อัตราแลกเปลี่ยนปี 2561 ระหว่าง ดอลลาร์เบลีซ และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์เบลีซ และ บาทไทย ในปี 2561 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์เบลีซ แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์เบลีซ
ต่ำสุด = 15.564 (27/3/2561) เฉลี่ย = 16.163 สูงสุด = 16.732 (24/7/2561)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์เบลีซ และ บาทไทย ในปี 2561
จันทร์
16.265
BZD THB
0.06148
THB BZD
อังคาร
16.236
BZD THB
0.06159
THB BZD
พุธ
16.194
BZD THB
0.06175
THB BZD
พฤหัสบดี
16.119
BZD THB
0.06204
THB BZD
ศุกร์
16.108
BZD THB
0.06208
THB BZD
จันทร์
16.094
BZD THB
0.06213
THB BZD
อังคาร
16.116
BZD THB
0.06205
THB BZD
พุธ
16.105
BZD THB
0.06209
THB BZD
พฤหัสบดี
16.022
BZD THB
0.06242
THB BZD
ศุกร์
15.974
BZD THB
0.06260
THB BZD
จันทร์
15.975
BZD THB
0.06260
THB BZD
อังคาร
15.973
BZD THB
0.06260
THB BZD
พุธ
15.995
BZD THB
0.06252
THB BZD
พฤหัสบดี
15.958
BZD THB
0.06266
THB BZD
ศุกร์
15.920
BZD THB
0.06281
THB BZD
จันทร์
15.943
BZD THB
0.06272
THB BZD
อังคาร
15.917
BZD THB
0.06282
THB BZD
พุธ
15.847
BZD THB
0.06310
THB BZD
พฤหัสบดี
15.699
BZD THB
0.06370
THB BZD
ศุกร์
15.660
BZD THB
0.06386
THB BZD
จันทร์
15.661
BZD THB
0.06385
THB BZD
อังคาร
15.728
BZD THB
0.06358
THB BZD
พุธ
15.665
BZD THB
0.06384
THB BZD
พฤหัสบดี
15.680
BZD THB
0.06378
THB BZD
ศุกร์
15.692
BZD THB
0.06373
THB BZD
จันทร์
15.750
BZD THB
0.06349
THB BZD
อังคาร
15.782
BZD THB
0.06336
THB BZD
พุธ
15.752
BZD THB
0.06348
THB BZD
พฤหัสบดี
15.912
BZD THB
0.06284
THB BZD
ศุกร์
15.915
BZD THB
0.06283
THB BZD
จันทร์
15.815
BZD THB
0.06323
THB BZD
อังคาร
15.765
BZD THB
0.06343
THB BZD
พุธ
15.690
BZD THB
0.06373
THB BZD
พฤหัสบดี
15.645
BZD THB
0.06392
THB BZD
ศุกร์
15.618
BZD THB
0.06403
THB BZD
จันทร์
15.675
BZD THB
0.06380
THB BZD
อังคาร
15.743
BZD THB
0.06352
THB BZD
พุธ
15.755
BZD THB
0.06347
THB BZD
พฤหัสบดี
15.812
BZD THB
0.06324
THB BZD
ศุกร์
15.754
BZD THB
0.06348
THB BZD
จันทร์
15.665
BZD THB
0.06384
THB BZD
อังคาร
15.650
BZD THB
0.06390
THB BZD
พุธ
15.727
BZD THB
0.06359
THB BZD
พฤหัสบดี
15.757
BZD THB
0.06346
THB BZD
ศุกร์
15.737
BZD THB
0.06355
THB BZD
จันทร์
15.721
BZD THB
0.06361
THB BZD
อังคาร
15.690
BZD THB
0.06373
THB BZD
พุธ
15.676
BZD THB
0.06379
THB BZD
พฤหัสบดี
15.656
BZD THB
0.06387
THB BZD
ศุกร์
15.674
BZD THB
0.06380
THB BZD
จันทร์
15.652
BZD THB
0.06389
THB BZD
อังคาร
15.622
BZD THB
0.06401
THB BZD
พุธ
15.566
BZD THB
0.06424
THB BZD
พฤหัสบดี
15.596
BZD THB
0.06412
THB BZD
ศุกร์
15.607
BZD THB
0.06407
THB BZD
จันทร์
15.606
BZD THB
0.06408
THB BZD
อังคาร
15.596
BZD THB
0.06412
THB BZD
พุธ
15.615
BZD THB
