อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง ดอลลาร์เบลีซ และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์เบลีซ และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์เบลีซ แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์เบลีซ
ต่ำสุด = 14.876 (31/12/2562) เฉลี่ย = 15.524 สูงสุด = 16.150 (2/1/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์เบลีซ และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
16.135
BZD THB
0.06198
THB BZD
พุธ
16.150
BZD THB
0.06192
THB BZD
พฤหัสบดี
16.030
BZD THB
0.06238
THB BZD
ศุกร์
16.040
BZD THB
0.06234
THB BZD
จันทร์
16.012
BZD THB
0.06245
THB BZD
อังคาร
16.044
BZD THB
0.06233
THB BZD
พุธ
16.016
BZD THB
0.06244
THB BZD
พฤหัสบดี
15.966
BZD THB
0.06263
THB BZD
ศุกร์
15.944
BZD THB
0.06272
THB BZD
จันทร์
15.967
BZD THB
0.06263
THB BZD
อังคาร
15.949
BZD THB
0.06270
THB BZD
พุธ
15.851
BZD THB
0.06309
THB BZD
พฤหัสบดี
15.863
BZD THB
0.06304
THB BZD
ศุกร์
15.866
BZD THB
0.06303
THB BZD
จันทร์
15.886
BZD THB
0.06295
THB BZD
อังคาร
15.912
BZD THB
0.06284
THB BZD
พุธ
15.873
BZD THB
0.06300
THB BZD
พฤหัสบดี
15.872
BZD THB
0.06300
THB BZD
ศุกร์
15.825
BZD THB
0.06319
THB BZD
จันทร์
15.779
BZD THB
0.06338
THB BZD
อังคาร
15.760
BZD THB
0.06345
THB BZD
พุธ
15.685
BZD THB
0.06376
THB BZD
พฤหัสบดี
15.625
BZD THB
0.06400
THB BZD
ศุกร์
15.642
BZD THB
0.06393
THB BZD
จันทร์
15.664
BZD THB
0.06384
THB BZD
อังคาร
15.645
BZD THB
0.06392
THB BZD
พุธ
15.618
BZD THB
0.06403
THB BZD
พฤหัสบดี
15.630
BZD THB
0.06398
THB BZD
ศุกร์
15.733
BZD THB
0.06356
THB BZD
จันทร์
15.700
BZD THB
0.06369
THB BZD
อังคาร
15.668
BZD THB
0.06382
THB BZD
พุธ
15.667
BZD THB
0.06383
THB BZD
พฤหัสบดี
15.670
BZD THB
0.06382
THB BZD
ศุกร์
15.635
BZD THB
0.06396
THB BZD
จันทร์
15.615
BZD THB
0.06404
THB BZD
อังคาร
15.606
BZD THB
0.06408
THB BZD
พุธ
15.545
BZD THB
0.06433
THB BZD
พฤหัสบดี
15.589
BZD THB
0.06415
THB BZD
ศุกร์
15.669
BZD THB
0.06382
THB BZD
จันทร์
15.634
BZD THB
0.06396
THB BZD
อังคาร
15.652
BZD THB
0.06389
THB BZD
พุธ
15.691
BZD THB
0.06373
THB BZD
พฤหัสบดี
15.745
BZD THB
0.06351
THB BZD
ศุกร์
15.854
BZD THB
0.06308
THB BZD
จันทร์
15.931
BZD THB
0.06277
THB BZD
อังคาร
15.907
BZD THB
0.06286
THB BZD
พุธ
15.932
BZD THB
0.06277
THB BZD
พฤหัสบดี
15.901
BZD THB
0.06289
THB BZD
ศุกร์
15.888
BZD THB
0.06294
THB BZD
จันทร์
15.867
BZD THB
0.06302
THB BZD
อังคาร
15.818
BZD THB
0.06322
THB BZD
พุธ
15.800
BZD THB
0.06329
THB BZD
พฤหัสบดี
15.894
BZD THB
0.06292
THB BZD
ศุกร์
15.851
BZD THB
0.06309
THB BZD
จันทร์
15.847
BZD THB
0.06310
THB BZD
อังคาร
15.834
BZD THB
0.06315
THB BZD
พุธ
15.875
BZD THB
0.06299
