051
THB RSD
อาทิตย์
0.3125
RSD THB
3.1995
THB RSD
จันทร์
0.3137
RSD THB
3.1878
THB RSD
อังคาร
0.3135
RSD THB
3.1897
THB RSD
พุธ
0.3139
RSD THB
3.1860
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3117
RSD THB
3.2086
THB RSD
ศุกร์
0.3103
RSD THB
3.2230
THB RSD
อาทิตย์
0.3102
RSD THB
3.2239
THB RSD
จันทร์
0.3106
RSD THB
3.2200
THB RSD
อังคาร
0.3112
RSD THB
3.2137
THB RSD
พุธ
0.3128
RSD THB
3.1967
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3127
RSD THB
3.1982
THB RSD
ศุกร์
0.3131
RSD THB
3.1941
THB RSD
อาทิตย์
0.3131
RSD THB
3.1941
THB RSD
จันทร์
0.3132
RSD THB
3.1931
THB RSD
อังคาร
0.3129
RSD THB
3.1957
THB RSD
พุธ
0.3130
RSD THB
3.1950
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3114
RSD THB
3.2109
THB RSD
ศุกร์
0.3114
RSD THB
3.2115
THB RSD
อาทิตย์
0.3115
RSD THB
3.2104
THB RSD
จันทร์
0.3119
RSD THB
3.2057
THB RSD
อังคาร
0.3111
RSD THB
3.2148
THB RSD
พุธ
0.3112
RSD THB
3.2136
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3100
RSD THB
3.2258
THB RSD
ศุกร์
0.3113
RSD THB
3.2125
THB RSD
อาทิตย์
0.3116
RSD THB
3.2088
THB RSD
จันทร์
0.3106
RSD THB
3.2198
THB RSD
อังคาร
0.3112
RSD THB
3.2139
THB RSD
พุธ
0.3116
RSD THB
3.2089
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3110
RSD THB
3.2151
THB RSD
ศุกร์
0.3118
RSD THB
3.2076
THB RSD
อาทิตย์
0.3127
RSD THB
3.1983
THB RSD
จันทร์
0.3129
RSD THB
3.1962
THB RSD
อังคาร
0.3176
RSD THB
3.1488
THB RSD
พุธ
0.3194
RSD THB
3.1306
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3221
RSD THB
3.1041
THB RSD
ศุกร์
0.3206
RSD THB
3.1192
THB RSD
อาทิตย์
0.3216
RSD THB
3.1091
THB RSD
จันทร์
0.3209
RSD THB
3.1160
THB RSD
อังคาร
0.3195
RSD THB
3.1304
THB RSD
พุธ
0.3207
RSD THB
3.1187
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3232
RSD THB
3.0945
THB RSD
ศุกร์
0.3238
RSD THB
3.0887
THB RSD
อาทิตย์
0.3238
RSD THB
3.0885
THB RSD
จันทร์
0.3237
RSD THB
3.0897
THB RSD
อังคาร
0.3253
RSD THB
3.0742
THB RSD
พุธ
0.3229
RSD THB
3.0973
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3218
RSD THB
3.1078
THB RSD
ศุกร์
0.3221
RSD THB
3.1045
THB RSD
อาทิตย์
0.3222
RSD THB
3.1036
THB RSD
จันทร์
0.3205
RSD THB
3.1198
THB RSD
อังคาร
0.3216
RSD THB
3.1093
THB RSD
พุธ
0.3207
RSD THB
3.1182
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3239
RSD THB
3.0869
THB RSD
ศุกร์
0.3246
RSD THB
3.0807
THB RSD
อาทิตย์
0.3244
RSD THB
3.0822
THB RSD
จันทร์
0.3225
RSD THB
3.1012
THB RSD
อังคาร
0.3229
RSD THB
3.0974
THB RSD
พุธ
0.3255
RSD THB
3.0722
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3234
RSD THB
3.0922
THB RSD
ศุกร์
0.3261
RSD THB
3.0665
THB RSD
อาทิตย์
0.3261
RSD THB
3.0665
THB RSD
จันทร์
0.3281
RSD THB
3.0478
THB RSD
