อัตราแลกเปลี่ยนปี 2567 ระหว่าง ดีนาร์ตูนิเซีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์ตูนิเซีย และ บาทไทย ในปี 2567 กราฟแสดงค่าของ 1 ดีนาร์ตูนิเซีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดีนาร์ตูนิเซีย
ต่ำสุด = 11.104 (3/1/2567) เฉลี่ย = 11.582 สูงสุด = 11.846 (3/6/2567)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์ตูนิเซีย และ บาทไทย ในปี 2567
จันทร์
11.220
TND THB
0.08913
THB TND
อังคาร
11.145
TND THB
0.08973
THB TND
พุธ
11.104
TND THB
0.09005
THB TND
พฤหัสบดี
11.145
TND THB
0.08973
THB TND
ศุกร์
11.219
TND THB
0.08913
THB TND
จันทร์
11.298
TND THB
0.08851
THB TND
อังคาร
11.306
TND THB
0.08845
THB TND
พุธ
11.315
TND THB
0.08837
THB TND
พฤหัสบดี
11.322
TND THB
0.08832
THB TND
ศุกร์
11.312
TND THB
0.08840
THB TND
จันทร์
11.295
TND THB
0.08853
THB TND
อังคาร
11.447
TND THB
0.08736
THB TND
พุธ
11.480
TND THB
0.08711
THB TND
พฤหัสบดี
11.424
TND THB
0.08754
THB TND
ศุกร์
11.405
TND THB
0.08768
THB TND
จันทร์
11.461
TND THB
0.08725
THB TND
อังคาร
11.491
TND THB
0.08703
THB TND
พุธ
11.447
TND THB
0.08736
THB TND
พฤหัสบดี
11.451
TND THB
0.08733
THB TND
ศุกร์
11.429
TND THB
0.08750
THB TND
จันทร์
11.427
TND THB
0.08751
THB TND
อังคาร
11.338
TND THB
0.08820
THB TND
พุธ
11.384
TND THB
0.08784
THB TND
พฤหัสบดี
11.387
TND THB
0.08782
THB TND
ศุกร์
11.305
TND THB
0.08846
THB TND
จันทร์
11.431
TND THB
0.08748
THB TND
อังคาร
11.366
TND THB
0.08798
THB TND
พุธ
11.401
TND THB
0.08771
THB TND
พฤหัสบดี
11.441
TND THB
0.08741
THB TND
ศุกร์
11.474
TND THB
0.08715
THB TND
จันทร์
11.469
TND THB
0.08719
THB TND
อังคาร
11.414
TND THB
0.08762
THB TND
พุธ
11.495
TND THB
0.08700
THB TND
พฤหัสบดี
11.489
TND THB
0.08704
THB TND
ศุกร์
11.491
TND THB
0.08703
THB TND
จันทร์
11.473
TND THB
0.08716
THB TND
อังคาร
11.480
TND THB
0.08710
THB TND
พุธ
11.458
TND THB
0.08728
THB TND
พฤหัสบดี
11.454
TND THB
0.08731
THB TND
ศุกร์
11.544
TND THB
0.08662
THB TND
จันทร์
11.477
TND THB
0.08713
THB TND
อังคาร
11.483
TND THB
0.08708
THB TND
พุธ
11.548
TND THB
0.08659
THB TND
พฤหัสบดี
11.519
TND THB
0.08681
THB TND
ศุกร์
11.505
TND THB
0.08692
THB TND
จันทร์
11.464
TND THB
0.08723
THB TND
อังคาร
11.490
TND THB
0.08703
THB TND
พุธ
11.464
TND THB
0.08723
THB TND
พฤหัสบดี
11.429
TND THB
0.08750
THB TND
ศุกร์
11.409
TND THB
0.08765
THB TND
จันทร์
11.447
TND THB
0.08736
THB TND
อังคาร
11.487
TND THB
0.08705
THB TND
พุธ
11.523
TND THB
0.08678
THB TND
พฤหัสบดี
11.504
TND THB
0.08692
THB TND
ศุกร์
11.569
TND THB
0.08644
THB TND
จันทร์
11.591