THB BZD
พฤหัสบดี
15.851
BZD THB
0.06309
THB BZD
ศุกร์
15.846
BZD THB
0.06311
THB BZD
จันทร์
15.800
BZD THB
0.06329
THB BZD
อังคาร
15.816
BZD THB
0.06323
THB BZD
พุธ
15.911
BZD THB
0.06285
THB BZD
พฤหัสบดี
15.892
BZD THB
0.06293
THB BZD
ศุกร์
15.868
BZD THB
0.06302
THB BZD
จันทร์
15.862
BZD THB
0.06304
THB BZD
อังคาร
15.875
BZD THB
0.06299
THB BZD
พุธ
15.869
BZD THB
0.06301
THB BZD
พฤหัสบดี
15.885
BZD THB
0.06295
THB BZD
ศุกร์
15.947
BZD THB
0.06271
THB BZD
จันทร์
15.975
BZD THB
0.06260
THB BZD
อังคาร
15.890
BZD THB
0.06293
THB BZD
พุธ
15.888
BZD THB
0.06294
THB BZD
พฤหัสบดี
15.895
BZD THB
0.06291
THB BZD
ศุกร์
15.885
BZD THB
0.06295
THB BZD
จันทร์
15.883
BZD THB
0.06296
THB BZD
อังคาร
15.908
BZD THB
0.06286
THB BZD
พุธ
15.887
BZD THB
0.06294
THB BZD
พฤหัสบดี
15.909
BZD THB
0.06286
THB BZD
ศุกร์
15.910
BZD THB
0.06285
THB BZD
จันทร์
15.919
BZD THB
0.06282
THB BZD
อังคาร
15.974
BZD THB
0.06260
THB BZD
พุธ
16.007
BZD THB
0.06247
THB BZD
พฤหัสบดี
16.050
BZD THB
0.06230
THB BZD
ศุกร์
15.992
BZD THB
0.06253
THB BZD
จันทร์
15.966
BZD THB
0.06263
THB BZD
อังคาร
15.966
BZD THB
0.06263
THB BZD
พุธ
15.956
BZD THB
0.06267
THB BZD
พฤหัสบดี
16.014
BZD THB
0.06245
THB BZD
ศุกร์
16.013
BZD THB
0.06245
THB BZD
จันทร์
15.944
BZD THB
0.06272
THB BZD
อังคาร
15.951
BZD THB
0.06269
THB BZD
พุธ
15.898
BZD THB
0.06290
THB BZD
พฤหัสบดี
15.890
BZD THB
0.06293
THB BZD
ศุกร์
15.785
BZD THB
0.06335
THB BZD
จันทร์
15.842
BZD THB
0.06313
THB BZD
อังคาร
15.751
BZD THB
0.06349
THB BZD
พุธ
15.800
BZD THB
0.06329
THB BZD
พฤหัสบดี
15.789
BZD THB
0.06334
THB BZD
ศุกร์
15.875
BZD THB
0.06299
THB BZD
จันทร์
15.924
BZD THB
0.06280
THB BZD
อังคาร
15.969
BZD THB
0.06262
THB BZD
พุธ
15.966
BZD THB
0.06263
THB BZD
พฤหัสบดี
15.987
BZD THB
0.06255
THB BZD
ศุกร์
15.919
BZD THB
0.06282
THB BZD
จันทร์
15.919
BZD THB
0.06282
THB BZD
อังคาร
15.910
BZD THB
0.06285
THB BZD
พุธ
15.905
BZD THB
0.06287
THB BZD
พฤหัสบดี
15.900
BZD THB
0.06289
THB BZD
ศุกร์
15.847
BZD THB
0.06310
THB BZD
จันทร์
15.718
BZD THB
0.06362
THB BZD
อังคาร
15.653
BZD THB
0.06389
THB BZD
พุธ
15.672
BZD THB
0.06381
THB BZD
พฤหัสบดี
15.674
BZD THB
0.06380
THB BZD
ศุกร์
15.670
BZD THB
0.06382
THB BZD
จันทร์
15.664
BZD THB
0.06384
THB BZD
อังคาร
15.653
BZD THB
0.06389
THB BZD
พุธ
15.618
BZD THB
0.06403
THB BZD
พฤหัสบดี
15.622
BZD THB
0.06401
THB BZD
ศุกร์
15.585
BZD THB
0.06417
THB BZD
จันทร์
15.670
BZD THB
0.06382
THB BZD
อังคาร
15.610
BZD THB
0.06406
THB BZD
พุธ
15.625
BZD THB
0.06400
THB BZD
พฤหัสบดี
15.428
BZD THB
0.06482
THB BZD
ศุกร์
15.360
BZD THB
0.06510
THB BZD
อาทิตย์
15.393
BZD THB
0.06496
