อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง ดีนาร์ตูนิเซีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์ตูนิเซีย และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 ดีนาร์ตูนิเซีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดีนาร์ตูนิเซีย
ต่ำสุด = 10.668 (1/1/2563) เฉลี่ย = 11.148 สูงสุด = 11.529 (25/8/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์ตูนิเซีย และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
10.668
TND THB
0.09374
THB TND
พฤหัสบดี
10.801
TND THB
0.09258
THB TND
ศุกร์
10.792
TND THB
0.09266
THB TND
จันทร์
10.869
TND THB
0.09200
THB TND
อังคาร
10.777
TND THB
0.09279
THB TND
พุธ
10.787
TND THB
0.09270
THB TND
พฤหัสบดี
10.750
TND THB
0.09302
THB TND
ศุกร์
10.691
TND THB
0.09353
THB TND
จันทร์
10.726
TND THB
0.09323
THB TND
อังคาร
10.702
TND THB
0.09344
THB TND
พุธ
10.730
TND THB
0.09320
THB TND
พฤหัสบดี
10.754
TND THB
0.09299
THB TND
ศุกร์
10.758
TND THB
0.09295
THB TND
จันทร์
10.732
TND THB
0.09318
THB TND
อังคาร
10.727
TND THB
0.09322
THB TND
พุธ
10.717
TND THB
0.09331
THB TND
พฤหัสบดี
10.815
TND THB
0.09246
THB TND
ศุกร์
10.785
TND THB
0.09272
THB TND
จันทร์
10.866
TND THB
0.09203
THB TND
อังคาร
10.909
TND THB
0.09167
THB TND
พุธ
10.927
TND THB
0.09152
THB TND
พฤหัสบดี
10.995
TND THB
0.09095
THB TND
ศุกร์
11.065
TND THB
0.09037
THB TND
จันทร์
11.065
TND THB
0.09037
THB TND
อังคาร
11.022
TND THB
0.09073
THB TND
พุธ
10.868
TND THB
0.09201
THB TND
พฤหัสบดี
10.945
TND THB
0.09136
THB TND
ศุกร์
11.028
TND THB
0.09068
THB TND
จันทร์
10.985
TND THB
0.09103
THB TND
อังคาร
11.028
TND THB
0.09068
THB TND
พุธ
10.939
TND THB
0.09142
THB TND
พฤหัสบดี
10.899
TND THB
0.09175
THB TND
ศุกร์
10.887
TND THB
0.09185
THB TND
จันทร์
10.876
TND THB
0.09195
THB TND
อังคาร
10.870
TND THB
0.09200
THB TND
พุธ
10.912
TND THB
0.09165
THB TND
พฤหัสบดี
10.950
TND THB
0.09132
THB TND
ศุกร์
10.984
TND THB
0.09104
THB TND
จันทร์
11.037
TND THB
0.09060
THB TND
อังคาร
11.081
TND THB
0.09024
THB TND
พุธ
11.120
TND THB
0.08993
THB TND
พฤหัสบดี
11.038
TND THB
0.09060
THB TND
ศุกร์
11.097
TND THB
0.09011
THB TND
อังคาร
11.092
TND THB
0.09016
THB TND
พุธ
11.026
TND THB
0.09069
THB TND
พฤหัสบดี
11.111
TND THB
0.09000
THB TND
ศุกร์
11.249
TND THB
0.08890
THB TND
จันทร์
11.291
TND THB
0.08857
THB TND
อังคาร
11.151
TND THB
0.08968
THB TND
พุธ
11.131
TND THB
0.08984
THB TND
พฤหัสบดี
11.171
TND THB
0.08951
THB TND
ศุกร์
11.189
TND THB
0.08938
THB TND
จันทร์
11.318
TND THB
0.08836
THB TND
อังคาร
11.236
TND THB
0.08900
THB TND
พุธ
11.243
TND THB
0.08894
THB TND
พฤหัสบดี
11.139
TND THB