0.06404
THB BZD
พฤหัสบดี
15.606
BZD THB
0.06408
THB BZD
ศุกร์
15.622
BZD THB
0.06401
THB BZD
จันทร์
15.584
BZD THB
0.06417
THB BZD
อังคาร
15.564
BZD THB
0.06425
THB BZD
พุธ
15.610
BZD THB
0.06406
THB BZD
พฤหัสบดี
15.619
BZD THB
0.06403
THB BZD
ศุกร์
15.603
BZD THB
0.06409
THB BZD
จันทร์
15.594
BZD THB
0.06413
THB BZD
อังคาร
15.600
BZD THB
0.06410
THB BZD
พุธ
15.616
BZD THB
0.06404
THB BZD
พฤหัสบดี
15.611
BZD THB
0.06406
THB BZD
ศุกร์
15.653
BZD THB
0.06389
THB BZD
จันทร์
15.631
BZD THB
0.06397
THB BZD
อังคาร
15.618
BZD THB
0.06403
THB BZD
พุธ
15.590
BZD THB
0.06415
THB BZD
พฤหัสบดี
15.593
BZD THB
0.06413
THB BZD
ศุกร์
15.588
BZD THB
0.06415
THB BZD
จันทร์
15.625
BZD THB
0.06400
THB BZD
อังคาร
15.595
BZD THB
0.06412
THB BZD
พุธ
15.631
BZD THB
0.06398
THB BZD
พฤหัสบดี
15.607
BZD THB
0.06407
THB BZD
ศุกร์
15.625
BZD THB
0.06400
THB BZD
จันทร์
15.724
BZD THB
0.06360
THB BZD
อังคาร
15.743
BZD THB
0.06352
THB BZD
พุธ
15.779
BZD THB
0.06337
THB BZD
พฤหัสบดี
15.793
BZD THB
0.06332
THB BZD
ศุกร์
15.806
BZD THB
0.06327
THB BZD
จันทร์
15.767
BZD THB
0.06342
THB BZD
อังคาร
15.802
BZD THB
0.06328
THB BZD
พุธ
15.853
BZD THB
0.06308
THB BZD
พฤหัสบดี
15.850
BZD THB
0.06309
THB BZD
ศุกร์
15.843
BZD THB
0.06312
THB BZD
จันทร์
15.933
BZD THB
0.06276
THB BZD
อังคาร
15.937
BZD THB
0.06275
THB BZD
พุธ
16.055
BZD THB
0.06229
THB BZD
พฤหัสบดี
16.050
BZD THB
0.06230
THB BZD
ศุกร์
15.990
BZD THB
0.06254
THB BZD
จันทร์
15.918
BZD THB
0.06282
THB BZD
อังคาร
15.962
BZD THB
0.06265
THB BZD
พุธ
16.028
BZD THB
0.06239
THB BZD
พฤหัสบดี
16.040
BZD THB
0.06234
THB BZD
ศุกร์
16.064
BZD THB
0.06225
THB BZD
จันทร์
16.135
BZD THB
0.06198
THB BZD
อังคาร
16.055
BZD THB
0.06228
THB BZD
พุธ
16.063
BZD THB
0.06225
THB BZD
พฤหัสบดี
16.063
BZD THB
0.06225
THB BZD
ศุกร์
15.977
BZD THB
0.06259
THB BZD
จันทร์
15.964
BZD THB
0.06264
THB BZD
อังคาร
16.041
BZD THB
0.06234
THB BZD
พุธ
16.055
BZD THB
0.06228
THB BZD
พฤหัสบดี
15.991
BZD THB
0.06253
THB BZD
ศุกร์
16.010
BZD THB
0.06246
THB BZD
อาทิตย์
16.022
BZD THB
0.06241
THB BZD
จันทร์
16.013
BZD THB
0.06245
THB BZD
อังคาร
15.968
BZD THB
0.06262
THB BZD
พุธ
15.941
BZD THB
0.06273
THB BZD
พฤหัสบดี
15.973
BZD THB
0.06261
THB BZD
ศุกร์
16.040
BZD THB
0.06235
THB BZD
อาทิตย์
15.982
BZD THB
0.06257
THB BZD
จันทร์
16.021
BZD THB
0.06242
THB BZD
อังคาร
16.048
BZD THB
0.06231
THB BZD
พุธ
16.066
BZD THB
0.06224
THB BZD
พฤหัสบดี
16.080
BZD THB
0.06219
THB BZD
ศุกร์
16.215
BZD THB
0.06167
THB BZD
อาทิตย์
16.348
BZD THB
0.06117
THB BZD
จันทร์
16.369
BZD THB
0.06109
THB BZD
อังคาร
16.394
BZD THB
0.06100
THB BZD
พุธ
16.368
BZD THB