TND THB
0.08627
THB TND
อังคาร
11.625
TND THB
0.08603
THB TND
พุธ
11.650
TND THB
0.08584
THB TND
พฤหัสบดี
11.630
TND THB
0.08598
THB TND
ศุกร์
11.746
TND THB
0.08514
THB TND
จันทร์
11.768
TND THB
0.08497
THB TND
อังคาร
11.626
TND THB
0.08601
THB TND
พุธ
11.661
TND THB
0.08576
THB TND
พฤหัสบดี
11.681
TND THB
0.08561
THB TND
ศุกร์
11.640
TND THB
0.08591
THB TND
จันทร์
11.644
TND THB
0.08588
THB TND
อังคาร
11.733
TND THB
0.08523
THB TND
พุธ
11.716
TND THB
0.08535
THB TND
พฤหัสบดี
11.708
TND THB
0.08541
THB TND
ศุกร์
11.690
TND THB
0.08555
THB TND
จันทร์
11.752
TND THB
0.08509
THB TND
อังคาร
11.667
TND THB
0.08571
THB TND
พุธ
11.669
TND THB
0.08570
THB TND
พฤหัสบดี
11.730
TND THB
0.08525
THB TND
ศุกร์
11.710
TND THB
0.08540
THB TND
จันทร์
11.792
TND THB
0.08480
THB TND
อังคาร
11.783
TND THB
0.08487
THB TND
พุธ
11.642
TND THB
0.08590
THB TND
พฤหัสบดี
11.622
TND THB
0.08604
THB TND
ศุกร์
11.724
TND THB
0.08529
THB TND
จันทร์
11.742
TND THB
0.08516
THB TND
อังคาร
11.739
TND THB
0.08519
THB TND
พุธ
11.729
TND THB
0.08526
THB TND
พฤหัสบดี
11.757
TND THB
0.08505
THB TND
ศุกร์
11.737
TND THB
0.08520
THB TND
จันทร์
11.752
TND THB
0.08509
THB TND
อังคาร
11.786
TND THB
0.08485
THB TND
พุธ
11.801
TND THB
0.08474
THB TND
พฤหัสบดี
11.746
TND THB
0.08513
THB TND
ศุกร์
11.701
TND THB
0.08546
THB TND
จันทร์
11.787
TND THB
0.08484
THB TND
อังคาร
11.786
TND THB
0.08485
THB TND
พุธ
11.796
TND THB
0.08478
THB TND
พฤหัสบดี
11.773
TND THB
0.08494
THB TND
ศุกร์
11.706
TND THB
0.08543
THB TND
จันทร์
11.749
TND THB
0.08512
THB TND
อังคาร
11.707
TND THB
0.08542
THB TND
พุธ
11.689
TND THB
0.08555
THB TND
พฤหัสบดี
11.563
TND THB
0.08648
THB TND
ศุกร์
11.695
TND THB
0.08551
THB TND
จันทร์
11.572
TND THB
0.08642
THB TND
อังคาร
11.688
TND THB
0.08556
THB TND
พุธ
11.676
TND THB
0.08564
THB TND
พฤหัสบดี
11.706
TND THB
0.08543
THB TND
ศุกร์
11.763
TND THB
0.08502
THB TND
จันทร์
11.742
TND THB
0.08517
THB TND
อังคาร
11.747
TND THB
0.08513
THB TND
พุธ
11.809
TND THB
0.08468
THB TND
พฤหัสบดี
11.791
TND THB
0.08481
THB TND
ศุกร์
11.790
TND THB
0.08482
THB TND
จันทร์
11.846
TND THB
0.08442
THB TND
อังคาร
11.803
TND THB
0.08473
THB TND
พุธ
11.812
TND THB
0.08466
THB TND
พฤหัสบดี
11.728
TND THB
0.08526
THB TND
ศุกร์
11.768
TND THB
0.08498
THB TND
จันทร์
11.734
TND THB
0.08523
THB TND
อังคาร
11.812
TND THB
0.08466
THB TND
พุธ
11.706
TND THB
0.08543
THB TND
พฤหัสบดี
11.764
TND THB
0.08501
THB TND
ศุกร์
11.709
TND THB
0.08540
THB TND
จันทร์
11.760
TND THB
0.08503
THB TND