0.08978
THB TND
ศุกร์
11.138
TND THB
0.08978
THB TND
จันทร์
11.177
TND THB
0.08947
THB TND
อังคาร
11.376
TND THB
0.08790
THB TND
พุธ
11.251
TND THB
0.08888
THB TND
พฤหัสบดี
11.418
TND THB
0.08758
THB TND
ศุกร์
11.368
TND THB
0.08797
THB TND
จันทร์
11.364
TND THB
0.08800
THB TND
อังคาร
11.361
TND THB
0.08802
THB TND
พุธ
11.313
TND THB
0.08839
THB TND
พฤหัสบดี
11.321
TND THB
0.08833
THB TND
ศุกร์
11.324
TND THB
0.08831
THB TND
จันทร์
11.273
TND THB
0.08870
THB TND
อังคาร
11.344
TND THB
0.08815
THB TND
พุธ
11.257
TND THB
0.08883
THB TND
พฤหัสบดี
11.271
TND THB
0.08872
THB TND
ศุกร์
11.360
TND THB
0.08803
THB TND
จันทร์
11.341
TND THB
0.08818
THB TND
อังคาร
11.395
TND THB
0.08776
THB TND
พุธ
11.255
TND THB
0.08885
THB TND
พฤหัสบดี
11.199
TND THB
0.08930
THB TND
ศุกร์
11.162
TND THB
0.08959
THB TND
จันทร์
11.214
TND THB
0.08917
THB TND
อังคาร
11.239
TND THB
0.08898
THB TND
พุธ
11.212
TND THB
0.08919
THB TND
พฤหัสบดี
11.100
TND THB
0.09009
THB TND
ศุกร์
11.132
TND THB
0.08983
THB TND
จันทร์
11.193
TND THB
0.08934
THB TND
อังคาร
11.206
TND THB
0.08924
THB TND
พุธ
11.105
TND THB
0.09005
THB TND
พฤหัสบดี
11.165
TND THB
0.08956
THB TND
ศุกร์
11.278
TND THB
0.08866
THB TND
จันทร์
11.235
TND THB
0.08901
THB TND
อังคาร
11.116
TND THB
0.08996
THB TND
พุธ
11.077
TND THB
0.09027
THB TND
พฤหัสบดี
11.157
TND THB
0.08963
THB TND
ศุกร์
11.125
TND THB
0.08988
THB TND
จันทร์
11.000
TND THB
0.09091
THB TND
อังคาร
11.007
TND THB
0.09085
THB TND
พุธ
11.070
TND THB
0.09034
THB TND
พฤหัสบดี
11.041
TND THB
0.09057
THB TND
ศุกร์
10.998
TND THB
0.09093
THB TND
จันทร์
10.984
TND THB
0.09104
THB TND
อังคาร
11.106
TND THB
0.09004
THB TND
พุธ
11.018
TND THB
0.09076
THB TND
พฤหัสบดี
10.987
TND THB
0.09102
THB TND
ศุกร์
10.970
TND THB
0.09116
THB TND
จันทร์
11.031
TND THB
0.09065
THB TND
อังคาร
11.078
TND THB
0.09027
THB TND
พุธ
11.161
TND THB
0.08959
THB TND
พฤหัสบดี
10.993
TND THB
0.09097
THB TND
ศุกร์
11.162
TND THB
0.08959
THB TND
จันทร์
11.090
TND THB
0.09017
THB TND
อังคาร
11.019
TND THB
0.09075
THB TND
พุธ
11.066
TND THB
0.09037
THB TND
พฤหัสบดี
11.022
TND THB
0.09073
THB TND
ศุกร์
11.210
TND THB
0.08921
THB TND
จันทร์
11.025
TND THB
0.09071
THB TND
อังคาร
10.995
TND THB
0.09095
THB TND
พุธ
10.982
TND THB
0.09106
THB TND
พฤหัสบดี
10.912
TND THB
0.09164
THB TND
ศุกร์
10.858
TND THB
0.09210
THB TND
จันทร์
10.908
TND THB
0.09167
THB TND
อังคาร
10.951
TND THB
0.09131
THB TND
พุธ
10.933
TND THB
0.09146
THB TND
พฤหัสบดี
10.827
TND THB
0.09236
THB TND
ศุกร์
10.826
TND THB
0.09237
THB TND
จันทร์
10.872
TND THB
0.09198
THB TND