อังคาร
0.3278
RSD THB
3.0510
THB RSD
พุธ
0.3293
RSD THB
3.0367
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3301
RSD THB
3.0298
THB RSD
ศุกร์
0.3266
RSD THB
3.0618
THB RSD
อาทิตย์
0.3275
RSD THB
3.0535
THB RSD
จันทร์
0.3270
RSD THB
3.0578
THB RSD
อังคาร
0.3253
RSD THB
3.0736
THB RSD
พุธ
0.3252
RSD THB
3.0746
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3265
RSD THB
3.0630
THB RSD
ศุกร์
0.3286
RSD THB
3.0431
THB RSD
อาทิตย์
0.3287
RSD THB
3.0427
THB RSD
จันทร์
0.3278
RSD THB
3.0508
THB RSD
อังคาร
0.3272
RSD THB
3.0560
THB RSD
พุธ
0.3281
RSD THB
3.0479
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3270
RSD THB
3.0581
THB RSD
ศุกร์
0.3273
RSD THB
3.0550
THB RSD
อาทิตย์
0.3274
RSD THB
3.0542
THB RSD
จันทร์
0.3290
RSD THB
3.0391
THB RSD
อังคาร
0.3274
RSD THB
3.0547
THB RSD
พุธ
0.3299
RSD THB
3.0310
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3299
RSD THB
3.0316
THB RSD
ศุกร์
0.3327
RSD THB
3.0057
THB RSD
อาทิตย์
0.3330
RSD THB
3.0030
THB RSD
จันทร์
0.3337
RSD THB
2.9967
THB RSD
อังคาร
0.3339
RSD THB
2.9948
THB RSD
พุธ
0.3317
RSD THB
3.0150
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3318
RSD THB
3.0142
THB RSD
ศุกร์
0.3299
RSD THB
3.0311
THB RSD
อาทิตย์
0.3301
RSD THB
3.0292
THB RSD
จันทร์
0.3300
RSD THB
3.0303
THB RSD
อังคาร
0.3304
RSD THB
3.0263
THB RSD
พุธ
0.3302
RSD THB
3.0286
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3324
RSD THB
3.0081
THB RSD
ศุกร์
0.3340
RSD THB
2.9944
THB RSD
อาทิตย์
0.3338
RSD THB
2.9961
THB RSD
จันทร์
0.3316
RSD THB
3.0157
THB RSD
อังคาร
0.3322
RSD THB
3.0104
THB RSD
พุธ
0.3311
RSD THB
3.0202
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3313
RSD THB
3.0188
THB RSD
ศุกร์
0.3323
RSD THB
3.0091
THB RSD
อาทิตย์
0.3321
RSD THB
3.0115
THB RSD
จันทร์
0.3324
RSD THB
3.0081
THB RSD
อังคาร
0.3335
RSD THB
2.9983
THB RSD
พุธ
0.3306
RSD THB
3.0251
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3315
RSD THB
3.0162
THB RSD
ศุกร์
0.3315
RSD THB
3.0167
THB RSD
อาทิตย์
0.3317
RSD THB
3.0148
THB RSD
จันทร์
0.3287
RSD THB
3.0427
THB RSD
อังคาร
0.3278
RSD THB
3.0509
THB RSD
พุธ
0.3278
RSD THB
3.0507
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3301
RSD THB
3.0297
THB RSD
ศุกร์
0.3303
RSD THB
3.0279
THB RSD
อาทิตย์
0.3303
RSD THB
3.0279
THB RSD
จันทร์
0.3290
RSD THB
3.0392
THB RSD
อังคาร
0.3285
RSD THB
3.0440
THB RSD
พุธ
0.3290
RSD THB
3.0397
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3284
RSD THB
3.0446
THB RSD
ศุกร์
0.3289
RSD THB
3.0405
THB RSD
อาทิตย์
0.3294
RSD THB
3.0362
THB RSD
จันทร์
0.3285
RSD THB
3.0437
THB RSD
อังคาร
0.3286
RSD THB
3.0436
THB RSD
พุธ
0.3294
RSD THB
3.0360