THB BZD
จันทร์
15.331
BZD THB
0.06523
THB BZD
อังคาร
15.353
BZD THB
0.06513
THB BZD
พุธ
15.385
BZD THB
0.06500
THB BZD
พฤหัสบดี
15.394
BZD THB
0.06496
THB BZD
ศุกร์
15.342
BZD THB
0.06518
THB BZD
จันทร์
15.324
BZD THB
0.06526
THB BZD
พุธ
15.282
BZD THB
0.06543
THB BZD
พฤหัสบดี
15.325
BZD THB
0.06525
THB BZD
ศุกร์
15.334
BZD THB
0.06522
THB BZD
จันทร์
15.398
BZD THB
0.06494
THB BZD
อังคาร
15.418
BZD THB
0.06486
THB BZD
พุธ
15.412
BZD THB
0.06488
THB BZD
พฤหัสบดี
15.309
BZD THB
0.06532
THB BZD
ศุกร์
15.455
BZD THB
0.06470
THB BZD
จันทร์
15.455
BZD THB
0.06470
THB BZD
อังคาร
15.449
BZD THB
0.06473
THB BZD
พุธ
15.468
BZD THB
0.06465
THB BZD
พฤหัสบดี
15.446
BZD THB
0.06474
THB BZD
ศุกร์
15.387
BZD THB
0.06499
THB BZD
จันทร์
15.427
BZD THB
0.06482
THB BZD
อังคาร
15.454
BZD THB
0.06471
THB BZD
พุธ
15.439
BZD THB
0.06477
THB BZD
พฤหัสบดี
15.449
BZD THB
0.06473
THB BZD
ศุกร์
15.451
BZD THB
0.06472
THB BZD
จันทร์
15.429
BZD THB
0.06481
THB BZD
อังคาร
15.408
BZD THB
0.06490
THB BZD
พุธ
15.377
BZD THB
0.06503
THB BZD
พฤหัสบดี
15.441
BZD THB
0.06476
THB BZD
ศุกร์
15.386
BZD THB
0.06500
THB BZD
จันทร์
15.397
BZD THB
0.06495
THB BZD
อังคาร
15.384
BZD THB
0.06500
THB BZD
พุธ
15.400
BZD THB
0.06494
THB BZD
พฤหัสบดี
15.380
BZD THB
0.06502
THB BZD
ศุกร์
15.362
BZD THB
0.06510
THB BZD
จันทร์
15.418
BZD THB
0.06486
THB BZD
อังคาร
15.423
BZD THB
0.06484
THB BZD
พุธ
15.416
BZD THB
0.06487
THB BZD
พฤหัสบดี
15.440
BZD THB
0.06477
THB BZD
ศุกร์
15.451
BZD THB
0.06472
THB BZD
จันทร์
15.420
BZD THB
0.06485
THB BZD
อังคาร
15.394
BZD THB
0.06496
THB BZD
พุธ
15.389
BZD THB
0.06498
THB BZD
พฤหัสบดี
15.410
BZD THB
0.06489
THB BZD
ศุกร์
15.363
BZD THB
0.06509
THB BZD
จันทร์
15.302
BZD THB
0.06535
THB BZD
อังคาร
15.284
BZD THB
0.06543
THB BZD
พุธ
15.310
BZD THB
0.06532
THB BZD
พฤหัสบดี
15.305
BZD THB
0.06534
THB BZD
ศุกร์
15.292
BZD THB
0.06539
THB BZD
จันทร์
15.319
BZD THB
0.06528
THB BZD
อังคาร
15.335
BZD THB
0.06521
THB BZD
พุธ
15.302
BZD THB
0.06535
THB BZD
พฤหัสบดี
15.280
BZD THB
0.06545
THB BZD
ศุกร์
15.335
BZD THB
0.06521
THB BZD
จันทร์
15.319
BZD THB
0.06528
THB BZD
อังคาร
15.310
BZD THB
0.06532
THB BZD
พุธ
15.293
BZD THB
0.06539
THB BZD
พฤหัสบดี
15.228
BZD THB
0.06567
THB BZD
ศุกร์
15.211
BZD THB
0.06574
THB BZD
จันทร์
15.264
BZD THB
0.06551
THB BZD
อังคาร
15.285
BZD THB
0.06542
THB BZD
พุธ
15.267
BZD THB
0.06550
THB BZD
พฤหัสบดี
15.273
BZD THB
0.06548
THB BZD
ศุกร์
15.236
BZD THB
0.06563
THB BZD
จันทร์
15.257
BZD THB
0.06554
THB BZD
อังคาร
15.282
BZD THB
0.06544
THB BZD
พุธ
15.278
BZD THB
0.06545
THB BZD
พฤหัสบดี
15.315
BZD THB
0.06529