อังคาร
10.851
TND THB
0.09216
THB TND
พุธ
10.795
TND THB
0.09264
THB TND
พฤหัสบดี
10.764
TND THB
0.09290
THB TND
ศุกร์
10.837
TND THB
0.09227
THB TND
จันทร์
10.844
TND THB
0.09222
THB TND
อังคาร
10.704
TND THB
0.09342
THB TND
พุธ
10.809
TND THB
0.09252
THB TND
พฤหัสบดี
10.929
TND THB
0.09150
THB TND
ศุกร์
10.862
TND THB
0.09206
THB TND
จันทร์
10.958
TND THB
0.09126
THB TND
อังคาร
10.912
TND THB
0.09165
THB TND
พุธ
10.972
TND THB
0.09114
THB TND
พฤหัสบดี
11.021
TND THB
0.09074
THB TND
ศุกร์
10.925
TND THB
0.09153
THB TND
อังคาร
11.142
TND THB
0.08975
THB TND
พุธ
11.215
TND THB
0.08916
THB TND
พฤหัสบดี
11.223
TND THB
0.08910
THB TND
ศุกร์
11.281
TND THB
0.08865
THB TND
อังคาร
11.255
TND THB
0.08885
THB TND
พุธ
11.313
TND THB
0.08840
THB TND
พฤหัสบดี
11.319
TND THB
0.08835
THB TND
ศุกร์
11.355
TND THB
0.08806
THB TND
จันทร์
11.458
TND THB
0.08727
THB TND
อังคาร
11.449
TND THB
0.08734
THB TND
พุธ
11.383
TND THB
0.08785
THB TND
พฤหัสบดี
11.417
TND THB
0.08759
THB TND
ศุกร์
11.423
TND THB
0.08754
THB TND
จันทร์
11.212
TND THB
0.08919
THB TND
อังคาร
11.452
TND THB
0.08732
THB TND
พุธ
11.363
TND THB
0.08801
THB TND
พฤหัสบดี
11.429
TND THB
0.08750
THB TND
ศุกร์
11.453
TND THB
0.08731
THB TND
จันทร์
11.384
TND THB
0.08785
THB TND
อังคาร
11.336
TND THB
0.08821
THB TND
พุธ
11.297
TND THB
0.08852
THB TND
พฤหัสบดี
11.367
TND THB
0.08797
THB TND
ศุกร์
11.457
TND THB
0.08728
THB TND
อังคาร
11.416
TND THB
0.08760
THB TND
พุธ
11.466
TND THB
0.08722
THB TND
พฤหัสบดี
11.445
TND THB
0.08737
THB TND
ศุกร์
11.512
TND THB
0.08687
THB TND
จันทร์
11.512
TND THB
0.08686
THB TND
อังคาร
11.529
TND THB
0.08674
THB TND
พุธ
11.371
TND THB
0.08795
THB TND
พฤหัสบดี
11.392
TND THB
0.08778
THB TND
ศุกร์
11.436
TND THB
0.08744
THB TND
จันทร์
11.397
TND THB
0.08774
THB TND
อังคาร
11.421
TND THB
0.08756
THB TND
พุธ
11.414
TND THB
0.08761
THB TND
พฤหัสบดี
11.488
TND THB
0.08705
THB TND
ศุกร์
11.467
TND THB
0.08720
THB TND
จันทร์
11.421
TND THB
0.08756
THB TND
อังคาร
11.371
TND THB
0.08794
THB TND
พุธ
11.379
TND THB
0.08788
THB TND
พฤหัสบดี
11.462
TND THB
0.08725
THB TND
ศุกร์
11.455
TND THB
0.08730
THB TND
จันทร์
11.468
TND THB
0.08720
THB TND
อังคาร
11.355
TND THB
0.08806
THB TND
พุธ
11.293
TND THB
0.08855
THB TND
พฤหัสบดี
11.384
TND THB
0.08784
THB TND
ศุกร์
11.408
TND THB
0.08765
THB TND
จันทร์
11.313
TND THB
0.08839
THB TND
อังคาร
11.363
TND THB
0.08800
THB TND
พุธ
11.349
TND THB
0.08811
THB TND
พฤหัสบดี
11.361
TND THB
0.08802
THB TND
ศุกร์
11.390
TND THB
0.08780
THB TND
จันทร์
11.409
TND THB
0.08765
THB TND
อังคาร
11.381
TND THB