0.06110
THB BZD
พฤหัสบดี
16.485
BZD THB
0.06066
THB BZD
ศุกร์
16.429
BZD THB
0.06087
THB BZD
จันทร์
16.511
BZD THB
0.06056
THB BZD
อังคาร
16.491
BZD THB
0.06064
THB BZD
พุธ
16.484
BZD THB
0.06066
THB BZD
พฤหัสบดี
16.532
BZD THB
0.06049
THB BZD
ศุกร์
16.565
BZD THB
0.06037
THB BZD
จันทร์
16.562
BZD THB
0.06038
THB BZD
อังคาร
16.602
BZD THB
0.06023
THB BZD
พุธ
16.551
BZD THB
0.06042
THB BZD
พฤหัสบดี
16.630
BZD THB
0.06013
THB BZD
ศุกร์
16.598
BZD THB
0.06025
THB BZD
จันทร์
16.563
BZD THB
0.06038
THB BZD
อังคาร
16.535
BZD THB
0.06048
THB BZD
พุธ
16.636
BZD THB
0.06011
THB BZD
พฤหัสบดี
16.613
BZD THB
0.06019
THB BZD
ศุกร์
16.637
BZD THB
0.06011
THB BZD
จันทร์
16.641
BZD THB
0.06009
THB BZD
อังคาร
16.621
BZD THB
0.06017
THB BZD
พุธ
16.684
BZD THB
0.05994
THB BZD
พฤหัสบดี
16.698
BZD THB
0.05989
THB BZD
ศุกร์
16.694
BZD THB
0.05990
THB BZD
จันทร์
16.683
BZD THB
0.05994
THB BZD
อังคาร
16.732
BZD THB
0.05977
THB BZD
พุธ
16.666
BZD THB
0.06000
THB BZD
พฤหัสบดี
16.648
BZD THB
0.06007
THB BZD
ศุกร์
16.700
BZD THB
0.05988
THB BZD
จันทร์
16.699
BZD THB
0.05989
THB BZD
อังคาร
16.625
BZD THB
0.06015
THB BZD
พุธ
16.594
BZD THB
0.06026
THB BZD
พฤหัสบดี
16.609
BZD THB
0.06021
THB BZD
ศุกร์
16.680
BZD THB
0.05995
THB BZD
จันทร์
16.644
BZD THB
0.06008
THB BZD
อังคาร
16.641
BZD THB
0.06009
THB BZD
พุธ
16.595
BZD THB
0.06026
THB BZD
พฤหัสบดี
16.592
BZD THB
0.06027
THB BZD
ศุกร์
16.641
BZD THB
0.06009
THB BZD
จันทร์
16.686
BZD THB
0.05993
THB BZD
อังคาร
16.636
BZD THB
0.06011
THB BZD
พุธ
16.661
BZD THB
0.06002
THB BZD
พฤหัสบดี
16.621
BZD THB
0.06017
THB BZD
ศุกร์
16.607
BZD THB
0.06021
THB BZD
จันทร์
16.586
BZD THB
0.06029
THB BZD
อังคาร
16.391
BZD THB
0.06101
THB BZD
พุธ
16.362
BZD THB
0.06112
THB BZD
พฤหัสบดี
16.409
BZD THB
0.06094
THB BZD
ศุกร์
16.378
BZD THB
0.06106
THB BZD
จันทร์
16.303
BZD THB
0.06134
THB BZD
อังคาร
16.281
BZD THB
0.06142
THB BZD
พุธ
16.367
BZD THB
0.06110
THB BZD
พฤหัสบดี
16.355
BZD THB
0.06114
THB BZD
ศุกร์
16.369
BZD THB
0.06109
THB BZD
จันทร์
16.351
BZD THB
0.06116
THB BZD
อังคาร
16.387
BZD THB
0.06102
THB BZD
พุธ
16.421
BZD THB
0.06090
THB BZD
พฤหัสบดี
16.416
BZD THB
0.06092
THB BZD
ศุกร์
16.397
BZD THB
0.06099
THB BZD
จันทร์
16.445
BZD THB
0.06081
THB BZD
อังคาร
16.395
BZD THB
0.06099
THB BZD
พุธ
16.409
BZD THB
0.06094
THB BZD
พฤหัสบดี
16.327
BZD THB
0.06125
THB BZD
ศุกร์
16.283
BZD THB
0.06141
THB BZD
จันทร์
16.340
BZD THB
0.06120
THB BZD
อังคาร
16.307
BZD THB
0.06132
THB BZD
พุธ
16.279
BZD THB
0.06143
THB BZD
พฤหัสบดี
16.197
BZD THB
0.06174
THB BZD
ศุกร์
16.194
BZD THB
0.06175
THB BZD
จันทร์
16.228
BZD THB
0.06162