THB BZD
ศุกร์
15.319
BZD THB
0.06528
THB BZD
จันทร์
15.293
BZD THB
0.06539
THB BZD
อังคาร
15.337
BZD THB
0.06520
THB BZD
พุธ
15.327
BZD THB
0.06525
THB BZD
พฤหัสบดี
15.281
BZD THB
0.06544
THB BZD
ศุกร์
15.207
BZD THB
0.06576
THB BZD
จันทร์
15.222
BZD THB
0.06569
THB BZD
อังคาร
15.207
BZD THB
0.06576
THB BZD
พุธ
15.167
BZD THB
0.06593
THB BZD
พฤหัสบดี
15.199
BZD THB
0.06579
THB BZD
ศุกร์
15.204
BZD THB
0.06577
THB BZD
จันทร์
15.198
BZD THB
0.06580
THB BZD
อังคาร
15.187
BZD THB
0.06585
THB BZD
พุธ
15.207
BZD THB
0.06576
THB BZD
พฤหัสบดี
15.152
BZD THB
0.06600
THB BZD
ศุกร์
15.148
BZD THB
0.06601
THB BZD
จันทร์
15.130
BZD THB
0.06609
THB BZD
อังคาร
15.149
BZD THB
0.06601
THB BZD
พุธ
15.160
BZD THB
0.06596
THB BZD
พฤหัสบดี
15.136
BZD THB
0.06607
THB BZD
ศุกร์
15.085
BZD THB
0.06629
THB BZD
จันทร์
15.095
BZD THB
0.06625
THB BZD
อังคาร
15.099
BZD THB
0.06623
THB BZD
พุธ
15.109
BZD THB
0.06619
THB BZD
พฤหัสบดี
15.089
BZD THB
0.06627
THB BZD
ศุกร์
15.081
BZD THB
0.06631
THB BZD
จันทร์
15.098
BZD THB
0.06623
THB BZD
อังคาร
15.094
BZD THB
0.06625
THB BZD
พุธ
15.154
BZD THB
0.06599
THB BZD
พฤหัสบดี
15.170
BZD THB
0.06592
THB BZD
ศุกร์
15.176
BZD THB
0.06589
THB BZD
จันทร์
15.166
BZD THB
0.06594
THB BZD
อังคาร
15.176
BZD THB
0.06589
THB BZD
พุธ
15.126
BZD THB
0.06611
THB BZD
พฤหัสบดี
15.102
BZD THB
0.06622
THB BZD
ศุกร์
15.126
BZD THB
0.06611
THB BZD
จันทร์
15.126
BZD THB
0.06611
THB BZD
อังคาร
15.106
BZD THB
0.06620
THB BZD
พุธ
15.091
BZD THB
0.06626
THB BZD
พฤหัสบดี
15.103
BZD THB
0.06621
THB BZD
ศุกร์
15.098
BZD THB
0.06624
THB BZD
จันทร์
15.112
BZD THB
0.06617
THB BZD
อังคาร
15.107
BZD THB
0.06620
THB BZD
พุธ
15.116
BZD THB
0.06615
THB BZD
พฤหัสบดี
15.120
BZD THB
0.06614
THB BZD
ศุกร์
15.107
BZD THB
0.06619
THB BZD
จันทร์
15.143
BZD THB
0.06604
THB BZD
อังคาร
15.138
BZD THB
0.06606
THB BZD
พุธ
15.148
BZD THB
0.06601
THB BZD
พฤหัสบดี
15.174
BZD THB
0.06590
THB BZD
ศุกร์
15.166
BZD THB
0.06594
THB BZD
จันทร์
15.155
BZD THB
0.06599
THB BZD
อังคาร
15.152
BZD THB
0.06600
THB BZD
พุธ
15.129
BZD THB
0.06610
THB BZD
พฤหัสบดี
15.083
BZD THB
0.06630
THB BZD
ศุกร์
15.100
BZD THB
0.06623
THB BZD
จันทร์
15.117
BZD THB
0.06615
THB BZD
อังคาร
15.105
BZD THB
0.06620
THB BZD
พุธ
15.108
BZD THB
0.06619
THB BZD
พฤหัสบดี
15.093
BZD THB
0.06626
THB BZD
ศุกร์
15.096
BZD THB
0.06624
THB BZD
จันทร์
15.090
BZD THB
0.06627
THB BZD
อังคาร
15.078
BZD THB
0.06632
THB BZD
พุธ
15.069
BZD THB
0.06636
THB BZD
พฤหัสบดี
15.064
BZD THB
0.06638
THB BZD
ศุกร์
15.064
BZD THB
0.06638
THB BZD
จันทร์
14.964
BZD THB
0.06683
THB BZD
อังคาร
14.876
BZD THB
0.06722
THB BZD