0.08786
THB TND
พุธ
11.443
TND THB
0.08739
THB TND
พฤหัสบดี
11.447
TND THB
0.08736
THB TND
ศุกร์
11.459
TND THB
0.08726
THB TND
จันทร์
11.393
TND THB
0.08778
THB TND
อังคาร
11.330
TND THB
0.08826
THB TND
พุธ
11.303
TND THB
0.08847
THB TND
พฤหัสบดี
11.253
TND THB
0.08886
THB TND
ศุกร์
11.361
TND THB
0.08802
THB TND
จันทร์
11.305
TND THB
0.08846
THB TND
อังคาร
11.357
TND THB
0.08805
THB TND
พุธ
11.254
TND THB
0.08885
THB TND
พฤหัสบดี
11.259
TND THB
0.08882
THB TND
ศุกร์
11.274
TND THB
0.08870
THB TND
จันทร์
11.318
TND THB
0.08836
THB TND
อังคาร
11.349
TND THB
0.08811
THB TND
พุธ
11.353
TND THB
0.08808
THB TND
พฤหัสบดี
11.364
TND THB
0.08799
THB TND
ศุกร์
11.385
TND THB
0.08783
THB TND
จันทร์
11.347
TND THB
0.08813
THB TND
อังคาร
11.345
TND THB
0.08815
THB TND
พุธ
11.265
TND THB
0.08877
THB TND
พฤหัสบดี
11.343
TND THB
0.08816
THB TND
ศุกร์
11.228
TND THB
0.08906
THB TND
จันทร์
11.205
TND THB
0.08925
THB TND
อังคาร
11.269
TND THB
0.08874
THB TND
พุธ
11.274
TND THB
0.08870
THB TND
พฤหัสบดี
11.237
TND THB
0.08899
THB TND
ศุกร์
11.150
TND THB
0.08969
THB TND
จันทร์
11.106
TND THB
0.09004
THB TND
อังคาร
11.065
TND THB
0.09037
THB TND
พุธ
11.027
TND THB
0.09068
THB TND
พฤหัสบดี
11.005
TND THB
0.09087
THB TND
ศุกร์
10.974
TND THB
0.09112
THB TND
จันทร์
11.029
TND THB
0.09067
THB TND
อังคาร
11.059
TND THB
0.09042
THB TND
พุธ
11.051
TND THB
0.09049
THB TND
พฤหัสบดี
11.068
TND THB
0.09035
THB TND
ศุกร์
11.038
TND THB
0.09060
THB TND
จันทร์
11.118
TND THB
0.08994
THB TND
อังคาร
11.071
TND THB
0.09033
THB TND
พุธ
11.100
TND THB
0.09009
THB TND
พฤหัสบดี
11.064
TND THB
0.09039
THB TND
ศุกร์
11.110
TND THB
0.09001
THB TND
จันทร์
11.112
TND THB
0.09000
THB TND
อังคาร
11.068
TND THB
0.09035
THB TND
พุธ
11.128
TND THB
0.08986
THB TND
พฤหัสบดี
11.237
TND THB
0.08899
THB TND
ศุกร์
11.203
TND THB
0.08926
THB TND
จันทร์
11.074
TND THB
0.09030
THB TND
อังคาร
11.113
TND THB
0.08998
THB TND
พุธ
11.123
TND THB
0.08990
THB TND
พฤหัสบดี
11.073
TND THB
0.09031
THB TND
ศุกร์
11.116
TND THB
0.08996
THB TND
จันทร์
11.145
TND THB
0.08972
THB TND
อังคาร
11.105
TND THB
0.09005
THB TND
พุธ
11.117
TND THB
0.08995
THB TND
พฤหัสบดี
11.086
TND THB
0.09021
THB TND
ศุกร์
11.002
TND THB
0.09089
THB TND
จันทร์
11.069
TND THB
0.09034
THB TND
อังคาร
11.232
TND THB
0.08903
THB TND
พุธ
11.197
TND THB
0.08931
THB TND
พฤหัสบดี
11.102
TND THB
0.09007
THB TND
ศุกร์
11.149
TND THB
0.08970
THB TND
จันทร์
11.228
TND THB
0.08906
THB TND
อังคาร
11.191
TND THB
0.08936
THB TND
พุธ
11.165
TND THB
0.08956
THB TND
พฤหัสบดี
11.164
TND THB
0.08958
THB TND