THB BZD
อังคาร
16.229
BZD THB
0.06162
THB BZD
ศุกร์
16.186
BZD THB
0.06178
THB BZD
จันทร์
16.130
BZD THB
0.06200
THB BZD
อังคาร
16.182
BZD THB
0.06180
THB BZD
พุธ
16.172
BZD THB
0.06184
THB BZD
พฤหัสบดี
16.314
BZD THB
0.06130
THB BZD
ศุกร์
16.412
BZD THB
0.06093
THB BZD
จันทร์
16.492
BZD THB
0.06064
THB BZD
อังคาร
16.475
BZD THB
0.06070
THB BZD
พุธ
16.440
BZD THB
0.06083
THB BZD
พฤหัสบดี
16.436
BZD THB
0.06084
THB BZD
ศุกร์
16.366
BZD THB
0.06110
THB BZD
จันทร์
16.367
BZD THB
0.06110
THB BZD
อังคาร
16.344
BZD THB
0.06118
THB BZD
พุธ
16.265
BZD THB
0.06148
THB BZD
พฤหัสบดี
16.322
BZD THB
0.06127
THB BZD
ศุกร์
16.300
BZD THB
0.06135
THB BZD
จันทร์
16.312
BZD THB
0.06130
THB BZD
อังคาร
16.433
BZD THB
0.06085
THB BZD
พุธ
16.404
BZD THB
0.06096
THB BZD
พฤหัสบดี
16.470
BZD THB
0.06072
THB BZD
ศุกร์
16.532
BZD THB
0.06049
THB BZD
จันทร์
16.604
BZD THB
0.06023
THB BZD
อังคาร
16.616
BZD THB
0.06018
THB BZD
พุธ
16.642
BZD THB
0.06009
THB BZD
พฤหัสบดี
16.501
BZD THB
0.06060
THB BZD
ศุกร์
16.437
BZD THB
0.06084
THB BZD
จันทร์
16.495
BZD THB
0.06062
THB BZD
อังคาร
16.475
BZD THB
0.06070
THB BZD
พุธ
16.441
BZD THB
0.06082
THB BZD
พฤหัสบดี
16.402
BZD THB
0.06097
THB BZD
ศุกร์
16.517
BZD THB
0.06054
THB BZD
จันทร์
16.568
BZD THB
0.06036
THB BZD
อังคาร
16.483
BZD THB
0.06067
THB BZD
พุธ
16.441
BZD THB
0.06082
THB BZD
พฤหัสบดี
16.456
BZD THB
0.06077
THB BZD
ศุกร์
16.489
BZD THB
0.06065
THB BZD
จันทร์
16.490
BZD THB
0.06064
THB BZD
อังคาร
16.470
BZD THB
0.06071
THB BZD
พุธ
16.487
BZD THB
0.06066
THB BZD
พฤหัสบดี
16.492
BZD THB
0.06064
THB BZD
ศุกร์
16.506
BZD THB
0.06059
THB BZD
จันทร์
16.518
BZD THB
0.06054
THB BZD
อังคาร
16.514
BZD THB
0.06055
THB BZD
พุธ
16.515
BZD THB
0.06055
THB BZD
พฤหัสบดี
16.463
BZD THB
0.06074
THB BZD
ศุกร์
16.443
BZD THB
0.06082
THB BZD
จันทร์
16.397
BZD THB
0.06099
THB BZD
อังคาร
16.354
BZD THB
0.06115
THB BZD
พุธ
16.365
BZD THB
0.06111
THB BZD
พฤหัสบดี
16.421
BZD THB
0.06090
THB BZD
ศุกร์
16.417
BZD THB
0.06091
THB BZD
จันทร์
16.419
BZD THB
0.06091
THB BZD
อังคาร
16.424
BZD THB
0.06089
THB BZD
พุธ
16.392
BZD THB
0.06100
THB BZD
พฤหัสบดี
16.343
BZD THB
0.06119
THB BZD
ศุกร์
16.394
BZD THB
0.06100
THB BZD
จันทร์
16.400
BZD THB
0.06098
THB BZD
อังคาร
16.383
BZD THB
0.06104
THB BZD
พุธ
16.357
BZD THB
0.06113
THB BZD
พฤหัสบดี
16.370
BZD THB
0.06109
THB BZD
ศุกร์
16.340
BZD THB
0.06120
THB BZD
จันทร์
16.303
BZD THB
0.06134
THB BZD
อังคาร
16.285
BZD THB
0.06141
THB BZD
พุธ
16.281
BZD THB
0.06142
THB BZD
พฤหัสบดี
16.279
BZD THB
0.06143
THB BZD
ศุกร์
16.198
BZD THB
0.06174
THB BZD
จันทร์
16.270
BZD THB
0.06146
THB BZD