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3281
RSD THB
3.0483
THB RSD
ศุกร์
0.3275
RSD THB
3.0530
THB RSD
อาทิตย์
0.3277
RSD THB
3.0520
THB RSD
จันทร์
0.3275
RSD THB
3.0537
THB RSD
อังคาร
0.3270
RSD THB
3.0584
THB RSD
พุธ
0.3283
RSD THB
3.0463
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3288
RSD THB
3.0410
THB RSD
ศุกร์
0.3281
RSD THB
3.0481
THB RSD
อาทิตย์
0.3281
RSD THB
3.0482
THB RSD
จันทร์
0.3270
RSD THB
3.0581
THB RSD
อังคาร
0.3268
RSD THB
3.0596
THB RSD
พุธ
0.3280
RSD THB
3.0484
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3246
RSD THB
3.0807
THB RSD
ศุกร์
0.3229
RSD THB
3.0968
THB RSD
อาทิตย์
0.3238
RSD THB
3.0884
THB RSD
จันทร์
0.3244
RSD THB
3.0824
THB RSD
อังคาร
0.3248
RSD THB
3.0791
THB RSD
พุธ
0.3241
RSD THB
3.0856
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3249
RSD THB
3.0777
THB RSD
ศุกร์
0.3246
RSD THB
3.0809
THB RSD
อาทิตย์
0.3247
RSD THB
3.0799
THB RSD
จันทร์
0.3243
RSD THB
3.0838
THB RSD
อังคาร
0.3237
RSD THB
3.0889
THB RSD
พุธ
0.3230
RSD THB
3.0956
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3248
RSD THB
3.0789
THB RSD
ศุกร์
0.3248
RSD THB
3.0789
THB RSD
อาทิตย์
0.3260
RSD THB
3.0673
THB RSD
จันทร์
0.3254
RSD THB
3.0735
THB RSD
อังคาร
0.3289
RSD THB
3.0407
THB RSD
พุธ
0.3282
RSD THB
3.0467
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3272
RSD THB
3.0560
THB RSD
ศุกร์
0.3268
RSD THB
3.0600
THB RSD
จันทร์
0.3264
RSD THB
3.0637
THB RSD
อังคาร
0.3250
RSD THB
3.0770
THB RSD
พุธ
0.3239
RSD THB
3.0877
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3249
RSD THB
3.0779
THB RSD
ศุกร์
0.3245
RSD THB
3.0819
THB RSD
จันทร์
0.3263
RSD THB
3.0642
THB RSD
อังคาร
0.3249
RSD THB
3.0781
THB RSD
พุธ
0.3226
RSD THB
3.0996
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3244
RSD THB
3.0823
THB RSD
ศุกร์
0.3265
RSD THB
3.0632
THB RSD
จันทร์
0.3248
RSD THB
3.0787
THB RSD
อังคาร
0.3239
RSD THB
3.0874
THB RSD
พุธ
0.3230
RSD THB
3.0960
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3218
RSD THB
3.1075
THB RSD
ศุกร์
0.3210
RSD THB
3.1153
THB RSD
จันทร์
0.3209
RSD THB
3.1159
THB RSD
อังคาร
0.3215
RSD THB
3.1104
THB RSD
พุธ
0.3204
RSD THB
3.1210
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3209
RSD THB
3.1162
THB RSD
ศุกร์
0.3217
RSD THB
3.1087
THB RSD
จันทร์
0.3225
RSD THB
3.1007
THB RSD
อังคาร
0.3252
RSD THB
3.0752
THB RSD
พุธ
0.3264
RSD THB
3.0641
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3273
RSD THB
3.0554
THB RSD
ศุกร์
0.3266
RSD THB
3.0618
THB RSD
จันทร์
0.3270
RSD THB
3.0580
THB RSD
อังคาร
0.3278
RSD THB
3.0504
THB RSD
พุธ
0.3296
RSD THB
3.0339
THB RSD
พฤหัสบดี
0.3291
RSD THB
3.0390
THB RSD
ศุกร์
0.3298
RSD THB
3.0323
THB RSD